Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszer a csoportok és osztályok kapcsolatában az alábbi két különböző csoportot kezeli:

Több osztályból létrehozott csoportok

A több osztályból létrehozott csoportok olyan csoportok, amelyek tanulói különböző - akár eltérő évfolyamú - osztályokból tevődnek össze.

A több osztályból álló csoport esetén a csoport adatainál az osztálybontást nem kell beállítani, a KRÉTA alaplogikája szerint az osztályokat és a csoportokat a közös tanulóikon keresztül kapcsolja össze a rendszer. Ilyen értelemben tehát egy csoport akkor tartozik egy osztályhoz, ha van (volt) közös tanulójuk.

Több osztályból létrehozott csoportok

A több osztályból létrehozott csoportok csak akkor jelennek meg egy osztály adatainál (pl. az osztály órarendjében), ha legalább egy tanulót az adott osztályból a csoportba besoroltunk!

Abban az esetben ha nem csak több osztályból, hanem különböző évfolyamú tanulókból áll egy csoport, akkor a csoport évfolyamát "na" (nem releváns adat) értékre kell állítani. Az ilyen csoportok évfolyamait - ha szükséges - a csoport tanulóinak évfolyamából lehet meghatározni.