Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »


A funkció leírásának feltöltése folyamatban van!


A 2020/2021. tanévtől elérhető a Szakképzési juttatások menüpont:


A Szakképzési juttatások menüpontban az intézmény tanulói jelennek meg adataikkal, valamint keresési és szűrési lehetőséggel:


A rendszer megvizsgálja és megjeleníti a tanulók jogosultságát a szakképzési ösztöndíj tekintetében.


Szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki

 •  tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

 •  adott évfolyam tanulója,

  2020/2021-es tanévben:

  • 1/9 4-es szintű szakképző iskola
  • Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli
  • 9. orientációs évfolyam
  • 9/Ny technikum nyelvi előkészítő
  • 9/Kny technikum két tanítási nyelvű előkészítő
  • 9. technikum
  • 9. technikum (két tanítási nyelvű)
  • 1/13 5-ös szintű technikum
  • Összevont évfolyam (amennyiben az adott osztály évfolyama „Összevont évfolyam”-ra van állítva, a tanulóhoz egyedileg beállított évfolyamot kell vizsgálni)
  • Műhelyiskola osztály
 • első szakmaszerző,
 • nem évismétlő,
 • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül,
 • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát.


Fontos, hogy csak abban az esetben számol és jelenít meg a Rendszer Szakképzési juttatást a menüpontban, ha az intézményben az Ellátott köznevelési feladat(ok) helyesen vannak beállítva (Nyilvántartás / Intézményi menüpont), és ezek a megfelelő osztályokhoz hozzá vannak rendelve (Nyilvántartás / Osztály / Feladatellátási hely).


A Tanulói lista felett található export funkcióval letölthető Excel fájl segítségével a rendszerben tárolt adatok egyszerűbben leellenőrizhetők.


A Nyilvántartás / Osztályok menüpontban szükséges jelölni, hogy az adott osztály Jogviszony típusa (tanulói / felnőttképzési) milyen?
Amennyiben egy osztályban Tanulói és Felnőttképzési jogviszonnyal vegyesen vannak tanulók, akkor a Tanulói listában többes módosítással az osztálytól eltérő Tanulókat ki kell jelölni, és a Módosítás gombbal elérhető Többes módosításkor megjelenő adatlap Tanügy fülén kell átállítani a Jogviszony típusát.


A Tanulói adatlap kiegészült a Szakképzési juttatások füllel:


A Szakképzési juttatások fül Ösztöndíj adatait az adott KRÉTA renszerben az adminisztrátorok tudják szerkeszteni, a tanuló Ösztöndíj jogosultság mértékét a rendszer automatikusan jeleníti meg, míg a Tanuló Bankszámla adatait a tanuló és/vagy a Törvényes képviselőnek beállított Gondviselóje/i tudja megadni, szerkeszteni.


A KRÉTA rendszerben törvényes képviselőnek jelölt teljes (azaz bővített) jogú Gondviselő a rendszerbe belépve, saját nevére kattintva elérhető Saját adatlap felületen tudja beállítani a tanuló Bankszámla adatait a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban.


A "Ceruza" ikonra kattintva kezdhető meg a szerkesztés, majd a "Mentés" gomb segítségével rögzülnak a felvitt adatok.


A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját / szülő / egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.


Az egyes pénzintézeti összeolvadásokkal kapcsolatban előfordulhat, hogy az ügyfél számára még a régi, már megszűnt pénzintézetben kapott bankszámlaszám megmaradt, azonban a rendszerben lévő ellenőrző mechanizmusba ezek az átvitt, már nem létező pénzintézetek nem kerültek be. Ha ilyet tapasztalnak, kérjük, hogy az intézmények a saját Bejelentő felületükön keresztül a pénzintézet megnevezésével, a teljes bankszámlaszámot küldjék meg számunkra.  Új üzenet mezők kerültek ki az admin Dashboard felületre a tanulói Ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Ösztöndíj alapadatok és az Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok hiányos megadására vonatkozó Dashboard figyelmeztetések jelennek meg az admin felületen.

 Új Testreszabás szekció jelent meg a menüpontban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Testreszabás menüpont alján új Beállítási szekció érhető el a Juttatás adatok frissítése funkcióval. A gombra kattintva a KRÉTA rendszere újra generálja az ÖSSZES tanuló jutattási adatait (jogosultság, nem jogosultság oka, ösztöndíj összege) a következő juttatás határnapra! A tanulók számától függően tovább is eltarthat a folyamat.


 • No labels