Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebben a menüpontban hozhatunk lére dokumentumokat.

 1. Válasszuk ki a hét nagy csoportból, hogy milyen dokumentumot szeretnénk előállítani
 2. A kinyitott csoportból válasszuk ki az elkészítendő dokumentumot a sor végén található gombra kattintva.
 3. A felnyíló ablakban állítsuk be a szükséges adatokat (pl. egy osztálynaplónál a tanévet és az osztály megnevezését).
 4. Kattintsunk a gombra.


Dokumentumok típusai

A dokumentum neve előtt található ikon PDF, ikon Excel, ikon pedig Word formátumú fájlt jelez.

Azon dokumentumok esetében, ahol a jel jelenik meg, a felugró, pontosító panelen keresztül tudjuk meghatározni, hogy a lehetséges kimeneti dokumentumokból milyen formában szeretnénk letölteni.

Dokumentumok

Az osztályfőnöki jogosultsággal nem rendelkező pedagógusok csak bizonyos dokumentumokat érhetnek el.

 Generálható dokumentumok
 1. Naplók
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
OsztálynaplóA kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, mely tartalmazza a haladási részt és az értékelő naplót is.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • napló formátum
 • Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
 • Mulasztások részletezve jelenjenek meg.
Osztálynapló (összes)A kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, de az értékelő naplóban a szöveges értékelések jelennek meg.
 • tanév
 • napló formátum
 • Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
 • Mulasztások részletezve jelenjenek meg.
CsoportnaplóA kiválasztott csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Haladási naplóA kiválasztott osztály osztálynaplójának a haladási részét állítja elő.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Osztályozó naplóA kiválasztott osztály osztálynaplójának az értékelő részét állítja elő.

 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
Napközis csoport naplójaA kiválasztott napközis csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Szakmai gyakorlati foglalkozási naplóA kiválasztott szakmai gyakorlati csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Csoportnapló a tanórán kívüli tevékenységekhezA kiválasztott csoport tanórán kívüli tevékenységéhez állít elő csoportnaplót.
 • tanév
 • csoport megnevezése

 2. Tanulók
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Tanulói adatlapokA kiválasztott osztályhoz tartozó tanulók teljes körű adatlapját kaphatjuk meg.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Jelenléti ív (alkalmanként)A kiválasztott csoporthoz jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet, hiányzást és késést.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Jelenléti ív (15 alkalomra)A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet vagy hiányzást.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Aláíróív (15 alkalomra)A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos aláíró ívet hozhatunk létre, melyet a tanulók alkalmanként szignózhatnak.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Értékelések részletezése

A kiválasztott osztály minden tanulójának, minden értékelése, és azok jellemzői kerülnek megjelenítésre.

 • tanév
 • osztály megnevezése

Tantárgyi mulasztások részletezéseA kiválasztott osztály tanulóinak összes mulasztása érhető el tantárgyi bontásban.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Feljegyzések részletezéseA kiválasztott osztály tanulóinak összes feljegyzése listázható.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Felmentések/határozatokA kiválasztott osztály tanulóinak összes felmentése listázható.
 • tanév
 • osztály megnevezése

 3. Pedagógusok
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Pedagógus által adott osztályzatok/értékelésekA kiválasztott pedagógus által adott értékelések jelennek meg táblázatos formában, csoportonként külön munkalapon.
 • tanév
 • pedagógus
 • Az értékelések súlya is megjelenjen-e.
Munkaidő elszámolólapA kiválasztott pedagógus, megadott havi munkaidő elszámolólapját hozza létre a rendszer, mely tartalmazza a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat és a nem kötött munkaidőt is.
 • tanév
 • pedagógus
 • hónap

Nem kötött munkaidő részletező (heti bontás)A kiválasztott pedagógus nem kötött munkaidejének elszámolása tekinthető meg heti bontásban.
 • tanév
 • pedagógus

Nem kötött munkaidő részletező (havi bontás)A kiválasztott pedagógus, megadott havi nem kötött munkaidejét tekinthetjük meg tevékenységek szerinti bontásban.
 • tanév
 • pedagógus
 • hónap

Helyettesítési naplóA kiválasztott pedagógus által megtartott helyettesítéseket listázhatjuk havi bontásban.
 • tanév
 • pedagógus

ÓrarendA kiválasztott pedagógus órarendje tekinthető meg.
 • tanév
 • pedagógus

Fogadóórai információs lapok
 • tanév
 • pedagógus

 4. Statisztikák
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Osztály tanulóinak havi mulasztásai összesítőjeA kiválasztott osztály tanulóinak mulasztási adatai és igazolásai havi bontásban, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály félévi statisztikaA kiválasztott osztály első félévi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály év végi statisztikaA kiválasztott osztály év végi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály I. negyedévi statisztika

A kiválasztott osztály I. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.

 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály II. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály II. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály III. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály III. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály IV. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály IV. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
 5. Értesítők, törzslap, bizonyítvány
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Félévi értesítőFélévi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Év végi értesítőÉv végi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
I. negyedévi értesítőI. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
III. negyedévi értesítőIII. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.

Bizonyítvány pótlap

A.Tü. 800/gépi r.sz.

Bizonyítvány pótlap a szöveges értékelések kinyomtatásához.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
Törzslap az 1.-3. és felsőbb évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz.Törzslap a szöveges értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhozTörzslap az érdemjegyes értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
 • Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
Üzenőfüzet értékelőlap
 • tanév
 • osztály megnevezése


 6. Igazolások, mulasztási értesítők
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Értesítés szülőnek (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést, mely szükség esetén a szülőnek küldhető.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés jegyző részére (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a jegyző számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés kormányhivatal részére (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a kormányhivatal számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése

 7. Tanügyi ellenőrzés
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Naplóban be nem jegyzett foglalkozások (órarend alapján)Táblázatos formában lehet listázni a kiválasztott osztály órái közül azokat, melyek nincsenek naplózva.
 • tanév
 • osztály megnevezése


Félévi értesítő (osztályfőnök)

Az e-Napló modul Dokumentumok menüpontjában sokféle, a rendszerben lévő adatot tartalmazó dokumentum nyerhető ki, például az alábbi videóban is megtekinthető Félévi értesítő.


Félévi tanulmányi statisztika (osztályfőnök)

Osztályfőnökként az osztályunkra vonatkozóan elérhető a Dokumentumok menüpontban az Értékelési statisztika, mely készítését az alábbi videó mutatja be.


Jelenléti ív

A KRÉTA e-Napló modulban generálható Jelenléti ív dokumentum készítésének folyamatát tekinthetik meg alábbi videónkban.