Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A fejlesztő ill. felzárkoztató csoportokhoz rendelt foglalkozásokat a program - alapértelmezetten - nem tanóraként kezeli. 

Fejlesztő, felzárkoztató csoportok

A tantárgyfelosztásban a fejlesztő ill. felzárkoztató foglalkozásokat soha ne az osztályokhoz, hanem mindig a megfelelő típusú csoporthoz rendeljük hozzá!

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy egy tanulónak párhuzamosan legyen tanórája ill. fejlesztő foglalkozása vagy pl. napközis és sportköri foglalkozása is. Ebben az esetben a program csak azt nem engedi meg, hogy a párhuzamos tanórákon vagy foglalkozások mindegyikén hiányzónak jelöljék a tanulót. Ha a pl. a tanórán hiányzónak jelölik a tanulót akkor - a duplikált mulasztások elkerülése miatt - a vele párhuzamos fejlesztő foglalkozáson már nem lehet hiányzónak jelölni. Annak a rendszerben nincs akadálya, hogy mindkét helyen jelenlevőnek jelöljük a tanulót.