Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adminisztrátor által kiírt helyettesítések

Az órarendben szereplő helyettesítések háttere is háromféle színt ölthet, de az aljukon egy narancssárga csík látható, hogy megkülönböztethetők legyenek a saját óráktól:

  • zöld: könyvelt helyettesítés (akár elmaradtként naplózva)
  • piros: könyvelendő helyettesítés
  • szürke: inaktív helyettesítés (vagy más nézetben kell könyvelni, vagy majd a csak az elkövetkező napokban lesz megtartva)

A zöld hátterű helyettesítésekkel már nem kell foglalkozni (hacsak nem akarunk módosítani a megadott adatokon), a szürke hátterűekkel pedig nem lehet.

Az összevont helyettesítések esetén egy "órarendi téglalapban" kettő (vagy több) óra jelenik meg, melyeket külön-külön kell könyvelni.

Helyettesítés könyvelése

A helyettesítéseket a saját órák könyveléséhez hasonlóan kell naplózni, egyetlen különbség, hogy az Értékelések fül csak szakszerű helyettesítés esetén érhető el.

Kattintsunk bármelyik könyveletlen helyettesítésre, és a felnyíló ablakban megadhatjuk a tanórához köthető adatokat.

 Helyettesítés adatai
 • A helyettesítés könyvelésének egyetlen kötelező eleme a tanóra témájának megadása, az óra sorszámozását a program automatikusan elvégzi. Az óra témáját a Téma szövegdobozba írhatjuk be, vagy kiválaszthatjuk a legördülő listából, ha a helyettesített kolléga előzőleg töltött fel tanmenetet ehhez a foglalkozáshoz. A tanmenetről, annak feltöltéséről bővebben olvashat a Tanmenet lapon.
 • Beállíthatjuk a tanulók jelenlétét/késését/hiányzását. Alapértelmezetten minden tanuló jelen van a tanórán, azonban azokat a tanulókat, akiket az adott napon, a tanórát megelőző órán hiányzónak írtak be, vagy akiknek előre igazolást rögzítettek az érintett napra, azok hiányzóként jelennek meg. A felajánlott beállítástól függetlenül át tudjuk állítani bármelyik tanuló jelenlét/hiányzás állapotát, ha a vagy a  gombokra kattintunk. Ha egy diák késett az óráról, akkor kattintsunk a gombra (ez egyébként elhagyható), és gépeljük be, vagy állítsuk be a nyilakkal a késés időtartamát.

  Jelenlét/hiányzás

  Ha egy tanuló nincs jelen egy órán, de nem is akarjuk beírni hiányzónak, mert más iskolai elfoglaltsága van (pl. korrepetáláson vesz részt a napközi helyett), akkor kattintsunk a vagy gombok közül a jelenleg aktívra, így annak is megszűnik a kijelölése, és egyik opció sem lesz kiválasztva.
 • Automatikus feljegyzéseket állíthatunk be a tanulóknak. Ha egy tanuló nem készített házi feladatot, akkor kattintsunk a ikonra, és a tanóra mentésekor azonnal bejegyzés kerül a naplóba és az ellenőrzőbe a házi feladat hiányról. Ha egy diák nem hozott felszerelést az órára, akkor a gombra kattintva készíthetünk beírást. Amennyiben egy tanuló nem vett részt a tanórai munkában, mert fel volt mentve alóla (jellemzően testnevelés, úszás óráról), akkor a ikont választva hozhatunk létre bejegyzést. Abban az esetben, ha tanórai dicséretben szeretnénk részesíteni egy tanulót, akkor a gombra kattintva készül bejegyzés a naplóba és az ellenőrzőbe.
 • A tanulók tantárgyi, százalékos mulasztásai is nyomon követhetők ezen a felületen. A tanuló neve mögött szereplő százalékérték ezt mutatja. Ha az egérrel e szám fölé navigálunk, akkor a megjelenő buborékban láthatjuk, hogy hány tanórából, mennyit mulasztott eddig az érintett tanuló. Az adminisztrációs felület Nyilvántartás / Testreszabás menüpontjának Mulasztások, igazolások beállításai részében adható meg, hogy a százalékos hiányzás az éves óraszámhoz, vagy az eddig megtartott órákhoz viszonyítva számolódjon.
 • Az Értékelések fülön osztályzatot, szöveges- vagy százalékos értékelést adhatunk az aktuális csoport tanulóinak, a tanóra dátumával. Ehhez ki kell választanunk az értékelés módját a legördülő listából és nem kötelező elemként megadhatunk még témát is az értékeléshez. Az így beírt értékeléseket el kell menteni a gombbal, az óra naplózását ez után tehetjük meg. Az értékelésekről bővebben olvashat az Évközi értékelések lapon.
 • A Házi feladat fülön a szövegszerkesztőkből megszokott egyszerű eszközökkel írhatjuk le a tanórán feladott házi feladatot.
 • A Tanóra adatai fülön állíthatjuk át a tantermet, ha nem a megszokott helyen tartottuk az órát. Itt írhatunk megjegyzést a tanórához, és a Sorszámozandó jelölőnégyzet választásának megszüntetésével érhetjük el, hogy az adminisztrált óra ne számozódjon (pl. mert csak felügyelet volt az órán, és nem szakos helyettesítés). Ezen felül 14 egyéb tulajdonság is beállítható a tanórához, melyek alapértelmezett beállításait az adminisztrációs felületen, a tanári vagy az osztály órarend megadásánál lehet meghatározni.

Ha minden szükséges adatot felvettünk, akkor kattintsunk az gombra, hogy elmentsük az adatokat. Amennyiben nem szeretnénk könyvelni a helyettesítést, a gombbal kiléphetünk a felületről a megadott információk mentése nélkül.

Azokban az esetekben is naplózni kell az órát, ha az elmaradt. Ilyenkor is kattintsunk a "piros tanórára", és az gombot választva az óra elmaradt státuszban könyvelődik. Ez az óra nem fog számozódni, nem keletkezhet alatt hiányzás vagy késés. A  nézetben az óra zöld hátterűvé válik, de a rajta szereplő szöveges adatok áthúzásával jelzi a  program, hogy ez nem egy egyszerűen könyvelt tanóra.

Helyettesítés módosítása, törlése

Lekönyvelt helyettesítést módosítani, törölni szintén a saját óráknál leírt módon lehet. Kattintsunk a naplózott helyettesítésre, változtassuk meg a kívánt adatokat, majd kattintsunk a gombra, ha módosítani akarjuk a korábban megadott adatokat, vagy válasszuk egyből a funkciót, ha törölni akarjuk a helyettesítés adatait.


Helyettesítések

Helyettesítéseket abban a nézetben tudunk naplózni, ahol azt az adminisztrációs rendszerben rögzítették. Ez lehet a vagy a nézet.


Naplózárás

Helyettesítéseket könyvelni, módosítani és törölni csak naplózárás előtt lehet. A naplózárás beállításait a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben lehet megadni.

Helyettesítések könyvelése

Mivel az iskolai napló hivatalos irat, különösen ügyeljünk, hogy a benne megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.


Saját magunknak kiírt helyettesítés

Plusz órák rögzítése

A pedagógus csak akkor rögzíthet helyettesítéseket a saját órarendjében, ha az adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben ezt engedélyezték.

Ha a nézetben egy üres órarendi mezőre kattintunk, akkor egy új ablak nyílik meg, melyben kiválaszthatjuk, hogy milyen új órát szeretnénk felvenni az óráink közé. Itt válasszuk a lehetőséget.

Helyettesítés

Ha helyettesítést szeretnénk rögzíteni saját magunk számára, akkor két adatot kell megadnunk a felnyíló ablakban: ki a helyettesített pedagógus és a helyettesítés típusát. Ezen kívül még megadhatjuk a helyettesítés okát is, de ez nem kötelező. Ha rögzíteni akarjuk ezt a helyettesítést, akkor kattintsunk a , ellenkező esetben a  gombra.

Amennyiben a megadott kollégának nincs tanórája a kiválasztott időpontban, akkor az előző ablakhoz térünk vissza, különben itt is az a felület nyílik meg, ami a tanórák könyvelésénél. Itt egyből el is végezhetjük a helyettesítés adminisztrálását a korábban leírtak szerint.

Ha egy ilyen óra adatait szeretnénk módosítani vagy törölni, ugyanúgy járjunk el, mint bármely más tanóra esetében. Egyetlen különbség, hogy az óra törlése után, az nem marad piros háttérrel az többi óra között, hanem teljesen eltűnik.

Összevont helyettesítés

Amennyiben nem egyszerű helyettesítést szeretnénk kiírni magunknak, hanem óra összevonást, akkor nem tudunk az előző pontban leírtak szerint eljárni, mivel a saját óránk okán nem üres az órarendi mező.

Ilyen esetben először könyveljük a saját óránkat, majd újra nyissuk meg ezt a tanórát, mintha módosítani szeretnénk az adatait. Ekkor láthatjuk, hogy az alul található gombok között egy újabb is megjelent néven. Kattintsunk rá, és a megnyíló ablakban kiválaszthatjuk, hogy ki a helyettesített pedagógus, majd nyomjuk meg a gombot. Amennyiben a megadott kollégának nincs tanórája a kiválasztott időpontban, akkor az előző ablakhoz térünk vissza, különben itt is a szokásos felület nyílik meg, ahol megadhatjuk az óra adatait.

Ha egy ilyen óra adatait szeretnénk módosítani vagy törölni, ugyanúgy járjunk el, mint bármely más tanóra esetében. Egyetlen különbség, hogy az óra törlése után, az nem marad piros háttérrel az többi óra között, hanem teljesen eltűnik.


 • No labels