Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Szakképző intézmények specialitásai

Az alábbi fejezetekben leírt specialitások csak a szakképző intézményekre vonatkoznak!

Kötelező óraszám

Minden főállású pedagógus esetében heti 22 óra, részmunkaidős pedagógusok esetében heti 1-21 óra, óraadó kollégák esetében heti 1-10 óra.

A magasabb vezetői, vezetői megbízás keretében dolgozó pedagógusok (tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető) esetében a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő óraszám.

Köznevelési szakértő, szaktanácsadó mesterpedagógus esetében heti 18 óra.

Vezetők óraszámának rögzítése

A magasabb vezetői megbízással rendelkező alkalmazottak munkaidő adatait az alábbi példa szerint szükséges rögzíteni a rendszerben:

Órakedvezmények

Előfordulhat, hogy egy pedagógus több órakedvezményre jogosító tevékenységet végez, a megfelelő kombinációt a 'Feladattal terhelt óraszám oka' listából választható ki.

Az órakedvezményre jogosító tevékenységek közé nem tartoznak a magasabb vezetői megbízásból adódó kedvezmények. Ilyen esetnem a heti kötelező óraszám meghatározásánál szükséges a megbízásból (munkakörből) adódó óraszámot beírni. Ilyen megbízások a tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető stb.

Abban az esetben, amikor magasabb vezetői megbízásban dolgozó egyéb órakedvezményre jogosító tevékenységet végez, Az órakedvezménnyel csökkentett heti óraszáma nem mehet negatív értékbe.

Munkakör

A munkakör esetében kérjük az Nkt. 3. számú mellékletének megfelelő kitöltést. A szakképzésben jellemzően az alábbi munkaköröket használjuk:

1

A nevelő-oktató munka pedagógiai 

Pedagógus-munkakör


szakaszai/Nevelési-oktatási 


intézmények


6

9–12. évfolyam gimnáziumban

gimnáziumi tanár


8

szakképző iskolában/középfokú nevelés-oktatás

szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár


9

Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató


12

Kollégium

kollégiumi nevelőtanár


14


könyvtárostanár (tanító)


16


fejlesztő pedagógus


25

Minden iskolatípusban és minden évfolyamon

idegennyelvtanár26

Minden iskolatípusban és minden évfolyamon

testnevelő


30

Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás gyakorlati évfolyamon

tanár a szakmai elméleti oktatásban


31

Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás gyakorlati évfolyamon

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató


32

9–12. évfolyam a szakgimnáziumokban, 12–13. évfolyam a szakközépiskolában/ középfokú nevelés-oktatás

közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár


33

a szakközépiskola szakképzési évfolyamán/ középfokú nevelés-oktatás

közismereti tantárgyat oktató tanárTovábbi munkaügyi adatok

Kitöltése abban az esetben indokolt, amennyiben a kolléga megbízással, pl. felnőttoktatásban is tanít az intézményben.

 NOKS dolgozók rögzítése

 A rendszerben a NOKS dolgozókat is rögzíteni kell. Amennyiben a NOKS alkalmazott pedagógus végzettséggel rendelkezik, a pedagógus fokozat beállítása kötelező.