Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen van lehetőség a tanuló érettségi eredményeinek rögzítésére.

A megjelenő lista felett bal oldalon látható a "Mentés" gomb, és mellette megnevezve az adott osztály/csoport feltüntetése, valamint a táblázat jobb felső sarkában látható az "Összes sor kinyitása/becsukása" gomb.

A listában látható a tanulók neve, születési ideje, Anyja neve, OM azonosítója, valamint a hozzá már rögzített érettségi tárgyak száma. 

Táblázat adatainak sorba rendezése

A táblázat fejlécében bármelyik oszlopmegnevezésre kattintva annak megfelelően sorba rendezhető a táblázat. Egy oszlop sorba rendezését követően további oszlop sorba rendezések is alkalmazhatóak.

A tanuló neve előtti nyílra kattintva az adott tanuló, míg a jobb felső sarokban lévő az "Összes sor kinyitása/becsukása" gomb megnyomásával az összes tanuló adatlistája megjelenik.

A tanulói adatok kinyitásakor megjelennek a tanulóhoz már rögzített adatok:

 • tantárgy, 
 • szint, 
 • típus, 
 • írásbeli eredmény pontban, 
 • szóbeli eredmény pontban, 
 • gyakorlati eredmény pontban, 
 • megjegyzés, 
 • elért összpontszám, 
 • elért százalék, 
 • érdemjegy. 

A sor végén található kuka ikonnal lehet az adott tárgy sorát törölni. A felugró ablakban az Igen gomb megnyomásával meg kell erősíteni a tantárgy sorának törlési igényét, az esetleges téves törlések elkerülésének érdekében. A Nem gomb hatására visszatér a felület az előző ablakhoz.

Érettségi eredmény rögzítési folyamata

 1. Az adott tanuló adatlapját nyissa ki.
 2. Azt követően nyomja meg az "Új" gombot.
 3. A megjelenő sorban válassza ki a Tantárgyat.
 4. Az automatikusan megjelenő Szintet és Típust megfelelő értékre állítsa be.
 5. Írja be az Írásbeli és/vagy Szóbeli és/vagy Gyakorlati vizsgarészen elért pont eredményt.
 6. Ha szükséges, írja be a Tantárgyhoz rögzítendő Megjegyzést.
 7. A táblázat felett található "Mentés" gombra kattintva mentse el változtatásait.

Több adat rögzítése

Több tanuló adatainak együttes beviteléhez javasoljuk az összes sor kinyitását, majd minden tanulónál az "Új" gomb annyiszor használatát, amennyi tantárgy adatait rögzítenénk. Az összes adat megadását követően pedig a táblázat felett található "Mentés" gomb megnyomásával minden változtatás egyidejű rögzítését.

A rendszer az adatok rögzítését követően a listát becsukja, de azt újra kinyitva láthatóvá válik az adott tanuló Tantárgyi Összpontszáma, elért Százalékos és Érdemjegyes eredménye.

Hibajelzés

A felület a mentést megelőzően figyelmeztetést ad az esetleges hibákra, amennyiben az adott Tantárgyhoz a maximum elérhető pontszámnál nagyobb értéket próbált meg rögzíteni, valamint amennyiben egy Tantárgynál olyan vizsgarészhez rögzített értéket (akár 0-t) amiből az adott Tantárgynál nincs vizsga.


Érettségi értékelések

Az alábbi videóban bemutatjuk, hogy a KRÉTA rendszerben hogyan rögzíthető, módosíthatók vagy törölhetők az egyes tanulók érettségi eredményei. • No labels