Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

A KRÉTA rendszer alapegysége az intézmény, amely jelenthet önálló nevelési-oktatási intézményeket, tagintézményeket ill. néhány speciális esetben egy nevelési-oktatási intézménynek több KRÉTA rendszere is lehet.

Intézmény fogalma

 A KRÉTA rendszer intézménye az az egység, amely önálló tantárgyfelosztást, és elektronikus naplót kezel vagy önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyként működik.

 Amennyiben az Ön intézményének csak egy KRÉTA rendszere van, azonban szeretnének több rendszert, mivel az intézményi specialitások miatt szükséges volna, hogy külön naplót, esetleg külön tantárgyfelosztást kezelni, kérjük jelezzék a fenntartójuknak. 


Intézmény adatainak szerkesztése

  • No labels