Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben minden iskolának rendelkezésre áll az elektronikus napló modul, amely segítségével a papír alapú naplóvezetés teljes körűen kiváltható.

Elektronikus napló bevezetése

Az elektronikus napló elindításához - a tantárgyfelosztás ill. az osztályok, csoportok kialakítása után - az alábbi feladatokat kell elvégezni:

  1. Az Adminisztrációs rendszerben az Alkalmazottak funkcióban a Belépési adatok lapon meg kell adni a tanárok részére azt a felhasználónevet és jelszót, amely segítségével bejelentkezhetnek az elektronikus naplóba. A Jogosultsági szint beállításakor a NAPLÓ jogosultságok minden olyen pedagógus részére be kell állítani, akinek engedélyezni szeretnénk a belépés az e-naplóba. További információkat a Jogosultságok beállítása lapon olvashatunk!
  2. Ha az iskolában kétheti munkarend (A-B hét) szerint folyik az oktatása, akkor a Tanév rendje funkcióban állítsák be a hetirendeket is.
  3. A rendszerbe fel kell venni vagy importálni kell a órarendet.Az órarend felvitelét a Órarendek kezelése funkcióban lehet végrehajtani, az órarend impotálásáról a Órarend importálása oldalon olvashatunk részletes útmutatót. Ha az órarendet nem importálják, akkor szükséges a termek felvitele is a rendszerben.
  4. Javasoljuk továbbá, hogy a Tanév rendje funkcióban vegyék fel a munkatervben meghatározott, az iskola egyedi oktatási rendjét (pl. tanítás nélküli napok, órarendi és nem órarendi napok, szombati tanítási napok stb.)

Az elektronikus napló csak az aktuális tanévben használható, tehát sem a korábbi tanévekre, sem pedig a következő tanévrekre nem lehet az e-naplóban az adatokat módosítani!

Az e-napló kipróbálása

Az e-Napló természetesen lehet csak teszt jelleggel - akár csak néhány erre kijelölt osztályban - is használni, de mindenképpen azt javasoljuk, hogy az "éles" bevezetése mindig az adott tanév elejétől induljon.

e-Napló kipróbálása

A rendszer egy tanéven belül nem különbözteti meg a teszt ill. éles használatot, arra azonban van lehetőség, hogy az első tanévben teszt jelleggel működjön, majd a következő tanévtől kerüljön bevezetésere az éles - papírnapló nélküli - használat. Mivel a KRÉTA rendszer tanévenként kezeli a naplót, így elkülönülten kezelhető a korábbi teszt tanév adatai.

Az e-napló adatainak mentése, archiválása

Az adatbázisok mentése központilag történik napi rendszerességgel, az intézménynek ezzel a központi üzemeltetésű KRÉTA rendszerekben nem kell foglalkoznia.