Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

A KRÉTA rendszer a csoportok és osztályok kapcsolatában az alábbi két különböző csoportot kezeli:

  • osztálybontott csoport, 
  • több osztályból álló csoport.

Több osztályból létrehozott csoportok

A több osztályból létrehozott csoportok olyan csoportok, amelyek tanulói különböző - akár eltérő évfolyamú - osztályokból tevődnek össze.

A több osztályból álló csoport esetén a csoport adatinál az osztálybontást nem kell beállítani, a KRÉTA alaplogikája szerint az osztályokat és a csoportokat a közös tanulóikon keresztül kapcsolja össze a rendszer. Ilyen értelemben tehát egy csoport akkor tartozik egy osztályhoz, ha van (volt) közös tanulójuk.

Több osztályból létrehozott csoportok

A több osztályból létrehozott csoportok csak akkor jelennek meg egy osztály adatainál (pl. az osztály órarendjében), ha legalább egy tanulót az adott osztályból a csoportba besoroltunk!

  • No labels