Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA programban nem csak jelenlevőnek vagy hiányzónak (későnek) lehet jelöli egy tanulót a tanórán vagy foglalkozáson, hanem arra is van lehetőség, hogy a tanóra beírásánál a tanulóknál törölni lehet a "JELENLÉT" jelölést, ehhez rá kell kattintani az aktív "Jelenlét" gombra. A "JELENLÉT/ÜRES" gombokra kattintva egyszerre az összes tanulónak be lehet állítani vagy törölni a jelenlét jelölését is.

Tanuló jelenléti adatainak törlése

Ha a tanulónak töröljük a JELENLÉT jelölését , akkor ebben esetben a program úgy kezeli a tanulót, hogy a diáknak nem kellett az órán/foglalkozáson részt vennie, így nem szükséges külön csoportok létrehozása hanem - egy jelenléti ívhez hasonlóan - lehetséges az adott csoportnál jelölni azt is, hogy kinek nem kellett részt vennie az adott tanórán vagy foglalkozáson.

Tanórai részvétel vagy mulasztás jelölése

A képen látható jelölés alapján a tanulók jelenlétét ill. mulasztását az alábbi módon lehet nyilvántartani:

JELÖLÉSJELENTÉSE

A tanulónak jelen kellett lennie és jelen volt a tanórán vagy foglalkozáson

A tanulónak jelen kellett lennie, de hiányzott a tanórán vagy foglalkozáson

A tanulónak jelen kellett lennie és késett a tanóráról vagy foglalkozásról.

A tanulónak nem kellett részt vennie az adott tanórán vagy foglalkozáson

Gyakorlati alkalmazás

Az olyan esetekben (pl. fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, sportkörök stb.) ahol a csoportban több tanuló is be van sorolva, de a tanulóknak nem kell minden tanórán/foglalkozáson részt venniük, akkor lehetőség van arra, hogy azokat a tanulókat akiknek az adott órán nem kellett részt venniük a jelenlét adatot törölhessük. 

Példák

  1. A fejlesztő foglalkozásokra egy tanárhoz 20 gyerek jár, de egy-egy foglakozáson csak 2 tanulónak kell jelen lennie. Ebben az esetben nem szükséges 10 db. 2 fős csoport létrehozása, hanem megoldható úgy is, hogy egy - 20 fős - csoportba besoroljuk a tanulókat, majd a tanórákon a fentiekben leírt módon jelölheti a szaktanár, hogy az adott órán kinek kellett részt vennie.
  2. A korrepetáláson az osztály tanulóinak - tanulmányi eredményük függvényében - időszakosan kell csak részt venniük. Ebben az esetben a korrepetálási csoportba besorolhatjuk azt összes tanulót (ügyeljünk arra, hogy a korrepetálásokat soha ne osztályhoz, hanem mindig megfelelő típusú csoporthoz rendeljük hozzá) az osztályból, majd az egyes foglalkozásokon a fentiekben leírt módon jelölheti a pedagógus, hogy az adott foglalkozásokon kinek kellett részt vennie, ki hiányzott és ki az akinek a foglalkozáson nem kellett megjelennie. 
  3. Az SNI tanulók bizonyos órákon gyógypedagógussal vesznek részt fejlesztő órán, amely párhuzamosan van a tanórákkal. Ilyen esetben jelölhető, hogy ha a tanulónak nem a tanórán, hanem a fejlesztő foglalkozáson kell részt vennie, akkor a tanórán törölhetjük a JELENLÉT adatát (mivel nem az órán kell ott lennie) és a fejlesztő foglalkozáson kezelhetjük az esetleges mulasztását. 
  4. A tanuló két csoportba van besorolva: egy napközis és egy szakköri/sportköri csoportba. A két csoportnak egy időben van a foglakozása, a tanuló a napköziből megy a szakköri foglalkozásra. Ilyen esetben a napközi esetében célszerű a JELENLÉT jelölését törölni, mivel a tanulónak nem ott, hanem a szakköri/sportköri foglalkozáson kell részt vennie.

Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Az alábbi videóban láthatjuk miként rögzíthetjük a tanulók tanórai illetve tanórán kívüli foglalkozásokon történő jelenlétét és hiányzását.