Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gyakran Ismételt Kérdések


 Mit kell tudni a 2020/2021 tanévű általános iskolai beiratkozásról?

Az KRÉTA Informatikai Zrt. nevében ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani önöknek a 2020/2021 tanévi általános iskolai beiratkozás KRÉTA rendszer által nyújtott támogatásáról és a rendszerben rendelkezésre álló funkciók használatáról. Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. I

 Ide kattintva letöltheti az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információkat!

 Ide kattintva letöltheti a Klebelsberg Központ szakmai útmutatóját az általános iskolai beiratkozáshoz. 

Tovább információk a beiratkozás intézményi használatáról

Az általános iskolai beiratkozás e-Ügyintézés intézményi oldala

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos Gyakran Ismételt Intézményi Kérdések

Az általános iskolai beiratkozás kezelése az intézményi e-Ügyintézési felületeken (YouTube videó) 

Nebulók importálása az Adminisztrációs-modulban

Azt Oktatási Hivatal tájékoztatója az általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre címmel. 

 Hol lehet beállítani a Tanulói hozzászólás lehetőségét a Házi feladatokhoz?

A Testreszabás menüpont / Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában található Diák általi házi feladatok rögzítésének lehetősége kapcsolóval szabályozható intézményi szinten, hogy a Tanulók tudjanak az egyes házi feladatokhoz hozzászólást fűzni.

A központi beállítás mellett továbbra is minden Pedagógus egyénileg szabályozhatja, hogy ha engedélyezve van is az Intézményben a Tanulói hozzászólás, saját foglalkozásaival kapcsolatban kikapcsolja azt a saját Profilbeállításai között. Hol tudom ellenőrizni a rögzített Házi feladatokat?

Az e-Napló menüpont / Házi feladatok listája felületen érhető el, hogy az intézményben milyen Házi feladatok kerültek rögzítésre, illetve itt látható az is, hogy mennyi és milyen Tanulói hozzászólás történt ezekhez.


 Minden tanulóm hozzáfér a rendszerhez?

Az admin felület kezdőoldalán / DashBoard felületén található statisztikai adatok között látható, hogy hány Tanulónak nincs belépési azonosítója, vagy hány olyan Pedagógus van aki régebben lépett be az e-Napló felületre, mint 2 hét.


 Hol találom, hogy mikor lépett be utoljára egy felhasználó?

A Nyilvántartás / Felhasználók menüpontban lévő listán lehet megtekinteni, és a listát a fejlécre sorba rendezve (akár felhasználói csoport szerint külön-külön) megtekinteni, hogy mikor lépett be utoljára Böngészőn keresztül az adott felhasználó a KRÉTA rendszerbe.


 Hol tudok egyes Tanulóknak hozzáférést adni?

Tanulóknak a Nyilvántartás / Tanulók menüpontban, az adott Tanuló Belépési adatok lapfülét megnyitva van lehetőség kézzel felvinni Felhasználónév / Jelszó értéket.

Amennyiben már volt rögzítve ilyen adat, a felületen lévő gombok segítségével van lehetőség Újragenerálni akár a felhasználónevet, akár a jelszót.

 


 


 Mi alapján generál a rendszer hozzáférési adatokat a Tanulóknak??

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban elérhető Hozzáférés generálás beállítások szekcióban lehet meghatározni, hogy a Tanulói jelszavak mi alapján készüljenek.

 • Születési dátum: éééé-hh-nn
 • Véletlenszerű: 8 véletlenszerű karakter

A Tanulók felhasználóneve a Diákigazolványukon is megtalálható 11 számjegyből álló Oktatási Azonosítójuk.


 Hol tudok MINDEN Tanulóknak egyszerre hozzáférést adni?

Tanulóknak a Nyilvántartás / Tanulók menüpontban, a lista tetején lévő Belépési azonosítók generálása funkcióval lehet akár a kijelölt, akár az összes Tanulónak jelszót generálni. 

Ha minden tanulónak generálunk egyszerre, akkor a korábbi, egyedi azonosítókat a rendszer felülírja, így az azokat használó tanulóknak az új belépési adataikat el kell juttani! Hogyan jutassam el a Tanulók hozzáférését??

A Tanulóknak történő hozzáférés generáláskor a rendszer nem küldi ki e-mail-ben hozzáférési adataikat, ezért javasolt jelen helyzetben az alábbi munkamenet:

 1. a Testreszabás beállítással a Születési dátumot, mint generálási alapot beállítani,
 2. a Tanulói jelszavakat legenerálni, amennyiben még nem volt a Tanulóknak hozzáférésük a rendszerhez,
 3. az Intézmény honlapján vagy helyben szokásos, on-line módon tájékoztatni a Tanulókat, hogy alapadataikkal (oktatási azonosító / születési dátum) be tudnak lépni a rendszerbe,
 4. külön felhívni a Tanulók figyelmét a jelszó mielőbbi megváltoztatásának fontosságára.


 Hol tudok a Gondviselőknek hozzáférést adni?

A Nyilvántartás / Tanulók menüpontban az adott Tanuló Gondviselő lapfülét megnyitva van lehetőség Új Gondviselőt rögzíteni, vagy a meglévő Gondviselőknek frissíteni jelszavát. A Csökkentett gondviselői jogosultság Bővített értékre való módosítása is ugyan itt lehetséges.


 Hogyan jutassam el a Gondviselőknek hozzáférésüket?

Akár új Gondviselőt rögzítünk, akár a meglévőnek frissítjük az adatait, vagy Bővítjük jogosultságait (sőt, az impotálás felületen lévő Gondviselők adatainak importálása funkciót használjuk) a rendszer felkínálja, hogy ha van rögzítve a Gondviselőhöz e-mail cím, akkor arra tájékoztató levelet küld, amin keresztül a Gondviselő saját Jelszót tud megadni, és azzal belépni.


 Milyen hozzáféréseket tudok vagy kell kollégáimnak beállítani?

A KRÉTA rendszerben a felhasználói jogosutságokat az Alkalmazottak belépési adatainál lehet szabályozni. 

Alkalmazottak és jogosultságok

A KRÉTA rendszerbe - az alapértelmezett admin felhasználónév kivételével - csak olyan felhasználóval lehet belépni, aki szerepel az alkalmazottak listájában.

Az alkalmazottak belépési adatainál lehet azt a felhasználónevet és jelszót beállítani, amely segítségével a felhasználó be tud lépni a KRÉTA rendszerbe.


Jogosultságok

A jogosultsági szint beállításával lehet szabályozni, hogy a felhasználó a KRÉTA rendszerben milyen modulokhoz férhet hozzá.

A KRÉTA rendszer az alábbi jogoslutságokat kezeli:

Jogosultsági szintJelentésMegjegyzés

a Kréta rendszerben jelenleg használható jogosultsági szerepkörök a következők:

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerben és teljes körűen kezelheti a KRÉTA adatait.

A felhasználó pedagógusként beléphet az Elektronikus naplóba.

A felhasználó - szülőként vagy gondviselőként - beléphet az elektronikus ellenőrzőbe. 


Általános e-ügyintézőként kezeli a köznevelési e-ügyintézési folyamatokat 

Az e-ügyintézésben létrejövő dokumentumok (határozatok, hivatalos értesítések) aláírója

Az e-ügyintézés pénzügyi moduljában elvégzi a házipénztárral kapcsolatos műveleteket.

Az e-ügyintézésben beállítja a pénzügyi folyamatokhoz szükséges paramétereket, felügyeli a pénzügyi folyamatokat.

A közétkeztetési modulban beállítja a közétkeztetéshez szükséges paramétereket, kezeli a közétkeztetés folyamatait.

A közétkeztetési modulban felügyeli a modul működését, kapcsolatot tart a külső szereplőkkel.

Az ESL-modulban teljeskörűen kezeli az adatokat, riportokat generál, kapcsolatot tart az ESL-ben érintettekkel.

A terembérlet modulban kezeli az intézmény helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos folyamatokat.

Az SAP-rendszer felé biztosítja az egyéb modulok működését.

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez kiosztható jogosultság.

A Távollétbejelentő modul elérését biztosítja minden egyéb jogosultság nélkül.

Az alábbiakban bemutatunk néhány tipikus jogoslutsági beállítást:

BeosztásJogosultságLeírás
Iskolaigazgató, intézményvezető, igazgatóhelyettesNAPLÓ, ADMINISZTRÁTOR

A felhasználó beléphet az Adminisztrációs rendszerbe és az elektronikus naplóba is. Az elektronikus naplóban ilyen esetben ún. szuperosztályfőnöki jogosultsággal rendelkezik, tehát az összes osztálynál hozzáférht az osztályfőnöki feladatokhoz (pl. igazolások, mulasztások kezelése).

IskolatitkárADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni.
SzaktanárNAPLÓ

A felhasználó csak az elektronikus naplóba tud belépni.

Abban az esetben ha valamelyik osztálynál be van állítva osztályfőnöknek vagy osztályfőnök-helyettesnek akkor az e-naplóban hozzáférhet az adott osztály osztályfőnöki feladataihoz is.

RendszergazdaADMINISZTRÁTORA felhasználó csak az Adminisztrációs rendszerbe tud belépni, pl. a felhasználónevek és jelszavak kezeléséhez.

Tanévek kezelése

Tanévek kezelése

Figyelem! A KRÉTA rendszerben a belépési adatok tanévenként kezelhetők! Abban az esetben, ha a felhasználónevet és jelszót nem az akítv tanévben változtatják meg, akkor a megadott bejelentkezési adatokkal csak a kiválasztott tanévbe lehet belépni.

Abban az esetben, ha a tanároknak a felhasználónevet ill. jelszót a következő tanévben változtattuk meg, akkor a megadott felhasználónévvel ill. jelszóval csak arra a tanévre lehet bejelentkezni. Ha pl. a 2016/2017-es az akítv tanévünk a rendszerben, de szeretnén módosítani a tanárok felhasználónevét vagy jelszavát a 2017/2018-as tanévre, akkor a módosított felhasználónévvel és jelszóval csak a KRÉTA rendszerben végrehajtott tanévváltás után lehet bejelentkezni!

Belépési adatok

A belépési adatokat a KRÉTA rendszerben csak az akítv tanévben lehet megváltoztatni!

Diákolimpiai jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Diákolimpiai jelentkezések kezelése, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a közösségi szolgálatokat jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Közösségi szolgálat kezelése, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a Lázár Ervin Program modult jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik az intézmény minden tanulójával kapcsolatban a Lázár Ervin Program modul használata, a többi jogosultságától függetlenül.

Kezelheti a Távollét bejelentő (HR) modult jogosultság:

A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik a Távollét bejelentő (HR) modul használata, a többi jogosultságától függetlenül.

Osztályfőnöki jogosultság

Az alábbi videóban az osztályfőnöki/szuperosztályfőnöki jogosultságról kaphat információt.

 Hogyan tudok kollégáimmal Üzenetet váltani?

Az üzenetváltáshoz az alábbi lépéseket szükséges elvégezni:

 1.  - menüpont kiválasztása az e-Ügyintézési modul nyitóoldalának a bal oldali Kapcsolattartási folyamatok-panelján
 2.  Az   - funkciógombra történő rákkattintással átlépünk az Új üzenet - ablakba
 3.  A  - funkciógombra történő rákkattintással átlépünk a Címzettek kiválasztása - ablakba, ahol alapértelmezetten a TANÁROK - felület jelenik meg:


4. Az egyes címzett tanárokat kijelöljük külön-külön a nevük előtt található jelölőnégyzet bepipálásával, vagy a Találati lista bal felső fejlécében található jelölőnégyzet bepipálásával az összes tanárt egyszerre:

5. Az ablak jobb alsó sarkában lévő  - gombra kattintva a kiválasztott tanárokat (a tanárokat zöld háttérszín jelzi a rendszerben) a program behelyezi a Címzettek-listába:

6. A Tárgysorban rögzítjük az üzenetünk címét, majd a Szöveg-mezőben begépeljük az üzenetünket. Az üzenet szövegét formázhatjuk betűméret-állítással, kövér betű-, döntött betű-, aláhúzott betű-, betűszín-, betű háttérszín-, felsorolástípus-, rendezés- funkciógombok használatával. A mezőbe az üzenetünkben linket helyezhetünk el külső oldalra hivatkozásként, illetve képet, ábrát is illeszthetünk az üzenethez. A formázási beállítások törléséhez használhatjuk a Tx-funkciót a szerkesztés közben, ha a formázásokkal kapcsolatosan meggondoljuk magunkat.

Amennyiben dokumentumot is csatolni szeretnénk az üzenethez ezt a  - gombra kattintva tehetjük meg a szokásos böngészőtől függő dokumentum-kiválasztó ablak automatikus megnyílását követően. A csatolt dokumentumo(ka)t a dokumentum neve mellett található kuka-ikonnal tudjuk törölni, ha mégsem szeretnénk dokumentumot csatolni az üzenetünkhöz.

7. Az elküldést követően az üzenetünk megjelenik az Elküldött üzenetek listában. Az üzenetre rákattintva az megtekinthető vagy továbbítható újabb címzettek kiválasztásával.

8. Az üzeneteinket ezen a felületen tudjuk igény szerint Olvasottnak jelölni / Olvasatlannak jelölni / Törölni. A törölt üzeneteink a továbbiakban a Törölt üzenetek-fülön érhetők el. A törölt üzeneteinket - igény szerint  - a megfelelő funkciógombok használatával tudjuk: Visszaállítani / Véglegesen törölni / Olvasottnak jelölni / Olvasatlannak jelölni a további felhasználásnak, kezelésnek megfelelően:

9. A felületet a  - gombra kattintva tudjuk a böngészők  - gombjához hasonlóan frissíteni. Az ÜZENETEK-funkcióból kilépni a bal oldali Kapcsolattartási panelon lévő bármelyik másik menüpont kiválasztásával lehetséges. A KRÉTA Napló e-Ügyintézési felületéről pedig a jobb felső sarokban található nevünkre kattintva tudunk.


 Miért nem jelenik meg a szülőnél az üzenet/kérdőív?

Kérjük győződjenek meg róla, hogy a felhasználó a szülői jogosultságával lépett-e be, vagy a tanulóéval. (Szülőként belépve a tanuló neve és a zárójelben mögö9tte a szülő neve is megjelenik a felületen, míg tanulói belépéssel csak a tanuló neve látszódik a visszaszámoló óra mellett!

Egyéb esetekben olyankor fordul elő ez a probléma, ha a szülő többször került rögzítésre a tanulóhoz (pl. adatváltozás során nem adatmódosítás történt, hanem új felvétel). Ebből kifolyólag sok esetben a régi szülői adatok szerint kerül kiküldésre az üzenet, vagy a kérdőív, így az új belépési adatokkal az nem érhető el.

Kérjük minden esetben ellenőrizzék a szülői adatokat és regisztrációkat, duplikáció esetén a nem megfelelő adatokkal szereplőket töröljék!


 Miért nem tudok a kollégáimnak/szülőknek/tanulóknak üzenetet küldeni?

Az üzenetküldés elérhetőségét az adminisztrátor tudja beállítani minden esetben az e-Ügyintézés oldalon, a „Beállítás – Intézmény” menüpontban. A funkció ki- és bekapcsolható, valamint intézményenként beállítható, hogy ki jogosult az egyes felhasználói csoportoknak (alkalmazottak, szülők stb.) üzenetet küldeni.

Részletes leírás elérhető a Tudásbázis alábbi oldalán.


 Hogyan tudok a tanulókkal Üzenetet váltani?

Az üzenetváltáshoz az alábbi lépéseket szükséges elvégezni:

 1.  - menüpont kiválasztása az e-Ügyintézési modul nyitóoldalának a bal oldali Kapcsolattartási folyamatok-panelján
 2.  Az   - funkciógombra történő rákkattintással átlépünk az Új üzenet - ablakba
 3.  A  - funkciógombra történő rákkattintással átlépünk a Címzettek kiválasztása - ablakba, ahol aktiváljuk a TANULÓK - felületet:

4. Az Osztály- / Csoport - legördülő mezőben kiválasztjuk a címzett tanuló(k) osztályát / csoportját, majd az egyes címzett tanulókat külön-külön kijelöljük a nevük előtt található jelölőnégyzet bepipálásával, vagy a Találati lista bal felső fejlécében található jelölőnégyzet bepipálásával az összes tanulók egyszerre:

5. Az ablak jobb alsó sarkában lévő  - gombra kattintva a kiválasztott tanulókat (a tanulókat piros háttérszín jelzi a rendszerben) a program behelyezi a Címzettek-listába. Amennyiben másik osztályból is szeretnénk az üzenet címzettjeihez tanulókat kiválasztani, ezt a 4. és az 5. pont megismétlésével tehetjük meg:

6. A Tárgysorban rögzítjük az üzenetünk címét, majd a Szöveg-mezőben begépeljük az üzenetünket. Az üzenet szövegét formázhatjuk betűméret-állítással, kövér betű-, döntött betű-, aláhúzott betű-, betűszín-, betű háttérszín-, felsorolástípus-, rendezés- funkciógombok használatával. A mezőbe az üzenetünkben linket helyezhetünk el külső oldalra hivatkozásként, illetve képet, ábrát is illeszthetünk az üzenethez. A formázási beállítások törléséhez használhatjuk a Tx-funkciót a szerkesztés közben, ha a formázásokkal kapcsolatosan meggondoljuk magunkat.

Amennyiben dokumentumot is csatolni szeretnénk az üzenethez ezt a  - gombra kattintva tehetjük meg a szokásos bőngészőtől függő dokumentum-kiválasztó ablak automatikus megnyílását követően. A csatolt dokumentumo(ka)t a dokumentum neve mellett található kuka-ikonnal tudjuk törölni, ha mégsem szeretnénk dokumentumot csatolni az üzenetünkhöz.


7. Az elküldést követően az üzenetünk megjelenik az Elküldött üzenetek listában. Az üzenetre rákattintva az megtekinthető vagy továbbítható újabb címzettek kiválasztásával.

8. Az üzeneteinket ezen a felületen tudjuk igény szerint Olvasottnak jelölni / Olvasatlannak jelölni / Törölni. A törölt üzeneteink a továbbiakban a Törölt üzenetek-fülön érhetők el. A törölt üzeneteinket - igény szerint  - a megfelelő funkciógombok használatával tudjuk: Visszaállítani / Véglegesen törölni / Olvasottnak jelölni / Olvasatlannak jelölni a további felhasználásnak, kezelésnek megfelelően:


9. A felületet a  - gombra kattintva tudjuk a böngészők  - gombjához hasonlóan frissíteni. Az ÜZENETEK-funkcióból kilépni a bal oldali Kapcsolattartási panelon lévő bármelyik másik menüpont kiválasztásával lehetséges. A KRÉTA Napló e-Ügyintézési felületéről pedig a jobb felső sarokban található nevünkre kattintva tudunk.

Tájékoztatók

Általános Iskolai beiratkozás

Tisztelt Intézményvezető!

Az KRÉTA Informatikai Zrt. nevében ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani önöknek a 2020/2021 tanévi általános iskolai beiratkozás KRÉTA rendszer által nyújtott támogatásáról és a rendszerben rendelkezésre álló funkciók használatáról. Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. I

 Ide kattintva letöltheti az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információkat!

 Ide kattintva letöltheti a Klebelsberg Központ szakmai útmutatóját az általános iskolai beiratkozáshoz. 

Tovább információk a beiratkozás intézményi használatáról

Az általános iskolai beiratkozás e-Ügyintézés intézményi oldala

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos Gyakran Ismételt Intézményi Kérdések

Az általános iskolai beiratkozás kezelése az intézményi e-Ügyintézési felületeken (YouTube videó) 

Nebulók importálása az Adminisztrációs-modulban

Azt Oktatási Hivatal tájékoztatója az általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre címmel. 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az intézményvezetőknek

Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
 
Ezúton tájékoztatom a kialakult Koronavírus  helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról.


Kérem, hogy minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást – beleértve ebbe a Határtalanul! programot, az ERASMUS és ERASMUS+ programot, valamint a testvériskolai látogatásokat is –, szíveskedjen lemondani a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében. A jelen jelzés különösen vonatkozik a várhatóan a hét végén megrendezésre kerülő március 15-i Nemzeti Ünneppel kapcsolatos megemlékezésekre. Javaslom, hogy ilyen megemlékezésekre legfeljebb osztálytermi szinten, vagy rádióműsor formájában kerüljön sor. A Lázár Ervin Program (továbbiakban: Program) keretében szervezett valamennyi esemény határozatlan ideig felfüggesztésre kerül. Ennek értelmében kérem, hogy az Ön intézményre vonatkozóan a Programhoz tartozó összes előadás lemondását kezdeményezze az illetékes tankerületi központnál.
 
Szeretném ismételten felhívni a figyelmét arra a korábbi kérésünkre, hogy a köznevelési intézményekben kiemelten figyelmet fordítson a szükséges fertőtlenítés és takarítás rendszeres elvégeztetésére. Ezen felül ügyeljen arra is, hogy kézmosószer és kézfertőtlenítő szer minden mosdóban folyamatosan biztosított legyen, illetve lehetőség szerint a közösségi terekben is legyen  kézfertőtlenítő szer. Amennyiben nehézségbe ütközik a kézfertőtlenítők beszerzése, kérem, haladéktalanul szerezze be, illetve jelezze a problémát a fenntartója részére. A kézfertőtlenítő szerek elhelyezésekor kiemelten figyelni kell arra, hogy ne csak a pedagógusok, hanem a diákok mindegyike is hozzáférhessen ezekhez. Amennyiben a kihelyezett kézfertőtlenítők használata során a diákok részéről a nem előírtak szerinti használat gyanúja vagy ténye merülne fel, akkor javasoljuk, hogy az iskola bejáratánál, a portánál kerüljön kihelyezésre közösségi területen elérhető fertőtlenítő, ahol a fertőtlenítő használatának folyamatos, felnőtt általi felügyelete biztosítható.
 
Kérem, hogy az indokolatlan pánik elkerülése érdekében hívja fel a szülők és pedagógusok figyelmét arra, hogy csak a hivatalos forrásból származó információkat vegyék figyelembe, és az azokban megfogalmazott utasítások vagy javaslatok alapján járjanak el. A korábban már megküldött levelekben foglaltakat kiegészítve kérem, hogy azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon, vagy külföldi tartózkodásuk során, haladéktalanul jelentsék ezt a területileg illetékes népegészségügyi szolgálatnak, és a lappangási időszak alatt, illetve addig, amíg minden kétséget kizáróan nem bizonyosodtak meg arról, hogy nincs koronavírus fertőzése, ne menjenek be az iskolába, akár diákról, akár pedagógusról van szó.
 
Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, éppen ezért folyamatos és nagyfokú odafigyelést várok el minden intézményvezetőtől. Felhívom a figyelmét, hogy a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érheti el. Kérem, hogy mindkét videó levetítésére minden osztályban lehetőleg minél hamarabb kerüljön sor.

KRÉTA Kapcsolattartási funkciók

A KRÉTA rendszer lehetőségei az on-line tanulás támogatásában

Házi feladatok és otthoni munkák

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni.

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

Házi feladatok rögzítése és kezelése 

Házi feladatok KÉSZ-nek jelölése (YouTube videó)

Házi feladat rögzítése, szaktanári felületen (YouTube videó)

Házi feladathoz rögzített tanulói hozzászólás törlése (YouTube videó)


 Házi feladatok kiemelése külön kezdőikonra a tanulói/gondviselői felületeken

A jelen helyzetben gyakoribb használat megkönnyítésére kiemelésre került a tanulói/gondviselói felületen a fő menüsorba a Házi feladatok lista, amelyen külön jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a már lejárt határideű Házi feladatokat is megjelenítse e a lista, vagy se.


 Házi feladatok ikonnal jelzése az órarend felületen

Azok a tanórák, melyekre Házi feladat került rögzítésre, akár a múltban, akár a jövőben, kis "házacska" ikonnal kerülnek kiemelésre mind a pedagógusi, mind a tanulói/gondviselői felületeken.


 Házi feladatok előre is rögzíthetőek még nem naplózott órákhoz is

A jövőbeni, "szürke" órákra is van lehetőség a jeln helyzetre tekintettel Házi feladat rögzítésére. A jövőbeni tanórát megnyitva, a bal oldali fülek között kiválasztható a Házi feladat fül, amin a kitöltött Határidő és Tartalom után az ablakban elérhető "HÁZI FELADAT MENTÉSE" gomb segítségével rögzíthetőek az értékek.


 Házi feladatok listája admin felületen

Az admin felületen a menüpontban megtekinthető, hogy az intézményben milyen Házi feladatok kerültek rögzítésre.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.


Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is.

Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.

Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket.

Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

 • tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
 • mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó anyagokat, előadásokat
 • a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően)

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

e-Ügyintézés: Üzenetek kezelése

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Üzenetküldés beállításai (YouTube videó)

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Üzenetküldés (YouTube videó)

Szülői üzenetküldés (YouTube videó)

On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható.

A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

Kérdőívek készítése az e-Ügyintézésben 

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Kérdőívek létrehozása (YouTube videó)

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Kérdőívek kiértékelése (YouTube videó)

Kérdőívek kitöltése tanulói, szülői oldalon (YouTube videó)

Kérdőívek használata - A Klebelsberg Központ által készített felhasználói útmutató 

Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. Fontos tudni, hogy a faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben ha választ várunk akkor az az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját kell használni. 

Faliújság üzenetek kiküldése a KRÉTA rendszerben

További információk érhetők el az Oktatási Hivatal weboldalán: 

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

A KRÉTA rendszer lehetőségei az on-line tanulás támogatásában

A Digitális Témahét videócsatornáján 2020.03.19-én tartott "A KRÉTA rendszer lehetőségei az online tanulás támogatásában" című videós szeminárium

A 2020. március 17-én tartott on-line workshopunk teljes videója a házi feladatok, üzenetek, kérdőívek, faliújság  funkciók bemutatásával.

Tájékoztatás a mobil adatforgalom ingyenességéről

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telekom, a Telenor és a Vodafone hálózatából is ingyenes adatforgalommal érhető el a KRÉTA rendszer. A kedvezmény kiterjed a MOL mobil, valamint a Blue mobil ügyfeleire is. A díjmentesség hazai használatra vonatkozik és nem terjed ki a beágyazott/ linkelt tartalmakra.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a Tudásbázis oldalainkon található videók a YouTube videómegosztó szolgáltatásából vannak átlinkelve, a videók megtekintése a YouTube-on keresztül történik, amely nem része az ingyenes adatforgalom felajánlásnak!

Oktatóvideók

A Digitális Témahéten tartott előadásunk - "A KRÉTA rendszer lehetőségei az online tanulás támogatásában" címmel

A 2020. március 17-én tartott on-line workshopunk teljes videója

A KRÉTA e-Ügyintézés üzenetküldési funkciójának bemutatása

Gondviselői jelszó csere, új gondviselő rögzítése

A KRÉTA e-Ügyintézés Kérdőívek funkciójának bemutatása

Tanulói Házi feladat KÉSZ jelölés Tanuló, Gondviselő, Pedagógus és Admin felületen

 • No labels