Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hogyan lehet megkülönböztetni a tanórai illetve nem tanórai célú foglalkozásokat a KRÉTA rendszerben?

A KRÉTA rendszerben a tanórák, ill. tanórán kívüli foglalkozások megkülönböztetése a csoportok típusa alapján kerül meghatározásra. Az osztályokhoz és az "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz rendelt foglalkozásokat a rendszer tanóraként kezeli, az összes további csoporttípushoz rendelt foglalkozásokat pedig tanórán kívüli foglalkozásnak. 

Mikor kell egy csoportot tanórai célúnak beállítani?

A tanórai célú csoportokat az alábbi esetekben célszerű létrehozni:

  • nyelvi bontott csoportoknál,
  • a szaktárgyi (pl. matematika, informatika) bontásoknál, 
  • a szakmai gyakorlati csoportok bontásainál,
  • továbbá minden olyan csoportnál, amely a tantárgyfelosztás keretében finanszírozott, a tanulónak kötelező tanóraként kerül rögzítésre. 

Tanórai csoportok és tanórán kívüli foglalkozási csoportok különbsége

A KRÉTA program minden esetben különválasztja az iskolai, tanórai célú csoportokat ill. a tanórán kívüli foglalkozási csoportokat. Az iskolai célú tanórai csoportok órái (pl. nyelvi, matematika, testnevelés bontások) mindig megjelennek az osztálynaplókban is, az ezen a tanórákon kapott mulasztások beleszámítódnak a tanuló tanórai mulasztásaiba.

Ezzel szemben a tanórán kívüli foglalkozási csoportok foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, - ezekhez lehet a csoportnaplókat elkészíteni - és az itt beírt mulasztások nem számítódnak bele a tanuló tanórai hiányzásaiba!

Tanórai célú csoportok beállítása

A 'Nyilvántartás' főmenü 'BEÁLLÍTÁSOK'  szekciójának 'Testreszabás' menüpontjában a Speciális beállítások blokkjában van lehetősége az intézménynek saját maga meghatároznia és kezelnie a csoportokat

 Tanórai célú csoportok beállítási lehetőségeit

A 'Nyilvántartás' menü BEÁLLÍTÁSOK szekció 'Testreszabás' menüpontjában a 'Speciális beállítások' blokkban beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak illetve hogy a csoportok órái hány percesek a rendszerben.

A tanórai célú csoportok tulajdonságai

  • a tanulók mulasztásai ezeken a foglalkozásokon a 250 órás keretbe beszámítanak;
  • a tanórák a pedagógusok számára a kötelező órakeretbe tartoznak;
  • a tanórák a finanszírozott órakeretbe számítanak.

Csoporttípus beállítása tanórai célúnak

A menüpontban a csoporttípusok sorának végén a jelölőnégyzet segítségével tudjuk tanórai célúnak jelölni egy csoporttípust.

Iskolai csoport (tanórai célú)

Az "Iskolai csoport (tanórai célú)" csoporttípus alapértelmezetten tanórai célúnak van beállítva, nem módosítható!

Alapbeállításként a fenntartó kérésére a "Hittan csoport" kivételével minden olyan csoport, aminek szabadon beállítható ezen tulajdonság, "NEM" állapotba van kapcsolva.

Gyorsan meg szeretne ismerkedni a csoporttípusok tanórai célúnak jelölésével?

Nézze meg az alábbi oktatóvideónkat! 

Tanórai célú csoportok beállítása

A videóban megtekinthetjük a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségeit.