Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Milyen hosszú lehet egy tantárgy neve?

A programban maximum 150 karakter hosszú lehet egy tantárgy megnevezése, ugyanakkor ügyeljenek arra, hogy a nagyon hosszú tantárgyneveket a különböző dokumentumok (napló, törzslap stb.) nem tudja teljes terjedelmében megjeleníteni. 

Mi legyen a tantárgy kategória a napközinél?

A KRÉTA rendszerben minden tantárgy esetében meg kell adni annak tantárgy kategóriáját is. Amennyiben napközi jellegű tantárgyat vesz fel, kérjük, válassza a „Napközi” tantárgy kategóriát.

Hogyan vegyem fel az magyar nyelv tantárgyakat?

A KRÉTA rendszerben több megoldás is lehetséges a magyar nyelv tantárgyainak felvételére, amely igazodik az intézmény igényeihez, formájához.

Amennyiben az intézmény a bizonyítványban több elemként szerepelteti a tantárgyat, úgy minden elemet vegyen fel külön tantárgyként.

Amennyiben az intézmény a bizonyítványban egy elemként (Magyar nyelv és irodalom) szerepelteti a tantárgyat, azonban külön tanóraként tartja annak részeit, abban az esetben:

 •       Vegye fel tantárgyként a Magyar nyelv és irodalom tantárgyat
 •       A Magyar nyelv és irodalom tantárgyat követően altantárgyként vegye fel a szükséges altantárgyakat, például:
  •       Irodalom
  •       Nyelvtan
  •       Olvasás
  •       Írás
  •       Fogalmazás
 •       Az altantárgyak esetében NE jelölje be, az „altantárgyként bizonyítványban” értéket.
 •       A tantárgyfelosztás elemeit rendelje az altantárgyakhoz.

Hogyan vegyem fel a hit- és erkölcstan, etika tantárgyakat?

A KRÉTA rendszerben több megoldás is lehetséges a Hit- és erkölcstan, etika tantárgyainak felvételére, amely igazodik az intézmény igényeihez, formájához.

Abban az esetben ha a tantárgyak elnevezésében szeretné az intézmény megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű tantárgyakat, akkor az az alábbi módon javasolt felvenni az "Etika/Hit- és erkölcstan" tantárgyakat:

 • Vegye fel tantárgyként a "Etika/Hit- és erkölcstan"  tantárgyat. Ez lesz a főtantárgy, amelyet az iskola a tanügyi dokumentumaiban használ. 
 • Az Etika, Hit- és erkölcstan tantárgyat vegye fel altantárgyként:
  • Etika
  • Hit- és erkölcstan (akár több formában is, pl.)
   • Hit- és erkölcstan - Római katolikus
   • Hit- és erkölcstan - Református
   • ...
   • Hit- és erkölcstan - Evangélikus
 • Az altantárgyak esetében NE jelölje be, az „altantárgyként bizonyítványban” értéke, hogy ezek az elnevezések ne jelenjenek meg a tanügyi dokumentumokban.  
 • A tantárgyfelosztás elemeit rendelje az altantárgyakhoz.

Abban az esetben ha az iskola  tantárgyak elnevezésében nem kívánja megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű tantárgyakat, akkor az az alábbi módon javasolt felvenni a tantárgyakat:

 • Vegye fel tantárgyként a "Etika/Hit- és erkölcstan" tantárgyat. Ez lesz az a tantárgy, amelyet félévkor és év végén az értesítőkben és bizonyítványokban a tanulónál megjelenik. 
 • A tantárgyfelosztásban minden etika ill. hittan foglalkozást/tanórát ehhez a tantárgyhoz rendeljen hozzá. Ennél a megoldásánál a csoportok neveiben különböztetheti meg - ha szükséges - a különböző hittan foglalkozásokat. 

A hittan csoportok beállításáról és kezeléséről ide kattintva olvashatunk további információkat!

Hogyan vegyem fel a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat?

A KRÉTA rendszerben több megoldás is lehetséges a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyainak felvételére, amely igazodik az intézmény igényeihez, formájához.

A legtöbb intézmény esetében javasolt az alábbi módon felvenni az elméleti és gyakorlati órában is tartott, azonban egyben értékelt tantárgyakat.

 •       Vegye fel tantárgyként a Tantárgyat az egységes néven (pl. Hegesztés).
 •       A Tantárgyat követően altantárgyként vegye fel a szükséges altantárgyakat, például:
  •       Elméleti tantárgy (pl. Hegesztés elmélet)
  •       Gyakorlati tantárgy (pl. Hegesztés gyakorlat)
 •       Az altantárgyak esetében NE jelölje be, az „altantárgyként bizonyítványban” értéket.
 •       A tantárgyfelosztás elemeit rendelje az altantárgyakhoz.

Hogyan vegyem fel az emeltszintű (fakultációs) tantárgyakat?

A KRÉTA rendszer esetében egyszerűen lehet emelt szintű, fakultációs csoportokat kezelni, azonban ehhez nem szükséges, és nem is javasolt több különböző tantárgy felvétele. Javasoljuk, hogy az emelt szintű, vagy fakultációs tanórákat a csoport neve alapján egyértelműsítsék, és egységes tantárgynevet használjanak.

Az esetre gyakori példa, amennyiben az intézményben már adott a Földrajz tantárgy, azonban az érettségi előtti két évfolyamon létezik Földrajz fakultáció, javasolt ezt ugyanazon tantárgyhoz rendelni. Így a riportok és statisztikák pontosabbak lesznek, valamint az intézmény kezelése is egyszerűbbé válik, mivel a csoportok esetében minden esetben szükségszerű lesz az új érték felvétele, így a tantárgy egységes marad.

Nem tudok törölni egy tantárgyat, a rendszer jelzi, hogy kapcsolata van. Mit tegyek?

Az elem törlése azért nem sikeres, mert tartozik hozzá tantárgyfelosztás. A törlést csak akkor végezheti el, ha előbb a kapcsolódó tantárgyfelosztás elemek törli. Ezen folyamat menete az alább felsorolt lépésekből áll.

 1.       Navigáljon a Nyilvántartások / Tantárgyfelosztás felületre.
 2.       A szűrés funkció segítségével válassza ki a törölni kívánt elemet.
 3.       Kattintson a „Keresés” gombra.
 4.       A megjelenő Tantárgyfelosztás elemeket a sorok végén található Törlés gomb segítségével törölje ki.

A folyamatot követően ismételten kísérelje meg az elem törlését.

Hogyan tudom megváltoztatni a tantárgyak megjelenítési sorrendjét ?

A Nyilvántartás / Tantárgyak menüpontban minden tantárgy esetében beállítható egy 0-1000 közötti érték, mely a tantárgy dokumentumokban megjelenő sorrendjének meghatározására szolgál.

Amennyiben az eredetileg beállított 1000 érték marad minden tárgyhoz, vagy azonos érték kerül beállításra több tantárgyhoz is, az adott tantárgy Tantárgy-kategóriájának sorrendjében fognak az azonos értékű tárgyak egymás után következni.

A "Sorszám" érték módosítására többes módosítással is van lehetőség.


A Tantárgy-kategóriák aktuális sorrendje az adatszótárakban van beállítva. Ha módosítani szeretnénk a sorrenden, akkor a 'Nyilvántartás - Adatszótárak' funkcióban:

 1. Keressünk rá a 'Tárgy kategóriák' adatszótár-típusra.
 2. Sorszámozzuk át tetszőlegesen a tantárgyak sorrendjét a tantárgyak neve előtt megjelenő numerikus beviteli mezőben.
 3. Rögzítsük az új tantárgy-sorrendet a bal felső sarokban található MENTÉS-gombbal.


Amenniyben a Tantárgy Sorszáma és a Tantárgy-kategória sorszáma is azonos két tantárgy esetében, akkor az ABC szerinti sorrendben fognak megjeleni a dokumentumokban.