Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az adminisztrációs rendszerben lehetőség van az intézmény számára, intézményi szinten egységes mondatbanki elemek rögzítésére a KRÉTA rendszerben, majd ezek használatára az Értékelések során. A rögzített mondatbanki elemek a beállításoknak megfelelően minden, vagy csak bizonyos "ÉRTÉKELÉS TÍPUS", "ÉVFOLYAM TÍPUS" és "TANTÁRGY" esetében kérhetők le.

 Mondatbanki elemek feltöltése és szerkesztése

A KRÉTA rendszerben a szöveges értékelések egyszerűbb kezeléséhez lehetőség van az iskolának saját mondatbank létrehozására. 

Mondatbank importálása

 Az Importálások-Értékelés mondatbank importálás menüpontban lehetséges.

  Az Importálások-Értékelés mondatbank importálás menüpontban lehetséges.
 1. vagy a "Sablon letöltése" gomb segítségével üres sablonfile kérhető a rendszertől
  • vagy a menüpontra belépve az "AKTUÁLIS ADATOK EXPORTÁLÁSA" gomb használatával a rendszerben megtalálható mondatbanki elemek excel file-ba kinyerhetőek
  • a letöltött excel file tartalmazza a rendszerben lévő mondatbanki elemek soraival kapcsolatban azok "Rövid név" és "Szöveg" adatait
 2. az ablak felső részén található, legördíthető listás beállításokkal szabályozható a mondatbank későbbi eléretősége:
  • Értékelés típus
   • Mind
   • csak a kiválasztott
  • Évfolyam típus
   • Mind
   • csak a kiválasztott
  • Tantárgy
   • Mind
   • csak a kiválasztott
 3. a "FILE KIVÁLASZTÁSA" gomb segítségével az elkészített excel file kitallózható
 4. tallózást követően a rendszer visszajelez, hogy melyik file feltöltését tervezzük, illetve megjelenik az "IMPORTÁLÁS" feliratú gomb
 5. a folyamat során a felület fokozatosan számol el 100%-ig, ahogy a teljes állományt beolvassa (nagyobb adatbázis esetén hosszabb ideig is eltarthat)
 6. az "Állomány feldolgozva, feltöltés folyamatban" felirat és a 100% megjelenése után
 7. felugró ablakban ellenőrizhetjük, hogy a felteölteni kívánt file milyen elemeket tartalmaz, amit a rendszerbe fogunk emelni
 8. "MENTÉS" gomb megnyomására a rendszer menti a feltöltött adatokat, "MÉGSEM" gomb megnyomására változtatás nélkül visszatér az előző felületre
 9. "Siker"-es mentést követően a felugró ablakból azonnal a mondatbanki elemek testreszabásához tudunk lépni


Feltöltött szövegek

Javasolt feltölteni a teljes, adható szöveges értékelés repertoárt egy-egy mezőbe, amiből az értékelés során a pedagógus a nem érvényes részeket törölni tudja. Például:

Írás

Az íráshoz való viszonyulás

 • Írásos tevékenységet szívesen végez.
 • Írásos tevékenységet nem mindig végez szívesen.
 • Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, hamar elfárad, írástechnikai készsége még nem elég fejlett.
 • Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, mert ...

Íráskép

 • Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása időnként nem egészen szabályos.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása pontatlan.

stb...


Szöveges értékelések mondatbankja

A szöveges értékelések mondatbakját az Elektronikus naplóban a szöveges értékelések beírásánál lehet használni. A mondatbankban található szöveges értékelések esetében meg lehet adni, hogy milyen típusú értékelésekhez kapcsolódnak, továbbá adott tantárgyhoz és évfolyamhoz is hozzá lehet rendelni.

A Nyilvántartás-Testreszabás funkcióban az  gombra kattintva lehet felvenni az új elemeket a mondatbankba, valamint törölni és módosítani a már korábban felvett elemeket is. A nyomógombra kattintva megjelennek a már korábban rögzített szöveges sablonok. 

A szöveges sablonok adatai

A szöveges sablonokhoz az alábbi elemeket lehet megadni

MEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS

Értékelés típus

A listából ki lehet választani, hogy a szövegsablon milyen típusú értékeléseknél jelenjen meg.

KÖTELEZŐ

Mind

A lenyíló listában ki lehet választani, hogy az adott szövegelem csak bizonyos típusú (pl. félévi vagy év végi) értékeléseknél jelenjen csak meg. Abban az esetben ha a MIND elemet választjuk ki, akkor a szövegsablon minden értékeléstípus esetében használható lesz.

Ezt az értéket csak akkor javasoljuk módosítani ha olyan szövegelemet veszünk fel, amelyet csak egy adott típusú értékelésnél szeretnénk használni. A legtöbb esetben javasoljuk a MIND beállítást, hogy a szövegsablon többféle típusú értékelésnél is használható lehessen.

Évfolyam típus

A listából kiválasztható, hogy az adott szövegsablon csak a megadott évfolyamú osztályok és csoportok esetében használható.

KÖTELEZŐ

MIndA lenyíló listában ki lehet választani, hogy az adott szövegelem csak bizonyos évfolyamú osztályok és csoportok értékelésénél jelenjen meg, így különválasztható pl. az első osztályos és a második osztályos szöveges értékelések megjelenésének módja.
Tantárgy

A listából kiválasztható, hogy az adott szövegsablon csak a megadott tantárgyak értékelése esetében használható.

KÖTELEZŐ

Mind

A lenyíló listában ki lehet választani, hogy az adott szövegelem csak a kijelölt tantárgyak értékelésénél jelenjen meg, így a különböző tantárgyak értékelésénél csak az adott tárgyra jellemző szövegsablonok jelennek meg.

A legtöbb esetben célszerű a tantárgyakhoz kapcsolni a szöveges mondatsablonokat és csak az általánosan használt szövegelemeket (pl. megfelelt, kiválóan megfelelt, felmentve stb.) célszerű a MIND értékre állítani.

Rövid név

A rövid név esetében megadható, hogy az Elektronikus naplóban a Értékelések funkció áttekintő felületén milyen rövidítés jelenjen meg.A rövid név tartalmazza azt a 1-3 karakter hosszú rövidítést amely az Elektronikus naplóban a Értékelések funkció áttekintő felületén rövidítés jelenik meg.

Ha nincs megadva a rövidítés akkor az általános szöveges értékelés rövidítése, egy "sz" szöveg fog megjelenni az áttekintő felületen.

Szöveg

A szöveg mező tartalmazza azt a szöveget amely a mondatbankból kiválasztható lesz.

KÖTELEZŐ


A szöveges mondatsablon tartalma.

Új szövegsablon létrehozása

A KRÉTA rendszerben a szövegsablonodlétrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'Testreszabás' funkcióban az 'Értékelés mondatbankjának beállítása' nyomógombot!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új szövegsablon adatainak megadását!
 3. A szövegsablonok adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a szöveges értékelés sablonjának adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után a szövegsablonok listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Szövegsablon adatainak módosítása és törlése

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'Testreszabás' funkcióban az 'Értékelés mondatbankjának beállítása' nyomógombot!
 2. A szövegsablonok adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott szövegelem tulajdonságainak módosítását, a  ikonnal a törlését. 
 3. A kiválasztott szövegelem adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a terem jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben a szövegsablonok módosításának vagy törlésének nincs visszamenőleges hatása, tehát a korábban beírt szöveges értékelések nem fognak módosulni.

Bármelyik Értékelés típus választása esetén, a Szöveges értékelésekre történő váltáskor a megjelenő szabadszöveges mezők melletti 3 pont jelöli a Mondatbanki értékek használati lehetőségét.

  Mondatbank használata:
 1. a szöveges beviteli mező melletti 3 pontra kattintva felugrik a mondatbank beviteli ablak
 2. elérhető mezők:
  • Értékelés mondatbank - a rendszerben már rögzített, adott "ÉRTÉKELÉS TÍPUS", "ÉVFOLYAM TÍPUS" és "TANTÁRGY" esetében elérhető mondantbank elemei legördíthető listában
  • Rövid név - a rendszerbe nem rögzített, egyedi szöveges értékelés esetében a felületeken megjelenő rövid megnevezés
  • Szöveg - a rendszerbe nem rögzített, egyedi szöveges értékelés tartalma
 3. értékelés rögzítése
  • a rendszerben még nem szereplő szöveges értékelést a Rövid név és a Szöveg mezők kitöltésével rögzíthet
  • a rendszerben megtalálható szöveges értékelést (mondatbanki elemet) a listából kiválasztva lehet használni
 4. a KIVÁLASZT gomb megnyomásával az ablak tartalma előzetesen a felületen beírásra kerül, de a Szöveges értékelés még nincs ekkor elmentve!!
 5. a MÉGSEM gomb megnyomásával az ablak változtatások nélkül bezáródik, és tér vissza az előző felületre