Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben a tanórák, ill. tanórán kívüli foglalkozások megkülönböztetése a csoportok típusa alapján kerül meghatározásra. Az osztálykeretben ill.  "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz rendelt foglalkozásokat a rendszer tanóraként kezeli, az összes további csoporttípushoz rendelt foglalkozásokat pedig tanórán kívüli foglalkozásnak. 

Tanórák kezelése

Az osztályokhoz ill. "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz tartozó órák megjelennek az osztálynaplókban és az ezeken az órákon rögzített mulasztások beleszámítódnak a tanulók összesített tanórai mulasztásába!

Az "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokon kívüli összes további (pl. napközi, szakkör, tanulószoba, énekkar, sportkör, művészeti csoport stb.) foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, továbbá az ezen foglalkozásokon rögzített mulasztásokat a program nem számolja bele a tanórai mulasztásokba, hanem külön jeleníti meg.

A tanórai célú csoportokat célszerű alkalmazni a

  • nyelvi bontott csoportoknál,
  • a szaktárgyi (pl. matematika, informatika) bontásoknál, 
  • a szakmai gyakorlati csoportok bontásainál,
  • továbbá minden olyan csoportnál, amely a tantárgyfelosztás keretében finanszírozott, a tanulónak kötelező tanóraként kerül rögzítésre. 

Tanórai csoportok és tanórán kívüli foglalkozási csoportok különbsége

A fentiek alapján tehát, a KRÉTA program minden esetben különválasztja az iskolai, tanórai célú csoportokat ill. a tanórán kívüli foglalkozási csoportokat. Az iskolai célú tanórai csoportok órái (pl. nyelvi, matematika, testnevelés bontások) mindig megjelennek az osztálynaplókban is, az ezen a tanórákon kapott mulasztások beleszámítódnak a tanuló tanórai mulasztásaiba.

Ezzel szemben a tanórán kívüli foglalkozási csoportok foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, - ezekhez lehet a csoportnaplókat elkészíteni - és az itt beírt mulasztások nem számítódnak bele a tanuló tanórai hiányzásaiba!


Tanórai célú csoportok beállítási lehetőségei

A Nyilvántartás/Testreszabás menüponton keresztül van lehetősége az intézménynek saját maga meghatároznia és kezelnie a

 Tanórai célú csoportok beállítási lehetőségeit

A funkcióval beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak illetve hogy a csoportok órái hány percesek a rendszerben.

A tanórai célú csoportok tulajdonságai, hogy

  • a tanulók mulasztásai ezeken a foglalkozásokon a 250 órás keretbe beszámítanak
  • a tanórák a pedagógusok számára a kötelező órakeretbe tartoznak
  • a tanórák a finanszírozott órakeretbe számítanak

A gomb megnyomását követően felugró ablakban van lehetőségünk a rendszer alapbeállításait módosítani.

Az "Iskolai csoport (tanórai célú)" kivételével minden csoporttípus az intézményi igényeknek megfelelően beállítható.

Alapbeállításként a fenntartó kérésére a "Hittan csoport" kivételével minden olyan csoport, aminek szabadon beállítható ezen tulajdonság, "NEM" állapotba van kapcsolva.


Tanórai célú csoportok beállítása

A videóban megtekinthetjük a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségeit.