Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az eszköz fogalma és funkciója

A KRÉTA rendszerben elvégezhetjük az intézmény eszközeinek nyilvántartását. Az eszközök kezelése nem feltétlenül szükséges, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes helyiségekben, valamint a tanároknál lévő eszközöket a rendszerben nyilvántartsuk.

Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy az eszközök létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztott! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A menüsor fölött található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatók a rendszerünkben már lezárt korábbi tanévek, illetve itt találjuk meg nyári időszakban a következő tanév előkészítési felületét is. 

Bármelyik tanévet kiválasztva a rendszer minden menüpontjában a kiválasztott tanév adatai lesznek találhatók.

Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és a következő tanévet, a következő tanévben a KRÉTA rendszer fejlécének a színe eltér az aktuális tanévi színtől.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor NE! egy böngésző külön lapfülein használjanak több KRÉTA belépést!

Javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon!

Fontos tudni, hogy a beállítások módosítása mindig csak azt a tanévet érinti, amely ki van választva.

Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 


Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

Az eszközök adatai

A KRÉTA rendszer az eszközök esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOK

Eszköz neve

Az eszköz megnevezése tetszőleges.

KÖTELEZŐ


Ügyeljünk arra, hogy az eszköz neve egyedi legyen, mert két azonos névvel rendelkező eszköz felvitele nem lehetséges.


Jelleg

Az eszköz jellegét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Egyedi

Fellelhetőségi hely

Az eszköz felelősségi helyét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjában felvitt termek jelennek meg.

Felelős személy

Az eszközért felelős személyt kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjában felvitt alkalmazottak jelennek meg.

Eszköz típusa

Az eszköz típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Na

Kategória

Az eszköz kategóriáját kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Na

Beszerzés dátuma

Megadhatjuk az eszköz beszerzésének dátumát a ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.

Beszerzési érték (forint)

Megadhatjuk az eszköz beszerzésének értékét forintban a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.

Darabszám

Megadhatjuk az eszköz darabszámát a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.


1

Mennyiségi egység

Az eszköz mennyiségi egységét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Darab

Gyártási évMegadhatjuk az eszköz gyártásának évét.Gyári számMegadhatjuk az eszköz gyári számát.SzállítóMegadhatjuk az eszköz szállítójának nevét.VonalkódMegadhatjuk az eszköz vonalkódjának számát.Főkönyvi számItt adhatjuk meg az eszköz, mint számlarendben szereplő tétel számát.Leltári számMegadhatjuk az eszköz leltári számát.Eszköz felhasználás

Az eszköz felhasználását kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Na

Tartozék

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz tartozék vagy sem.

Tartozék hivatkozás

A tartozék hivatkozás akkor tölthető ki,
ha a 'Tartozék' adat jelölőnégyzetére kattintunk:Megadhatjuk, hogy a tartozék, mint eszköz, mely eszközhöz tartozik.

Pedagógus hozzáférhet

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a pedagógus hozzáférhet vagy sem.

Tanuló hozzáférhet

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló hozzáférhet vagy sem.

Bérelt

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz bérelt vagy sem.

Multimédiás

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz multimédiás vagy sem.

Internetkapcsolat

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz internetkapcsolat létesítésére alkalmas vagy sem.

Hordozható

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz hordozható vagy sem.

Hálózati kapcsolat

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz hálózati kapcsolat létesítésére alkalmas vagy sem.

Hibás eszköz

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz hibás vagy sem.

MegjegyzésSzámunkra fontos, az eszközzel kapcsolatos adatot rögzíthetünk.


Eszközök listája

Az eszközöket a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontjával jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

Az eszközök listájában az 'Eszköz megnevezése', a 'Statisztikai kategória', a 'Darabszám', a 'Helység', a 'Felelős személy' tulajdonságok jelennek meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani az eszközök listájának rendezési sorrendjét!

Új eszköz létrehozása

A KRÉTA rendszerben az eszközök létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontját!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új eszköz adatainak megadását!
 3. Az eszközök adatait tartalmazó ablakban adjuk meg az eszköz adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után az eszközök listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Kötelező adatok megadása

Az eszközök adatainál az 'Eszköz neve', a 'Fellelhetőségi hely' kötelezően megadandó adatok!

Eszközök adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontját!
 2. Az eszközök adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott eszköz tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott eszköz adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk az eszköz jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után az eszközök listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy eszköz nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát az eszköz korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Több eszköz adatainak együttes módosítása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy több eszköz adatait egyidejűleg is módosíthassuk. Ha több eszköz adatát szeretnénk egyszerre módosítani, akkor az eszközök kijelölése után van erre lehetőségünk. 

Adatok egyidejű módosítása

Az adatok többes módosítása esetén az összes kijelölt eszköz mindegyikének módosításra kerülnek az adatai, ezért kérjük, hogy a többes módosítást mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték-e ki a megváltoztatandó elemeket!

Több eszköz adatainak együttes módosítását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontját!
 2. Az eszközök listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre  kattintva jelölhetjük ki a módosítandó elemeket!
 3. A módosításhoz kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A kiválasztott eszközök adatait tartalmazó ablakban lehet megváltoztatni a kijelölt elemek tulajdonságait!
 5. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.

 6. A sikeres mentés után a az eszközök listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Tulajdonságok együttes módosíthatósága

A KRÉTA rendszerben nem minden adatot lehet többes módosítással megváltoztatni! Az eszközök nevét - egyediségük miatt - soha nem lehet többes módosítással megváltoztatni!

Eszköz törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett eszközök törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. Az eszközök törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontját!
 2. Az eszközök adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott eszköz törlését!
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az eszköz törölhető-e? 
 6. Abban az esetben, ha az eszköz nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak oka, hogy az eszköz miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a az eszközök listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Eszközök adatainak és kapcsolatainak megtekintése

Az eszközök adatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal is megnézhessük az eszközök adatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontját!
 2. Az eszközök adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott eszköz adatainak megtekintését!
 3. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!
ADATCSOPORTMEGNEVEZÉS

Alapadatok

Eszköz neve


Fellelhetőségi hely

Leltári szám

Jelleg

Kategória

Beszerzés dátuma

Beszerzési érték (forint)

Darabszám

Mennyiségi egység

Gyártási év

Gyári szám

Felelős személy

Szállító

Eszköz felhasználás

Főkönyvi szám

Bérelt

Tanuló hozzáférhet

Pedagógus hozzáférhet

Multimédiás

Hálózati kapcsolat

Internetkapcsolat

Hordozható

Tartozék

Tartozék hivatkozás

Vonalkód

Megjegyzés

Eszközök keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók az eszközök keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A gombra kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el az eszközök esetében használható keresési feltételek megadása. Az eszközök adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem látható a keresési feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írjuk be vagy válasszuk ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállítunk, akkor a keresés eredménye azon eszközök adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintsunk a  gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő eszközök fognak megjelenni.

Eszközök adatainak exportálása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van az eszközök adatainak és adatkapcsolatainak Excel táblázatba történő exportálására. Az exportálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Eszközök' menüpontját!
 2. Az Eszközök adatainak exportálásához kattintsunk a  gombra!
 3. Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a kiválasztott Excel táblázat!

Gyorsan meg szeretne ismerkedni az Eszközök importálásának folyamatával?

Nézze meg az alábbi oktató videót!


Az adminisztrációs rendszerben nyilvántarthatjuk eszközeinket. Ezek rendszerbe történő feltöltését elvégezhetjük egy megfelelő szerkezetű táblázat importálásával.