Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Szakképző intézmények specilításai

Az alábbi fejezetekben leírt specialitások csak a szakképző intézményekre vonatkoznak!

Képzés típusa

 A képzés típusának meghatározásakor van lehetőség beállítani többek között a felnőttoktatást.

  • Nappali rendszerű iskolai oktatás
  • Felnőttoktatás esti rendszerű
  • Felnőttoktatás levelező rendszerű
  • Felnőttoktatás nappali rendszerű
  • Kollégiumi nevelés

Jelen pillanatban a rendszer a felnőttképzésre nem terjed ki, ezért a felnőttképzésben induló osztályokat nem kell feltüntetni.

 Ágazgat, szakmacsoport meghatározása

 Azokban az esetekben, amikor egy osztályban vegyesen vannak tanulóink, pl. több ágazatból, az adat megadásánál "Na"-t (nem releváns adat) kell megjelölni, és majd diákonként kell az ágazatot megadni.

Osztály elnevezése

Az osztályok elnevezésére külön iránymutatást nem adunk, az intézményekben megszokott osztálynevek használhatóak.