Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Ez a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázói és ösztöndíjasai ügyintézését támogató eKRÉTA modul tájékoztató felülete.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Letölthető dokumentumok (a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program tájékoztató dokumentumai):

Pályázóknak:

Ösztöndíjasoknak:

  • No labels