Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

SZMK Képviselő

Osztálypénz kezelésére a KRÉTA-rendszerben annak a szülőnek (gondviselőnek) van lehetősége, akit az adott intézményi adminisztrátor egy adott osztálynál az osztályok alapadatainál Szülői munkaközösség képviselőnek (vagy képviselő helyettesnek) az adott osztály gondviselőit tartalmazó listából beállít képviselőnek (képviselő helyettesnek). Amennyiben a szülői közösség igénybe kívánja venni az e-Ügyintézési felület elektronikus fizetési felületeit, az intézményi adminisztrátor számára az osztálypénz bankszámlaszámát és az osztálypénz bankszámlaszám kedvezményezettjét is az adminisztrátornak rögzíteni szükséges a funkció aktiválásához.

A szülői SZMK képviselő számára az e-Ügyintézési modulba történő belépést követően a bal oldali kapcsolattartási panelon jelenik meg az Osztálypénz kezelés - menüpont:

  • No labels