Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebben a menüpontban van lehetőségünk órarendet importálni olyan Excel táblázatból, ahol az egyes órákhoz meg van adva azok érvényességi ideje is.

Ennek előfeltétele, hogy a rendelkezésünkre álljon egy olyan táblázat, amely tartalmazza a szükséges adatokat.


Ilyen táblázatot létrehozhatunk:

 • a letölthető sablon kitöltésével
 • szabadon elkészítve, a sablonnak megfelelő formai követelmények betartásával


A sablon eléréséhez kattintson a gombra, majd nyissa meg vagy mentse el a táblázatot.

 A sablon elemei
 • Óra érvényességének kezdete: annak az időszaknak a kezdete, amely időponttól kezdődően szeretnénk az órarendet rögzíteni
 • Óra érvényességének vége: annak az időszaknak a vége, amely időpontig szeretnénk az órarendet rögzíteni (ha üresen hagyjuk, akkor az érvényesség kezdete utáni napként értékelődik)
 • Hetirend: az Adatszótárak/Hetirend típusai pontban megadott hetirendek közül lehet megadni (pl. Minden héten; A hét; B hét stb.)
 • Nap: a nap megnevezése, ügyelve az elgépelésekre (kis- és nagybetű nem számít)
 • Óra (napon belül): az óra sorszáma a tanítási napon belül (olyan sorszám legyen, amely szerepel az aktív csengetési rendben)
 • Osztály: az osztály neve, ha az egész osztálynak, vagy egy osztálybontásnak tartunk órát (ha nincs ilyen nevű osztály a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)
 • Csoport: a csoport neve, csoport- vagy osztálybontás esetén (ha nincs ilyen nevű csoport a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)
 • Tantárgy: az óra tantárgya (ha nincs ilyen nevű tantárgy a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)
 • Tanár: az órát tartó pedagógus neve (az alkalmazottak listájában szerepelnie kell)
 • Helyiség: a tanóra helyisége (ha nincs ilyen nevű helyiség a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)


Az importáláshoz állítsuk be a következő jellemzőket:


 • Importálás módja: kétféle importálási mód közül választhatunk:

  a. részleges órarend hozzáadása: az opció kiválasztásával a KRÉTA rendszerben a korábbi órarendben szereplő tanórák nem kerülnek lezárásra, csak az új tanórák kerülnek importálásra a programba. Ezt az importálási módot csak akkor célszerű használni, ha csak részleges órarendeket szeretnénk hozzáadni a meglévő órarendhez (pl. külön importáljuk az alsós és felsős órarendet), továbbá az így importált órarendek esetében nagyon kell ügyelni, hogy az importált állományok ne tartalmazzanak duplikációkat.

  b. az összes korábban importált órarend törlése és az új órarend importálása: az opció kiválasztásával az importálási művelet a KRÉTA rendszerben a korábbi összes órarendet törli és az új órarendet rögzíti a rendszerbe. A KRÉTA felületéről felvett (nem importálással rögzített órarendi órákat), valamint a KRÉTA rendszerben korábban importált de utána módosított adatokat a művelet nem fogja törölni. Ezt az opciót akkor célszerű használni, ha minden korábbi órarendet törölni szeretnénk és újra betölteni az adatokat. Az órarend törlése a már beírt tanórákat nem fogja törölni.

 • Feladatellátási hely: a legördülő listából válasszuk ki. Az órarendet nem feladatellátási helyhez töltjük fel, de a TTF importálásához hasonlóan itt is létre jöhetnek új osztályok, csoportok, melyeket a megadott feladatellátási helyhez sorolja a program. Azokat az osztályokat, csoportokat, akik így nem a megfelelő helyre lesznek besorolva, többes módosítással gyorsan a megfelelő helyre rendezhetjük.


   gombra kattintva válasszuk ki azt az Excel fájlt, ami az órarendünk adatait tartalmazza. A kiválasztott Excel fájl neve alatt megjelenő gombra kattintva egy felugró ablakban megtekinthetjük az órarend importálása előtt az importálás adatait:


  Az ablakban a baloldali füleken kiválasztható elemek (Tantárgy, Osztály, Csoport, Tantárgyfelosztás, Terem, Órarend) bármelyikét kiválasztva tételesen is megtekinthető az, hogy az importálás során milyen változás történik a tartalomban.
  A 'Nem importálható sorok'-fülön megjelenő sorok tájékoztatnak arról, hogy az Excel-táblában milyen nem importálható sorok találhatók. Ezeket kijavítva ha az 'Összefoglalás'-fülön a 'Nem importálható' oszlopban nem találunk pozitív értékeket, akkor az  gombra kattintva véglegesíthetjük az adatok importálását.


Ha a feltöltés sikeres volt, akkor a program az e-Napló/Tanári órarendek oldalra navigál minket.

Ha a feltöltés során hiba lépett fel, akkor erről hibaüzenetet kapunk, amely alapján módosíthatjuk az importálandó órarendet vagy a rendszerünk adatait.

Feladatellátási hely beállítása

Az órarend importálásakor a feladatellátási hely beállítását a program csak akkor veszi figyelembe, ha az órarendben van olyan osztály vagy csoport amely még nem szerepel a KRÉTA rendszerben. Ilyen esetben az osztályt vagy csoportot a megadott feladatellátási helyhez fogja hozzárendelni, de ez természetesen később módosítható.  Abban az esetben ha már léteznek az osztályok ill. csoportok a rendszerben, akkor az importáláskor beállított a feladatellátási hely nem módosítja az adatokat. 


Órarend Exportálás

A jelenlegi, érvényes órarend az exportálási gomb megnyomásával Excel file-ba lekérhető, lementhető.

Az exportáláshoz kötelező kitölteni az 'Órarend exportálás kezdete' és az 'Órarend exportálás vége' dátummezőket!


Időszakon kívüli elemek megjelenítése jelölőnégyzet

A jelölés hatása: Az opció kiválasztásával azok az órák is bekerülnek az export állományba, melyek érvényességének kezdő és/vagy befejező időpontja a megadott intervallumon kívülre esik, de legalább egy napig érvényes volt alatta. (Ha ezt az opciót nem jelölik be, akkor csak azok az órarendi órák fognak megjelenni az export fájlban, melyek teljes érvényességi időszaka a megadott dátumok közé esik.)