Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Iskolai eseményeken való részvételek költségeinek pénzügyi teljesítése

Az iskolai eseményekkel (az intézmény területén belül, azonban a tanítással összefüggésbe hozható időkereten kívül eső tevékenységek, például farsangi bál, vagy az intézmény falain belül tartott továbbképzések, előadások, próbák, bemutatók stb.) kapcsolatos díjak kezelése. A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül rendezik az érintett esemény rájuk vonatkozó költségét.

  • No labels