Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

A folyamat alanya az a magyar köznevelésben résztvevő tanuló, aki adott középfokú intézménybe kíván beiratkozni.

A beiratkozást a gondviselő vagy a nagykorú tanuló kezdeményezi a kérelem benyújtásával.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány) szükséges megadni.
  2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
  3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  4. A kérelmünkhöz a kötelezően csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő  - gombra kattintva rögzítsük a rendszerben, amelyet  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetünk meg. 
  5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

Az elektronikus űrlap szerkezete és kitöltendő mezői (a  - al megjelölt mezők kitöltése kötelező, az  - ikonra az egérmutatót ráhelyezve az adott mező tartalmára vonatkozó információs ablak nyitható meg):

Amennyiben a kitöltést követően nem azonnal szeretnénk beküldeni a beiratkozási kérelmet a megjelölt intézménybe (vagy nem minden olyan mezőt töltöttünk ki, amelyet szerettünk volna), akkor a  - gombra kattintva elmenthetjük az űrlap kitöltési állapotát. A beiratkozási folyamat következő megnyitásakor a program megkérdezi, hogy az elmentett piszkozat alapján szeretnénk-e folytatni az űrlap kitöltését vagy egy új űrlapot szeretnénk kezdeni kitölteni.

Az űrlap beküldése előtt az  - gombra kattintva tudjuk a kitöltött kérelmünket megtekinteni vagy pdf-formátumban letölteni. Amennyiben a megadott adatok rendben vannak és azoknak a dokumentumoknak a csatolása is megtörtént, amelyeket a kérelemhez csatolni szeretnénk, akkor a  - gombra kattintva tudjuk az űrlapon szereplő adatokat elküldeni a középfokú intézménynek.

A beküldést követően a kérelem ügyiratszámot és iktatószámot kap, amelyre a későbbiekben hivatkozhatunk, amennyiben ez szükséges. A beküldött, már nem módosítható űrlapot az e-Ügyintézési felület Folyamatban lévő ügyek-menüpontban találjuk meg.


Megszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


Amennyiben a kérelem beküldése során az alábbi hibaüzenetet kapjuk, akkor a kérelem csak azt követően nyújtható be elektronikusan, ha a középfokú intézményben található tanulói adatokat (amelyeket a középfokú jelentkezés során adtunk meg a jelentkezési lapon) egyeztetjük a középfokú intézménnyel:


A 'Beiratkozás középfokú intézménybe' e-Ügyintézési folyamat visszaigazolással zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.  • No labels