Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben létre lehet hozni olyan tantárgyakat, amelyek egy másik tantárgynak – ún. főtantárgynak – a részei. A nem főtantárgyakat akkor célszerű létrehozni (pl. modulrendszerű oktatásban), ha  egy-egy tantárgy több tanórai tantárgyra van bontva.

A rendszerben a félévi, év végi értesítők, a statisztikai táblázatok csak a főtantárgyakra adott értékeléseket jelenítik meg, ha a tantárgyak felvételénél az 'Altantárgyként bizonyítványban' jelölőnégyzet üres.

A főtantárgyak kezelése során az alábbiakat célszerű követni:

 • A „hagyományos” tantárgyakat mindig főtantárgyként kell felvenni. Ezekhez a tantárgyakhoz értékeléseket, félévi, év végi jegyeket lehet adni, és ezek a naplóban, statisztikákban mindig megjelennek.
 • Azokat a tantárgyakat, az ún. altantárgyakat, amelyek egy főtantárgyhoz tartoznak, a haladási naplóban a szokásos módon be lehet írni, a félévi, év végi értékelés azonban csak akkor jelenik meg az értesítőkben és a statisztikákban, ha aktívvá tesszük a tantárgyak felvételénél az 'Altantárgyként bizonyítványban' jelölőnégyzetet, egyébként a félévi, év végi értékelést a főtantárgynak kell adni, és ebben az esetben az fog megjelenni az értesítőkben és a statisztikákban. Az altantárgyakat külön-külön tanárokhoz rendelhetik, akár náluk nevesítve, hogy az a pl.: szakmai gyakorlat óra pl.: cukrász, szakács vagy pincér. Így a tanulók/szülők napló felületén is elkülönül és látható a külön-külön tantárgyak megléte, az abban történő előrehaladása a tanulónak.


 Főtantárgyak értékelése altantárgyat tanító pedagógus által

Azon pedagógusok esetében, akik altantárgyként rögzített tárgyat tanítanak, a rendszer automatikusan lehetővé teszi, hogy az adott főtárgyhoz (amihez altárgyuk tartozik) főtárgyi értékelést rögzítsenek abban az esetben is, ha TTF elemként a főtárgyat nem is tanítják (mert akár év közben a főtárgyból értékelés nem történik). Az értékelés mind az érdemjeggyel, mind a szöveges vagy százalékos értékelés esetében is azonosan indul, és a megszokott módokon folytatható.
 1. az értékelés megkezdése azonos, mint bármelyik másik tárgy esetében, azaz ki kell választani az értékelés menüponton belül a rögzíteni kívánt értékelés típust
 2. a felugró ablakban azonban megjelenik egy újabb értékelés fül, ahol a TTF helyett választhatóvá válik a pedagógusok számára a "Főtárgyi" fül 
 3. a "Főtárgyi" fület választva az értékelés típusán kívül a pedagógus ki tudja választani azokat a főtárgyakat, amelyeknek altárgyát tanítják, attól függetlenül, hogy tantárgyfelosztásukban szerepelnek e
 4. a megjelenő listában az adott osztály/csoport névsora, és az adott főtárgyból már számukra kiosztott értékelések jelennek meg
 5. akár a tanulók neve előtti lenyitó gombbal egyesével, vagy a lista felett jobb oldalon található  "Összes sor kinyitása/becsukása" gomb segítségével az egyes tanulók altárgyai jeleníthetőek meg, az adott altárgyhoz tartozó átlagokkal együtt
  1. a rendszerben az altárgyakhoz tartozó összesített átlag nem jelenik meg, mert minden intézményben eltérő lehet, hogy az egyes altárgyak milyen arányban (tárgytípus, óraszám, egyéni megszokás...) jelennek meg a főtárgy átlagában, értékelésében
 6. az intézményi eddigi megszokás/megbeszélés szerint az altárgyakat tanító több kolléga közül a kijelölt értékelheti a tanulót


Főtantárgy kezelés leírása

 Főtantárgyak és altantárgyak kezelése

A KRÉTA rendszerben létre lehet hozni olyan tantárgyakat, amelyek egy másik tantárgynak – ún. főtantárgynak – a részei. A nem főtantárgyakat akkor célszerű létrehozni (pl. modulrendszerű oktatásban), ha  egy-egy tantárgy több tanórai tantárgyra van bontva.
A rendszerben a félévi, év végi értesítők, a statisztikai táblázatok csak a főtantárgyakra adott értékeléseket jelenítik meg, ha a tantárgyak felvételénél az 'Altantárgyként bizonyítványban' jelölőnégyzet üres.

A főtantárgyak kezelése során az alábbiakat célszerű követni:

 • A „hagyományos” tantárgyakat mindig főtantárgyként kell felvenni. Ezekhez a tantárgyakhoz értékeléseket, félévi, év végi jegyeket lehet adni, és ezek a naplóban, statisztikákban mindig megjelennek.
 • Azokat a tantárgyakat, az ún. altantárgyakat, amelyek egy főtantárgyhoz tartoznak, a haladási naplóban a szokásos módon be lehet írni, a félévi, év végi értékelés azonban csak akkor jelenik meg az értesítőkben és a statisztikákban, ha aktívvá tesszük a tantárgyak felvételénél az 'Altantárgyként bizonyítványban' jelölőnégyzetet, egyébként a félévi, év végi értékelést a főtantárgynak kell adni, és ebben az esetben az fog megjelenni az értesítőkben és a statisztikákban. Az altantárgyakat külön-külön tanárokhoz rendelhetik, akár náluk nevesítve, hogy az a pl.: szakmai gyakorlat óra pl.: cukrász, szakács vagy pincér. Így a tanulók/szülők napló felületén is elkülönül és látható a külön-külön tantárgyak megléte, az abban történő előrehaladása a tanulónak.


 Főtantárgyak értékelése altantárgyat tanító pedagógus által

Unable to render {include} Already included page 'Főtantárgyi értékelések rögzítése', stopping.