Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

A javítóvizsgát tévő tanulók eredményeit mindig az aktív tanévben legkésőbb augusztus 31-ig kell adminisztrálni záradék formájában az Osztályok tanulóinak listája menüpontból megnyitható Osztály - tanuló adatok felületen:

A záradék adatszótárból kiválasztható a javítóvizsga eredményének megfelelő záradéksablon, amely a kiválasztást követően aktualizálható a vizsga jellemzőinek megfelelően a 'Tanuló záradéka' mezőben.

Osztályozó vizsga eredményének rögzítése


Az osztályozó vizsga eredményének a rögzítéséhez a tanév rendjében szükséges az osztályozó vizsga napjára vizsganapot felvenni.

Érintett osztályok/csoportok bejelölése

Nem szükséges, hogy az intézmény összes osztályára vonatkozólag érvényes legyen ez a naptípus beállítás. Ha osztályokra szűkítve szeretnénk megadni a vizsganapot, akkor vegyük ki az erre vonatkozó jelölőnégyzetből a pipát és a felületen megnyíló 'Érintett osztályok/csoportok' felületen jelöljük be az osztályokkal érintett osztályokat/csoportokat. 

Az osztályozó vizsga eredményeinek rögzítéséhez az 'Értékelések'-főmenüpontból nyíló 'Év végi' értékeléstípust kell kiválasztanunk, majd ezt követően a megnyíló ablakban tudjuk a 'Foglalkozás'-t hozzárendelni:

Az Értékelés feljegyzésében adható meg, hogy az érdemjegy osztályozó vizsga eredménye.

A továbbiakban ugyanúgy járunk el az értékelés rögzítésénél mint általában szokás.

  • No labels