Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebben a menüpontban lehet - az új tanév megkezdése előtt - az előző tanév vége után felvett tanulókat osztályokhoz sorolni, léptetni az osztályainkat és javíatani az esetleges besorolási hibákat.

Menüpont megjelenése

Ez a menüpont csak a következő tanév választása esetén aktív.

Az alábbi funkciók érhetők el ebben a csoportban:

Új tanulók besorolása

Osztályok léptetése

Téves besorolások javítása

Nebulók besorolásaAz almenü minden pontjának szerkezete azonos.

A szükséges esetekben a bal felső sarokban adhatjuk meg a be- vagy átsorolás dátumát.

A bal oldalon található a "forrás" lista, ahonnan szeretnénk a tanulót/tanulókat be- vagy átsorolni.

A jobb oldalon található a "cél" lista, ahova szeretnénk a tanulókat helyezni.

A listák fölött található legördülőlistából lehet kiválasztani a szükséges osztályt.

A két lista között található négy gombbal lehet a tanulókat mozgatni a listák között.

    • : minden tanuló áthelyezése a jobb oldali listába
    • : a kijelölt tanulók áthelyezése a jobb oldali listába
    • : a kijelölt tanulók visszahelyezése a bal oldali listába (csak a most áthelyezett tanulók helyezhetők vissza)
    • : minden most áthelyezett tanuló visszahelyezése a bal oldali listába

A listák alatt található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, melyet egyes esetekben kötelező kitölteni.