Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A csoportok típusának meghatározásakor a iskolai, tanórai célú csoportok mellett a KRÉTA rendszerben lehetőség van további foglalkozási csoportok létrehozására is. 

Tanórán kívüli foglalkozási csoportok

A nem tanórai célú foglalkozási csoportok tanóráit, mulasztási adatait a KRÉTA rendszer elkülönülten kezeli az iskolai, tanórai csoportokétól. A tanórán kívüli foglalkozási csoportok órái az iskolai osztálynaplókban nem jelennek meg, ezeken az órákon kapott mulasztások nem számítódnak bele a tanulók tanórai mulasztásaiba.

A tanórán kívüli foglalkozási csoportok az alábbiak lehetnek:

Iskolai csoporttípusok

EGYMI, fejlesztő csoporttípusok

AMI csoporttípusok

Kollégiumi, diákotthoni, gyermekotthoni csoporttípusok

Szakképzési csoporttípusok

Egyéb csoporttípusok

 • Napközis csoport
 • Tanulószobai csoport
 • Szakköri csoport
 • Énekkar
 • Fakultációs csoport
 • Konzultációs csoport
 • Iskolai sportkör
 • Gyógytestnevelési csoport
 • Önképző kör
 • Érdeklődési kör
 • Művészeti csoport
 • Tehetséggondozó csoport
 • Idegennyelvi többletórai
 • Felzárkóztató foglalkozási csoport
 • Fejlesztő foglalkozási csoport
 • Fejlesztő felkészítés
 • Korai fejlesztés
 • Szakértői vizsgálat
 • Fejlesztő iskolai csoport
 • Egyéni foglalkozási csoport
 • Logopédiai csoport
 • Utazó gyógypedagógus csoportja
 • Alapf.müv.okt. szín- és bábművészeti csoport
 • Alapf.müv.okt. zeneművészeti csoport - csoportos főtanszak
 • Alapf.müv.okt. képző- és iparművészeti csoport
 • Alapf.müv.okt. táncművészeti csoport
 • Alapf.müv.okt. zeneművészeti csoport - egyéni főtanszak
 • Kollégiumi csoport
 • Kollégiumi ügyeleti csoport - hétközben
 • Kollégiumi ügyeleti csoport - hétvégén
 • Diákotthoni csoport
 • Diákotthoni ügyeleti csoport - hétközben
 • Diákotthoni ügyeleti csoport - hétvégén
 • Gyermekotthoni csoport
 • Gyermekotthoni ügyeleti csoport - hétközben
 • Gyermekotthoni ügyeleti csoport - hétvégén
 • Szakmai gyakorlati csoport
 • Nyári szakmai gyakorlati csoport
 • Pénzügyi csoport
 • Óvodai csoport
 • Egyéb, szervezett tanórán kívüli csoport
 • Egyéb, nem kötelező (választható) foglalkozási csoport

Tanórán kívüli foglalkozási csoportok

Fontos szabályként kérjük tartsák be, hogy  a tanórán kívüli foglalkozásokat soha ne osztályhoz, hanem minden esetben egy külön csoporthoz vegyék fel a tantárgyfelosztásba és a csoport adatainál a csoport típusát állítsák a megfelelő értékre!

A tanórán kívüli foglalkozási csoportok esetében ha van olyan kötelező adat amely a csoportoknál nem meghatározható (pl. évfolyam), akkor ott az "Na." értéket kell beállítani!

Tanórán kívüli foglalkozások kezelése

A tanórán kívüli foglalkozási csoportokat ugyanolyan módon fel lehet venni a tantárgyfelosztásba ill. az  órarendbe mint a hagyományos tanórákat. Ezeket a foglalkozásokat lehet rögzíteni a tanórai ill. a napirend nézetben egyaránt. A tanórai nézet esetében a foglalkozások időtartama a csengetési rendhez fog igazodni, míg a napirend nézetben tetszőleges időtartamra is lehet foglalkozást rögzíteni. 

Mulasztások kezelése

A tanórán kívüli foglalkozási csoportok esetében az e-naplóban ehhez a csoporttípushoz tartozó foglalkozások tanulói mulasztásai nem számítódnak bele a tanuló tanórai mulasztásába, hanem a rendszer külön számolja ezeket a hiányzásokat.