Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A közösségi szolgálat fogalma és funkciója

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat teljesítése során keletkező adatokat is nyilvántarthatjuk a KRÉTA rendszerben.

Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a közösségi szolgálat létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A felület tetején található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatóak az elérhető tanévek.

Az aktuális tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete az aktuális tanév szerint tölt be. A következő tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete a következő tanév szerint kerül betöltésre. Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és következő tanévet, amennyiben a rendszerben a következő tanévre vált, a KRÉTA fejlécének a színe megváltozik.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor minden esetben a megfelelő tanévben végezzék el a változtatásokat!

Fontos tudni, hogy a tanév kiválasztásával az adatok módosítása mindig csak az adott tanévben kerül végrehajtásra. Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 

Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

A közösségi szolgálat adatai

A KRÉTA rendszer a közösségi szolgálat esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Kezdete

Megadhatjuk a közösségi szolgálat végzésének dátumát (egynapos tevékenység esetén), vagy több napon át tartó feladat esetén, ennek kezdő dátumát az ikonra kattintva.

KÖTELEZŐ

Az aktuális dátum

Vége

Megadhatjuk a közösségi szolgálat befejezésének dátumát, több napon át tartó feladat esetén, az ikonra kattintva.

Óraszám

Megadhatjuk a közösségi szolgálat időtartamát a , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

KÖTELEZŐ
MegjegyzésMegadhatunk a közösségi szolgálathoz kapcsolódó megjegyzést.Közösségi szolgálat listája

A közösségi szolgálat adatait a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontjában, a kiválasztott tanuló adatlapjának 'Közösségi szolgálat' fülén jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

A közösségi szolgálat listájában a 'Kezdete', 'Vége', 'Óraszám', 'Alkalmazott' és 'Megjegyzés' adatok jelennek meg. A fejléc mellett található nyílra kattintva lehet módosítani a közösségi szolgálat listájának rendezési sorrendjét!

Új közösségi szolgálat létrehozása

A KRÉTA rendszerben a közösségi szolgálat létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. Válasszuk ki azt a tanulót a listából, akinek új közösségi szolgálatot akarunk rögzíteni, a tanulói adatait tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva.
 3. A felnyíló ablak bal oldalán található pontok közül válasszuk a 'Közösségi szolgálat' fület.
 4. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új közösségi szolgálat adatainak megadását!
 5. A közösségi szolgálat adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a közösségi szolgálat adatait!

  Kötelező adatok megadása

  A közösségi szolgálat adatainál a 'Kezdete' és az 'Óraszám' kötelezően megadandó adatok!

 6. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 7. A mentés után a közösségi szolgálat listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Közösségi szolgálat adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!

 2. Válasszuk ki azt a tanulót a listából, akinek új közösségi szolgálatot akarunk rögzíteni, a tanulói adatait tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva.

 3. A felnyíló ablak bal oldalán található pontok közül válasszuk a 'Közösségi szolgálat' fület.
 4. A közösségi szolgálat adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva, majd a 'Módosítás' lehetőséget választva kezdeményezhetjük a kiválasztott közösségi szolgálat tulajdonságainak módosítását.
 5. A kiválasztott közösségi szolgálat adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a közösségi szolgálat jellemzőit.
 6. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 7. A sikeres mentés után a közösségi szolgálat listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy közösségi szolgálat óraszámát módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát a közösségi szolgálat korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Közösségi szolgálat törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett közösségi szolgálat törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. A közösségi szolgálat törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. Válasszuk ki azt a tanulót a listából, akinek új közösségi szolgálatot akarunk rögzíteni, a tanulói adatait tartalmazó sor jobb szélén található ikonra kattintva.
 3. A felnyíló ablak bal oldalán található pontok közül válasszuk a 'Közösségi szolgálat' fület.
 4. A közösségi szolgálat adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva, majd a 'Törlés' lehetőséget választva kezdeményezhetjük a kiválasztott közösségi szolgálat törlését!
 5. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 6. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 7. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy a közösségi szolgálat törölhető-e? 
 8. Abban az esetben ha a közösségi szolgálat nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy a közösségi szolgálat miért nem törölhető.
 9. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 10. A sikeres törlés után a közösségi szolgálat listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!