Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Az alábbi oldalakon azokat a videókat gyűjtöttük össze, melyek a KRÉTA e-Ügyintézés modul felületén nyújtanak vizuálisabb segítséget egy-egy felület használatához.

Az itt található videók komplexebb, egy-egy folyamatot hosszabban, de több oldalról is bemutatva szemléltetik a felületeket és azok működését.


  • No labels