Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kréta 2.99.3 verzió újdonságai (2021.09.17)

 Szakképzési adatok beállításának módosítása

A SZIR-STAT adatszolgáltatás érdekében a szakképzési adatok kezelésében változás történt.

Az eddig az Osztályoknál megadható értékek (Új Szkt. - Szakmajegyzék, Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések, Régi Szkt. - OKJ) az osztálynál ezentúl nem állíthatóak, hanem a tanulól Tanügyi adatlap fülén. Korlátozásra került a beállítási lehetőség, ezentúl a 3 féle szekció egyikének állítsa lehetséges csak.

A tanulóknak beállított értékek alapján alakul ki az osztály szakmai beállítása. Ha az osztály minden tanulója azonos beállításokkal rendelkezik, akkor az osztály számára is ugyan ezen értékek kerülnek megjelenítésre a Központi felületeken, statisztikában, míg az eltérő tanulói adatok esetében a Több ágazat, Több szakma, stb. érétkek kerülnek megjelenítésre.

Fontos, hogy a változással összhangban a szakmai beállításokra érvényes adatszótárak is módosításra szorulhatnak! Javasolt, hogy az adott intézmény minden szakmai képzéses adatszótárban legalább az "Na" elemét láthatóra állítsa a téves beállítások miatt.


 Bankszámlaigénylési funkció bővülése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MKB Bankot követően már az OTP Bankkal is együttműködve, elérhetővé tette, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül, az „MKB Jövőd” számlacsomagon felül már „OTP Junior” számlát is nyithassanak a diákok, amely biztosítja, hogy gyorsan és biztonságosan hozzájussanak az ösztöndíjakhoz, illetve a későbbiekben a munkabéreikhez. 


 Gondviselő kötelezőség ellenőrzés módosítás

A tanulói adat módosítás/mentés során kötelező elem a gondviselő megléte, annak hiányban a tanuló nem menthető. Azonban az Importálással a rendszerbe vitt tanulók esetében, a tanulói import a gondviselői importot nem tartalmazza, külön lépés. A frissítés után az így, importálással felvitt tanulók módosítása során gondviselő nélkül is lehetségessé vált a tanulók szerkesztése.


 Sablonizált alkalmazottak felvételének kiegészítése

A Sablonizált alkalmazottak felvételekor (betöltetlen álláshely, külső alkalmazott, hittanoktató stb.) az elmentett alkalmazott anyja keresztneve mezőbe bementésre kerül az alkalmazott névelőtagja a megkülönböztethetőség érdekében, hogy a Tanévváltás során ez ne okozzon problémát a későbbiekben.


 Munkakör update Termékportál bővítés - FELTÁR modul

A "Kréta rendszer moduljainak leírása" rész bővítésre került a FELTÁR modullal:

Fenntartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és nyilvántartó modul

A modul biztosítja a KRÉTA rendszert használó Intézmények felhasználói számára eszközök átadási, karbantartási és javítási folyamatainak elektronikus ügyintézését, az egyes lépések dokumentáltságát és a határidők figyelését. Együttműködik a Gazdálkodási rendszermodullal, valamint nyilvántartja a kapcsolódó szerződéseket. A különböző szerepkörű felhasználók számára biztosítja továbbá a feladatuk ellátásához szükséges információkat a kapcsolódó szerződések vonatkozásában.


 Ösztöndíj alapjául szolgáló minimálbér frissítése

A Szakképzési Ösztöndíj számítás alapját képező minimálbér összegének aktualizálása történt. Új összeg: 167 400 Ft


 Szakképzési ösztöndíj Jogosultság változása

Szeptember 15-től megváltozik az ösztöndíj jogosultság, ennek megfelelően abban az esetben lesz a diák jogosult  Szakképzési ösztöndíj-ra, ha az új SZKT szerint vagy az az ágazat, vagy szakma meg van adva számára, és a megadott értéke nem "NA". A hiányában megjelenő új nem jogosultság oka a felületen: Nem Szakmajegyzék szerinti képzés van megadva. Ösztöndíj mértékét szakmajegyzékes tanulóknál az évfolyam adja meg.

Kivétel évfolyamok: Orientációs és Dobbantó évfolyam, illetve Műhelyiskola, ezen esetekben az évfolyama határozza meg a mértéket.

Amennyiben a diák szakmajegyzék szerint tanul akkor jogosult és az évfolyam szerint határozza meg a felület a mértéket.


 Szakképzési ösztöndíj vissza aktiválása

Szakképzési ösztöndíj menüpont vissza aktiválásra került az intézményi menüpontok közé.


 Adatszótárak módosítás és új elemek felvitele

Bizonyos évfolyam megjelölések elnevezése módosításra került fenntartói kérésre.

 Click here to expand...
Mezőelemmódosítás
Ellátott feladatSzakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: Szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam1/13 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam2/14 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam3/15 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
ÉvfolyamSZH/221/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/12 35-ös szintű kifutó ráépülés szakképző iskola21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/15 55-ös szintű kifutó ráépülés technikum21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam9/Ny szakgimnázium NKT nyelvi előkészítő21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9/Ny szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési) nyelvi előkészítő
Évfolyam9. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam10. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 10. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam11. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 11. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam12. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 12. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
 Központi rendszerből HR adatszinkron során frissített alkalmazottak módosításának változtatása

A Központi rendszerből HR adatszinkonizált alkalmazottaknál az oktatási azonosítóról lekerült a tiltás és ez az adat ismét módosíthatóvá vált az intézmények számra. 


 SZIR STAT folyamat módosítása

A SZIR STAT folyamat átalakításra került, így a Dokumentumok / SZIR STAT szekció az intézményi rendszerekben már nem szükséges többé, így elérhetősége a felületeken megszünt.


 Ágazati alapvizsga beállítás lehetősége

Admin felületen a tanulói adatlapon a Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli és az 1/13 5-ös szintű technikumi évfolyamok esetében az ágazati alapvizsgás beállítási lehetőségeknek elérhetővé váltak.


 "Szeptember 1-re nem lehet nem kötött munkaidőt rögzíteni" - hiba javítása

Bizonyos intézményekben a szeptember 1-i napra nem volt lehetséges az egyedi nap beállítása miatt a kötött munkaidős tevékenység naplózása adminisztrátori rögzítéskor, csak a pedagógusnak saját magának történő felvitelkor. Mostantól az adminisztrátori felületről rögzített elemek naplózása is lehetséges az első tanítási napra ezen intézményekben is.


 "Admin felületen felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg" - hiba javítása

Az Admin felületen az órarendbe felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg, azt külön a naplózáskor be kellett pipálni. Mostantól a jelölés a naplózási felületen is megjelenik automatikusan.


 "A 'Belépőkártya Admin' jogosultságú Alkalmazott rögzítése sikertelen" - hiba javítása

A korábban, a „Belépőkártya Admin” jogosultsággal felvett alkalmazott rögzítésekor tapasztalt hiba javításra került.


 "TTF módosítás - tanár módosítása" - hiba javítása

Korábban a tantárgyfelosztás olyan módosítása esetén, ha megváltoztatásra került a tanár, de nem volt bejelölve se a "A beírt tanórák, mulasztások és értékelések módosítása" se a "A kapcsolódó órarendi órák módosítása" jelölőnégyzet, akkor azok az órarendi órák, ahol ez a tantárgyfelosztás volt beállítva, elszakadtak az órasorozattól, és folytonosságuk megszünt. A hiba javításra került.


Kréta 2.99.2 verzió újdonságai (2021.08.30.)

 AMI növendék léptetése

A frissítés javítja az AMI egyéni tanszakos növendékek léptetésnek hibáját.

Kréta 2.99.1 verzió újdonságai (2021.08.25.)

 Az eÜgyintézés törzsadatok lekérdezésének és kezelésének (szülő, tanuló) módosítása.

 A frissítés javítja azt a hibát, hogy ha a gondviselő esetében a gyerekadatok lekérdezésekor megadott tanév kezdete később van mint a lekérdezés időpontja, akkor üresen jön az eredmény. A frissítés után a lekérdezés a tanév kezdetekori állapot szerinti adatokat adja vissza. 

Kréta 2.99 verzió újdonságai (2021.08.11.)

 Testreszabás beállítás módosítása

A "Tanóra naplózásánál mulasztás százalék számítás" testreszabás beállításnál módosításra került az egyik kiválasztható opció elnevezése, a korábbi "Egész éves óraszám alapján" opciója átnevezésre került a „Órarendi órák száma alapján” elnevezésre.


 A Tanulói KIR-STAT export nevű exportálási állomány kiegészítésre, átalakításra került

A Tanulói KIR-STAT export nevű exportálási állomány kiegészítésre, átalakításra került a korábbi fejlesztések során a Tanulói adatlapokra felkerült új értékeknek megfelelően.

A Nyilvántartás / Tanulók / Export / Tanulók KIR-STAT és Tanulók teljes KIR-STAT (a belefoglalt tanulókban térnek el, az utóbbi kiegészül a be és kilépés idejével) exportok oszlopai átrendezésre és kiegészítésre kerültek a rendszer felületén megtalálható adatlap füleknek és elemeknek megfelelően


 Munkaidő adminisztrációs segéd megjelenő ToolTip felugró üzenete pontosításra került

A naplózási felületen, a Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része nézetben látható adminisztrációs segédnél megjelenő ToolTip információ az alábbiakra került módosításra:

"A munkaidő adminisztrációs segéd megjeleníti a 'Tanórák', a 'Napirend' nézetben és az adminisztrációs rendszerben (első érték); illetve a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetben (második érték) rögzített időelszámolást."


 Bővítésre került az országokat tartalmazó adatszótár

A születési ország adatszótárban kiválasztható vált az Arab Emírségek mellett az Egyesült Arab Emírségek is.


 Bővítésre került az országokat tartalmazó adatszótár

A születési ország adatszótárban kiválasztható vált Palesztína is.


 Betekintő nézetben áthelyezésre került adatmező

A könnyebb áttekintés, illetve jobb helykihasználás érdekében a Tanulók áttekintő nézetében egy sorba került a Felhasználónév a NEPTUN kód adatmező.


 Szöveges értékelés beillesztésének formázása

A szöveges értékelés rögzítésekor, ha külső szöveget illeszt be a felhasználó, akkor a félkövér, dőlt és aláhúzott formázás nem minden esetben került megtartásra, pont úgy, ahogy a mondatbank elemek rögzítésekor/megadásakor történik a Testreszabás/Mondatbank felületen.

A frissítést követően az Értékelések és Magatartás/Szorgalom menüpontokon belül (valamintaz óra naplózásakor az Értékelés fülön); minden Értékelés típusra, minden felületre (Mondatbank, Értékelés rögzítés, Rögzítéskor a megnyíló Mondatbank ablakban, Értékelés módosítása) a word dokumentumból másolás/beillesztés során a 3 alapformázás megtartásra kerül.


 A szakképző intézményekben tanuló diákok számára egy ToolTip felugró üzenet kiegészítés történt

A szakképző intézményekben tanuló diákok számára egy ToolTip felugró üzenet kiegészítés jelenik meg arról, hogy ha a bankszámlaszámukat módosítják, az hatással lehet az ösztöndíjfizetésre. 

"Tájékoztatjuk, hogy a tárgyhavi ösztöndíjat a hónap 15. napján a rendszerben található bankszámlaszámra utaljuk. Kérjük, módosításkor vegye figyelembe, hogy a hónap hátralévő részében beállított bankszámlaszámot csak a következő havi ösztöndíjfizetésnél tudjuk érvényesíteni!"


 A szakképző intézményekben a Tanulók - Tanügy adatlap fülén módosításra kerültek a gyakorlathoz köthető jogviszony jelölések

A szakképző intézményekben a Tanulók - Tanügy adatlap fülén módosításra kerültek a gyakorlathoz köthető jogviszony jelölések a 2021/2022-es tanévi felületeken.

A "Polgári szerződéses" jelölési lehetőség lekerült a felületről, és a többi gyakorlathoz köthető jelölőnégyzet egyikének jelölése lehetséges csak egy időben, a másik két jelölőnégyzet inaktívvá válik bármelyik egyik bejelölése esetén. 

Amennyiben van olyan tanuló, akinél jelenleg is több tulajdonság kijelölésre került, mentésnél a felület kiírja az alábbi szöveget és nem engedi a tanulói adatlapot elmenteni, a amíg nem kerül javításra. A megjelenő szöveg: 

"A Szakképzési munkaszerződéssel, Tanulószerződés, Együttműködési megállapodásos mezők közül csak egy választható!" A Tanuló – Tanügy adatlap fülre új jelölőnégyzet került fel

A Tanuló – Tanügy adatlap fülre új jelölőnégyzet került fel.

A Jelölőnégyzet megnevezése: 

 • 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte A Tanuló – Szociális adatlap fülre új jelölőnégyzetek kerültek fel

A Tanuló – Szociális adatlap fülre új jelölőnégyzetek kerültek fel.

A Jelölőnégyzetek megnevezése: 

 • Externátusi ellátásban részesített
 • Napköziotthoni ellátásban részesül Új szerepkörök lettek elérhetők az Intézményi KRÉTA rendszerekben

További rendszermodulok fejlesztésével összefüggésben Új szerepkörök (Belépőkártya Admin, KRÉTA Leltározásban érintett) lettek elérhetők az Intézményi KRÉTA rendszerekben. 

Felhívjuk adminisztrátor felhasználóink figyelmét, hogy csak azon jogosultságok beállítása javasolt a felhasználók számára, mely jogosultságokkal rendelkezniük kell! A feleslegesen beállított jogosultságok a rendszer megjelenítésében problémákat okozhatnak az adott felhasználó felületén, esetegesen kialakuló funkcióütközések miatt! Új szűrő elemek kerültek fel a Tantárgyak listára

A Tantárgyak lista szűrési paneljére felkerült az AMI tantárgy és az MSZG (Művészeti Szakgimnázium) tantárgy szűrési lehetőség is. Új adatszótárelemmel bővült a Művészeti ág adatszótár

A 2021/2022-es tanévtől a Művészeti ág adatszótár bővítésre került a Népművészeti ág új adatszótár elemmel.


 Új adatszótárelemmel bővült az Értékelés módjai adatszótár

A 2021/2022-es tanévtől az Értékelés módjai adatszótár bővítésre kerül a Nyelvi feladat új adatszótár elemmel.


A KRÉTA rendszer korábbi frissítéseinek archívumát ide kattintva nézheti meg!

Kréta 2.98.2 verzió újdonságai (2021.07.22.)

 A szinkronizáció esetén nem látható adatszótár elem kezelésének javítása

Az intézményi KRÉTA felületen egy olyan adatszótár eleme, amely nem látható státuszra van állítva, melyet a HR - SAP szinkronizálás során a Központi rendszerből frissítettek, akkor az intzményi felületen "Ismeretlen érték" megnevezés jelent meg eddig.

Ezentúl, ha egy adatszótár eleme nem látható tulajdonságú az intézményi rendszerben, de központi szinkronnal beállított érték, mégis látszódni fog az alkalmazotti adatlap megfelelő mezőjében.


Kréta 2.98 verzió újdonságai (2021.07.06.)

 Munkaidő adminisztrációs segéd megjelenése a felületen

A Testreszabás menüpont / Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban elérhetővé vált a Kötött munkaidő megjelenítése kapcsoló.

Az opcióval beállítható, hogy az alkalmazottak számára megjelenjen-e - a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetben - a heti kötött munkaidejük az alábbi bontásban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, valamint a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része. 

Az adminisztrátorok által bekapcsolt funkció hatására mind az Admin felület / Naplóellenőrzés, mind a pedagógusi Naplózó felület / Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része nézetben megjelenik a Munkaidő adminisztrációs segéd üzenet.

Az információs ikon fölé vitt egérmutatóval megjelenik a funkciót magyarázó leírás is:

"A munkaidő adminisztrációs segéd megjeleníti Ön számára, a Tanórák/Napirend fülön (első érték), illetve Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része fülön (második érték) rögzített időelszámolást."


 Túlórának jelölt óra helyettesítés opciója

Abban az esetben, ha egy olyan órát írunk ki helyettesítésre, amelynél a Túlóra opció is jelölve van, akkor a helyettesítés mentése előtt a felület visszakérdez, hogy a helyettesített óra is Túlórának legyen-e jelölve.

Ekkor a helyettesítést kiíró felhasználó eldöntheti, hogy mi történjen a továbbiakban:

 • Vissza -> ekkor nem rögzíti a helyettesítést a rendszer, visszatérünk arra a felületre, ahonnan ezt az üzenetet kaptuk.
 • Igen -> ekkor a helyettesítés naplózásakor alapértelmezett be van pipálva a Túlóra opció.
 • Nem -> ekkor a helyettesítés naplózásakor nincs alapértelmezetten bepipálva a Túlóra opció (az órarendi elem adatai ellenére sem!)

Amennyiben az adott KRÉTA rendszerben engedélyezve van a napló felületen, hogy a Pedagógusok maguknak vegyenek fel helyettesítéseket, akkor az Ő felületükön is megjelenik az erre vonatkozó kérdés. Itt a bent hagyott pipa jelenti a Túlóra, míg a kivett pipa a Nem túlóra jelölést.


 SZIR tanulói adatok nyilvántartása - adatkörök kiegészítése

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. és az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvények alapján a SZIR tanulói adatok nyilvántartásával összefüggésben a KRÉTA-ban tárolt adatok körét és adatszótár elemeit bővíteni szükséges a Tartózkodási jogot igazoló okmány, az Okmány szám és a Nemzetközi biztosítási okmány szám értékekkel.

Ennek megfelelően a Tanulói adatlapon az  Alapadatok fül kiegészítésre kerül a Tartózkodási jogot igazoló okmány listával, mely adatszótár, nem bővíthető manuálisan a felhasználó által, és kiválasztható elemei: 

 • Regisztrációs igazolás
 • Tartózkodási kártya
 • Állandó tartózkodási kártya

Valamint megjelenítésre kerül az Okmány száma mező, mely szabadszöveges mező (pl. TK000121, 000002318) 20 karakter hosszú adatbevitellel.

Tanulói adatlapon az Igazolványok fülön, a TAJ szám alá megjelenítésre kerül a Nemzetközi biztosítási okmány száma szabadszöveges mező, mely 30 karakter hosszú adatbevitelt tesz lehetővé.


 Központi rendszerből szinkronizált Alkalmazotti adatok szerkeszthetősége

A Központi KRÉTA rendszerén keresztül, a Fenntartó SAP rendszeréből szinkronizált Alkalmazotti adatok a későbbiekben az egyes intézményi KRÉTA rendszerekben már nem módosíthatóak.

Az ilyen, a HR modulon keresztül szinkronizált alkalmazottaknál, a nem módosítható elemeknél megjelenik egy információs tooltip:

"Az adat a HR modul által szinkronizált alkalmazottaknál nem módosítható."


 Központi rendszerből frissített Alkalmazottak adatmódosítására felhívó dashboard üzenet és excel-export

Az intézményi dashboard admin üzenetek között megjelenik egy új figyelmeztetés, melyben az intézményi adminisztrátorok figyelmét felhívja a rendszer, hogy az alkalmazottakat érintő HR adatszinkronizáció történt. 

Címe: Alkalmazottak adatszinkronja

Tartalma:

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben az alkalmazotti adatok egy részének szinkronizálása a Tankerületi Központ által, a munkaügyi nyilvántartó rendszerből (KRÉTA SAP HR) történik. Ennek eredményeként az intézményi alkalmazottak adatainak szerkesztési lehetőségét fokozatosan és részlegesen kivezetjük a felületről. A már frissített alkalmazottak ezen adatai a felületen csak részben lesznek módosíthatóak! 

A központilag frissített alkalmazottak listáját ITT tekintheti meg! 

Együttműködésüket köszönjük! 


 A Tanév rendje menüpont csak az aktív tanévben érhető el

A Tanév rendje menüpont se a korábbi, se a jövő tanévben nem, csak az aktív tanévben érhető el a későbbiekben.


Kréta 2.97 verzió újdonságai (2021.06.18.)

 Adatszótár módosítás HR adatszinkronhoz

A HR modul adatszinkronizációjához módosításra/bővítésre kerül több Adatszótár (munkakör típus, állampolgárság, ország típus).


Kréta 2.97 verzió újdonságai (2021.06.16.)

 2021/2022-es tanév rendjének beállítása

A 2021/2022-es tanév rendjének beállítása megtörtént a megjelent EMMI rendelet tartalma alapján a jövő tanévi felületeken.

 Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz dokumentum javításra került

Bizonyos esetben a Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz dokumentum alsó, Adattábla része feljebb csúszott a "Csak Adatok" generálása, esetén, mely összecsúszás javításra került.

 Év végi statisztika javítása

Korábban nem jelentek meg az osztályból tanév közben kisorolt tanulók év végi adatai, mely javítása megtörtént.

 Tantárgyak tulajdonságainak módosítása

Azoknál az Altantárgyaknál, amiknél a felhasználó "Altantárgyként bizonyítványban" jelölést bekapcsolta, kötelező megadni a "Kapcsolódó főtantárgy neve" értéket.

 Csoportos záradékolás javítása

Tömeges, csoportos záradékadás esetén a ki- vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet inaktív volt, ennek javítása történt.

 AMI törzslap módosítások

Az AMI törzslap generálásakor korábban nem kezelt hibaüzenetek kerültek megjelenítésre:

 • figyelemfelhívó szöveg jelenik meg, ha a Növendéknél egynél több Főtárgy lett megadva az egyéni és a csoportos szekcióban összesen
 • a csoportnaplókban csak a Növendék csoportra vonatkozó naplószáma jelenik meg, az osztályok naplószámai nem
 • a nem AMI modulban létrehozott AMI osztályok esetében megjelenő Szakmajegyzék blokk eltávolításra került
 • ha a Növendékhez olyan tantárgyból rögzítettek év végi értékelést, mely tantárgy nincs a növendékhez Tantárgyfelosztásban kapcsolva, akkor is megjelenik a Törzslapon az így adott értékelés

Kréta 2.97 verzió újdonságai (2021.06.07.)

 Elérhetővé vált a 2021/2022-es tanévi felület

Elérhetővé vált a 2021/2022-es tanévi felület az admin rendszerben, a jövő tanév előkészítése céljából.


 Elérhetővé váltak az AMI törzslapok

Az Alapfokú művészetoktatásra jellemző egyedi értékekkel kialakított AMI törzslapok generálási lehetősége elérhetővé vált a Dokumentumok menüpont / Értesítők, törzslap, bizonyítvány szekcióban Törzslapkivonat (alapfokú művészetoktatás) néven. 

 Új menüpont használható (Léptetések) a jövő tanévi felületen

Új menüpont használható (Léptetések néven) a jövő tanévi felületen. Ezzel külön vált a Tanulók besorolása és a Tanulók léptetése folyamat.

A Léptetések menüpont bővebb leírását, és az Osztály/Csoportléptetések folyamatát az alábbi oldalakon találják.


 Osztályba be nem sorolt tanulók léptetése

Lehetőség van a jövő évi felület / Léptetések menüpont / Osztály tanulóinak léptetése funkción belül nem csak jelenlegi osztályt választani, hanem kijelölni az "Osztályba be nem sorolt tanulók (2020/2021-es tanév)" értéket.

A léptetés kiinduló osztályai részben, a felületen megjelenik a legördülő menü első eleme: Osztályba be nem sorolt tanulók (2020/21-es tanév)

Ha az elemet kiválasztjuk, akkor megjelennek az olyan aktuális tanéves diákok, akik nincsenek besorolva osztályba.

Így a felületen léptethetővé válnak külön a tanulók is.

Ezen kívül meg kell jeleníteni azokat a tanulókat is, akik nem rendelkeznek aktív tanulócsoport értékkel, ez fontos, mert így az osztályba még nem sorolt tanulókat, és a kiírt tanulókat is látni lehet a listában.

 Záradékkezelés módosítása

A Záradékoknál elérhető "Ki- vagy átsorolási záradék" jelölőnégyzet értékét a felhasználók utólag is tudják módosítani, kivenni ezt a tulajdonságot, azonban azzal a megkötéssel, hogy ha egy tanuló már ki lett sorolva egy osztályból, akkor legalább 1 db "Ki- vagy átsorolási záradék"-ának maradnia kell.


 Záradékkezelés módosítás - keltezés

A korábbi években (és még idén is) sok iskola a záradék szöveg részeként vette fel a keltezést. Ez egyébként megfelelő, sőt mi is ezt tanácsoltuk a számukra. Azonban az új záradékkezelés lehetővé tette a záradék helyének és idejének külön megadását, ami így meg is jelenik a záradék alatt. Így, ahol az előbbiekben leírtak szerint jártak el, duplán jelenik meg a záradék, ami problémát okozhatna.

Ennek megoldására egy beállítási opciót került a dokumentumok generálásának beállításai közé.
Neve: Záradék keltezésének megjelenítése
Alapérték: Bepipálva
Működés: Ha be van pipálva, akkor a jelenlegi működésnek megfelelően jelenik meg a keltezés a záradék alján a szokásos Település, Dátum formátumban; Ha nincs bepipálva, akkor ez nem jelenjen meg, csak a záradék szövege
Érintett dokumentumok: Félévi és Év végi értesítő; Törzslapok; Osztálynapló.

 Új lista (Feladatok listája) érhető el a rendszerben

Új lista (Feladatok listája) érhető el a rendszerben az Admin felület e-Napló menüpontban, a Házi Feladatok szekcióban. Itt az adminsztrátorok kikeresheti, listázhatják és exportálhatják a Pedagógusok által a DKT modulban rögzített Feladatokat.


 Vezető pedagógus jelölés az alkalmazottaknál

A Klebelsberg Központhoz tartozó intézmények számára az Alkalmazotti felület / Elsődleges munkaügyi adatok lapfülén elérhetővé vált (akár többes módosítással is jelölhetően) a Vezetőpedagógus/Vezető óvodapedagógus tulajdonság jelölőnégyzet.

 KIFIR import lehetőség

A jövő tanévi felületen az Importálások menüpont / Tanulói importálások szekcióban elérhető a KIFIR import. 

A felhasználó a FÁJL KIVÁLASZTÁSA gomb megnyomása után kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek. Ügyeljen arra, hogy a KRÉTA rendszer csak a KIFIR-ből kinyert Excel (XLSX) exportot dolgozza fel. A táblázatban található oszlopok sorrendjének és formátumának meg kell egyeznie a KIFIR táblázat formátumával, ellenkező esetben a rendszer nem importálja be az adatokat.

Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására!

 Értékelés mondatbank import módosítása

Az Értékelés mondatbank elemeinek importálása során 4'000 karakter hosszúságig lehetséges a szöveges értékelések rögzítése, a korábbi 2'500 helyett.

 Digitális oktatási jellemzők visszahelyezése az eredeti helyükre

A Digitális oktatás során, a könnyebb kitöltés érdekében a Naplózási főoldal tetején megjelenítésre került 3 jellemző visszahelyezésre került saját, külön Digitális oktatás adatlapfülre.

Ezen értékek a következőek:

 • Válassza ki, hogy milyen eszközt használ az órán a diákokkal történő on-line kapcsolattartásra


 Nyári Szakképzési ösztöndíj utalások módosítás

A nyári szakképzési ösztöndíj utalásoknál a jogszabály alapján a június hónapban történő megjelenítéseknél és adatközléseknél különbséget kell tenni végzős és nem végzős tanulóknál, annak érdekében, hogy a vonatkozó jogosultságok szerint történhessen a folyósítás. Az Ösztöndíj értékeket tartalmazó táblázatban ennek megfelelően változnak az adotttanulóra érvényes összegek.

 • Végzős tanulók esetében júniusban 1 hónapnyi ösztöndíj kerül megállapításra. Amelyik osztálynál be van állítva (pipálva), hogy „Végzős évfolyamú osztály a jelenlegi tanévben”, ez a beállítás kivetül az egyes tanulókra is az adott osztályban, így ezen tanulóknak június 15-i lekérdezéssel „csak” 1 havi (júniusi) ösztöndíj jár, természetesen a szokásos ösztöndíj vizsgálatok mellett. 
 • Nem végzős tanulók esetében 3 hónapnyi ösztöndíj kerül(het) megállapításra. Akiknél a szokásos ösztöndíj megállapításon felül az állapítható meg, hogy nem végzős, azok június 15-i lekérdezés szerint 3 havi (június, július, augusztus) ösztöndíjra jogosultak.
 • Beszámításos tanulók, ha végzős osztályban vannak, akkor végzősök is.
 Szakképzési ösztöndíj - tanulói lista módosítása

A Szakképzési juttatások / Szakképzési ösztöndíj tanulói listájában kiválasztható, hogy az összes diákot, vagy csak a Szakképzési ösztöndíjban érintetteket jelenjenek meg. 

Új szűrőparaméter (Tanulók megjelenítése), melynek elemei:

 • Ösztöndíjas évfolyamok tanulói (itt csak a Szakképzési ösztöndíjban érintett tanulók láthatóak, alapértelmezett megjelenés)
 • Összes tanuló (minden tanulót megjelenítő nézet)
 Távollétkezelő modul módosítás

Az intézményi távollét kezelésnél a vezetői szerepkörök kibővítésre kerültek az NSZFH intézményhálózatában, az igazgató (az intézményvezető mellett) és az igazgatóhelyettes (az intézményvezető-helyettes mellett) értékkel.

 Mobil Push üzenetek átalakítása

A különféle Push üzenetek a Mobil Applikációkban átalakításra kerültek, hogy egy külön Cím értéket tartalmazva könnyebben legyenek megkülönböztethetőek és informatívabbak legyenek a felhasználók számára. Több Push üzenet tartalma is bővítve lett, hogy már annak "felugrás" / megjelenése során is bővebb információt érjenek el róla a felhasználók.

 Órarend módosítás Figyelmeztetéseinek átalakítása

Az Órarend módosításkor megjelenő Figyelmeztetések átalakításra kerültek, hogy abban az esetben, ha egy foglalkozásra már van rögzítve Számonkérés előrejelzés, vagy ki van írva Helyettesítésre, akkor az ezekre vonatkozó figyelmeztetések minden módosítás típus (Egy nap, Év végéig, Máig, Egész tanév) esetén a megfelelő Figyelmeztetés szöveggel jelenjen meg.

 Hibaüzenet kiegészítés

Ha egy felhasználónak manuálian be akarunk állítani felhasználónevet, vagy módosítani a jelszavát, akkor abban az esetben, ha a belépési azonosító már más felhasználónál (is) meg van adva, helyesen nem engedi a program, azonban  csak annyi szerepelt a figyelmeztető ablakban, hogy "A megadott oktatási azonosító vagy felhasználónév már létezik!"

A módosítást követően a figyelmeztető ablakban megjelenik az is, hogy melyik adat, és melyik másik felhasználónál van használatban, hogy ez alapján könnyebben legyen ez visszakereshető és javítható.

 Módosításra került az Alkalmazotti adatok - Betekintő nézet

Módosításra került az Alkalmazotti adatok - Betekintő nézet, amit az Alkalmazottak menüpontban, az egyes tanárokat kiválasztva, és a Nagyító (megtekintés) ikont választva lehet elérni. Itt az Órarendi órák fül hiányos volt, nem jelentek meg a Nem elérhető órarendi elemek pontban szereplő órák. Ez most javításra, kiegészítésre került.


 Új riport (Ebéd normatíva riport) érhető el

Új riport (Ebéd normatíva riport) érhető el a Dokumentumok menüpont Tanügyi ellenőrzés szekcióban. A riport generálásakor beállított (1-10.) órát követően hiányzó tanulókat gyűjti össze a táblázat, mint azokaz, akik a hiányzásuk miatt az ebédeltetésben nem vettek részt.

Az excel állományban a diák Oktatási azonosítója, Neve, Dátum, és egy Hiányzott oszlop jelenik meg, aminek értékei 1 ha igaz és 0 ha hamis lehet.


 Törölhetőek a Kerettantervek

A Kerettantervek törölhetővé váltak a rendszerben abban az esetben, ha

 • a törölni kívánt tantervhez nincs egy osztály/diák kapcsolat sem
 • még legalább egy Tantervnek léteznie/maradnia kell a rendszerben (az, hogy a Kerettanterv pipát beállították-e, az teljesen mellékes)
 • csak aktuális tanévben lehet tanterveket törölni


 Osztály/csoport törlés módosítása

Az Osztály/csoport törlési folyamat módosításra került. Ha egy Osztály/csoporthoz csak és kizárólag rendszerüzenet típusú elektronikus üzenet tartozik, akkor az az Osztály/csoport törölhető, a kapcsolódás ellenére is.


 Beiratkozás felület módosítás

A KRÉTA és a KIR rendszerek közötti Szinkronizációs folyamat kieglézítésre került egy KIR Státusz törése funkcióval. Erre azért került sor, mert több esetben a nagymennyiségű, egyidejűleg indított KIR Szinkron folyamat nem zárult le sikeresen, a Nebulók Szinkron státusza nem zárult le szabályosan, és ezen Nebulókra ismételt Szinkron nem volt kérhető a felületen, csak fejlesztői beavatkozás után.

Ezentúl ennek a gombnak a segítségével a Felhasználók is elvégezhetik a két rendszer közti szinkron folyamat alapállapotba helyezését, és megindíthatják az ismételt szinkron folyamatot.


Kréta 2.961 verzió újdonságai (2021.05.12.)

 Az aSc Órarend importálás módosítása

Az aSc Órarendkészítő webes verziója által generált, KRÉTA rendszerbe importálható XML állomány eltér a korábbi, telepíthető verzió által generált állományoktól, ezért az aSc importálási folyamatok további átalakításra kerültek a tömbösített, dupla, tripla, stb. órák helyes kezelésének érdekében.


 Nebuló export bővítésre került

A Beiratkozás menüpont Export állományában mind a Nebulóhoz rögzített Tagozat, mind a választott Egyház/Vallás is megjelenik, felhasználói kérések alapján.


Kréta 2.96 verzió újdonságai (2021.05.04.)

 Az aSc Órarend importálás módosítása

Az aSc Órarendkészítő webes verziója által generált, KRÉTA rendszerbe importálható XML állomány eltér a korábbi, telepíthető verzió által generált állományoktól, ezért az aSc importálási folyamatok (mind az órarend, mind a TTF importálás során) átalakításra kerültek a tömbösített, dupla, tripla, stb. órák kezelésének érdekében.


 Új Alkalmazotti export lehetőség (TAJ szám)

A Nyilvántartás / Alkalmazottak felületen új export állomány érhető el, mely az Alkalmazottak Személyi adatai lapfüleőn található adatokat emeli ki külső állományba, tartalmazva többek között az Alkalmazottakhoz rögzített TAJ szám értékeket is.


 Már rögzített Mulasztások több adata jelenik meg a felugró ablakban

Az Osztályfőnöki feladatok / Mulasztások kezelése felület / Napló nézetben bővítésre kerültek a felugró ablakokban megjelenő információk, felhasználói kérések alapján.

Új adatsorok:

 • Igazolás típus
 • Megjegyzés


 Új Testreszabás beállítás az órarendi elemek rögzítésére

A Testreszabás menüpontban "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai" csoportban, a "Tanár vehet-e fel órát magának?" opció elé bekerült az "Órarendi elemek rögzítésének előfeltétele" opció. 

Az opcióval beállítható, hogy az órarendi elemek rögzítésekor - az adminisztrátori rendszerben - csak a tantárgyfelosztásban szereplő adatok alapján lehet felvenni órákat, vagy ez annak hiányában is megtehető-e.

Választható értékek:

 • Csak TTF alapján rögzíthetők
 • Csak nem nulla órás TTF elem alapján rögzíthetők
 • TTF nélkül is rögzíthetők (ez az alapértelmezett, jelenlegi működésnek is megfelelő beállítás)


 Oktatási Azonosító szerepeltetése több export állományban

A Nyilvántartás Tanuló és Felhasználó felületeken található minden export állományba áthelyezésre/beillesztésre került a tanuló neve után Oktatási Azonosítója, több felhasználói kérés alapján.


 TTF óraszám kalkulálása Napirend importálás esetén

A Napirendi foglalkozások importálása esetén a létrejövő TTF elemek óraszámainak kalkulálásánál a rendszer figyelembe veszi a már létező csoportok csoporttípusát, és az ezekhez a csoporttípusokhoz beállított perc értékek alapján hozza létre a TTF elem óraszámait.

Pl: egy 60 perces órahosszúságú csoporttípus esetén, ha a csoport 30 perces órát kap a Napirendi felületen, akkor 0,5 óra lesz a TTF-ben! Természetesen, ha több elem van egy héten, akkor a perceket is összegezzi az import folyamat. 

Amennyiben vannak más hetirendek (pl. A és B hét - a MInden héten kívül), akkor azok az órák, amelyek A vagy B héten vannak csak "fele annyit érnek", mert belőlük csak kéthetente van az adott óra (persze több ilyen óra is lehet az órarendben, ezeket szintén összegzi a folyamat).


 Elérhetővé vált a 3, Digitális oktatással kapcsolatos lista az Adatszótárak felületen

Elérhetővé vált az intézményi rendszerekben a 3, Digitális oktatással kapcsolatos lista adatszótára, így azok elemeit az intézmények szabadon sorrendezhetik, láthatóságát kikapcsolhatják saját felhasználási gyakoriságukhoz beállítva. A listák továbbra is zárt adatszótárak maradtak, intézményi külön bővítésére nincs lehetősége az intézményeknek.


 Mulasztási értesítő generálási felület kiegészítése

Abban az esetben, ha egy tanulónak nem generálható az adott típusú értesítő a beállított paramétereknek megfelelően, akkor a figyelmeztető ablak szövege kiegészül további leírásokkal:

"Kérjük, ellenőrizzék a tanuló mulasztási adatait, mert előfordulhat, hogy azok még kezeletlenek.

Ellenőrizzék továbbá, hogy:

 • az igazolatlan mulasztások tanórai célú foglalkozásokon keletkeztek-e; 
 • a tanuló tanügyi adatai között őt tankötelesnek vagy nem tankötelesnek jelölték;
 • és az ennek megfelelő dokumentumot próbálják-e letölteni."


 Tantárgy ablak módosításra került

A Tantárgyak módosítása esetén, az ablak fejlécében, mind a tantárgy neve, mind a tantárgy rövid neve megjelenik a könnyebb beazonosítás és szerkesztés érdekében, felhasználói kérés alapján.


 Tantárgyfelosztás módosítási ablak változtatása

A tantárgyfelosztás módosítása során eddig "Hiba történt a művelet során" üzenetet kaptak a felhasználók, amennyiben az órarendben van párhuzamosan óra (naplózva vagy naplózatlanul) aminek a tantárgya az új tantárgy. A hibaüzenet kiegészítésre került, hogy a felhasználók az ütközést el tudják távolítani.

"A módosítás nem végezhető el, mert a XXX napon vannak ütköző órák a korábbi és az új adatokkal is!"


 Osztálynapló dokumentum átalakítása

A Naplózott, majd Naplózást törölt és Ismét naplózott tanórák bizonyos eseteiben az Osztálynaplóban megjelentek a visszavont naplózások Óra címei is, mely téves megjelenítés javításra került.


 Nebuló export bővítése - Összevont osztály értékkel

A Nebuló export bővítésre került az Összevont osztály értékkel.


 Szakképzési Juttatások felületen új üzenet került bevezetésre

A Szakképzési Juttatások felületen bevezetésre került az átlag minimum alatt vizsgálat eredményének megjelenítése és ezzel összefüggésben egy új Nem jogosultság oka üzenet, mivel nem kerülnek automatikusan elutasításra azok a diákok akiknek 2.00-ás átlag alatt rögzítenek az intézményi adminisztrátorok kézzel.

Nyilvántartás/Tanulók/Szakképzési juttatások/Tanuló ösztöndíj adatai -> Kézzel megadott 2,00 alatti átlag esetén (mentés után): 

 • az Ösztöndíjra nem jogosult tájékoztatás helyett Átlag minimum alatt, ösztöndíjra nem jogosult üzenet jelenjen meg.
 • Ha több elutasítási ok is szerepel a tanulónál, nem csak ez az egy, akkor a mostani, ösztöndíjra nem jogosult tájékoztatás marad meg.

Szakképzési juttatások/Szakképzési ösztöndíj -> Nem jogosultság oka oszlopban ilyenkor jelenik meg: Átlag minimum alatt érték.


 Felületi elnevezések változtak az Egyszeri Pályakezdési Juttatások modulban

Az alábbi feliratok mósiításra kerültek az Egyszeri Pályakezdési Juttatások modulban

 • A vizsgán megszerezhető szakképesítés azonosítószáma; -> A vizsgán megszerezhető szakma azonosító száma
 • A vizsgán megszerezhető szakképesítés megnevezése; -> A vizsgán megszerezhető szakma megnevezése.
 • azonosítószáma -> azonosító száma
 • javító vizsgázó -> javítóvizsgázó 


Kréta 2.952 verzió újdonságai (2021.04.19.)

 Számonkérés előrejelzés ToolTip módosítás

Bizonyos esetekben a Számonkérés előrejelzés értéke másik foglalkozás felugró ToolTip ablakában jelent meg, ez javításra került.


Kréta 2.951 verzió újdonságai (2021.04.15.)

 Nebuló KIR szinkron módosítás

A Nebuló KIR szinkron háttérfolyamatban történt módosítás a rendszerek kommunikációjának elősegítése érdekében.


Kréta 2.95 verzió újdonságai (2021.04.08.)

 Elérhetővé vált a Beiratkozás menüpont

Az Adatszolgáltatás menüpontban elérhetővé vált a Beiratkozás funkció.

A felületen van lehetőség a körzetes Nebulókat tartalmazó excel listák importálására.

A kapott táblázat első 7 sorát szükséges törölni (ha a fenntartó nem tette meg), hogy a kapott táblázat fejléce (a 8. sor helyett) legyen a megszokott fejléc helyen (az első sorban), úgy tudják beimportálni azt az intézmények.


 Digitális oktatás beállítások áthelyezése naplózási felületen

A Naplózási felület tetejére került áthelyezésre a Digitális oktatás során jelölendő 3 beállítási lehetőség a korábbi külön lapfülről.


 On-line óra jelölés megjelenik a foglalkozások felületen

A foglalkozásokon megjelenik mind a naplózott, mind a naplózatlan vagy jövőbeni órákon az On-line óra jelölés a Tanóra adatai/Speciális adatai felületen.


 Megadható a Fogadóóra jelentkezés határideje

A Fogadóóra jelentkezés határideje megadható annak létrehozása során. Kiválasztható, hogy a Fogadóóra kezdete előtt 1-3-6-12-24 órával a jelentkezés lezárjon e.


 Órarendben további adatok jelennek meg a felugró ablakban

Az Órarendben a foglalkozásokra vitt egérmutató hatására további adatok jelennek meg a felugró ablakban:

Jövőben lévő óra esetén az órára előre rögzített Számonkérés előrejelzés témája.

A már lenaplózott órák esetében az Óra témáján kívül a beállított Digitális oktatás adatai értékek is láthatóak a  Számonkérés előrejelzés témája mellett.


 Digitális oktatás beállítások ellenőrizhetősége

A foglalkozásokon beállított Digitális oktatás értékek kereshetővé váltak az e-Napló / Tanórák és Helyettesítések listájában. Az értékek exportálásra kerülnek az XLS állományokba is.

Új funkcióként, az "" többes kiválasztású mezőnél megjelent a Minden elem kiválasztása/eltávolítása lehetőség is.

 


 Új Kötelező dokumentum típus feltöltése lehetséges

Új Kötelező dokumentum típus feltöltése vált lehetővé a Nyilvántartás / Intézményi adatok felületen: Működési engedély


 Tanárgyak speciális tulajdonságai a felhasználó által beállíthatóak

A Tantárgy Speciális adatlapján 4 speciális tulajdonsága állítható be az adott tárgynak:


Az egyes beállítások befolyásolhatják más tulajdonságokat, így azok egymástól függően automatikusan is ki-be kapcsolódhatnak a felhasználó jelölésének hatására.


 A tantárgyak adatlapján felületi átnevezések történtek

A korábban elkészült felületi elnevezések az alábbiak szerint módosultak az egységesítés miatt: 

Felnőttoktatás tantárgy -> Felnőttoktatási tantárgy

Kollégiumi tárgy -> Kollégiumi tantárgy

EGYMI tárgy -> EGYMI tantárgy

AMI tárgy -> AMI tantárgy

Művészeti szakgimnáziumi tantárgy -> MSZG tantárgy


 AMI vagy MSZG tantárgyak esetén további tulajdonságok aktiválódnak

Az AMI vagy MSZG tantárgyak jelölése esetén további tulajdonságok aktiválódnak, legördülő listából elérhetővé válnak a Műfaj és Tanszak adatszótárak elemei.


 Új adatszótárak váltak elérhetővé és szerkeszthetővé

A Nyilvántartás / Adatszótárak menüpontban elérhetővé vált a Műfaj és Tanszak adatszótár, mely elemei az AMI vagy MSZG tantárgyak estében választhatóak ki.


 Csoportokban adott záradékok megjelenítése a csoportnaplókban

A Csoportokban adott záradékok megjelenítésre kerülnek a csoportnaplókban.


 Csoportok tanulóinak listáinak bővítése

A Tanulók besorolása menüpont Csoportok és Csoportokból kiírt tanulók listáin megjelenő "Tanuló osztálya(i)" érték az exportálható állományokba is bekerülnek a tanuló neve utáni oszlopba.


 Záradék adásának osztály/csoport értéke is megjelenik a felületeken

A Tanulói adatlap Záradékok fülén a záradékoknál feltüntetésre kerül, hogy a tanuló melyik osztályban/csoportban kapta az adott záradékot.


 Pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás generálható a rendszerből

A funkció elérhetősége ideiglenesen felfüggesztésre került a fenntartó kérésére.


A Dokumentumok / Pedagógus szekció / Igazolás típusok részén generálható a Pedagógusok számára "Pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás".

A megjelenő ablakban beállíthatóak az egyes értékek, majd a Letöltést követően elkészül a PDF vagy WORD nyomtatvány.


 Testreszabás beállítás módosítás

Az Záradékok kezelésével kapcsolatosan Testreszabás beállítások kerültek módosításra:

 • Az „Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát” opció módosítása: 
  • Új elnevezés: Osztályfőnök rögzíthet évközi záradékot az osztályába járó tanulók számára.
  • Új leírás: A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon rögzíthetnek záradékot az osztályukba járó tanulók számára (azonban ezt nem jelölhetik „Ki- vagy átsorolási záradéknak”), és az általuk korábban rögzített elemeket módosíthatják, törölhetik. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' IGEN-re van állítva.
  • Igen érték esetén: Ha ez IGEN értékű, akkor az ’Osztály tanulói’ menüpontban nem csak olvasni lehet a korábbi záradékokat, aktív a Módosítás és Törlés gomb is, és új záradékot is vehet fel. Az osztályfőnök törölhet vagy módosíthatja azokat a záradékokat, amelyeket korábban ő rögzített. Fontos, hogy a Ki-vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet ekkor is inaktív, azt a következő beállítás külön szabályozza!


 • Az „Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát” opció módosítása:
  • Új elnevezés: Osztályfőnök rögzíthet ki- vagy átsorolási záradékot az osztályába járó tanulók számára.
  • Új leírás: A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon rögzített záradékokat jelölhetik „Ki- vagy átsorolási záradéknak”. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' és az ’Osztályfőnök rögzíthet évközi záradékot az osztályába járó tanulók számára’ is IGEN-re van állítva.
  • Igen érték esetén: Ha ez IGEN értékű, akkor az ’Osztály tanulói’ menüpontban, a záradékok rögzítése, módosítása során a Ki-vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet állapotát is módosíthatja, az nem inaktív. Minden más ugyanúgy történik, mint ahogy a másik opciónál le van írva.


 Záradék kezelés módosítás

A Záradékok felvitele során a megjelenő ablakban van lehetőség jelölni, ha a záradék "Ki- vagy átsorolási záradék".

Fontos, hogy a záradéknál külön kell megadni, hogy mely dokumentumokban szerepeljen, azaz külön szabályozható, hogy Törzslap, Bizonyítvány (Félévi és Év végi értesők) és Napló (Osztálynapló és Osztályozó napló) mindegyikében, vagy csak bizonyosokban jelenjen meg a későbbiekben a záradék. 

Ha rögzítésnél nem pipáljuk be valamelyik jelölőnégyzetet, akkor dokumentum generálásnál akkor se fog megjelenni a záradék, ha bepipáljuk a "Tanulók záradékainak megjelenítése" jelölőnégyzetet.


 Iskolaőr menüpont elrejtése

Az Iskolaőr menüpont csak akkor jelenik meg a rendszerek menüpontjai között, ha van legalább 1 Alkalmazott, akinek az Elsődleges munkaköri adatainál beállításra került az "Iskolaőr" munkakör.


 Szakképzési juttatások Tanulói adatlap fül átalakítása

A Szakképzési juttatások Tanulói adatlap fül átalakításra került, két, külön-külön lenyitható szekcióba kerültek az adott funkcióhoz tartozó értékek, jobban elválasztva azokat egymástól.


 További mulasztási értesítő típusok érhetőek el a Dokumentumok / Igazolások, mulasztási értesítők Szkt. szekcióban

További, jogszabály alapján használatos mulasztási értesítő típusok érhetőek el a Dokumentumok / Igazolások, mulasztási értesítők Szkt. szekcióban.


 Új törzslap érhető el a rendszerben

A jogszabályi megfelelőség érdekében új egyéni törzslap fejléc szükséges, amiért egy új Törzslap érhető el a felületen a ’Dokumentumok’/’Dokumentumok’ menü, ’Értesítők, Törzslap, bizonyítvány’ szekció, ’Törzslapok’ blokkjában.

Elnevezése: Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (új, gépi)


 Új törzslapon kiválasztható Jegyzék adatok

Az új törzslap generálása során megadható, hogy azon szerepeljenek e a Jegyzék adatok. A letöltési paramétereinél amennyiben jelölik a Jegyzék jelölőnégyzetet, az alábbi plusz paraméterek jelennek meg: 

  1. Blokk elnevezése: Régi Szkt. - OKJ
   • Szakmacsoport 
   • Ágazat 
   • Szakképesítés
   • Részszakképesítés 
  2. Blokk elnevezése: Új Szkt. - Szakmajegyzék
   • Ágazat 
   • Szakma 
   • Szakmairány 
  3. Blokk elnevezése: Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések
   • Tanulmányi terület 
   • Szakképesítés 
   • Szakirány 


 Értékelések részletezése dokumentum átalakításra került

A Dokumentumok / Tanulók / Értékelések részletezése dokumentum átalakításra került, hogy a maximum adható 4000 karakterből álló Szöveges értékelések is esztétikusabban jelenjenek meg a generált dokumentumban.


 Házi feladat export módosításra került

Amennyiben egy házi felafdat mező 32.767 karakternél nagyobb hosszúságú, és azt exportálni szeretnék, akkor az első 30,000 karakter utáni rész az Excel cella befogadó képessége miatt levágásra kerül mind az admin/tanári/tanuló házi feladat exportban.

A folyamat során feulgrik egy figyelmeztető ablak: "Az export a 30.000 karakternél hosszabb házi feladatok végét le fogja vágni, Kívánja folytatni a műveletet?".


 Adatszótár módosítás

A záradékokat tartalmazó ’Be/kisorolás okok’ adatszótár felületi elnevezése módosításra került:

 • Új elnevezés: Záradékok


 Osztlyok/csoportok tanulóinak listáinak módosítása

Az Osztályok/Csoportok kiírt/tanulóinak listáin egységesítésre kerültek a szűrési panelek, illetve a felületen látható oszlopok mind kereshetővé váltak mind a Neveleés-oktatás, mind a modulos felületeken.


 TTF importálás módosítása

Abban az esetben, ha a Tantárgyfelosztás importálása során nem csak "Napló" és "Adminisztrátor", hanem "Alkalmazott" jogosultságú személy számára is történne importálás, az importálás előnézet során erre figyelmeztetesét kap a felhasználó, és az importálás nem lesz lehetséges a "csak" "Alkalmazott" joggal beállítottak számára.


 Távollétbejelentő felület módosítás

Felhasználói kérés alapján amennyiben egy-egy távollétet el kell utasítani vagy javításra visszaküldeni, már nem csak a dolgozó, hanem az intézményvezető és a módosítást végző felhasználóhoz is kap értesítést a visszaküldésről. 


 Tanulói alapadatok bővítése

A Tanulói adatlap Alapadatok lapfülén két új rögzítési lehetőség érhető el, legördülő listából megadható a Tartózkodás jogcíme, illetve berögzíthető az Okirat száma.


 Adatszótár elemek láthatóságának többes módosítása

Az Adatszótárak listában 2 új gomb érhető el az adatszótárat lista felett.

Az adott adatszótár listán kijelölt elemek így többes módosítással Láthatóvá/Nem láthatóvá állíthatóak a rendszerben.

 Adatszótárak sorszámozhatóságának módosítása

Az Adatszótár elemei között megadhatóvá vált azonos sorszám érték is. 


 Adatszótár bővítés/módosítás

Felvételre került a 2153 külön irányítószám, mint "Fót gyermekváros" választható cím érték.


 Aktív tanév váltása gomb levételre került a felületről

Azon intézmények számára, ahol még nem történt meg az aktív tanév váltása, az erre szolgáló gomb levételre került a felületről. Az Aktív tanév váltása gomb tervezetten augusztus során lesz újra elérhető.


Kréta 2.942 verzió újdonságai (2021.03.25.)

 Alkalmazotti TAJ szám rögzíthetőség

Az Alkalmazottak Személyes adatlapján elérhető és rögzíthető az Alkalmazott TAJ száma.


Kréta 2.941 verzió újdonságai (2021.03.11.)

 Szakképzési juttatások menüpont előválasztó

Az érintett intézményekben az admin menüsorban megjelenő Szakképzési juttatások menüpont egy előválasztó felülettel indul, ahol a felhasználónak választania kell, hogy "Szakképzési ösztöndíj" vagy "Egyszeri pályakezdési juttatás" kezelését szeretné e megkezdeni.


A választásnak megfelelően megnyíló menüpontban, a jelölt funkciót lehet elérni, az arra vonatkozó értékeket megjelenítve a táblázatban. Belépési kezdőképernyő bővítése

Az azonosítás után megjelenő kezdőképernyő bővítésre került, az adott felhasználó jogosultságának megfelelően elérhető modulok közvetlenül a belépési felületről is kiválaszthatóak, nem csak a KRÉTA rendszerbe belépve, annak felső menüsorából.


 Duáils képzőhely rögzítése

A Szakképző intézményeknél elérhetővé vált az Alkalmazottak felvitelénél az "Új duális képzőhelyi oktató rögzítése", akit a többi, sablonizált alkalmazotthoz hasonlóan, csökentett adattartalommal is létre lehet hozni.


 Érintkező órákra rögzíthető mulasztások módosítása

Az érintkező, azonos időben végződő és kezdődő Napirendi foglalkozások Mulasztási ütközésének módosítása történt, hogy mind a két foglalkozásra lehessen hibaüzenet nélkül tanulói mulasztást rögzíteni.


Kréta 2.94 verzió újdonságai (2021.03.02.)

 Elérhetővé vált a szöveges és százalékos értékelés tömeges felviteli lehetősége

Az Érdemjeggyel és a Magatartás/Szorgalom értékeléshez hasonlóan már a Szöveges valamint a Százalékos értékelés esetében is lehet tömegesen, az egész osztály/csoportnak azonos értékelést rögzíteni az értékelési lista tetején, majd azokat még a mentés előtt akár módosítani az egyes tanulóknál.


 Tantárgyak adatlap szétbontásra került több adatlap fülre

A korábban 1 adatlapfülön lévő tantárgytulajdonságok több adatlapfülre lettek szétbontva a jobb értelmezhetőség, kezelhetőség érdekében.

 Tantárgyak export módosítás

A Tantárgyak menüpont / Exportálás / Tantárgyak minden adata export funkcióval készülő export állományba a tantárgyak nem ABC sorrenbe kerülnek kiexportálásra, hanem az intézményben beállított Sorszám szerinti sorrendben.

 


 Elérhetővé vált az Órarendek törlése funkció

Az e-Napló / Menüpont Tanórák szekciójában elérhetővé vált az Órarendek törlése funkció.

A menüpontot kiválasztva egy felugró ablakban lehet kiválasztani, hogy Feladatellátási hely, Osztály vagy Csoport órarendjét kívánjuk törölni.

A következő oldalon kiválasztható, hogy melyik terület(ek), milyen típusú (Tanórai-Napirendi-Mindkettő) és milyen időszakban lévő foglalkozásait szeretnénk törölni.

Biztonsági okokból a törlést követően a rendszer automatikusan készít egy exportot a törlésre kerülő elemekről. Abban az esetben, ha a törlés során olyan elemek is törlésre kerültek, melyeket nem szabadott volna törölni, az export fájlt importálva a rendszerbe visszanyerhetőek a törölt elemek.


 Nemzetiségi német dokumentumok javítása

A német nemzetiségi dokumentumokon a Magatartás és a Szorgalom érétkelés nem németül jelent meg, ennek javítása megtörtént.


 Az e-Napló menüpont listáinak szűrőpaneljei egységesítésre kerültek

Az e-Napló menüpontban található többféle lista almenükben lévő Szűrő panelek, az azokon lévő szűrési paraméterek sorrendjei egységesítésre kerültek, az adott lista elemeinek figyelembevételével.


 Az e-Napló menüpont listáinak szűrőpaneljeinek bővítése

Az e-Napló menüpontban található többféle lista almenükben lévő Szűrő panelek és exportált állományok kiegészítésre kerültek a naplózáskor a Foglalkozás speciális adatai fülön megadható On-line óra jelölőnégyzet eredményével.

 


 Iskolaőr menüpont megjelenése a böngésző felületen is

Az eNapló felületén is megjelent az Iskolaőr funkció, a mobil applikációhoz hasonló funkcióval, a felső menüsávban.

A gomb megnyomását követően egy felugró ablakban nyílik lehetőség kiválasztani a címzett Iskolaőrt (ha több is van az iskolában), összeállítani a számra küldendő üzenetet, akár gépeléssel, akár a kész szövegpanelek használatával, majd számára értesítést küldeni applikációjába.


 SNI adatok kiegészítése

Az SNI adatok kiegészítésre kerültek a jogszabályi változásoknak megfelelően. A tanulóra érvényes Szakvélemény adatainak rögzítése is lehetséges az SNI jelölőnégyzet beállítását követően.


 AMI modulban tanulói/növendéki adatlap egyéb fülek aktiválása

Az AMI modulban korábban nem megjelenő, Egyéb adatlap fülek is elérhetővé váltal az AMI modulban szereplő Növendékeknél, amennyiben az intézmény Testreszabás beállításaiban az adott adatlapfül a nem Modulos tanulóknál is aktiválva van.


 Mulasztási értesítők módosításra kerültek

Az új Szkt. miatt a mulasztási értesítők különváltak a köznevelésben és a szakképzésben, ezért a dokumentumoknál ezeket külön-külön blokkban lehet elérni és letölteni.


 Bővítésre került a Tanulók / Tanügyi adatok export

Bővítésre került a Tanulók / Tanügyi adatok export az alábbi oszlopokkal:

 • Ágazati alapvizsga eredménye
 • Szakképzési munkaszerződés jelölése
 • Duális képzőhely neve
 • Duális képzőhely adószáma


 Módosításra keült a Szakképzési Juttatások adatlap fül

A Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélkül és az 1/13 5-ös szintű technikum évfolyamok esetében a tanulók Szakképzési Juttatás adatlap fülén további beállítási mezők érhetőek el.

A felületről bővebben az alábbi Tudásbázis aloldalon található információ.


 Intézményi adatok alapdokumentum átnevezése

Az intézményi adatok felületen feltölthető és elérhető, korábban Pedagógiai program átnevezésre került Pedagógiai program/Szakmai program értékre.


 Adatszótár bővítés/módosítás

Felvételre került a 9064 külön irányítószám, mint Vámosszabadi-Szitásdomb választható cím érték.


Kréta 2.931 verzió újdonságai (2021.02.17.)

 Csoportváltást akadályozó ellenőrzés módosítása

A tanulók csoportok közötti áthelezése a korábbi időszak adatai miatti hibaüzenetet miatt nem volt lehetséges, csak kisorolás/besorolás folyamat során. A háttérben futó ellenőrzés módosítsra került, a közvetlen mozgatás érdekében.


 Formázott üzenetek megjelenési hibájának javítása

A Faliújság és Elektronikus üzenetek esetében a formázás során alkalmazott kódok megjelentek a felületen, ennek javítása történt meg a telepítés során.


 Szakképzési juttatások felület módosítása

A Szakképzési juttatások menüpontban jelölhető értékek módosultak:

 • elérhetővé vált - Sikeres ágazati szintvizsgát tett
 • eltávolításra került - Sikeres Ágazati Vizsga


 Terembérlés modulban módosítások - időpont

Az emeletdíjas ár értékkel rendelkező termek esetén a kezdő időpont nem változtatható, ha már van rögzítve emeltdíjas ár. A felület módosításra került, hogy utólag is lehessen módosítani.


 Terembérlés modulban módosítások - leírás

A 2000 karakternél hosszabb terem leírással rendlekező termek egy megjelenítési hiba miatt nem látszódtak a szabad termek kereső felületén. A felület módosításra került.


Kréta 2.93 verzió újdonságai (2021.02.02.)

 Szűrőpanelek átalakításra kerültek

Minden szűrőpanelen a korábbi "Keresés" gomb mellett megjelenő "X" - törlés gombbal az esetlegesen beállított összetett keresés minden eleme egyszerre kikapcsolható, nem szükséges a keresőmezőket egyesével kiüríteni.


 Havi, azaz "függőleges" átlagok megjelenítése

Az értékeléseket tartalmazó táblázatok vizszintes, tantárgyi átlagai mellett megjelentek a függőleges, havi átlagok is minden ilyen táblázaton.

A funkció alapértelmezésben bekapcsolásra került, azonban minden intézmény a saját KRÉTA rendszerében kikapcsolhatja azt. Erre a Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban van lehetősége.


 Napirend nézetben is elérhető a másolás/beillesztés funkció

A Tanórák felületen már korrábban elérhető új funkció már a Napirend nézetben is elérhető. Egy foglalkozásra jobb egérgombbal kattintva megjelenő menüben van lehetőség annak másolására, majd üres helyre szintén jobb egérgombbal kattintva annak beillesztésére.


 Kiegészítésre került a Központi óra létrehozás felület leírása

Kiegészítésre került a Központi óra létrehozás felület leírása:

"A felületen a központilag rögzíteni kívánt tanórák azon speciális adatait kell bejelölni, amelyeket később szeretnének megadni, azaz az itt jelölt elemek lesznek a következő felületen csoportosan beállíthatók."


 Központi óra létrehozás felület bővítése

Felhasználói visszajelzés alapján erősebb kiemelésre került a módosítható értékek felülete.


 Helyettesített óráknál a Túlóra jelölés automatikusan kivételre kerül

Felhasználói jelzések alapján azoknál a Foglalkozásoknál, amelyeknél eredetileg be volt kapcsolva a Túlóra jelölőnégyzet, annak jelölése kikapcsolásra kerül automatukusan, amikor a Foglalkozás egy másik Pedagógusra kerül kiírásra helyettesítésként.


 Dokumentum generálási felület módosítsa

Nem minden félévi értesítő esetében volt elérhető vagy működött megfelelően a "Mulasztási adatok, záradék és aláírás új lapra" jelölőnégyzet. Ennek javítása megtörtént mindegyik félévi dokumentum felületen.


 On-line oktatás jelölhetősége a tanórán belül

Sok intézménytől érkezett felhasználói kérés alapján, főleg a hibrid oktatásra (vannak on-line és vannak fizikai órák is) áttért iskolák esetében szükséges információ, ha megjeleníthető, hogy melyik órát tartották on-line. Ezt a tanóra speciális adatai közé elhelyezett jelölőnégyzet segítségével tudják az intézmények és a naplózó pedagógusok megtenni.

Az így jelölt órák kereshetőek az e-Napló / Tanórák listájában a szűrőpanel segítségével, illetve az itt elérhető Export állományokba és a Dokumentumok menüpont Pedagógus szekcióban elérhető Haladási munkafüzetekbe is bekerül a jelölőnégyzet naplózáskori állapota.


 Bővítésre került az Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései panel

Az admin belépési dashboard felület Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései panelben új elemként megjelennek az adott KRÉTA rendszerben szereplő figyelmeztető értékek, amennyiben van olyan adat abban a rendszerben, amire igaz:

 • kettős osztálybesorolású diák
 • tanulónak nincs anyanyelve
 • osztálynak nincs osztályfőnöke
 • alkalmazottnak nincs e-mail címe
 • alkalmazottnak nincs SZTSZ száma
 • tantárgyhoz nincs beállítva tantárgykategória
 • alkalmazottnak nincs munkaköre
 • alkalmazottnak nincs jogviszonya
 • alkalmazottnak nincs besorolási fokozata
 • működési helyhez nem tartozik ellátott feladat
 • csoportnak nincs típusa
 • csoportnak nincs évfolyama
 • osztálynak nincs évfolyama
 • üres csoportok száma
 • üres osztályok száma
 • tanulónak nincs neme
 • alkalmazottnak nincs neme


 Jogosultság átnevezése

A Gondviselők és Tanulók számára a rendszerben automatikusan kiosztásra kerülő "Ellenőrző" jogosultság egyértelműsítés érdekében átnevezésre került "e-Ellenőrző"-re.


 Felületről kivezetett jogosultság

A Nyilvántartás / Alkalmazottak menüpont Belépési adatok fülön korábban technikai okokból elérhető "Ellenőrző" jogosultság láthatósága kikapcoslásra került. 


 Felületi elnevezés módosítása

A jogszabályi változásoknak és fenntartói kéréseknek megfelelően felületi elnevezések kerültek módosításra.

 • az "Összefüggő szakmai gyakorlat" átnevezése "Egybefüggő szakmai gyakorlat"-ra


 Adatszótár elemek módosítása

Településnév változás miatt adatszótár módosítás.

 • a Magyarfalva helyett Harka település neve is elérhető 


 Mondatbank, szöveges értékelés, különböző megjelenések egységesítése

Több esetben előfordulhatott, ha a mondanbanki szöveges értékelés bizonyos alkalmazásokból került bemásolásra a rendszerbe, hogy a sor végi tördeléseket a felület rosszul jelenítette meg. Ezért a Szöveges értékelések megjelenítő felületei átdolgozásra kerültek, hogy az így érkező különleges karaktereket tartalmazó értékeléseket is megfelelően jelenítsék meg.

Az átalakítás mind a felületeket, mind a dokumentumokat érintette.


Kréta 2.92 verzió újdonságai (2021.01.13.)

 Havi átlagok megjelenítése a Pedagógus által adott osztályzatok táblázatban

A Dokumentumok menüpont Pedagógusok szekcióban elérhető "Pedagógus által adott osztályzatok" táblázatban megjelenítésre kerültek a havonkénti, súlyozást is figyelembe vett átlagok is. Az érdemjegyek mögött továbbra is szerepelnek az utolsó munkafüzetlapon található jelmagyarázatok.


 Új keresési lehetőség a Tanulók listában

A Nyilvántartás Tanulói listában új keresési lehetőségként elérhetővé vált a Tanuló Anyja születési neve szűrési panel is.


 Utolsó belépés időpontjának elkülőnített megjelenítése a felhasználók listában

A Nyilvántartás / Felhasználók menüpontban különválasztásra került a böngészőből, illetve az Applikációból történő felhasználói belépés utolsó időpontja.


 Jogosultságok megjelenítése a felhasználók listában

A Nyilvántartás / Felhasználók menüpontban megjelenítésre került több olyan jogosultság (pl: Diákolimpiai jelentkezés kezelés, Közösségi szolgálat intézményi szintű kezelése, stb), melyek a felületen nem jelentek meg. A jogosultságok a "Jogosultsági szint" szűrővel kereshetőek is.


 OM azonosító szerepeltetése újabb dokumentumokon

Felhasználói kérésre felkerült az Iskolalátogatási lap és a Tanulói jogviszony igazoló lap tetejére az intézmény OM azonosítója is.


 Előre bejelentett számonkérés módjának és témájának megjelenítése az Értékelések fülön

A foglalkozáshoz rögzített Számonkérés előrejelzésnél megadott értékelés mód és téma a foglalkozáson belül megnyitva az Értékelés lapfület, automatikusan beíródik az értékelés témájaként. 


 Jogosultságok megjelenítése a felhasználók listában

Az e-Napló menüpont Helyettesítések listája felületen további értékek kerültek megjelenítésre az adatsor részleteinél (nagyító ikon alatt), a táblázatban, illetve a szürési panelen.


 Új e-Napló lista érhető el

Az e-Napló menüpont / Feljegyzések szekcióban új listaelem érhető el „Neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő listája” névvel.


 A Pedagógus Személyes adatlapja felületen elérhető az Oktatási azonosítója

Felhasználói kérésekre a Napló rendszerben a Pedagógus a Személyes adatlapja felületen elérheti az Oktatási azonosítóját.


 Új Osztálytulajdonság beállítási lehetőség érhető el

Az Osztályok adatlapján abban az esetben, ha az osztály az alábbi ellátott köznevelési feladat kerül beállításra, megjelenik egy új beállítási blokk ''Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések' néven. 

 • 5435-Szakgimnázium
 • 7664-Művészeti szakgimnázium
 • 7894-Szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési) / Szakgimnázium NKT
 • 7765-Szakgimnázium (nemzetiségi) Bővítésre kerüt az Osztályok export állomány

Az "Osztályok minden adata" exportállományba bekerülnek az "ÚJ SZkt – Szakmajegyzék", illetve a "Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések" mezői. 


 Törzslapon megjelenítésre kerülnek a Szakképzési beállított adatok

Az osztálynál beállított szakképzésre vonatkozó adatok a Törzslapokon is megjelenítlsre kerülnek, ha azt a generálás során, a geneárlási ablakban, az erre szolgáló jelölőnégyzetben a felhasználó bejejlöli.

  Bővítésre került a Tantárgyak felület keresési panelja

Az új tantárgytulajdonságok megjelenítésre kerültek a szűrő/kereső panelen is.


 Új tantárgyadat export táblázat érhető el

A kibővített Tantárgyi tulajdonságokat is tartalmazó, új tantárgyadat export állomány érhető el a Tantárgyak lista oldalán.


 Csoportvezetők többes módosítása lehetséges

Az azonos fő paraméterekkel rendelkező (pl. azonos Feladatellátási kategória) csoportok többes módosítása esetén a csoportvezető beállítása is lehetséges a felületen.


 Hetesek megjelenítése osztálybontott órákon is

Az osztálybontott csoportok esetében is megjelennek az osztályhoz beállított hetesek, zárójelben jelölve az(oka)t a tanuló(ka)t, aki(k) nem tagja(i) a csoportnak.


 Módosításra került több szűrési panel a Nem naplózott órák listája felületen

Az e-Napló menüpont Nem naplózott tanóráinak listánál töb korábbi paraméter átalakításra került a fix érték beírása helyett a "tól-ig" szűrési formára.


 Módosításra került a tanuló életkorának alsó határa

A KRÉTA Rendszer Óvodai használatának érdekében módosításra került a rögzíthető tanulói életkor alsó határa 6 évről 2 évre.


 Bővítésre került a Tanulók tanügyi adatai állomány

A Tanulók tanügyi adatai exportba bekerülnek a szakképesítésre vonatkozó adatok, mind a 3 blokk (OKJ, SZKT, NKT) értékeivel.


 Több felületen elnevezések és felugró magyarázatok kerültek módosításra

Több felületen elnevezések és magyarázatok kerültek módosításra a pontosabb leírások érdekében.


 Nyilvántartás / Eszközök felület módosítási lehetőség megszünt

A Nyilvántartás menüpont Eszközök menüpontban kivezetésre került az eszközök módosítási lehetősége.


 Adatszótár módosítások

Felhasználói bejelentésre bővítésre kerültek adatszótárak:

 • születési ország - ma már nem létező, de tanulók/alkalmazottak hivatalos okmányaiban még régi néven szereplő osrszágok
 • állampolgárság - ma már nem létező, de tanulók/alkalmazottak hivatalos okmányaiban még régi néven szereplő osrszágok
 • munkaviszony típus - fenntartói kérésre bővítésre került
 • csoporttípus - fenntartói kérésre bővítésre került


 Új emlékeztető e-mail rendszerüzenet intézményvezetők számára

A távollétigényeket jóváhagyók számára, minden hónap 24.-én éjfélkor rendszerüzenet e-mail kerül kiküldésre, amennyiben van az adott KRÉTA rendszerben jóvá nem hagyott, a Tankerület számára nem továbbított, benyújtott távollétigény.


Kréta 2.91 verzió újdonságai (2020.12.03.)

 Tanulói elérhetőségi adatok importálhatóvá váltak

Új importálási lehetőség lett elérhető az Importálások menüpontban, melynek segítségével a Tanulók telefonszámának és e-mai-címének importálására is lehetőség nyílik, elsősorban a tömeges e-mail-cím rendszerbe történő felvitelét elősegítendő.


 Szakképzési Juttatások Tanulói adatok export állomány bővítése

További adatoszlopok és formázási beállítások kerültek az export álllományba.


 Tantárgyak tulajdonságainak beállítási lehetősége

A Tantárgyak esetében több, új tulajdonság beállítására nyílik lehetőség a felületen, melyek "Többes módosítás" funkcióval is szerkeszthetőek:

 • AMI tárgy
 • Kollégiumi tárgy
 • Felnőttoktatási tárgy
 • EGYMI tárgy
 • Nincs belőle óra
 • Értékelés korlátozása


 Felugró felületi segítségek (ToolTip-ek) több felületen

Több felületen új felugró segítő, magyarázó, információs buborékok kerültek elhelyezésre,

Például a mualsztások, igazolások kezelésénél a tanuló születési dátumával, anyja nevével az egy osztályba járó, azonos nevű tanulók megkülönböztetése érdekében.


 Naplóellenőrzési felület módosítása

A Naplóellenőrzési felület módosításra került, hogy a Naplózási felülethez hasonlóan a fejlécben választható legyen a megfelelő felület:

 • Tanórák
 • Napirend
 • Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része
 • Fogadóóra


 Elérhetőek a korábbi évek bizonyítványai a Tanulók és Gondviselők számára

A Tanulók és Gondviselők számára az Információk menüpont Bizonyítványok pontjában elérhetővé váltak az adott KRÉTA rendszerben tárolt, korábbi évek Tanulói Bizonyítványai.

Ebben a menüpontban érheti el a tanuló eddig megszerzett bizonyítványait és értesítőit, amelyet a tanév kiválasztása után - pdf formátumban - egyszerűen le is tölhet.
Figyelem! A tanévre vonatkozó összes dokumentum egy tömörített fájlban kerül letöltésre. A dokumentumokat a tömörített mappa kibontása után érheti el.

Intézményváltás esetén a menüpontban csak az adott intézményben szerzett értékelések jelennek meg a dokumentumokban, korábbi intézmény(ek) adatai az adott Intézmény KRÉTA rendszeréből tölthetőek le.


 Felhasználónév egyértelmű jelzése tanulói kártyákon

A Tanulói felhasználónév kártyákon egyértelmüsítve lett a felhasználói azonosító Intézményi bejelentések alapján.


 Záradék adatszótár frissítésre került

A Záradék adatszótár frissítésre került, meglévő elemek módosításával, illetve új elemek rögzítésével.


 Iskolaőr rögzítésének módosítása

A "Külsős alkalmazott"-ként rögzített Alkalmazott munkakörének "Iskolaőr" típusra váltásakor elérhetővé válnak további, korábban rejtett mezők.


 Dokumentumgenerálási módosulások - PDF választás

Több generálható dokumentumnál elérhetővé vált az egybe vagy külön dokumentumokba történp generálási lehetőség. 


 Dokumentumgenerálási módosulások - Szűrők

Több, Statisztikák között generálható dokumentumnál elérhetővé vált a "Köznevelési feladat kategória" előszűrő, elsősorban az Összetett intézmények számára segítve a dokumentumgenerálást.


 Tanulók Tanügyi adatainak módosítása történt

Tanulók Tanügyi adatainak módosítása történt, az alábbi jelölőnégyzeteket érintve:

 • Szakképzési munkaszerződéssel
 • Tanulószerződés
 • Együttműködési megállapodásos


 Elsődleges munkaügyi adatok import módosításra került

Elsődleges munkaügyi adatok import módosításra került: további oszlopok / adatmegadási lehetőségek kerültek a sablonba és váltak ezzel importálhatóvá.


 Több adatszótár módosítására került sor a Fenntartói kéréseknek megfelelően

Több adatszótár módosítására került sor a Fenntartói kéréseknek megfelelően:

 • Pedagógus fokozat adatszótár
 • Foglalkoztatási jogviszony adatszótár
 • Foglalkoztatás típusa adatszótár
 • Feladattal terhelt óraszám oka adatszótár


 Adatszótár elemek többes kijelölése, törlése elérhetővé vált

Adatszótár elemek többes kijelölése, törlése elérhetővé vált a menüpontban a nem védett, azaz a felhasználó által létrehozott és nem hazsnált elemekre tekintettel.


 Felugró figyelmeztető ablakok módosultak

Több figyelmeztető ablak módosításra került akár tartalom, akár megjelenés tekintetben.


Kréta 2.90 verzió újdonságai (2020.11.12.)

 Bejelentkezési időkorlát és megjelenés módosítás

A KRÉTA rendszerben automatikus kijelentkeztetés nékül tölthető idő meg lett növelve, 45 perc tétlenség után lépteti ki a rendszer a felhasználókat.

Ezzel együtt módosítva lett a bejelentkezett felhasználó neve is, kétsoros lett a terület megjelenítése.


Kréta 2.90 verzió újdonságai (2020.11.11.)

 Megjelent a Digitális Kollaborációs Tér új verziója - elérhető a Digitális tanóra funkció!

A Digitális Kollaborációs Tér legújabb verziójától elérhető a Digitális tanóra funkció, amely segítségével a tanárok online tanórákat indíthatnak a diákjaiknak különböző infokommunikációs eszközökön (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) és egységes felületen. A rendszer használata lehetővé teszi, hogy a digitális munkarendben a diákok interaktív módon részt vehessenek az élő, on-line tanórákon, konzultációkon. 

A digitális óra indítása és használata a tanárok részére.

A digitális óra használata a diákok részére. 

Kréta 2.90 verzió újdonságai (2020.11.05.)

 Elérhetővé váltak a SZIR-STAT funkciók az érintett intézmények számára

Az érintett intézmények számára elérhetővé váltak a Dokumentumok menüpontban a generálható SZIR-STAT táblázatok, valamint megjelent az Adatszolgáltatások menüponton belül a SZIR adatszolgáltatás felület.

A funkcióról bövebben az alábbi Tudásbázis oldalon található információ. Új Szerepkörválasztó felület a rendszer indításakor

Mit jelentenek a szerepkörök?

A KRÉTA rendszerben a felhasználók többféle szerepkörben (pl. tanár, tanuló, intézményvezető, adminisztrátor, ügyintéző stb.) járhatnak el, amely szerepkörökhöz eltérő jogosultságok tartoznak. A szerepkörök jogosultsága alapján megváltozhat a rendszer kinézete és további funkciók lesznek elérhetők. 

Többféle szerepkör kezelése

A KRÉTA rendszerben annak a felhasználónak, akinek több jogosultsága ill. szerepköre van, a felhasználóneve és jelszava megadását követően egy úgynevezett szerepkörválasztó ablak látható, ahol kiválaszthatja, hogy a rendszer melyik modulját szeretné elérni.

Mit tegyek ha nem jelenik meg a belépéskor valamelyik szoftvermodul? 

Ha a KRÉTA rendszerbe történő belépés után nem jelenik meg valamelyik szoftvermodul, akkor nincs jogosultsága az adott modul eléréséhez. Ilyen esetben az intézmény KRÉTA adminisztrátorával kell ellenőrizni a felhasználóhoz tartozó szerepköröket és jogosultságokat. A jogosultságok beállításáról ide kattintva olvashat részletes útmutatót!


 Bővítésre került a Naplózáskor elérhető Korábbi órák lapfül

A Foglalkozás naplózásakor elérhető, Korábbi órák adatait tartalmazó felület bővítésre került Exportálási funkcióval, illetve az Óra órasorszámának értékével.


 Bővítésre került a Gondviselők belépési adatainak importálása táblázat

A Gondviselők belépési adatainak importálása Sablon, illetve a rendszerben lévő Gondviselőket táblázatba kihelyező Export funkcióba is megjelent a Tanuló osztálya oszlop a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.


 Óralátogatás listákban a meglátogatott pedagógus neve is megjelenik már

Bővítésre került az Óralátogatások listája, már megjelenik a meglátogatott pedagógus neve is felhasználói kérések alapján.


 Bővítésre kerültek Adatszótárak

Fenntartói kérésre bővítésre került a Nap típusok adatszótár a Rendkívüli tanítási szünet (nem sorszámozandó, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások nem rögzíthetőek) és az Évfolyam típusok adatszótár két új elemmel.


 Bővítésre kerültek a Tanulók besorolása menüpont Besorolások módosítása és javítása listái

További adatok kerültek fel a Tanulók besorolása menüpont Besorolások módosítása és javítása listáira.


 Átalakításra kerültek a Tanulók besorolása menüpont Besorolások módosítása és javítása listáinak szerkesztő felületei

Átalakításra kerültek a Tanulók besorolása menüpont Besorolások módosítása és javítása listáinak szerkesztő felületei, külön lapfüleken érhetőek el az Alapadatok, Mulasztási adatok, valamint Záradékok, illetve az elérhető és módosítható adatok köre is bővítésre került.


Kréta 2.89 verzió újdonságai (2020.10.13.)

 Szakképzési juttatások funkciók módosítása - beszámításos tanuló

A Szakképzési juttatásokban érintett intézmények rendszereiben elérhetővé vált a Tanulók Szakképzési juttatások adatlapján egy "Beszámításos tanuló" jelölőnégyzet a jogosultság beállításához..


 Szakképzési juttatások funkciók módosítása - táblázat bővítés

A Szakképzési juttatásokban érintett intézmények admin Dashboard-ján elérhető Ösztöndíj ellenőrző táblázatok kiegészítésre kerültek a tanulók Osztály és Évfolyam adatával..


Kréta 2.89 verzió újdonságai (2020.10.06.)

 Előző Tanévi felületek elérése bővítésre került

A frissítéstől nem csak az előző tanévek Dokumentumok menüpontja, és az abban lévő generálások érhetőek el, hanem az előző tanévek Nyilvántartás menüpontjának is több alpontja. A menüpontban az adott tanév végállapota tekinthető meg, visszamenőleges módosításra nincs lehetőség egyik felületen sem.


 Elérhető az Osztályonkénti naplózárás funkció

Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai Testreszabás szekcióban megjelent a "Lezárt osztálynaplók" funkció.

"Az opcióval beállítható, hogy a mely osztályok naplói legyen lezárva a Testreszabás beállításainak mentése után. Ha egy osztály naplóját lezárták az osztálynapló generálásakor, akkor itt lehet ezt megszüntetni, ha az érintett osztályt kiveszik a kiválasztott elemek közül." 

Ha a Dokumentumok menüpontban úgy generálnak egy osztálynaplót, hogy a Naplózárás-t is bepipálják, akkorbelekerül a két részt lezáró egy-egy záradék oldal, és a Testreszabás menüpont fenti opciójánál megjelenik ez az osztály is kiválasztva. 

Ha egy osztály be van állítva itt, akkor az osztály órái illetve az osztálybontott csoportok óráira vonatkozóan naplózárás lép életbe, azaz nem lehet értékelést rögzíteni, módosítani, törölni; illetve nem lehet órát naplózni, törölni vagy módosítani a naplózási és mulasztási adatokat, ahogy a „normál” naplózárás esetében is.


 Külön naplózárási határidő adható meg az igazolások rögzítésével kapcsolatban

Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai Testreszabás szekcióban megjelent a "Igazolások naplózárása" funkció.

Az opcióval beállítható, hogy a heti/havi vagy dátum szerint megadott naplózárás időpontját (az ebben a beállításban megadott napok számával) megelőzően rögzített mulasztásokat és késéseket igazolhat, vagy tehet igazolatlanná az osztályfőnök.


 Órarendben óralétrehozáskor lehetséges a másolás/beillesztés funkció

Az e-Napló / Órarendek felületen egy már rögzített foglalkozásra jobb egérgombbal kattintva megjelenik egy Másolás / Beillesztés lehetőség, majd pedig egy üres órahelyre szintén jobb egérgombbal kattintva a másolt óra minden adata oda átmásolható.


 Letölthető Fogadóóra dokumentum érhető el

A meghírdetett fogadóórákról az arra jelentkezett Gondviselőkkel dokumentum generálható mind PDf, mind WORD formátumban. A folyamatról bővebben a Fogadóóra tanári Tudásbázis aloldalán olvashatnak.


 Az intézmények maguk szabályozhatják az értékelések megjelenésének félkövérségét

Az Értékelések módja adatszótárban nem csak az értékelés színét, hanem az értékelés Félkövér megjelenítését is szabályozhatják már az intézmények.


 Testreszabás menüpont átrendezésre került

A Testreszabás menüpontban kialakításra került egy új szekció "Az elektonikus ellenőrző beállításai" elnevezéssel, valamint ebben a szekcióban kerül megjelenítésre a:

 • A tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben
 • Osztályátlag megjelenítése az Ellenőrző (szülő, diák) felületeken
 • Hetesek megjelenítése az Elektronikus ellenőrzőben
 • Helyettesítés láthatósága az ellenőrzőben


 Új Dashboard admin üzenetpanel jelenhet meg az intézményeknél

Abban az esetben, ha az intézmény adminisztrátorai nem nevesített (adminisztrátor jogú) felhasználóval lépnek be, hanem a rendszer indításakor kapott KRÉTA Adminisztrátor (admin) fehasználóval, akkor egy hibajelző, piros Dachboard üzenet jelenik meg a felületen.

A nevesített felhasználó azért is fontos, mert az e-Ügyintézés teljes eléréséhez, illetve néhány egyéb, további funkció használatához a KRÉTA rendszerben csak akkor férhet hozzá, ha úgynevezett megszemélyesített (saját nevében megjelenő) felhasználói fiókkal jelentkezik be a rendszerbe. Ehhez szükséges (ha még nincs létrehozva) a Nyilvántartás / Alkalmazottak menüpontban létrehoznia saját belépési lehetőségét, illetve kiosztania saját "belépési adatok" adatlap fülén az "Adminsztrátor" jogosultsági szintet. Az "Adminisztrátor" jogosultsággal egyedül a "Rendszerszintű törlési lehetőségek"  nem érhetőek el a Testreszabás menüpontban.


 Tanári feladatok / Házi feladatok oszlop módosítás

A Tanári feladatok / Házi feladatok oszlopba került áthelyezésre mind a pedagógus által kiosztott Házi feladatok listája, mind a csatolmányok listája.


 Házi feladat feltöltési adatkorlát megjelenítése

A pedagógusok számára megjelentésre került a Házi feladat csatolmányok listája tetején és minden Házi feladat rögzítési felületen, hogy az adott felhasználónak még mekkora tárterület áll rendelkezésére.


 Kiegészítésre kerültek az igazolások az "utazási kedvezményhez" okkal

Mind a "Tanulói jogviszony igazolás, mind az Iskolalátogatási igazolás  dokumentum kiegészítésre került az "utazási kedvezményhez" okkal.


 Tantárgyak lista a Tantárgy Sorszáma alapján is sorbarendezhetővé vált

A Tantárgyak Sorszáma oszlop alapján is lehetővé vált a táblázat sorbarendezése, a más felületeken megszokott módon.


 Több felületen optimalizáció történt a felületek jobb kihasználása érdekében

Több felületen optimalizáció történt a felületek jobb kihasználása érdekében.


 Új Alkalmazotti munkakör típus lett elérhető

Elérhetővá vált az Alkalmazott Munkaügyi adatlap Munkakör Adatszótárban az "Iskolaőr" típus. Iskolaőr típusú Alkamazott esetén kötelezően megadandó adat az e-mail-cím és a telefonszám.


 Jogszabályváltozások, leírások nyomonkövetése

Több generált dokumentumban megjelenő jogszabály leírások pontosításra, vagy változás miatt módosítsára kerültek.


 Adatszótár módosítások

Több adatszótár is módosításra került felhasználói jelzés, fenntartói kérés vagy jogszabályi változás miatt.


 Szöveges értékelés megjelenítése Osztálynaplóban átalakításra került

A szöveges értékelések rövidítései indexszámokkal ellátva jelennek meg az értékelések táblázatban, és az indexszámok magyarázatait egy külön táblázat tartalmazza a generált dokumentumban.


 Negyedéves értesítőkbe új opció érhető el

A negyedéves értesítőkben már meghatározható, hogy az értesítőben szereplő mulasztási értékeket a tanév elejétől, vagy csak az adott negyedévre vonatkozóan jelenítse e meg a generálás.


 Osztélyok éves óraszámai dokumentum módosításra került

Felhasználói kérésre az Osztályok éves óraszámai (összesítő segédlet a törzslapon megjelenő éves óraszámok ellenőrzéséhez  dokumentum módosításra került, az egyes lapfüleken szereplő osztályok nem létrehozás vagy lezárás, hanem betűrend szerinti sorrendben kerülnek legenerálásra a táblázatba.


 Szakképzési juttatásokhoz kapcsolódó funkciómódosítás

A Szakképzési juttatásokat elérő intézmények számára a hibás tanulói adatokat tartalmazó Dashboard üzenetben a létszámra kattintva egy Excel táblázat töltődik le a felhasználó számára a hibás tanulók adataival.


 Szakképzési juttatásokhoz kapcsolódó gombáthelyezés

A Szakképzési juttatások menüpontba került át a  listán szereplő értékek újraszámolását kezdeményező gomb a Testreszabás menüpontból.


 Munkaidőelszámoló lap generálás újabb funkcióval bővült

A Munkaidőelszámoló lap újabb opcióval bővült, a Párhuzamos órának jelölt foglalkozások megjelenítése jelölőnégyzet is felkerült a generálási felületre. A jelölés hatására megjelenik egy új blokk, ahol csak azok az órák jelennek meg, amelyek Párhuzamos órának vannak jelölve a naplózás során. 


 A Törzslap generálás kötésmargó újabb opcióval bővült

A Törzslapgenerálás során elérhető kötésmargó beállítás felhasználói kérésre bővítésre került egy újabb, fordított opcióval, amivel elérhető, hogy ha az intézmény az első oldalát a dokumentumnak nem szeretné kinyomtatni, akkor is megfelelő oldalon kezdődjenek a kétoldalas kötsmargók. 


 Új SNI adatok blokk a generált törzslapokon

A 2020/21-es tanévre vonatkozóan, az Innovációs és Technológiai Minisztárium fenntartásában működő intézmények Tanulóinál rögzíthető SNI adatok köre módosult, illetve ezen adatok megjelenése a Törzslapra is felkerült.


 Új adatok a munkaügyi adatoknál

A 2020/21-es tanévtől vonatkozóan, az Innovációs és Technológiai Minisztárium fenntartásában működő intézmények Alkalmazottak adatlap Elsődleges munkaügyi adatai fülén két új jelölőnégyzet került elhelyezésre:

 • Áttanító SZC-n belül
 • Osztályfőnök


 Több felületen Export gomb áthelyezés

A listák jobb felső sarkában található export funkció átkerült a "kék" export gombon elérhető funkciók közé.

 


 Óra módosításakor időpont frissítés

Egy meglévő órarendi elem módosításakor, ha módosul a napon belüli sorszáma, akkor az aktív csengetési rendben szereplő kezdő és befejező időpontja alapján ezen értékei is módosulnak.


 Lista rendezések módosítása

Bejelentések alapján több listának a rendezése, többes rendezése javításra, módosításra került.


 Több dokumentum generálási felület átalakításra került

A beállítható opciók nagy száma miatt több generálási felület is több hasábos formára került átalakításra


 Elérhetővé vált az Adatszolgáltatások menüpont Közmű adatszolgáltatás blokkja

Elérhetővé vált az Adatszolgáltatások menüpont Közmű adatszolgáltatás blokkja.


Kréta 2.88 verzió újdonságai (2020.09.23.)

 Digitális Kollaborációs Tér - DKT elérési lehetőség tanárok és tanulók számára

Elérhetővé vált az eNapló és az eEllenőrző felületekre a Pedagógusok és Tanulók számára a Digitális Kollaborációs Tér - DKT elérési menüpont.

A program használatáról további információk itt olvashatóak:

DKT Tanár: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761785

DKT Tanuló: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761407

 Új üzenet mezők kerültek ki az admin Dashboard felületre Testreszabás dátum értékek frissítése

A Tanévnek megfelelő dátum értékek frissítésre kerültek a Testreszabás beállítása felületen.


 Csoportosításra kerültek a Személyes adatok adatlapfül értékei.

A felhasználók Profilbeállításainál kinyitható szekciókba kerültek csoportosításra a megjeleníthető/módosítható értékek.


Kréta 2.88 verzió újdonságai (2020.08.18.)

 Elérhetővé vált a Tanévváltás funkció a KRÉTA rendszerben

Elérhetővé vált a Nyilvántartás menüpontban az Aktív tanév váltása funkció. A funkció használata során a rendszer többféle ellenőrzést hajt végre, mielőtt az Aktív tanévet a 2019/20-as tanévről a 2020/21-es tanévre váltja.

Az Aktív tanév váltása nem visszavonható folyamat, a váltást követően a korábbi, nem aktív tanév(ek) ben semmilyen adat nem lesz módosítható, kizárólag a Dokumentumok menüpont lesz elérhető!

Az Aktív tanév váltásáról bővebb információ az alábbi aloldalon érhető el.


 Beállítható, hogy a nem tanórai célú csoportok értékelhetőek e?

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések szekciójában szabályozható a Nem tanórai célú csoportok értékelési lehetősége funkcióval, hogy a Nem tanórai célú-nak jelölt csoportok esetében az Értékelés adás lehetséges e a rendszerben, vagy nem.


 Szabályozható a beállított Naplózárás hatóköre

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpont Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában az Elektronikus napló zárásának dátuma beállítás érvényeségi köre funkcióval beállítható, hogy 'Elektronikus napló zárásának dátuma' csak az értékelésekre vonatkozzon, vagy a heti/havi naplózárási beállításhoz hasonlóan, az értékeléseken kívül, a naplózást is zárja le. Csak az értékeléseket lezárni a félévi, illetve az év végi időszakban célszerű, amikor még engedélyezzük, hogy korábbi órák adatait módosíthassák, megadhassák a pedagógusok, de az értékeléseken már nem szeretnénk, hogy változtathassanak.


 Szabályozható a Helyettesítés láthatósága az ellenőrzőben

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpont Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában a Helyettesítés láthatósága az ellenőrzőben funkcióval beállítható, hogy a szülők és tanulók láthassák-e a még nem naplózott tanórák esetében, hogy az helyettesített óra lesz, vagy sem. Ha az opciót NEM értékre állítjuk, akkor nem fog megjelenni az ellenőrző megfelelő felületén a helyettesítő kolléga neve, és a helyettesítés jelzése.


 A Naplóellenőrzés ténye és tartalma rögzíthető a rendszerben és a generált Naplóban

A Napló felületre belépve az Osztályfőnöki feladatok, Naplóellenőrzés funkciójában (az admin jogosultságú felhasználó számára itt elérhető az intézmény minden osztálya) lehetővé vált a Naplóellenőrzés tényének és az esetleges Megjegyzéseknek a rögzítése, ami a generált Osztálynaplókban is megjelenik.

A Naplóellenőrzésről bővebben az alábbi oldalon található információ.


 Export lehetőségek módosítása több felületen

Az adott lista felett jobb oldalon található felületi export funkció helyett a lista felett található, kék "Export" gomb került több oldalon megjelenítésre:

 • Nyilvántartás / Termek
 • Nyilvántartás / Tantárgyak
 • Nyilvántartás / Osztályok
 • Nyilvántartás / Alkalmazottak
 • Nyilvántartás / Tantárgyfelosztás
 • Nyilvántartás / Tanév rendje
 • Nyilvántartás / Csengetési rend
 • Nyilvántartás / Adatszótárak
 • e-Napló / Tanórák listája
 • e-Napló / Mulasztások listája
 • e-Napló / Értékelések listája
 • e-Napló / Helyettesítések listája
 • e-Napló / Óralátogatások listája
 • e-Napló / Érettségi eredmények listája
 • e-Napló / Nem elérhető órarendi elemek
 • e-Napló / Nem naplózott tanórák
 • e-Napló / Bejelentett számonkérések
 • e-Napló / Feljegyzések listája
 • e-Napló / Elektronikus üzenetek listája
 • e-Napló / Faliújság bejegyzések listája
 • Adatszolgáltatások / Osztály- és csoportlétszámok
 • Adatszolgáltatások / Hittan óraszámok (szeptember-december)
 • Adatszolgáltatások / Hittan óraszámok (január-június)


 Jövő tanév felületén Dokumentumok menüpont megjelenítése

A Tanévváltást megelőzően is már elérhetővé vált a jövő tanévi felületen a Dokumentumok menüpont, és abban többféle dokumentumgenerálási lehetőség.


 Az igazoláshoz rögzített megjegyzés értékek megjelenítése

A tanulói igazoláskhoz rögzített megjegyzések megjelenítésre kerülnek a rögzítési felületen, ha lenyitjuk egy tanuló korábban rögzített igazolásait, valamint a Tanulók menüpontban "nagyítóval" megnyitva a tanulói adatok között, az Igazolások fülön, az igazolástípus mögött. Ez utóbbi helyen az e-Ügyintézésen keresztül beküldött igazolások Iktatószáma is szerepel.


 Tantárgyfelosztás lista felület módosítása

A Tantárgyfelosztásban a TTF óraszám korrekció jelöléssel ellátott TTF sorok óraszámai a felületen megkülönböztetve jelennek meg, és az összes óratömeg összesítésnél is megkülönböztetésre kerülnek.


 Tanulói és Alkalmazotti adatexport a KIR import felületen

A KIR import felületeken eléhető vált mind a Tanulói, mind az Alkalmazotti oldalon a rendszerben jelenleg elérhető Aktuális adatok exportálási lehetősége.


 Bővítésre került a Fogadóórával kapcsolatos e-mail üzenetek szabályozhatósága

A Pedagógus és a Gondviselő beállíthatja, hogy a közelgő Fogadóóráiról szeretne e emlékeztető rendszerüzenetet kapni.


 EFOP-3.1.11-19 projekthez új tanóra jelölhető tulajdonságok érhetőek el a tanórákon belül

EFOP-3.1.11-19 projekthez új tanóra jelölhető tulajdonságok érhetőek el a tanórákon belül, illetve listázhatók/szűrhetőek a Tanórák listájában.


 Módosításra került több, Házi feladathoz kapcsolódó funkció

A Testreszabás beállítások és Pedagógusi Profilbeállítások felületekről lekerült elemek:

 • Diák általi házi feladatok rögzítésének lehetősége
 • Diákok is rögzíthetnek házi feladatot
 • Diák általi házi feladat beírásakor e-mail értesítése
 • Házi feladat kommentelési szekciók tanári felületekről
 • Házi feladat kommentelési szekciók tanulói felületekről
 • Házi feladat készre jelölési lehetőség


 Új figyelmeztető ablak Tanórák naplózási adatainak törlésekor

Új figyelmeztető ablak jelenik meg a Tanórák naplózási adatainak törlésekor, ami felhívja a Pedagógus figyelmét, hogy amennyiben a tanórához mulasztás(ok)/késés(ek) is kapcsolódnak, és ha folytatja a műveletet, akkor ezek is törlésre fognak kerülni.


 Adatszótár módosítások

Több adatszótár bővítésre/módosításra került a Fenntartó kérése, illetve más fejlesztések miatt.

Értékelés módjai bővültek az alábbiakkal:

 • órai feladat 
 • e-learning feladat
 • teszt feladat
 • feladatlap


 Dokumentum generálás során a generálási ablak módosítása

A Dokumentumok generálása során, a több paraméterrel rendelkező felugró ablakok két hasábos beosztásra kerültek átalakítésra.


 Az Alkalmazotti szerepkörökben módosítás történt

Az Alkalmazotti szerepkörökben módosítás történt.

Kivezetésre került a Műszaki vezető szerepkör.


 AMI - Tantárgyak fül átnevezése

Az AMI modul AMI Növendékek menüpontban elérhető Tanrágyak fül AMI Tantárgyak-ra került átnevezésre más felületeken is történő megjelenítés miatt.


 AMI Tantárgyi adatok elérhetőek az Osztályfőnök számára is

Az AMI osztályok Osztályfőnökei számára az Osztályfőnöki feladatok menüpont Osztály tanulói felületen kikeresett Növendék adatlapját megnyitva megjelenik az AMI tantárgyak lapfül, ahol megtekinthetik a rendszerbe beállított értékeket.


 AMI Tantárgyi adatok elérhetőek az összes Pedagógus számárara is

A Tanári feladatok Tanított / Nem tanított tanulók listájában kikeresett Növendék adatlapját megnyitva megjelenik az AMI tantárgyak lapfül, ahol megtekinthetik a rendszerbe beállított értékeket.


 Elérhetővé vált a Szakképzési juttatások menüpont

Az érintett intézmények admin felületén megjelent és elérhetővé vált a felső menüsorban a Szakképzési juttatások menüpont.

A Szakképzési juttatások funkcióról bővebb információ az alábbi aloldalon érhető el.


 Szakképzési juttatásokkal kapcsolatos beállítások jelentek meg a rendszer több felületén

A Tanulók és az Alkalmazottak admin felületen elérhető adatlapjain több, a Szakképzési juttatásokhoz kapcsolódó beállítás került megjelenítésre.

A Szakképzési juttatások funkcióról bővebb információ az alábbi aloldalon érhető el.


 Új Testreszabás szekció jelent meg a menüpontban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Testreszabás menüpont alján új Beállítási szekció érhető el a Juttatás adatok frissítése funkcióval. A gombra kattintva a KRÉTA rendszere újra generálja az ÖSSZES tanuló jutattási adatait (jogosultság, nem jogosultság oka, ösztöndíj összege) a következő juttatás határnapra! A tanulók számától függően tovább is eltarthat a folyamat.


 Új üzenet mezők kerültek ki az admin Dashboard felületre a tanulói Ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Ösztöndíj alapadatok és az Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok hiányos megadására vonatkozó Dashboard figyelmeztetések jelennek meg az admin felületen.


 Tanulói adatok bővítése

Az Ösztöndíj rendszerrel kapcsolatban bővítésre került a Tanulói adatlap Igazolványok füle a Bankszámlaszám és hozzá kapcsolódó információk megadása miatt.


 Tanulói adatlapokon új mezők kerülnek megjelenítésre

Azérintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulói adatlapokon új mezők kerülnek megjelenítésre, összhangban az Új Szakképzési Törvénnyel.

 • Új mező - Ágazati alapvizsga eredménye
 • Új mező - Szakképzési munkaszerződéssel
 • Új mező - Duális képzőhely neve 
 • Új mező - Duális képzőhely adószáma 
 • Mező átnevezése - Gyakorlati szintvizsgák átlaga helyett - Gyakorlati szintvizsga eredménye


 A rögzíthető SNI tanulói adatok körének bővítése

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulói adatlap SNI/BTMN lapfülén az SNI jelölőnégyzet beállítását követően további adatok rögzítésére szolgáló adatmezők jelennek meg.


 Tanulói adatkezelés a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulók adatlapján új adatfül jelent meg Szakképzési juttatások névvel, melyen jelölhetőek az Szakképzési juttatásokkal kapcsolatos értékek. Tanulói adatkezelés a SZIR rendszerrel kapcsolatban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulók adatlapján új adatfül jelent meg SZIR beállítások névvel, melyen jelölhetőek az alábbi értékek:

 • Az érettségi szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
 • A mérés-értékelési szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
 • A középfokú felvételi szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók NOKS és EGYÉB előtagú munkakörök módosítása TOVÁBBI előtagra

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a NOKS és EGYÉB kezdetű munkakörök módosításra kerültek a TOVÁBBI előtagra. 

Amennyiben egy TOVÁBBI előtagú munkakör kerül beállításra az alkalmazotthoz megjelenik egy új mező "Oktatói feladatokat is ellát" elnevezéssel. 


 Külső gyakorlati képzőhely elnevezés módosítása

A Külső gyakorlati képzőhely elnevezéseket Duális Képzőhely elnevezésre kerültek módosításra a felületeken, összhangban az Új Szakképzési Törvénnyel.


 Feladattal terhelt óraszám értékek módosítása

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Feladattal terhelt óraszám oka értékek módosításra kerültek, és alatta lehetőség van beállítani Egyéb tevékenységek értéket.  Jelenleg elérhető elemek:

 • FejlesztőpedagógusI tevékenység
 • Gyakorlati oktatásszervezőI tevékenység
 • Könyvtári tevékenység
 • Mentori tevékenység
 • Pályázatírói tevékenység
 • Pszichológusi tevékenység
 • Egyéb tevékenység/tevékenységek
 • Diákönkormányzati munkát segítő
 • Munkaközösség-vezető  Elérhetővé vált az Alkalmazotti adatlap Továbbképzés lapfül

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén elérhetővé vált az Alkalmazotti adatlap Továbbképzés lapfüle.


 Alkalmazotti adatkezelés a SZIR rendszerrel kapcsolatban

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén az Alkalmazottak adatlapján új adatfül jelent meg SZIR beállítások névvel, melyen jelölhetőek az alábbi értékek:

 • A pedagógus minősítés szakrendszer részére az alkalmazott adatai átadhatók Adatszótár módosítás

Az Évfolyam típusok adatszótár bővítésre került a "Műhelyiskola osztály" értékkel.


 Központi KRÉTA rendszer Távollétbejelentés funkció módosítása

A Fenntartó kérésének megfelelően a Központi KRÉTA rendszerben több módosítás történt a Távollétbejelentőtöbb funkciójával és megjelenési felületével kapcsolatban:

 • Központilag állítható a Pedagógus Fő intézménye, és a Távollétigénye a szerint kezelhető
 • Távollétkezelés naplózásának bővítése
 • Megjegyzés mező átalakításra/szétbontásra került
 • Távollét igény benyújtása/módosítása során csatolmény is rögzíthető az igényhez
 • Jogosultságok igény szerinti módosítása
 • Exportok igény szerinti módosítása
 • A távollét oka és az igénylőválasztó az intézményi felületen külön sorba kerül


 Központi KRÉTA rendszer Távollétbejelentés funkció módosítása

A Fenntartó kérésének megfelelően a Központi KRÉTA rendszerben több módosítás történt a Távollétbejelentő funkcióval és megjelenési felületével kapcsolatban.


 A Pedagógusok szerkesztheti saját elérhetőségi adataikat és azok jellemzőit

A Napló felületre belépve a Profilbeállítások menüpontban az Alkalmazottak elérhetik és módosíthatják az elérhetőségi adataikat, valamint azok jellemző tulajdonságait.


 A Tanulók és Gondviselők szerkesztheti saját elérhetőségi adataikat és azok jellemzőit

Az Ellenőrző felületre belépve a Profilbeállítások menüpontban a Tanulók és Gondviselők elérhetik és módosíthatják az elérhetőségi adataikat, valamint azok jellemző tulajdonságait.


 Az osztályok egy csoportjára vonatkozó tanév rendje bejegyzés megjelenítése a nap fejlécben

A nem teljes intézményre, hanem csak egy osztályra vagy egy csoportra vonatkozó tanév rendje bejegyzés értékek nem minden osztály/csoport nap fejlécben jelennek meg, hanem csak az értintett osztyál/csoport, illetve pedagógus, tanuló és terem órarendek fejlécében.


 Felületi megjelenítések javítása

Több felületen, felugró ablak címsorban megjelenítések javítása. 


Poszeidon újdonságok

Elektronikus Feladójegyzék (EFJ) 

2020. július 1-től elérhető a POSZEIDON rendszerben az Elektronikus Feladójegyzék, amelynek leírásait a a Poszeidon oldalakon találhatják meg. Az Elektronikus Feladójegyzék telepített klienshez ide kattintva, az Elektronikus Feladójegyzék WEB-es klienshez pedig ide kattintva olvashatják el a részletes használati útmutatót!


Kréta 2.87 verzió újdonságai (2020.07.16.)

 AMI modul évfolyamjelöléseinek bővítése a fenntartó kérésére

Elérhetővé vált a 3/15-ös évfolyamjelölés is az AMI modulban.


 AMI modul maximális tervezett csoportlétszám bővítése a fenntartó kérésére

A Tantárgyfelosztás rögzítéséhez az AMI modulban a maximális csoportlétszám bővítésre került.


 Be nem írt órák értesítő e-mail módosítás felhasználói kérésére

A Pedagógusok/Oktatók Profilbeállításainál szabályozható, Be nem írt órákról szóló tájékoztató e-mail-ek az utolsó tanítási nap után nem kerülnek kiküldésre az adott tanévben felhasználók kérései alapján, függetlenül a Profilbeállítástól.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Tantárgykategória adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján a Tantárgykategória adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Feladattal terhelt adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján a Feladattal terhet óraszám mező neve és adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Évfolyamtípus adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján az Évfolyamtípus adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Vezetői óraszám oka adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján a Vezetői óraszám oka mező neve és adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Foglalkoztatási jogviszony adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján a Foglalkoztatási jogviszony adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Évfolyam adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján az Évfolyam adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Ellátott Közoktatási Feladat adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján az Ellátott Közoktatási Feladat adatszótár elemei.


 Az új Szakképzési Törvény miatt Szakmajegyzék adatszótár módosítás

Bővítésre, módosításra kerültek a jogszabály alapján a Szakmajegyzék adatszótár elemei.


Kréta 2.87 verzió újdonságai (2020.06.24.)

 Napló felületen is van lehetőség az egyes tanévek közötti váltásra

A Napló felületen, a Pedagógusok számára is elérhető a tanévek közötti váltás lehetősége.

Az Intézmény azonosító adatai alatt, a Tanévre kattintva lehet kiválasztani, hogy melyik tanév adataihoz szeretnénk hozzáférni.

A korábbi tanév(ek) adatainak módosítására nincs lehetőség!


A nem aktív (azaz korábbi vagy későbbi) tanévek felületén a fejléc színe megváltozik, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy nem az aktív tanévben dolgozunk.

A korábbi tanévekben a Dokumentumok menüpont elérésére, és a jogosultsági szintnek megfelelő dokumentmumok generálására nyílik lehetőség.


 Nem Aktív Felhasználók szűréséhez külön jelölőnégyzet érhető el

A Nyilvántartás / Felhasználók menüpontban lévő Szűrőpanelen elérhetővé vált az "Aktív" jelölőnégyzet. Az az Alkalmazott számít "Aktív"-nak, akinek az alkalmazás kezdete üres vagy múltbeli időpont ÉS az alkalmazás vége üres vagy jövőbeli időpont.


 Bejelentett számonkérések listája módosítás

Az e-Napló / Bejelentett számonkérések listája  menüpontban lévő Szűrőpanelen elérhetővé vált a "Kapcsolódó csoportok" jelölőnégyzet. Ennek segítségével osztály kiválasztása esetén annak osztálybontott csoportjait is megjelenítheti a rendszer beálítástól függően.


 Foglalkozáson belül elérhetőek a Korábbi naplózott foglalkozási adatok

A Foglalkozások felület bal oldali menüsora bővítésre került a "Korábbi órák naplózási adatai" füllel.


 Importálások bővítése - Ótarev importálhatóság

Az Admin felület / Importálások menüpontban elérhető Óratervek importálása funkcióval a központi Óratervek rendszerbe emelésére van lehetőség.

A funkcióról bővebben az alábbi oldalon található információ.


 A "Közterület típus" adatszótár fenntartói kérésre bővítésre került.

A "Közterület típus" adatszótár fenntartói kérésre bővítésre került a "lakónegyed" megnevezéssel.


 Házi Feladat csatolás kiegészítés

A Foglalkozáson belül elérhető Házi Feladat csatolása funkcióban, a csatolt állomány adatai is megjelennek már a felületen a Pedagógus számára.

A funkcióról bővebben az alábbi oldalon található információ.


 Tanulók számára is lehetővé vált a saját Profilbeállításaikban e-mail-címük és telefonszámuk rögzítésére, módosítására

Tanulók számára is lehetővé vált a saját Profilbeállításaikban e-mail-címük és telefonszámuk rögzítésére, módosítására.

A jelölőkörrel beállítható, hogy a több e-mail-cím és telefonszám közül melyiket tekintse a rendszer alapértelmezettnek.

Az alapértelmezettnek jelölt elérhetőség nem törölhető.


 AMI egyedi Tantárgyi adatok exportállományban

Az AMI modul / AMI növendékek lista tetején található Növendékek tantárgyai és pedagógusai export állományba bekerül az AMI Tantárgyak fülön beállítható 4 egyedi érték is.

screenshot-1.png


 AMI tantárgyi szorgalmak megjelenése dokumentmumokban módosításra került

A "Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (gépi)" dokumentumban javításra került, hogy a "Szorgalom" tantárgykategóriába sorolt tárgyak esetén a Szorgalom értékelésnek megfelelő szöveges  (példás, jó, változó, hanyag) elnevezések kerüljenek megjelenítésre.


 Összevont évfolyamú osztály tanulóinak évfolyama többes módosítással szerkeszthető

Az olyan osztályok esetében, melyek évfoylammegjelölése "összevont évfolyam" a tanulók/növendékek Tanügy adatlapján van lehetőség az egyedi évfolyamértékek beállítására. A frissítés lehetővé teszi, hogy ezen értékeket ne csak egyesével, hanem többes kijelölés/módosítás segítségével is be lehessen állítani.


 Tanórán kívüli mulasztások értékeinek bővítése a tanulói adatok között

Az Osztályfőnöki feladatok / Mulasztások kezelése / Tanuló nézet fülön, illetve az Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói adatok / Hiányzások, késések blokkban a Tanórán kívüli hiányzások adatai bővítésre kerültek az "Igazolt" és "Igazolatlan" oszlopokkal.


Kréta 2.86 verzió újdonságai (2020.06.01.)

 Óralátogatások listája menüpont Pedagógusok részére

A Napló felület / Tanári feladatok menüpontban elérhető Óralátogatás felületen tekinthetjük meg, hogy mely pedagógus látogatta óráinkat, illetve mi, mely órákat látogattunk meg a tanév során.

A Pedagógus által rögzített saját óralátogatásait a felületen rögtön tudja törölni, míg az őt látogatók beírásait megtekinteni.

A funkcióról bővebben az alábbi oldalon található információ. A "Vezetői óraszám oka" adatszótár fenntartói kérésre bővítésre került.

A "Vezetői óraszám oka" adatszótár fenntartói kérésre bővítésre került a "főigazgató-helyettes" megnevezéssel.


 Elérhetővé vált a 2020/2021-es tanév felülete az Admin rendszerben

Az Admin redszerben elérhetővé vált a jövő tanévi, 2020/021-es felület, és megjelentek az előzetesen elérhető menüpontok és funkciók.


 Házi Feladat csatolmány információk megjelenítése a tanórán belül

A Pedagógusok számára a Foglalkozási Házi Feladat felületen, a csatolmány feltöltésénél megjelenítésre került a csatolható filetípusok és méretük meghatározása.

A funkcióról bővebben az alábbi aloldalon olvashat.


 E-mail-cím letiltása - Új DashBoard üzenet

A felhasználók által "E-mail cím hibásnak jelölése" funkció segítségével letiltott e-mail címekről Admin DashBoard üzenet és letölthető Excel összesítő érhető el a felületen.

A funkcióról bővebben az alábbi aloldalon olvashat.


Kréta 2.85 verzió újdonságai (2020.05.18.)

 Házi feladat funkciónál file feltöltési lehetőség

Az e-Napló rendszer Tanóra adminisztrálása funkcióban található Házi feladat rögzítése feületen elérhetővé vált (jelenleg 1 db) file feltöltési lehetőség, mely a foglalkozásra járó tanulók számára a saját, e-Ellenőrző felületükön letölthető.

A funkcióról bővebb leírás az alábbi aloldalakon olvasható:

Tanulói felület

Pedagógusi felület - Házi feladat rögzítése

Pedagógus felület - Feltöltött Házi feladatok listája

Adminisztrációs felület


 Központi óra funkció

Az adminisztrációs rendszer e-Napló menüpontjában elérhetővé vált a Központi óra funkció, mely segítségével akár intézmény- vagy osztályszinten módosíthatunk, hozhatunk létre azonos típusú foglalkozásokat gyorsan.

A funkcióról bővebb leírás az alábbi aloldalon olvasható.


 Tantárgyak megjelenési sorrenjének beállíthatósága

A Nyilvántartás / Tantárgyak menüpontban minden tantárgy esetében beállítható egy 0-1000 közötti érték, mely a tantárgy dokumentumokban megjelenő sorrendjének meghatározására szolgál.

Amennyiben az eredetlieg beállított 1000 érték marad minden tárgyhoz, vagy azonos érték kerül beállításra több tantárgyhoz is, az adott tantárgy Tantárgy-kategóriájának sorrendjében fognak az azonos értékű tárgyak egymás után következni.

A "Sorszán" érték módosítására többes módosítással is van lehetőség.


 Tanulói jelszógeneráláskor e-mail kiküldés

Amennyiben a Tanulónál van rögzítve e-mail cím a rendszerben, új jelszó generálásakor van lehetőség a kiosztható jelszókártyák mellett/helyett a Tanuló e-mail címére is kiküldetni a rendszerrel az új jelszó beállítására szolgáló üzenetet.

A link a jelszó igénylésétől számított maximum 1 hétig érvényes.


 Hetesek megjelenítése az Elektronikus ellenőrzőben

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az "Az elektronikus napló korlátozásai" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg.

A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus napló felületein a szülők és a tanulók számára megjelenik, hogy mely héten/heteken lett az adott tanuló hetesnek beállítva.

Az e-Ellenőrző felületen az Órarend nézetben jelenik meg az információ a Tanulók és Gondviselők számára:


 AMI Magatartás értékelés szabályozása

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az AMI szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg.

A beállítással szabályozható, hogy az AMI Ellátott Köznevelési Feladathoz rendelt osztályok esetében megjelenjen e az Osztályfőnöki feladatok Magatartás/Szorgalom értékelési felületeken a Magatartás értékelési lehetőség (a kapcsoló IGEN állása esetén) vagy a felületről kerüljön le (NEM beállítás esetén).


 Lehetséges ismételt besorolás AMI osztályokba is

Az AMI modul autómata egyéni csoportjainak beállításaiban történt módosítás következtében lehetségessé vált egy AMI osztályból kisorolt Növendék ismételt besorolása egy későbbi időpontban, a korábbiaknak megfelelő paraméterekkel.


 Tanulói záradékfelvitel a Tanulók menüpontban is

A Nyilvántartás / Tanulók menüpontban megnyitva egy tanulói adatlapot, elérhetővé vált a Záradék lapfül, ahol lehetőség van a Tanulói záradékok rögzítésére, nem csak a Tanulók besorolása menüpontban. Záradékok módosítására továbbra is a korábbi, Adminisztrátori felület / Tanulók besorolása felületen van lehetőség.


 Új Nyilvántartás menüpont a Tárgyi eszközök szinkronizálására

A Nyilvántartás menüpontban elérhetővé vált a "Tárgyi eszközök (KRÉTA GR)" menüpont, aminek segítségével a központi rendszerben tárolt Tárgyi eszközök frissítésre kerülhetnek az Intézményi rendszerbe.


 Tárgyi eszközök (GR) menüpont

Tárgyi eszközök (KRÉTA GR) elérésének lehetőségére szolgáló menüpont. A menüpontban listázhatóak az adott intézmény központi rendszerében nyílván tartott tárgyi eszközök.

A menüpontról bővebben az alábbi oldalon található információ.


 Tárgyi eszközlista megjelenítése alkalmazottak számára

Minden Alkalmazott Személyes adatlapján elérhető a központi rendszerben hozzá rendelt eszközök listája, adatai.

A saját adatlapról bővebben az alábbi aloldalon olvasható információ.


 Iktatott dokumentumok tömeges letöltése

A Dokumentumok / Iktatott dokumentumok menüpontban lehetőség van a kijelölést követően az iktatott dokumentumok utolsó verzióinak tömeges letöltésére.

A KRÉTA rendszerből automatikusan iktatható dokumentmuok kezeléséről bővebben az alábbi oldalon olvashatnak.


 Új Admin Dashboard figyelmeztetés

Az Admin felület nyitó (Dashboard) képernyőjére az Elektronikus napló figyelmeztetései mezőbe új értékek jelentek meg. 

 • A napló heti/havi zárásának beállítása: (értéke lehet: nincs beállítva/heti x. nap/havi x. nap)
 • A napló fix dátumú zárásának időpontja: (értéke a beállított dátum)

Amennyiben az intézményben nincs beállítva heti vagy havi naplózárás, akkor a Dashboard csempe piros, figyelmeztető fejléccel jelenik meg mindaddig, amíg az intézmény nem állít be naplózárást a Nyilvántartás/Testreszabás menüpontban.

A Naplózárásról bővebben az alábbi aloldal tartalmaz információkat.


 Főtárgy/Főtantárgy módosítás

A Nyilvántartás / Tantárgyak felületen módosításra került több felületen és exportban is a Főtárgy felirat Főtantárgyra, hogy az AMI modul kapcsán a rendszerben elérhető Főtárgy (AMI) tulajdonság egyértelműen elkülönüljön.


 Beíratkozás felületek módosítása

A fenntartó kérésének megfelelően több felületi elem, leírás, mezőtulajdonság módosításra került az Adatszolgáltatás / Beiratkozás menüpontban, a Nebulókkal kapcsolatban.


 Több dokumentumban módosítások történtek

Dokumentumokban elírások, oldalszámozási elcsúszások javítása történt.


 Közösségi szolgálat összesítő export dokumentum

Az Admin felület Dokumentumok menüpontban a Tanulók szekcióban az "Elektronikus napló adatainak részletezése" pontban elérhetővé vált egy Közösségi szolgálatokat részletező, letölthető Excel táblázat.


 Faliújság szerkeszthetőség admin felületen

Az Admin felület e-Napló menüpont Faliújság bejegyzések listája felületen már a keresés és megjelenítésen felül az adminisztrátor jogú felhasználóknak szerkesztési jogosultságuk is van a sor végi "ceruza" ikonra kattintva, vagy a lista feletti "Új" gomb segítségével új Faliújság bejegyzést létrehozni.


 Új jogosultság: Kezelheti a Távollét bejelentő (HR) modult

Új Jogosultsági beállítás vált elérhetővé az Alkalmazott / Belépési adatok fülön. A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik a Távollét bejelentő (HR) modul használata többi jogosultságástól függetlenül.


 Csoporttípus adatszótár bővítése

A Csoporttípus adatszótár két új elemmel került bővítésre a Fenntartó kérésére:

 • Könyvtár csoport
 • Egész napos iskola csoport


 2 új Intézményi statisztika

2 új Intézményi statisztika érhető el az Admin felület / Dokumentumok menüpont Statisztikák szekciójában:

 • Intézményi - Mulasztási összesítő
 • Intézményi - Tanulók névsora összesítő


A statisztikák generálása során a teljes intézményi adatlista megjelenítsre kerülhet, így a generálás hosszabb ideig is eltarthat, amire a generálás megkezdése előtt a felületen is felhívja a figyelet egy tájékoztató üzenet. Órarendi elemek befejező időpontja az "Órahossz" adat alapján beállítás

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban  az "Az elektronikus napló korlátozásai" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg: Órarendi elemek befejező időpontja az "Órahossz" adat alapján címmel.

Az opció 'IGEN'-re állításával a program automatikusan úgy határozza meg az órarendi elemek rögzítésekor az óra végének időpontját, hogy a kezdetéhez hozzáadja a kiválasztott csoport csoporttípusához megadott "órahossz" adatot. 'NEM' választása esetén az óra vége a csengetési rendben megadott adat lesz, az "órahossz" értékétől függetlenül.


 Összes dokumentum elérésének engedélyezése szaktanárok és osztályfőnökök részére beállítás

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban  a "Tanulói adatok kezelése" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg: Összes dokumentum elérésének engedélyezése szaktanárok és osztályfőnökök részére címmel.

A funkció IGEN értékre állítása esetén az összes Napló jogosultságú felhasználó számára elérhetővé és letölthetővé válik minden dokumentum. NEM érték megadásakor csak a pedagógusra (és osztályfőnök esetén az osztályára) közvetlenül vonatkozó dokumentumok érhetők el.


 Terem megjegyzés megjelenítése export állományban

A Nyilvántartás / Termek menüpontban az Export gomb alatt elérhető "Termek adatai", illetve az Importálás felületen elérhető "Export gomb" export segítségével generált file-ba megjelenik a termekhez rögzített Megjegyzés információ.


 KRÉTA Poszeidon irattári számok változása

Több irattári tételszám módosításra került a KRÉTA Poszeidon rendszerben a jogszabályi változásoknak és a fenntartói kéréseknek megfelelően.


 E-mail-cím letiltása

Az értesítési e-mail-ek alján megtalálható "E-mail cím hibásnak jelölése" funkció segítségével letiltható a téves e-mail értesítések küldése.


"A művelettel az E-mail cím hibásan beállítottként lesz jelölve a KRÉTA rendszerben. Az adott felhasználói értesítésekről az értesítési címre nem küld a KRÉTA rendszer üzenetet."


A művelet sikerességéről a rendszer tájékoztatást jelenít meg:

"A művelet sikerült, többet erre az E-mail címre nem fog értesítést kapni a KRÉTA rendszertől."


Kréta 2.84 verzió újdonságai (2020.04.26.)

 Beiratkozás felület módosítása - Nebulók adatainak módosítása, Nebulók törlése

A Fenntartó igényeinek megfelelő módosítások történtek a Beiratkozással kapcoslatban, a Nebulók adatainak módosítása, Nebulók törlési lehetőségeivel kapcsolatban.


 Digitális tankönyvek érhetőek el több tantárgyból és több évfolyam számára az e-Learning menüpontban a Tanulók e-Ellenőrző felületén

Az elérhető Digitális tankönyvekről bővebben az alábbi oldalon található ibformáció.


Kréta 2.84 verzió újdonságai (2020.04.16.)

 Megjelennek az e-Ellenörző Mobil applikáción keresztüli Tanulói/Gondviselői belépések is az intézményi listákban

A Nyilvántartás / Felhasználók menüpontban elérhető listában mind a böngészőn, mind a Tanulói/Gondviselői e-Ellenőrző Mobil applikáción keresztüli utolsó belépés időpontja látható.

A böngészős belépések azonnal megjelennek a listában, míg a mobil applikáción keresztüli belépések éjszaka kerülnek szinkronizálásra, így azok az előző napig bezárólag, reggelre kerülnek megjelenítésre.

Minden felhasználó esetében az utolsó belépés időpontját jeleníti meg a felület.


 A Tanulói/Gondviselői e-Ellenörző böngészős felületen a kis "házacska" ikonok színezésre kerültek a Házi feladat státuszának megfelelően

A Tanulói/Gondviselői e-Ellenörző böngészős felületen a kis "házacska" ikonok színezésre kerültek a Házi feladat státuszának megfelelően.

A KÉSZ-nek jelölt házi feladatok esetén a "házacskák" zöldek lesznek.

A KÉSZ-nek még nem jelölt házi feladatok esetén a "házacskák" feketék maradnak.

A KÉSZ-nek még nem jelölt, de már lejárt határidejű házi feladatok esetén a "házacskák" pirosak lesznek.


 Házi feladatok listák áthelyezése

A beékező felhasználói kérések alapján a Házi feladatokat tartalmazó listák áthelyezésre kerültek az adott pedagógus jogosultságának megfelelő menüpontokba.

Az Osztályfőnökök az Osztályfőnöki feladatok menüpontban érik el saját osztályuk számára kiosztott házi feladatokat.


A Csoportvezetők a Tanári feladatok menüpontban érik el saját csoporjuk számára kiosztott házi feladatokat.


A Pedagógusok a Tanári feladatok menüpontban érik el saját maguk által kiosztott házi feladatokat.


 Házi feladatok listák bővítése

A beékező felhasználói kérések alapján a Házi feladatokat tartalmazó listák több oszloppal (pl.: napon belüli óraszám) bővítésre kerültek, illetve több oszlop elnevezése pontosítása, módosításra került a könnyebb étrelmezés érdekében.

 


 Házi feladatok exportok bővítése

A beékező felhasználói kérések alapján a Házi feladatokat tartalmazó listákon elérhető felületi exportok bővítésre kerültek.


 Beiratkozás felület módosítása - export

A beékező felhasználói kérések alapján a felületen elérhető vált a Nebulók lista Exportálási lehetősége is.


 Beiratkozás felület módosítása - elutasítás okának rögzítése

A Nebuló Nem felvett státuszra állítása esetén felugró ablakban szükséges rögzíteni az elutasítás/döntés indoklását.


 Korábbi frissítések megjelenítése


Kréta 2.84 verzió újdonságai (2020.04.01.)

 Házi feladatok KÉSZ-nek jelölési lehetősége

A Tanulók számára lehetővé vált az e-Ellenőrző felületen a Házi feladatok listában az egyes feladatokat KÉSZ-nek jelölni.

A funkciót bemutató videó az alábbi oldalon érhető el.

A funkció Tanulói / Gondviselői / Pedagógusi / Adminisztrátori felületeken lévő megjelenését bemutató videó az alábbi oldalon érhető el.


 Házi feladatok listája szűrési lehetőség bővítés

Felhasználók jelzése alapján az e-Napló / Házi feladatok listája felület Osztály/csoport, illetve Osztályokhoz kapcsolódó csoportok szűrési lehetőségekkel került bővítésre.


 Új menüelem az ITM fenntartásában működő Intézmények KRÉTA rendszereiben

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működő Intézmények KRÉTA rendszereinek Alkalmazottjai számára megjelent egy új Menüelem a felső menüsorban Tananyagtár felirattal.


 Egyszerre több tárgyból is rögzíthető felmentés a tanulók számára

Felhasználók jelzése alapján a Tanulói adatlap / Felmentések kezelése ablakban már van lehetőség több tantárgy egyidejű kiválasztására, és ezen tantárgyakhoz azonos értékek/beállítások rögzítésére egyszerre.


 Új Testreszabás beállítási lehetőség: "Üres/Digitális" állapot alapértelmezése

Felhasználók jelzése alapján a Testreszabás / Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban elérhető új funkcióval minden Intézmény saját magának szabályozhatja, hogy a naplózás során a tanulói jelenlét alapértelmezetten Jelen vagy Üres/Digitális állapotban legyen e.


 Magatartás/Szorgalom értékelés is szűrhető

Felhasználók jelzése alapján az e-Napló / Értékelések listájában Tantárgyaknál kiválasztható a Magatartás/Szorgalom érték, és a lista ezekre az értékelésekre is szűrhető.


 Óralátogatás rögzíthetősége saját foglalkozásra

Felhasználók jelzése alapján a Haladási napló / Óralátogatás funkcióban már van lehetősége a Pedagógusnak saját magát is kikeresnie, kiválasztania és a már lenaplózott foglakozására Óralátogatás megjegyzést hozzáadni (például Kistanár/Gyakornok tevékenységéről).


 Csoportba sorolás módosítása

Felhasználók jelzése alapján a Csoportba sorolás felületen már van arra lehetőség, hogy a több osztályból kialakított csoportok esetében az Osztályok mező változtatása során is megmarad a Csoport felület, nem kell menet közben menteni, elég csak akkor, amikor a csoport minden tagja az összes osztályból hozzáadásra került.


 Többféle dokumentum generálás módosítása (pecsét helye)

Felhasználók jelzése alapján többféle dokumentum generálási ablakában is lehetőség van kiválasztani jelölőnégyzet segítségével, hogy a rendszer az elkészítendő dokumentumon szerepeltessen e pecsét helye rövidítést, vagy se.


 Munkaidő elszámolólap dokumentum módosítása

Felhasználók jelzése alapján a Munkaidő elszámolólap dokumentum Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része táblázati rész átalakításra került a jobb helykihasználás érdekében.


 Tanulószerződés dokumentum módosítása

Felhasználók jelzése alapján a Tanulószerződés dokumentum adatainak elhelyezkedése módosításra került, hogy a nagyon hosszú nevű Intézmények esetében is jól láthatóak legyenek az adatok.


 Tanulók gyakorlati mulasztása tanórák alapján (osztályonként) dokumentum generálás módosítása

Felhasználók jelzése alapján jelölőnégyzettel beállítható a Dokumentumok / Statisztikák / Tanulók gyakorlati mulasztása tanórák alapján (osztályonként) dokumentum generálási ablakában hogy a mulasztások összesítésénél az "Altantárgy óraszáma a főtantárgy óraszámához adódjon"-e vagy se.

 


 Közösségi szolgálati napló dokumentum elérésének módosítása

Felhasználók jelzése alapján a Közösségi szolgálati napló dokumentumot már nem csak az Admin felületről, hanem az Osztályfőnökök és Helyetteseik számára a Napló felületről is le lehet generálni. 


 Közössési szolgálati napló dokumentum módosítása

Felhasználók jelzése alapján a Közösségi szolgálati napló dokumentum kitöltött sorai alatt üres sorok nem jelennek már meg. 


 Tanári és Admin DashBoard tájékoztatók módosítása

Fenntartók kérésére több DashBoard üzenet került ki az admin felületre az utóbbi hetekben.


 Tanulói és Alkalmazotti adatlapon mező áthelyezés

A Tanulói és Alkalmazotti adatlapon áthelyezésre kerültek a Születési Családi név és az Utónév mezők, így a felületen a "tab" bilentyűt használva a továbblépéshez a kitöltés során, a felület automatikusan felajánlja a Születési... mezőkbe a korábban rögzítet értékeket.


 Helyettesítések - Óracsere funkció

Az Óracsere funkcióról bővebben az alábbi oldalon olvashatnak.


 Tanulók Diákolimpiai eredményeinek visszavezetése a KRÉTA rendszerbe

A Diákolimpián elért Tanulói eredmények az MDSZ rendszerből megjelenítésre kerülnek a Tanulói adatlapokon.


  Félévi és Év végi Szöveges értékelések rögzíthetőek több nyelven is

A Nemzetiségi dokumentumokhoz kapcsolódóan a Félévi és Év végi Szöveges értékelések több nyelven történő rögzítésére is van lehetőség.

A Nemzetiségi dokumentumokról bővebben az alábbi oldalon található információ.


 Utolsó tanítási nap utáni Rendkívüli tanítási napok megjelenítése a Naplókban

Az utolsó tanítási napot követően Rendkívüli tanítási nap típusú napokra rögzített foglalkozások adatai is megjelennek az Osztálynaplókban.


 Adatszótár bővítés

Fenntartói kérésre bővítésre került a Munkaidő kedvezmény oka adatszótár, így a Feladattal terhelt óraszám oka mezőben már megtalálható a tanszakvezető és a tanszakvezető és munkaközösség vezető választási lehetőség is.


 Távollétigény táblázat sorbarendezettségének módosítása

A legutoljára rögzített Távollétigény kerüljön a táblázat tetejére, a rögzítés dátumát figyelembe véve. 


 A Távollétigény rögzítési felületén új, megjelenő ToolTip

A Távollétigény rögzítési felületén új, megjelenő ToolTip került elhelyezésre:

"A kalkulált napok száma csak tájékoztató jellegű, amely eltérhet a megfelelő értéktől a Tanév Rendjében rögzített események miatt, mivel ezek intézményenként eltérőek lehetnek."


 Távollétbejelentő felület módosítása

A HR modulban elérhető Távollétbejelentő felületen a Távollét igényeim, illetve a Távollét igények kezelése menüpontokban a listák felett is elérhetővé vált a Fenntartói SAP rendszerrel való szinkronizálás kérésére szolgáló gomb.


 Dokumentum generálásnál Köznevelési feladat kategória szűrő

Több dokumentumgenerálási panelen elérhetővá vált az "osztály előválasztási" lehetőség a Köznevelési feladat kategória szűrő segítségével az Összetett intézményekben.


 TTF Felirat módosítás: Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra megnevezés helyett Megbízási szerződéssel ellátott óra megnevezésre

Módosításra került több, a Tantárgyfelosztással kapcsolatos felületen a Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra megnevezés Megbízási szerződéssel ellátott óra megnevezésre.


 Megbízási szerződéssel ellátott óra érték a korábbi jelölőnégyzetről beviteli mezővé módosult

Megbízási szerződéssel ellátott óra érték a korábbi jelölőnégyzetről beviteli mezővé módosult, így jelölhető, hogy az adott TTF elem teljes óraszámából mennyi tartozik ezen körbe.


 Felületi módosítások

Több felületen módosításra kerültek feliratok a funkciók változása, vagy a pontosabb leírások érdekében.


Kréta 2.83 verzió újdonságai (2020.03.25.)

 Alapértelmezett "Üres" azaz jelen helyzetben "Digitális" tanulói jelenlét

Az eddigi alapértelmezett Tanulói "Jelenlét" állapot a korábban "Üres" most "Üres/Digitális" jelenléti állapotra került átálításra a rendszerben. Ennek következtében a tanulók jelenléténél minden tanuló a foglalkozás megnyitását követően "Üres/Digitális" jelenléti állapotban létható és naplózható automatikusan.


 Faliújság üzenetek sorrendjének változtatása

A Faliújság üzenetek nem a határidő, hanem a rögzítés (a legfrissebb felül, korábbiak alatta) sorrendjében jelennek meg az e-Ellenörző felületen.


 e-Ellenőrzőben látható marad az "Üres/Digitális" állapotra állított foglalkozás is a Tanulók és Gondviselők számára

Míg korábban azok a foglalkozások, melyeknél a Tanuló "Üres" jelenléti állapotban került mentésre, az e-Ellenőrző Órarendi felületén eltünt. Azonban mostantól ("Üres/Digitális" állapotban) ezek a foglalkozások ugyan úgy megmaradnak az Órarendi felületeken, megnyithatóak, és mind az Óra adatai, mind a Házi feladat fülre rögzített információk elérhetőek maradnak.


 Az Osztályfőnök (és Helyettes osztályfőnök) is tudja a Tanulói belépési adatokat szerkeszteni

Az Osztályfőnökök és Osztályfőnök helyettesek számára az Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói felületen a tanuló nevének sorában lévő "ceruza" ikonra kattintva elérhető a Tanuló Belépési adatai fül, ahol mind a Tanuló felhasznááló nevének, mind jelszavának megadására van lehetőség. A beállítások rögzítéséhez szükséges a "Mentés" gomb megnyomása is!


 Napirendi azonos óráknál Házi feladat rögzíthető

Lehetséges a Napirendi nézetben rögzített, azonos Pedagógus által, azonos Osztály/csoportnak, azonos Tantárgyból tartott foglalkozások mindegyikére külön-külön is Házi feladatot rögzíteni.


 Admin felületen a Házi feladatok listája Szűrőpanel bővítésre került

Az Admin felület / e-Napló menüpontban elérhető Házi feladatok listája felületen a Szűrőpanel bővítésre került a részletesebb kereshetőségek érdekében.


 Osztályfőnök és Csoportvezetők (valamint helyetteseik) eléri az osztályában kiosztott minden Házi feladatot

Az Osztályfőnökök és Osztályfőnök helyettesek számára az e-Napló menüpontban elérhető a Házi feladatok listája menüpont, ahol az Osztály/csoport szűrővel kiválasztva saját osztályukat megtekinthetik az összes Pedagógus által az osztályuknak rögzített minden Házi feladatot a többi Szűrési beállításnak megfelelően.

A bontott csoportos foglalkozások csak akkor jelennek meg, ha kiválasztja az Osztályfőnök az osztály szűrő alatt található, "Kapcsolódó csoportok" jelölőnégyzetet is. Házi feladat felület és értékek megjelenítésének módosítása több esetben

Bizonyos esetekben, például a nem Órarendben lévő, hanem a Pedagógus által egyedileg felvett majd naplózott tanórához, vagy a Tanév rendjében létrehozott egyedi napokon nem Órarendben lévő, egyedileg felvitt foglalkozásokhoz rögzített Házi feladat láthatóságának javítása.

Az oszlopok és Szűrési értékek leírásának pontosítása.

A Helyettesített tanóránál rögzített Házi feladat listázásánál csak a Helyettesítő Pedagógus nevét jeleníti meg a rendszer. 


Kréta 2.83 verzió újdonságai (2020.03.17.)

 Házi feladatok listája admin felületen

Az admin felületen a menüpontban megtekinthető, hogy az intézményben milyen Házi feladatok kerültek rögzítésre.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.


 Házi feladatok előre is rögzíthetőek még nem naplózott órákhoz is

A jövőbeni, "szürke" órákra is van lehetőség a jeln helyzetre tekintettel Házi feladat rögzítésére. A jövőbeni tanórát megnyitva, a bal oldali fülek között kiválasztható a Házi feladat fül, amin a kitöltött Határidő és Tartalom után az ablakban elérhető "HÁZI FELADAT MENTÉSE" gomb segítségével rögzíthetőek az értékek.


 Házi feladatok ikonnal jelzése az órarend felületen

Azok a tanórák, melyekre Házi feladat került rögzítésre, akár a múltban, akár a jövőben, kis "házacska" ikonnal kerülnek kiemelésre mind a pedagógusi, mind a tanulói/gondviselői felületeken.


 Házi feladatok kiemelése külön kezdőikonra a tanulói/gondviselői felületeken

A jelen helyzetben gyakoribb használat megkönnyítésére kiemelésre került a fő menüsorba a Házi feladatok lista, amelyen külön jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a már lejárt határideű Házi feladatokat is megjelenítse e a lista, vagy se.


Kréta 2.83 verzió újdonságai (2020.03.05.)

 Órasorszám összerendelés

Az admin felület e-Napló menüpontjában beállítható, amennyiben egyes tanórák óra sorszámait össze kívánjuk fűzni, folytatólagosan szeretnénk kezelni.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

 Frissítési visszaszámláló

A KRÉTA rendszer frissítéséhez közeledve visszaszámláló üzenet tájékoztatja a felhasználókat, hogy legyen lehetőségük a munkájukat mentéssel befejezve lezárni.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

 Távollétbejelentő funkció aktiválása

A tankerületi központok fenntartásában működő intézmények KRÉTA rendszereiben aktiválásra került a Távollétigénylés modul.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

A HR modult bemutató videók itt érhetőek el a Tudásbázis Videótárban.


 Új Tab fül a tanóra naplózásnál

A foglalkozás naplózása felületen új fül jelent meg, melyen megtekinthetőek az adott foglalkozásra járó tanulók számára rögzített feljegyzések.


 Számonkérések átlaga menüpont funkciói kibővítésre kerültek

A Számonkérések átlaga funkcióban már minden értékelés megjelenik, amit a pedagógus adott a rendszerben, és a Szűrő panel segítségével tudja a megjelenő értékeket rendezni, szűkíteni.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.


 LEP felületek bővítése

A LEP felületek / táblázatok adatoszlopai bővítésre kerültek, hogy több infomráció legyen elérhető azonnal, a felületre ránézve.


 SZTSZ azonosító hiányára figyelmeztető ablak

A Távollétbejelentő funkció használata során az esetlegesen hiányzó SZTSZ azonosítóra felhívja a rendszer a figyelmet.


 Közmű adatszolgáltatás módosítás

A Közmű adatszolgáltatás / Mérőhelyek felület / Új mérőhely felvétele funkció módosítása.


 Főintézmény szerinti távollét rögzítés

Az áttanító pedagógusoknál a Központi KRÉTA rendszerben a HR munkatársak számára jelölhető vált, hogy az adott pedagógus melyik intézményben (fő intézményében) kezelheti Távollétigényeit.


 Órarend export funkció bővítése

Az Órarend Import felületen elérhető, jelenlegi Órarend Exportálási felülete bővítésre került egy jelölőnégyzettel: Időszakon kívüli elemek megjelenítése.

A jelölés hatása: Az opció kiválasztásával azok az órák is bekerülnek az export állományba, melyek érvényességének kezdő és/vagy befejező időpontja a megadott intervallumon kívülre esik, de legalább egy napig érvényes volt alatta. (Ha ezt az opciót nem jelölik be, akkor csak azok az órarendi órák fognak megjelenni az export fájlban, melyek teljes érvényességi időszaka a megadott dátumok közé esik.)


 Törléskor az elemek kapcsolataira figyelmeztető ablak kiegészítése

További, új funkciók által létrehozott kapcsolatok pontosítás a törléskor megjelenő figyelmeztető ablakban.


 Gondviselői import módosítása

A Gondviselők importálása során használható sablonban megjelenítésre került a Gondviselő rokonsági foka.

A második munkalap fül tartalmazza az elérhető és használható rokonsági fokokat a pontos adatfelvitel elősegítésére.

A rokonsági fok oszlopba akár bemásolható, akár a beépített legördülő menüből kiválasztható a kívánt érték.


 Záradék felületek optimalizálása

A Záradékok rögzítésére szolgáló szövegdobozok kezdő méretének csökkentése a felület jobb helykihasználása érdekében.


 Leírások, Felugró ablakok magyarázó szövegének pontosítása

Több felirat, leírás, felugró ablak magyarázó szövegének pontosítása történt meg.


 Jogszabály követés

Több dokumentumban a változó Jogszabályi környezet követése történt meg a dokumentumok módosításával.


 Szűrő panelek bővítése

Több felületre kikerültek Ellátott Köznevelési Feladat Kategória szűrési lehetőségek, amivel az egyes Modulos osztályok adatainak elérése válik könnyebbé.


 Érettségi eredmények listája bővítésre került

Több, korábban rögzíthető, de a felületen meg nem jelenő érték kivezetésre került az Érettségi eredmények listája táblázatban.


 Dokumentumok felület szekcióinak közös nyitása/zárása

A Dokumentumok felület tetejék egyben nyitható / zárható az összes Dokumentum panel. 


 Nemzetiségi dokumentumok elérése Napló felületen

Nem csak az admin, hanem a Napló felületen is elérhetővé vált a Dokumentumok menüpontban a Nemzetiségi dokumentumok szekció.


 Mondatbank tömeges módosítása / törlése

A Testreszabás / Mondatbank felületen van lehetőség (a más felületeken már megszokott) a kijelölés utáni többes módosításra vagy a kijelölt elemek közös törlésére.


 Oktatási azonosító megjelenítése Év végi értesítőben

Sok intézmény a 2011. évi CXC. törvény 81. § által előírt kötelezettségének az Év végi értesítő dokumentumok generálásával és kiküldésével tesz eleget, és az ezen intézményektől érkező kéréseknek megfelelően rákerült a tanuló oktatási azonosítója is ezen dokumentumokra.


 Click here to expand...Kréta 2.82 verzió újdonságai (2020.02.05.)

 e-Napló menüpont átrendezése

Az e-Napló menüpontban elérhető funkciók menyisége miatt a felület átrendezésre került egy újabb almenüpont bevezetésével. A szétbontott struktúrának megfelelően elérhető funkció leírások ITT érhetőek el.

 Testreszabás menü átalakítása

A Testreszabás menüpont átalakításra került. Megjelentek új szekciók, illetve a szekciók mindig becsukott állapotban jelennek meg a felület megnyitásakor, az oldal tetején minden szekciót megnyitó és bezáró gombok kerültek elhelyezésre.

 Adatszótár módosítás

Az e-Ügyintézés modullal történő egységesítés és a Fenntartó kérésének megfelelően módosítva lett a Szülői igazolás típus Gondviselői igazolás típusra.

 

 "Összevont óra" tulajdonság átnevezés "TTF óraszám korrekció"-ra

A korábban "Összevont óra" nevű jelölőnégyzet és TTF elem tulajdonság átnevezeésre került a Fenntartó kérésére "TTF óraszám korrekció" névre. Az eddigi beállított értékeket a mező átnevezése nem módosította.

 Új TTF elem tulajdonság: Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra

A TTF elem tulajdonságai között jelölhetővé vált a Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra tulajdonság.

 Módosult a Túlóra jelölési lehetőség a TTF elemeknél

A TTF elemeknél már nem csak arra van lehetőség, hogy jelölőnégyzettel regisztrálva legyen, hogy az adott TTF elem Túlórában ellátottnak minősül, hanem megadható, hogy a TTF elem teljes óraszámából mennyi a Túlórában ellátott rész.

 Fogadóóra felületi módosítás

A Pedagógus felületén korábban megjelent a jelentkezett Gondviselőhöz tartozó tanuló minden ossztálya, mely összetett intézmény (pl.: Általános iskola és AMI és Kollégium) esetén zavaró lehetett. Jelenleg már csak az az osztyál jelenik meg a tanuló osztályai közül, mely számára a Fogadóóra kiírásra került.

 Több osztályból összeállított csoport besorolási felületen az osztályok megjelenítése

A több osztály tanulóiból összetevődő csoportok névsoraiban megjelenik az adott tanuló osztálya is a könnyebb beazonosítás érdekében.

 Nemzetiségi dokumentumok elérhetősége

A rendszerben elérhetővé váltak bizonyos Nemzetiségi dokumentumok. A funkcióról bővebben a Nemzetiségi dokumentumok oldalon található információ.

 Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói adatok felület módosítása

Az Osztályfőnöki menüpont / Osztály tanulói adatok listájának tetejére felkerültek az összes panelt kinyitó / bezáró gombok.

 Új ESL tantárgy-kategória és adatszótár került bevezetésre

Az OH ESL támogatásához szükséges új ESL-tantárgy-kategória (adatszótár) került a rendszerbe. Az adatszótár zárt, nem bővíthető, csak védett elemei vannak. Ezeket az elemeket kell/lehet megadni az egyes tantárgyak esetében, hogy melyik adatszolgáltatási sorhoz tartozzanak.

A tantárgyaknál eddig beállított statisztikai Tantárgy-kategória érték meg lettek feleltetve az ESL tantárgy-kategóriáknak, és az eddig már beállított értékek az új mezőben megjelentek autómatikusan.

 

 Mondatbank rendezése

A Testreszabás / Mondatbank elemek fejlécében van lehetőség a többi felületen megszokottak szerint sorba rendezni a lista értékeit.

 Tantárgy import módosítás

A rendszerbe importálással kerülő tantárgyak egységesen Főtárgyként kerülnek a rendzserben rögzítésre.

 Hetesek megjelenítése Osztálynaplóban

Az Osztálynapló és a Haladási napló dokumentumokban az adott hetekre beállított hetesek megjelenítésre kerülnek a generált dokumentumokba.

 Új Testreszabás beállítás a Távollét bejelentéssel kapcsolatban

Az intézményeknek van lehetőségük a Testreszabás / Távollét bejelentés beállításai szekcióban szabályoznia, hogy kinek jelenlen meg a funkció az intézmény felhasználói közül.

Távollét bejelentésre jogosult szerepkörök beállítással (A beállítás segítségével szabályozhatjuk, hogy az Adminisztrátorokon kívül, mely további szerepkörök rögzíthetnek távollétet) szabályozható, hogy az admin felületen kívül a napló felületen minden Napló joggal rendelkező felhasználó (Pedagógus), és/vagy minden Napló joggal nem rendelkező felhasználó (Alkalmazott) számára elérhető legyen a Távollétbejelentés funkció a rendszerben.

 Fejléc/Lábléc kép minőség javítása

A dokumentum fejlécbe/láblécbe feltöltött képek minőségének javítása történt meg.

 Bukás veszélyre figyelmeztetés határa - Testreszabás beállítás

A KRÉTA rendszerben a Dokumentumok menüpontban elérhető dokumentumokban, illetve a Tanári DashBoard felületre hatással lévő beállítási lehetőség részletes leírása kiegészítésre került.

Az itt beállított értéknél rosszabb átlaggal rendelkezőket tekintjük bukással veszélyeztetett tanulóknak, melyről a tanulók szaktanárai és osztályfőnökei kapnak jelzést a tanári belépéssel elérhető információs felületen. Ezen érték módosításának nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre, csak a Tanári dashboardon megjelenő adatokra!

A Bukás veszélyre figyelmeztetés határát minden intézmény a saját Testreszabás menüpontjában tudja szabályozni. Ennek a beállításnak nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre!

 Helyettesítések export táblázat módosítása

A generált export táblázatban a dátum mező módosításra került, hogy csak az év/hónap/nap adatokat tartalmazza.

 Leírások pontosítása

Több felületi és felugró információs szöveg módosítása, pontosítása a funkciók változásának megfelelően.

Kréta 2.81 verzió újdonságai (2020.01.28.)

 Dokumentumok módosítása

Több, a rendszerben elérhető félévi dokumentum módosítása történt meg:

 • Iktatószám méretének csökkentése/áthelyezése

 • nagyon hosszú osztálynevekből adódó tördelési hiba javítása

 • mulasztási táblázat fejléc módosítás

 • az osztályzattal rögzített szorgalom értékelés megjelenítésének javítása

 LEP modul Központi felület módosítása

A Lázár Ervin Program modul Központi KRÉTA rendszerben lévő felületének módosítása a Fenntartó kérésének megfelelően.

 TTF importálás bővítése

Az egyes Tantárgyfelosztás elemek "nemzetiségi óra" tulajdonságának jelölése az import file segítségével is beállítható.

Kréta 2.81 verzió újdonságai (2020.01.15.)

 Tömeges Gondviselői hozzáférés generálás kikapcsolása

A rendszerben korábban elérhető, "egygombos" Tömeges gondviselői hozzáférés generálás funkció megszűnt a felhasználói visszajelzések alapján.

Tömegesen Gondviselői jelszó létrehozására az Importálás menüponton keresztül van lehetőség. Bővebben a Tudásbázis alábbi felületén olvasható a funkcióról.

Egyenkénti Gondviselői hozzáférés létrehozására vagy jelszó cserére/új jelszó generálásra továbbra is van lehetőség a Tanulói adatlap / Gondviselők fülén keresztül. Bővebben a Tudásbázis alábbi felületén olvasható a funkcióról.

 Működési hely adatainak módosulása

A Nyilvántartás / Intézményi adatok / Működési hely adatai között található Működési hely típusa mező értékétől függően két új mező jelenik meg a felületen.

Tagintézmény típus esetén megjelenik a Tagintézmény vezetőjének rögzítési lehetősége.

Telephely típus esetén megjelenik A telephely anyaintézménye rögzítési lehetőség.

 Intézményi mondatbank importálás módosítása

Az intézményi mondatbank importálási folyamat módosítása.

Az importálás folyamatának leírása a Tudásbázis alábbi aloldalán olvasható.

 

 Modulos adatok exportálásának bővítése

A modulos tanulók/növendékek Gondviselői adatainak exportálási lehetőségei elérhetőek a modulos menükben.

 SZTSZ azonosító intézményi exportba

Az Alkalmazottak menüpont Alkalmazottak munkaügyi adatainak exportált táblázatában elérhetőek az alkalmazottakhoz a rendszerbe rögzített SZTSZ azonosítók.

 Eltérő Tanulói jogviszony igazolások a modulos tanulóknak

Azoknak a tanulóknak/növendékeknek, akik a KRÉTA rendszer több moduljában is szerepelnek, a Tanulói jogviszony igazolás dokumentum generálásakor kell kiválasztani, melyik jogviszonyukkal kapcsolatos adatokat szeretnék a dokumentumba generálni.

  

 Szöveges értékelés felületi megjelenésének módosítása

Az Admin felület / e-Napló menüpont Értékelések listájában a Szöveges értékelések megjelenítése módosításra került, hogy a szövegkiemeléssel történő szöveges értékelés jobban olvasható legyen.

 Fogadóóra módosítás

Az üres és a Fogadóórára már rögzített Gondviselői jelentkezés esetén a Fogadóóra módosítási lehetőségeinek lehetővé tétele.

 Tanuló KIR-STAT esportok bővítése

Felhasználói igényeknek megfelelően további adatok kerülnek exportálásra a Tanulók KIR-STAT (okt. 1-i állapot) és a Tanulók teljes KIR-STAT (minden, tanévben jogviszonnyal rendelkező tanuló adatai) funkciókkal az XLS táblázatokba.

 e-Napló / Tanórák Szűrési listájának optimalizálása

Az e-Napló menüpont Tanórák listája felületen elérhető Szűrő panelek a Tanóra adatai/speciális adatai felületnek megfelelő sorrendben és tagolással jelennek meg.

 

 Nemzetiségi óra jelölés TTF-ben

A Tantárgyfelosztásban lehetővé vált bejelölni, hogy az adott TTF sor nemzetiségi oktatásnak minősül e . A TTF sor létrehozásakor vagy módosításakor használható a jelölőnégyzet.

Az ilyen jelöléssel ellátott TTF sorból létrehozott foglalkozások megöröklődnek a beállított értéket, a tanóra Speciális adatainál beállításra kerül ez a jelölőnégyzet.

 Vegyes csoportoknál a tanulók osztályba tartozásának megjelenítése

A Nyilvántartás/Csoportok menüpontban az egyes csoportokat a "nagyító" ikon segítségével megnyitva elérhető "Tanulók" fülön megjelenik, hogy az adott tanuló melyik osztályból lett a csoportba besorolva.

 Tanulói záradékok kiemelése

Amennyiben az intézményben engedélyezve van az Osztályfőnöki záradékszerkesztés, az Osztályfőnöki feladatok menüpontban az Osztály tanulói listában az adott tanuló sorában lévő "ceruza" ikonnal szerkesztheti az osztályfőnök a tanuló záradékait.

A korábbi záradékok könnyebb megtekintése érdekében külön sorba kiemelésre kerültek a már rögzített záradékok.

 Bukás veszélyre figyelmeztetés határa - Testreszabás beállítás

Új beállítási lehetőség jelent meg a Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban (a Tanári Dashboard / Kezdőlap funkcióhoz kapcsolódóan.).

A Bukás veszélyre figyelmeztetés határát minden intézmény a saját Testreszabás menüpontjában tudja szabályozni. Ennek a beállításnak nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre!

 Csoportadatoknál Gyórgypedagógiai/Logopédiai tulajdonság jelölési lehetőség

A Csoportok adatlapján is elérhetővé vált a Gyórgypedagógiai/Logopédiai tulajdonság jelölési lehetőség.

 Lázár Ervin Program funkciók módosítása

Az előadásra kísérők száma osztály jelentkezéseknél lehet 0 is, amennyiben több osztályhoz az intézményből 1 közös kísérő megy csak el.

 Tanári Dashboard módosítás

A TTF-fel nem rendelkező felhasználók számára is elérhetővé váltak a Tanári Dashboard / Kezdőképernyő értékei.

 Terembérbeadás modul módosítások

Új terem felvitelekor vagy meglévők módosításor ellenőrzési metódusok átírása.

 Közmű adatszolgáltatás

A Közmű adatszolgáltatás funkcióban történt módosítások felületi megjelenítésre kerültek. 

 Szűrő felületek egységesítése

Az e-Napló menüpont több alpontjában is egységesítésre került a Szűrők sorrendje.

 Távollétbejelentő modulban módosítások

A Távollétbejelentő modulban a fenntartó kérésére több változtatás történt az SAP kapcsolatban. Továbbá megjelenítésre kerül az alkalmazott SZTSZ azonosító is külön oszlopban.

 Távollétbejelentő modulban új menüpont

A hátralévő szabadnapok elhasznált kerete számítása az új, Számfejtett távollétek menüponton keresztül, abból számolódik. 

 Adatszótár értékek módosítása

A fenntartó kérésének megfelelően.

 Jogszabálykövetés

Több felületen módosítások történtek a jogszabálykövetés érdekében.

Kréta 2.80 verzió újdonságai (2019.12.12.)

 Görgethető felületek

A KRÉTA rendszer sok felületén az adattartalom és listák mérete miatt szükséges volt a listákban lefelé görgetni az oldalakat, mely görgetés az egész felületet egyben kezelte. A frissítés során  a rendszer legtöbb felülete átalakításra került, hogy a felső menüsor mindig látszódjon, illetve a táblázatok és kereső/szürő listáik külön-külön is görgethetőek legyenek.

 

 Hetesek kezelése

A funkcióról bővebben a Hetesek beállítása oldalon olvashat.

 Tanári Dashboard / Kezdőlap

A Pedagógusok számára a Napló felületen is elérhetővé vált egy Dashboard / Kezdőlap felület, ahol az adott Pedagógussal kapcsolatban jelennek meg információk.

A funkcióról bővebben a Tanári Dashboard / Kezdőlap aloldalon olvashat.

 Bukás veszélyre figyelmeztetés határa - Testreszabás beállítás

Új beállítási lehetőség jelent meg a Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban (a Tanári Dashboard / Kezdőlap funkcióhoz kapcsolódóan.).

A Bukás veszélyre figyelmeztetés határát minden intézmény a saját Testreszabás menüpontjában tudja szabályozni. Ennek a beállításnak nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre!

 AMI Szorgalom tantárgykategória

A Tantárgyaknál beállított Szorgalom tárgykategória esetében (tantárgyi szorgalom használata esetén szükséges ennek beállítása) a felületen nem lehetséges Elégtelen (1)-es értékelés rögzítése, melyre a felületen figyelmeztetést is látunk.

("Tanulónév" tanulónak elégtelen osztályzatot adtak, de szorgalom tárgykategóriába tartozó tantárgyból nem adható elégtelen (1) osztályzat!)

Az AMI tantárgyi szorgalom kezelésével kapcsolatban az AMI GYIK oldalon olvashat bővebb leírást.

A Szorgalom tárgykategóriába állított tantárgy esetén az értékelés csak 4 fokozatú lehet, valamint a félévi/év végi dokumentumokban a Szorgalom értékelésnek megfelelő megnevezések, azaz 2 (Hanyag) - 3 (Változó) - 4 (Jó) - 5 (Példás) fognak megjelenni.

 Osztályfőnöki adatszerkesztés a modulos osztályokban is

Az osztályok tanulóinak adatait (az Osztályfőnöki szerkesztés engedélyezése esetén) a felületen már a modulos (AMI, Kollégium, EGYMI) kategóriákba állított osztályok esetében is el lehet végezni. Ennek lehetősége az Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói menüpontban érhető el.

Itt szükséges először kiválasztani a megfelelő Ellátott köznevelési feladat típust, majd ezt követően a megfelelő osztály, és ezután a Keresés gomb megnyomására a megjelenő tanulói listán már használható a "ceruza" - szerkesztési - ikon.

 AMI egyedi Növendéki adatok megjelenítése a Foglalkozás naplózásánál

Az AMI Növendékeknél egyedileg beállított Tantárgyi információk megjelennek a Foglalkozások naplózási felületén.

A Növendék Évfolyama és Tagozata a felületen rögtön látható, többi értéke a Növendék nevére vitt egérmutató hatására felugró ablakban érhető el.

AMI modul használatát segítő beállításokról az alábbi oldalon olvasható bővebben.

 Törzslapgenerálás során kiválasztható a külív aláírójának személye

A Dokumentumok menüpont Törzslapgenerálás során kiválasztható, hogy az intézményben vezetői szerepkörre beállított felhasználók közül kit jelenítsen meg a dokumentumban a rendszer a Törzslap külívén, mint annak aláírója.

Kiválasztható szerepkörök:

 • igazgató

 • intézményvezető

 • tagintézmény-vezető

 • intézményegység-vezető

 Fogadóóra tájékoztató levelek adattartalmának kibővítése

A kiírt Fogadóóráról a Gondviselőknek küldött tájékoztató e-mail adattartalma kiegészítésre, bővítésre került, valamint az Intézmény neve és központi e-mail címe is belekerül a tájékoztató levelekbe, hogy a tévesen rögzített Gondviseli e-mail címek esetén a tájékoztatást tévesen megkapó személy ezt jelezni tudja az intézmény számára.

Ezzel párhuzamosan a Fogadóórára jelentkezésekről a kiíró pedagógusnak érkező levelek adattartalma is bővítésre került.

 Tanulók besorolásánál osztálynév megjelenítés módosítása

A Tanulók besorolása felületen módosításra került az osztály/csoport nevek megjelenítésének sorrendje, előre került az osztály/csoport intézményi elnevezése, és a név mögé került áthelyezésre az adott tanév elnevezése a könnyebb, gépeléssel történő kereséshez.

 Szakértő/szaktanácsadó tulajdonság jelölés bővítése

Az Alkalmazottak / Elsődleges munkaidő adatok felületen mind a Mesterpedagógus, mind a Kutatótanár Pedagógus fokozat kiválasztása esetén van lehetőség jelölni Jelölőnégyzet segítségével a Szakértő/szaktanácsadó tulajdonság.

 Gyógypedagógiai/Logopédiai osztálytulajdonság jelölés

Az osztályok felületen új jelölési lehetőség került kialakításra, összevonva a korábbi Gyógypedagóiai és Logopédiai tulajdonságot egy mezőbe.

 Tanuló évfolyamának megjelenítése több felületen

A Tanulóknál/Növendékeknél beállított évfolyamértékek több felületen megjelenítésre kerültek.

 Osztály alapértelmezett terem használata Órarend felvitelénél

Az Osztályoknál beállított alapértelmezett tantermet a e-Napló / Órarend rögzítésnél a rendszer automatikusan beállítja, (Azaz egy TTF elem kiválasztása esetén az Osztály/Tantárgy/Tanterem mezőket már nem kell külön kitölteni)

 Import felületek egységesítése

További Importálási felületek egységesítése történt meg az új funkcióknak megfelelően.

 Szűrő felületek egységesítése

Az e-Napló menüpont több alpontjában is egységesítésre került a Szűrők sorrendje.

 Új jogosultsági szint - Alkalmazott

Megjelent a rendszerben egy újabb jogosultsági szint: Alkalmazott.

Ennek beállítására azon alkalmazottak/felhasználók esetében van szükség, akik a KRÉTA rendszert nem használják jelen pillanatban, azonban a fenntartó a Távollétbejelentő modulon keresztül számukra is előírja, hogy szabadságigényüket, illetve szabadságuk nyilvántartását a rendszerben kell végezniük.

 Távollétbejelentő modulban módosítások

A Távollétbejelentő modulban a fenntartó kérésére több változtatás történt a felületen, visszajelző üzenetekben.

 Adatszótár értékek módosítása

A fenntartó kérésének megfelelően.

 Jogszabálykövetés

Több felületen módosítások történtek a jogszabálykövetés érdekében.

 Csak Lázár Ervin Programot kezelő rendszerekbe tájékoztatások bővítése

Azokban a KRÉTA rendszerekben, melyekben csak Lázár Ervin Program modul kezelése valósul meg, újabb tájékoztatások kerültek megjelenítésre a felület használatának segítésére.

Kréta 2.79 verzió újdonságai (2019.11.06.)

 Elérhetővé vált a KRÉTA felületeken a Lázár Ervin Program modul

Tisztelt Felhasználóink!


Az KRÉTA rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul.

Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el:

 Osztály mozgathatósága modulok között

Az osztályoknál mindaddig van lehetőség a modulokon keresztül történő mozgatásra (Feladatellátási helyek módosításával) amíg egy adott osztálynak nincs és nem volt tagja.

 Tanuló Közösségi szolgálati naplójának módosítása

A Dokumentumok / Tanulók / Közösségi szolgálati napló útvonalon elérhető Közösségi szolgálati napló kiegészítésre, módosításra került.

 

 Eszközök importálása felület átalakításra került

Az Importálások / Eszközök importálása felület átalakításra került. A felület működéséről bővebb leírás a Tudásbázis alábbi aláoldalán található.

 OpenBoard / Képek listája felület kiegészítés

A Napló felület Tanári feladatok / Képek listája és az Admin felület e-Napló / Képek listája felületeken az OpenBoard szoftverrel készített és a KRÉTA rendszerbe feltöltött képek listáiba bekerült, hogy az adott képeket már felhasználta/megjelenítette e már tanórában a tanulók számára a pedagógus, segítve a feleslegesen feltöltött képek törlési lehetőségét.

 Az automatikusan létrejövő AMI-s egyéni csoportok csoporttípusa központilag frissítésre kerültek

Az AMI modulban a Zeneművészeti ágra állított osztályokba történő besorolásokkor létrejövő automatikus egyéni csoportok csoporttípusa frissítésre került "Alapf. müv. okt. zeneművészeti csoport - egyéni főtanszak" típusra.

 Felnőttoktatási csoportok egyedi beállíthatósága

A Szakmai képzésre állított csoportok, vagy Szakmai osztályhoz rendelt osztálybontott csoportok esetében megjelenik a csoport adatlapján a Képzés típusa érték, mely osztálybontás esetén az osztálytól öröklődik, osztálybontás nélküli csoport esetén pedig a csoportnál szabadon állítható.

 

 Tanóra adatai jelölőnégyzetek csoportosításra kerültek

A Tanóra adatai / Speciális adatok fülön található, jelölőnégyzettel beállítható tanóra adatai értékek csoportosításra kerültek.

 Fogadóóra teremütközés engedélyezése

Felhasználói kérésekre a rendszerben van lehetőség már több Fogadóóra eseményt is rögzíteni azonos időben, azonos tanterembe. A teremütközésről a felületen az első Fogadóórát rögzítő pedagógus utáni minden Fogadóóra rögzítésnél megjelenik egy figyelmeztető üzenet, azonban a rögzítés folytatható.

 Bukás veszélyre figyelmeztetés Testreszabás beállítás

A Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban megjelent egy új beállítási lehetőség, mely segítségével minden intézmény beállíthatja, hogy milyen mértéktől tekinti a tanulót bukásra állónak, és kerüljön bele a Dokumentumok / Tanulók / Bukásra álló tanulók listája dokumentumba.

 AMI modul sablonizált Tantárgykezelés

Az AMI modul Növendékeknél elérhető Tantárgy fül felületen a rendszerben lévő sablonok segítségével egységesen nyílik lehetőség a növendékek számára foglalkozások rögzítésére.

A funkcióról bővebben a Tudásbázis alábbi aloldalán érhető el információ.

 Új anyanyelv rögzítése a rendszerben

Fenntartói kérésre rögzítésre került az "indonéz" anyanyelv, mint adatszótárból a felületen kiválasztható anyanyelvi érték.

 Szűrő sorrendek egységesítése

Több Szűrő panelen a rendelkezésre álló szűrési lehetőségek egységesítése történt.

 Adatszótár módosítás

Fenntartói kérésre módosításra került a Munkakör típus adatszótár.

 Felületi módosítások

Felületi elnevezések módosítása fenntartói kérésekre és jogszabálykövetés alapján. 

Kréta 2.78 verzió újdonságai (2019.10.04.)

 KIR-STAT támogatás

A KRÉTA rendszerben elérhető, és a KIR-STAT adatszolgáltatás során felhasználható adatok összegyűjtött exportálására, intézményi felhasználására szolgáló Export funkció leírását találja az alábbi aloldalon.

Az Adminisztrátori felület / Dokumentumok menüpontban elérhető új, KIR-STAT szekcióból tölthetőek le az Excel táblázatok.

Jelenleg két területen, az OSA2FELH és az OSA4TANU export segítségével érhetőek el információk.

A KIR-STAT támogatásról az alábbi Tudásbázis aloldalon olvashat bővebben.

 "Tartósan távollévő helyettesítésére alkalmazott" jelölőnégyzet

A KIR-STAT támogatáshoz kapcsolódóan új beállítási lehetőség jelent meg az Alkalmazotti adatlap Elsődleges munkaügyi adatok fülén.

A jelölőnégyzettel jelölhető, hogy az adott alkalmazott "Tartósan távollévő helyettesítésére alkalmazott" e.

 KIR importok módosítása

A KIR importok során kapott adatbázis szerkezetben történt változások alapján az importálási folyamatok átlakítása.

 TTF többes kijelöléssel több sor is törölhető egyszerre

A Nyilvántartás / Tantárgyfelosztás menüpontban a TTF sorok előtt található jelölőnégyzet segítségével egyszerre több TTF sor is kiválasztható, kijelölhető, és egyben törötlhető.

 SZTSZ szám megjelenítése KRÉTA felületeken

A KRÉTA központi modulokban beállítható SZTSZ (SZemélyügyi TörzsSZám) megjelenítésre kerül az intézményi KRÉTA rendszerekben, az Alkalmazott Elsődleges munkaügyi lapján.

 Bővített lekérdezési felülettel, több féle Munkaidő elszámoló adatlap kérhető le a felületről
 AMI modulban kiválasztható évfolyamtípusok bővítése

Az AMI osztályok esetében aktiválásra került az 1/13 és a 2/14 évfolyam is.

 AMI Modul / Tantárgyak fülön 1-nél kisebb óraszám

Az AMI Modul, AMI Növendékek listában a Növendéki adatlap Tantárgyak fülőn 0,5 érték is megadható a Növendék egyedi foglalkozási óraszámaként.

 Letölthető Órarend dokumentum kiegészítése

A letölthető Órarend dokumentumok kiegészítsére kerültek a Foglalkozást tartó pedagógussal, valamint az osztály bontott csoportjainak Foglalkozásai elkülönítve, de egy mezőben jelennek meg egy szeparátorral.

 Legördülő listákban csoportosítások megjelenítése

Az egyes legördíthető menükben, ha modulokhoz tartozó értékek is szerepelnek, akkor azoknak a megkülönböztetésére mozgó fejlécek jelennek meg az adott csoport első eleme felett.

 Fogadóóra jelentkezés e-mail-ek kiegészítése

A Fogadóórára történő jelentkezésről küldött rendszerüzenetek kiegészítése egyéb információkkal a beérkező intézményi kéréseknek megfelelően.

 Bizonyítvány sorszám exportálása XLS állományba

A Nyilvántartás / Tanulók / Export / Tanulók tanügyi adatai export adatbázisba belekerülnek a tanulókhoz a Tanügyi felületükön rögzített Bizonyítvány sorszám mező értékei is.

 Nyilvántartás / Felhasználók menüpont módosítása

A Nyilvántartás menüpont Felhazsnálók listájában a felhasználó nevére kattintva megnyílik annak teljes adatlapja, megtekintés nézetben.

A Felhasználók neve előtti jelölőnégyzet segítsével a kijelölt felhasználóknak új jelszó generálási és adat exportálási lehetősége is van már ezen a felületen is.

A Csökkentett jogosultsággal rendelkező Gondviselők számára szintén a név előtti jelölőnégyzet hazsnálatával a felületen tömegesen van lehetőség Bővített jogosultságot adni.

A Kijelölt felhasználók esetében arra is van lehetőség, hogy a belépési adatok törlésre kerüljenek, amennyiben a rendszerhez való hozzáférését valakinek meg kell szüntetni.

 Dolgozat átlagok megjelenítése

Az Értékelések menüpontban a Dolgozatok átlaga menüpontban megjelenítésre kerülnek azok a rögzített értékelések, melyeket a rendszer össze tud csoportosítani. Ennek feltétele az azonos osztály/csoport, azonos tantrgy, azonos nap, azonos értékelés mód, azonos téma megjelölés. Téme nélküli doglozatokat a felület nem von bele a csoportosításba.

A Szürhető/kereshető listában megjelenik az egy Dolgozatcsoportba sorolt értékelések részletes, érdemjegyenkénti statisztikája is.

 Osztály/Csoport részletes adatok exportálhatósága

Az Osztály/Csoport listában egy osztály vagy csoport "nagyító" ikonnal történő megnyitásával elérhető, részletes adataokat tartalmazó listák exportálhatókká váltak minden felület tetején található, xls-export gomb segítségével.

 Tanulói adatok elérésének bővítése Pedagógusok számára

A Testreszabás intézményi beállításoknál engedélyezett felhasználók számára már a rendszerbe rögzített Gondviselői adatok bővebb köre érhető el a tanuló nevénél látható "nagyító" ikon használatával megnyíló adatlapokon.

 Új statisztikai lekérdezések jelentek meg

A Dokumentumok / Statisztikák menüpontban új statisztikai adatelérések váltak lekérdezhetővé, PDF/DOCX/XLSX formátumokban is!

 Tanulói listák exportálásának bővítése

Új exportálási lehetőségek jelentek meg a Tanulók besorolása menüponton belül az alábbi lista felületeken.

 1. Osztályok tanulóinak listája

 2. Osztályokból kiírt tanulók listája

 3. Csoportok tanulóinak listája

 4. Csoportokból kiírt tanulók listája

 Adatexportoknál név szétbontása

Felhasználói kérésekre több export táblázatban a vezeték név és a kereszt név külön oszlopba kerül exportálásra, megjelenítésre

 Fenntartók kérésére több Adatszótár bővítésre, átalakításra került

Bővítésre került többek között a Csoporttípus, az Igazolás típus adatszótár.

 Több felületen feliratok pontosítása

Feliratok és leírások pontosítása a funkcióknak megfelelően.

Kréta 2.77 verzió újdonságai (2019.08.28.)

 Dokumentum feltöltési lehetőség az Intézmény adatai felületen

A Nyilvántartás menüpont Intézmény felületén lehetőség van az intézményi alapdokumentumok feltöltésére PDF, DOC vagy DOCX formátumban, maximum 5 MB filemérettel típusonként.

 Törzslapszám a sablon segítségével intézményre is szabható

Az Osztályok adatlapot megnyitva új felület jelent meg, ahol lehetőség nyílik az adott osztály Törzslap/Naplósorszám csoportos módosítására.

A Törzslap sablonnal lehet megadni a program számára, hogy az automatikusan generált törzslapszámok, milyen formában kerüljenek létrehozásra és rögzítésre. Ennek nélkülözhetetlen eleme a <#> karakter kombináció, melynek helyén fognak megjelenni a sorszámok. Egy <#>/10.A/2018-2019 sablon, és 25 tanuló esetén a törzslapszámok ’1/10.A/2018-2019’ és ’25/10.A/2018-2019’ között kerülnek kiosztásra. Ha ettől eltérően, például ’2018_19/10.a/1’ formátumú törzslapszámot szeretnének létrehozni, akkor az ennek megfelelő sablon 2018_19/10.a/<#>.

A képen szereplő sablonnal generált Törzslapszámok:

 A Szombati és Vasárnapi foglalkozások rögzítéséhez új Testreszabás beállítás érhető el

Az intézményekben a Testreszabás menü Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban új beállítás érhető el, melynek segítségével szabályozható, hogy a szombati és vasárnapi napokra is szeretnénk e felvinni foglalkozásokat, és ehhez nem szükséges minden egyes hétvégi napot a Tanév rendje felületen Tanítási napnak módosítani.

Foglalkozás rögzítésének engedélyezése hétvégére - A beállítással szabályozható, hogy a rendszer megengedje a szombati és/vagy vasárnapi napokra történő foglalkozás rögzítést.

 Csoportvezetők igazolási jogosultsága elérhetővé vált Testreszabás beállítás segítségével

A Testreszabás menüpont Mulasztások, igazolások szekciójában az opcióval beállítható, hogy a csoportok csoportvezetői igazolhatják-e az óráikon keletkezett mulasztásokat, illetve állíthatják-e őket igazolatlanra. Igazolni, igazolatlanra állítani csak a saját csoportban keletkezett mulasztásokat lehet, és csak akkor, ha a csoport nem tanórai célú.

 Összetett intézmények esetében Testreszabás beállítással szabályozható a Nyilvántartások menü alapértelmezett szűrése

Egy összetett intézményben, több jogviszonyt keletkeztető ellátott köznevelési feladat beállítása esetén megjelenő Testreszabás funkció az Alapértelmezett ellátott feladat beállítási lehetőség.

A beállítással szabályozható, hogy az intézmény KRÉTA rendszerében mi legyen az alapértelmezett ellátott feladat. Az adminisztrációs modul „Nyilvántartás” menüpontjában alapértelmezetten a beállított ellátott feladathoz rendelt elemek fognak megjelenni.

 A Napirendi felületre is importálhatóak foglalkozások

A rendszerben lehetőség van a Napirendi felületre történő foglalkozások importálásra.

Importálási módok meghatározása

Mind a Napirendi, mind az Érvényességi idővel rendelkező Napirendi import során több lépést kell beállítani a kívánt eredmény eléréséhez.

IMPORTÁLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA: a felületen 3 választási lehetőség közül kell a kívánt funkciót bejelölni:

 • A korábbi órarend lezárása és a teljes, új órarend importálása (érvényességi idős verziónál nem választható): Az opció kiválasztásával a KRÉTA rendszerben a korábbi órarendben szereplő tanórák érvényessége automatikusan lezárásra kerül a kiválasztott Óra érvényességének kezdete dátumot megelőző nappal, és az ezt a dátumot követő mindegyik (a további beállításoktól függően importálással vagy manuálisan felvett) tanóra törlődni fog. Az új, teljes órarend az importáláskor megadott érvényességi nappal kezdve importálásra kerül. A KRÉTA rendszerben célszerű mindig ezt az opciót kiválasztva a teljes órarendet importálni. Ezzel az opcióval korábbi órarendek is megmaradnak és szerkeszthetők lesznek a rendszerben, az új órarend csak az importáláskor megadott érvényességi naptól kerül módosításra.
 • Részleges órarend hozzáadása: Az opció kiválasztásával a KRÉTA rendszerben a korábbi órarendben szereplő tanórák nem kerülnek lezárásra, csak az új tanórák kerülnek importálásra a programba. Ezt az importálási módot csak akkor célszerű használni, ha csak részleges órarendeket szeretnénk hozzáadni a meglévő órarendhez (pl. külön importáljuk az alsós és felsős órarendet), továbbá az így importált órarendek esetében nagyon kell ügyelni, hogy az importált állományok ne tartalmazzanak duplikációkat.
 • Az összes korábban importált órarend és TTF törlése, és az új órarend és TTF importálása: Az opció kiválasztásával az importálási művelet a KRÉTA rendszerben a korábbi összes órarendet és TTF elemet törli (a további beállításoktól függően csak az importált elemeket, vagy a manuálisan rögzítetteket is), és az új órarendet és TTF-t rögzíti a rendszerbe. Ezt az opciót akkor célszerű használni, ha minden korábbi órarendet törölni szeretnénk és újra betölteni az adatokat. Az órarend törlése a már beírt tanórákat nem fogja törölni.

KAPCSOLÓDÓ TTF IMPORTÁLÁS BEÁLLÍTÁSA:

 • Az opció kiválasztásával az importálás során a tantárgyfelosztásban is létrejönnek azok az órák, foglalkozások, melyek a rendszerben még nem szerepelnek. Ha az opció nincs kijelölve, akkor a tantárgyfelosztás nem kerül módosításra. Akkor célszerű ezt a funkciót választani, ha a tanév elején (vagy indokolt esetben a tanév közben) úgy töltjük fel az órarendet, hogy a korábban megadott tantárgyfelosztás elemeket ki szeretnénk egészíteni az órarendben szereplő új órákkal.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK:

 • Feladatellátási hely: A feladatellátási hely meghatározását csak akkor veszi figyelembe a program, ha az importálás során új osztályt vagy csoportot kell létrehozni. Abban az esetben ha az osztályok és csoportok már szerepelnek a rendszerben, akkor a feladatellátási hely beállításának nincsen jelentősége, bármelyik beállítható. Az osztályok ill. csoportok feladatellátási helyeit – akár egyszerre többnek is – a későbbiekben meg lehet változtatni, az osztályok/csoportok adatainak módosításával.
 • Órarend érvényességének kezdete: annak az időszaknak a kezdete, amely időponttól kezdődően szeretnénk az órarendet rögzíteni


Jelölőnégyzet jelölésével a Testreszabás menüpontban megadott időszakra lehet az összefüggő szakmai gyakorlati csoportok számára órarendet importálni.

IMPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA:

 • A'FÁJL KIVÁLASZTÁSA' gomb megnyomása után kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek. Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő sablonban készült Excel (XLSX) állományt importálja a rendszerben. A mintatáblázatokat a sablonok letöltése gomb megnyomásával töltheti le számítógépére. Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására!

Mindkét importálás esetén letölthető a rendszerből sablon file a 'Sablon letöltés' gombra kattintva, aminek megfelelően kell az importálandó állományt elkészíteni:

Órarend Exportálás

A jelenlegi, érvényes órarend az exportálási gomb megnyomásával Excel file-ba lekérhető, lementhető.

Az exportáláshoz kötelező kitölteni az 'Órarend exportálás kezdete' és az 'Órarend exportálás vége' dátummezőket!

Időszakon kívüli elemek megjelenítése jelölőnégyzet

A jelölés hatása: Az opció kiválasztásával azok az órák is bekerülnek az export állományba, melyek érvényességének kezdő és/vagy befejező időpontja a megadott intervallumon kívülre esik, de legalább egy napig érvényes volt alatta. (Ha ezt az opciót nem jelölik be, akkor csak azok az órarendi órák fognak megjelenni az export fájlban, melyek teljes érvényességi időszaka a megadott dátumok közé esik.)


 Pedagógiai szakszolgálat feladatfelosztás import

A Tantárgyfelosztás import felületen érhető el a Pedagógus Szakszolgálatok számára a feladatfelosztás importálási lehetősége.

Az impotálási felületen elérhető feladatfelosztás import sablon fájlban, kérjük kizárólag a kék oszlopokat töltsék ki! A sárga oszlopokat az import nem veszi figyelembe! 

 Az adminisztrátori felületen is elérhetőek az osztályfőnökök által rögzített Közösségi szolgálatok adatai

Az e-Napló menüpont Közösségi szolgálatok listája felületen elérhetőek az intézménybe rögzített Közösségi szolgálatok szűrési és exportálási lehetőségekkel.

 Az adminisztrátori felületen is elérhetőek az osztályfőnökök által rögzített Érettségi eredmények adatai

Ezen a felületen tekinthetjük meg, a Pedagógusok által rögzített előrehozott érettségi eredményeket.Használjuk a bal oldalon található keresősávot a lista elemeinek csökkentésére.

A jobb felső sarokban látható, hogy a keresési feltételeknek hány óralátogatás felelt meg, és itt lehet lépkedni az egyes oldalak között, ha a szűrésnek 100-nál több eredménye lett.

Ha az adatokat ki akarjuk exportálni, akkor ezt a keresősáv mellett található  gombra kattintva tehetjük meg.

Ha valamelyik óralátogatásról szeretnénk bővebb információt kapni, akkor ezt az érintett adatsor végén található  gombra kattintva érhetjük el.

Ha valamelyik óralátogatást ki szeretnénk törölni, akkor ezt az adatsor végén található  gombra kattintva tehetjük meg.


 Megjelenő adatok listája
 • Tanuló neve
 • Osztály
 • Oktatási azonosító
 • Tantárgy
 • Összpontszám
 • Százalék
 • Érdemjegy
 Szűrési feltételek
 • Tanuló neve
 • Osztály
 • Oktatási azonosító
 • Tantárgy
 • Összpontszám
 • Százalék
 • Érdemjegy

 Nem naplózott órák heti összesítő e-mail értesítés küldése Pedagógusi Profilbeállítások új funkciói segítségével

Nem naplózott órák heti összesítő e-mail értesítés küldése - A jelölőnégyzet segítségével beállítható, hogy a pedagógus számára a "Munkahelyi e-mail cím" rovatban megadott címre a nem naplózott óráiról heti összesítő e-mail-t küldjön a rendszer.

 Haladási napló alapértelmezett füle szabályozás Pedagógusi Profilbeállítások új funkciói segítségével

Haladási napló alapértelmezett füle - a beállítás segítségével minden pedagógus saját magának testreszabhatja, hogy a KRÉTA elektronikus napló kezdő felülete melyik fülön nyíljon meg. Az AMI-k és Kollégiumok számára javasolt a Napirend felület beállítása, hiszen foglalkozásaik nagyrésze is ezen a felületen kerül rögzítésre, itt lesz szükséges naplózniuk azokat.

 Haladási napló alapértelmezett nézete szabályozás Pedagógusi Profilbeállítások új funkciói segítségével

Haladási napló alapértelmezett nézete - a beállítás segítségével minden pedagógus saját magának testreszabhatja, hogy a KRÉTA elektronikus napló kezdő felülete melyik nézetben nyíljon meg. Az AMI-k és Kollégiumok számára javasolt a Munkahét szombattal vagy a Hét típus beállítása, a hétvégi foglalkozások naplózásának könnyebb elvégzéséhez.

 Mondatbanki értékelés új funkciójával kiemelhető a szöveges értékelés egy része

Mondatbank használata: 

 1. a szöveges beviteli mező melletti 3 pontra kattintva felugrik a mondatbank beviteli ablak.
 2. elérhető mezők:
  • Értékelés mondatbank - a rendszerben már rögzített, adott "ÉRTÉKELÉS TÍPUS", "ÉVFOLYAM TÍPUS" és "TANTÁRGY" esetében elérhető mondatbank elemei legördíthető listában.
  • Rövid név - a rendszerbe nem rögzített, egyedi szöveges értékelés esetében a felületeken megjelenő rövid megnevezés.
  • Szöveg - a rendszerbe nem rögzített, egyedi szöveges értékelés tartalma.
 3. értékelés rögzítése
  • a rendszerben még nem szereplő szöveges értékelést a Rövid név és a Szöveg mezők kitöltésével rögzíthet.
  • a rendszerben megtalálható szöveges értékelést (mondatbanki elemet) a listából kiválasztva lehet használni.
 4. a KIVÁLASZT gomb megnyomásával az ablak tartalma előzetesen a felületen beírásra kerül, de a Szöveges értékelés még nincs ekkor elmentve!!
 5. a MÉGSEM gomb megnyomásával az ablak változtatások nélkül bezáródik, és tér vissza az előző felületre.
A teljes szöveges értékelés egy része kiemelhető

A kiválasztott mondatbanki elemek esetében rendelkezésre állnak a szövegszerkesztő alkalmazásokban megismert kiemelési funkciók, amik segítségével a teljes szöveges értékelés egy része kiemelhető.

A kiemelésnek megfelelően jelennek meg a szöveges dokumentációkban is az értékelések:

Kréta 2.76 verzió újdonságai (2019.07.03.)

 Összefüggő szakmai gyakorlat órarendjének importálhatósága

Az Importálás menüpont Excel és Excel érvényességi idővel verzióknál kiválasztható, hogy az adott xls táblázat Összefüggő szakmai gyakrolati foglalkozásokat tartalmaz, így az importálás a tanév utolsó napja és augusztus 31-e közé is teljesíthető.

.

Az összefüggő szakmai gyakorlati foglalkozások órarendi felületen történő megjelenését a korábban is már elérhető, összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozó idősáv beállításával szabályozható:

 Kollégiumi modul előkészítése

Új csoporttípusok kerültek kialakításra a később elérhetővé váló kollégiumi modul fejlesztése kapcsán. Ezek az 'Adatszótárak' menüpontban, illetve a csoportok adatainál érhetők el.

 KIFIR-adatokban szereplő előző intézmény megnevezésének és OM-azonosítójának importálása

A középiskolai beiratkozásnál szereplő előző intézmény-adatok (megnevezés és OM-azonosító) KRÉTA-rendszer Adminisztrációs moduljában a tanulói adatokhoz történő utólagos beimportálásához javasoljuk a KIFIR-importálás módjánál a Meglévő adatok frissítése-opcióval történő adatimportálást azon intézmények esetében, amelyek a 06.07-e előtt beimportálták a tanulói adatokat a KRÉTA-rendszerbe:

Kréta 2.75 verzió újdonságai (2019.06.12.)

 Megnyílt a Hittan adatszolgáltatás a második félévre

Elérhetővé vált az Intézmények számára az Adatszolgáltatások menüponton belül a második félévre vonatkozó Hittan óraszámok adatszolgáltatás felület.

.

Kréta 2.75 verzió újdonságai (2019.06.05.)

 Dicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések gyorsgombok segítségével

Az Intézmények beállíthatják a Nyilvántartás/Testreszabás felületen található Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban 4 féle speciális értékelési gomb használhatóságát a Pedagógusok számára.

A legördülő listában kattintással aktiválhatóak az egyes speciális értékelések, újabb kattintással kikapcsolhatóak.

 Dicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések gyorsgombok segítségével

Hogyan lehet beállítani a dicséretes, kitűnő, mentesítve és dolgozatot nem írt értékelések megjelenítését az elektronikus naplóban? 

Az Intézmények beállíthatják a Nyilvántartás/Testreszabás felületen található Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban 4 féle speciális értékelési gomb használhatóságát a Pedagógusok számára.

A legördülő listában kattintással aktiválhatók az egyes speciális értékelések, újabb kattintással kikapcsolhatók.

5-ös "Dicséret" vagy "Kitűnő" megjegyzéssel, Mentesítve értékelés beírása

A kapcsolóval szabályozható, hogy az egyszer adható értékelések (azaz az I.-II.-III.-IV. negyedéves értékelések, a Félévi és az Év végi értékelések) - melyekből egy tanuló csak egy értékelést kaphat a tanév során egy osztályban - rögzítésekor megjelenjenek új, speciális értékelés gyorsgombok, mely fölé vitt egérmutatóra megjelenik annak funkciója.

Az „5D” feliratú gomb fölé navigáljuk a kurzort, akkor a felugró szövegben megjelenik: „Dicséret”, az „5K” esetén „Kitűnő”, és az „MT” feliratúnál „Mentesítve”.

Ezekre a gombokra is az vonatkozik, mint a többire, hogy közülük csak az egyik lehet kijelölve, a fejlécben található „X” hatására pedig megszűnik a kijelölése, ahogy akkor is, ha újra rákattintunk. Ha ezek közül a gombok választjuk ki az értékelést, majd mentünk, akkor ennek hatására a beállított dátummal, Értékelés móddal és megjegyzéssel mentésre kerül egy értékelés.

Ha az „5D” vagy „5K” opciókat jelöljük, akkor a II. oszlopba is az „5D” vagy „5K” karakterek jelenjenek meg piros háttérrel, továbbá az Értékelés feljegyzésébe bekerül a „Dicséret” vagy a „Kitűnő” szöveg. Minden statisztikában ötösként számítódnak ezek az elemek, ahol átlag számítás vagy a jegyek számossága kerül megjelenítésre.

Ha a Mentesítés opciót választjuk, akkor a tanulónak automatikusan egy szöveges értékelés jön létre, melynek szövege: „Mentesítve”. A II. oszlopban, ahol az év végi értékelések jelennek meg, piros háttérrel, „MT” jelölés jelzi ezt a szöveges értékelést (ez lesz az értékelés rövid neve).

Dolgozatot nem írt értékelés jelölése

A kapcsolóval szabályozható, hogy a többször is adható értékelések (azaz az I.-II.-III.-IV. negyedéves értékelések, a Félévi és az Év végi értékeléseken kívül minden más) - melyekből tetszőleges számú értékelést kaphat egy tanuló a tanév során - rögzítésekor megjelenjen egy új, speciális értékelés gyorsgomb, mely fölé vitt egérmutatóra megjelenik a "Nem írt" felirat.

Erre a gombra is az vonatkozik, mint a többire, hogy közülük (hatuk közül) csak az egyik lehet kijelölve, a fejlécben található „X” hatására pedig megszűnik a kijelölése, ahogy akkor is, ha újra rákattintunk. Ha ezt a gombot választjuk ki, majd mentünk, akkor ennek hatására a beállított dátummal, Értékelés móddal és témával mentésre kerül egy szöveges értékelés, melynek szövege: „Nem írt.” A szöveges értékelés rövid nevéhez egy „-” karaktert kerül, ez jelenik meg a táblázatos felületen.

 Statisztikai táblázatok bővítése

A Statisztikai táblázatokban két új oszlop került be a Bukások száma oszlop előtt: „Dicséretek száma” és „Kitűnő értékelések száma”, és mindkettőnél az ilyen minősítésű zárások száma jelenik meg tanulónként, és alul összesítve.

 Tantárgyi átlag megjelenítése az Értékeléseknél

Az Értékelések felületen megjelenik az adott osztály/csoport Tantárgyi átlaga.

 Pedagógusok naplóba be nem jegyzett órái riport

A Dokumentumok/Tanügyi ellenőrzések szekcióban elérhetővé vált a "Pedagógusok be nem írt órái, havi bontásban" riport. A statisztika a naplók ellenőrzéséhez egy olyan kereszttáblás dokumentum, ami pedagógusonként és havonként összesítve mutatja a pedagógusok naplóba be nem jegyzett óráit.

 Számonkérés bejelentése funkció bővítése

Azokon a foglalkozásokon, melyekre előre bejelentett számonkérést rögített a pedagógus, a foglalkozás naplózásánál megjelenik az előre bejelentett számonkérés típusa és témája.

A Bejelentett számonkérések listája bővítésre került további oszlopokkal, valamint szűrési lehetőségekkel:

 KIFIR Import bővítése

Az e-Ügyintézésen keresztül megvalósuló "Beiratkozás Középfokú Intézménybe" - BKI folyamat részeként a KIFIR-től kapott import állomány KRÉTA rendszerbe töltési lehetősége, valamint annak optimalizálása, bővítése az előző intézmény rögzítésével a rendszerben.

 e-Napló lista felületek módosításai

Több e-Napló menüpontban lévő lista felület módosítása, bővítése oszlopokkal, exportálási lehetőségekkel.

 Tanulói adatlapok bővítése

A tanulói adatlapok bővítésre kerültek új mezőkkel.

 Fogadóóra funkció felületek módosítása

Több felületi üzenet/leírás módosítása az egyértelműbb felhasználás érdekében.

A Fogadóóra listák felületeken szűrők kerültek elhelyezése.

 Elmaradt vagy Helyettesített óra okának megjelenítése

A Helyettesítésnél megadott, Megjegyzés mezőbe felvett szöveges adat megjelenik a Helyettesítési naplóban, felületi megtekintéseknél.

 Kétoldalas Bizonyítvány pótlap nyomtatási sablon

Elérhető a "Bizonyítvány pótlap az 1. évfolyamon A.Tü. 800/gépi r.sz. kétoldalas nyomtatáshoz" PDF dokumentum, melynek oldalsorrendje 4-1-2-3.

 KIR-STAT Export bővítése

A Nyilvántartás/Tanulók menüpontban elérhető Export gomb alatt megjelent a Tanulók teljes KIR-STAT riport, mely nem csak a jelenleg, hanem a korábbi tanulókat is tartalmazza.

 Haladási napló formátum választható

A Haladási napló generálásánál választható, hogy az elkészült PDF file-t a rendszer A3-as vagy A4-es formátumra optimalizálja.

 Dashboard módosítások

Az admin belpési felületen (Dashboard) lévő üzenetek frissítése, módosítása, aktuaálizálása.

Kréta 2.74 verzió újdonságai (2019.05.24.)

 Elérhető a 2019/2020-as tanév az admin felületen

Az admin felületen elérhetővé vált a 2019/2020-as tanév, mint következő tanév.

A következő, 2019/2020-as tanévre váltva lehetővé vált az adminisztrációs rendszerben előkészíteni a következő tanévet. Átváltva a nem aktív tanévre a felület fejléce megváltozik, más színezést kap, hogy felhívja a figyelmet, hogy egy nem aktív tanévben dolgozik a felhasználó. Az egyes menüpontok bizonyos esetekben eltérhetnek az aktív tanévben megszokott menüelemektől, nem minden funkció érhető el természetesen a jövő évi felületeken.

Az "Altív tanév léptetés", azaz a tanév váltása a rendszerben a későbbiekben, augusztus során lesz majd elérhető.

Kréta 2.74 verzió újdonságai (2019.05.08.)

 Számonkérés előrejelzés

Az intézményi KRÉTA rendszerekben - a 2019. májusi frissítéstől - az adminisztrátori felületen bekapcsolható a Számonkérés bejelentés funkció, mely segítségével a pedagógusok előre bejelenthetnek számonkéréseket a tanulók számára. A rendszerben az intézmény beállíthatja, hogy egy napra mennyi és milyen típusú számonkérés előrejelzésére van lehetőség az intézményi szabályoknak megfelelően.

A számonkérés bejelentés funkcióinak részletes bemutatása:

 Törzslap kötésmargó beállíthatóság

A Törzslap dokumentum generálásánál lehetőség van kiválasztani, hogy a rendszer az adatok elrendezésénél kötésmargó létrehozását is figyelembe vegye e.

A választási lehetőségek:

 • nincs kötésmargó

 • egyoldalas nyomtatáshoz készül a generált dokumentum, így csak a lapok bal oldalára kerül nagyobb hely a kötésmargó számára

 • kétoldalas nyomtatáshoz készül a generált dokumentum, így a lapokon felváltva jobb, majd bal oldalon szerepel a nagyobb hely a kötésmargó számára

Az így elkészült dokumentumok összehasonlítva:

 Összevont osztályok esetében a Törzslapon a tanuló egyedileg megadott törzslapszáma jelenik meg

Abban az esetben, ha egy Összevont évfolyamú osztályban a tanulóknak egyedi évfolyamok kerültek beállításra, a tanulóknál megadott évfolyamokat fogja a rendszer a Törzslapokra generálni.

 Generálható/módosítható az egész osztály Törzslap/Napló sorszáma egy felületen

Az Osztályok adatlapot megnyitva új felület jelent meg, ahol lehetőség nyílik az adott osztály Törzslap/Naplósorszám csoportos módosítására.

A Naplósorszámok a táblázat felett található gomb megnyomásával automatikusan kitöltésre kerülnek, vagy a tanulóknál egyesével beállíthatóak, majd menthetőek.

A Törzslapszámok a táblázat felett található gomb megnyomásával automatikusan kitöltésre kerülnek, mely művelet előtt egy figyelmeztető ablak jelenik meg, mely tartalma:

"A törzslapszámok automatikus beállításával az idén osztályba sorolt tanulók alapján kerülnek kiosztásra a törzslapszámok, melyek formátuma és a korábbi években megadott adatok így felülírásra fognak kerülni. Így is végre kívánja hajtani az automatikus sorszámozást?"

A felhasználó döntésétől függően felülíródnak a korábbi adatok, vagy a mégsem gomb segítségével változtatás nélkül kiléphet a felületről.

 Mulasztási dokumentumok Igazolatlan óraszám szűrési lehetőség bővítése

A Mulasztási értesítő dokumentumok generálási felületei új, kiválasztható paraméterrel bővültek, mely során meghatározható, hogy a többi szempont szerint beállított dokumentumok generálásakor csak a beállított Igazolatlan óra értéket elérő tanulók számára készüljön el a dokumentum.

A kiválasztható értékek: 0, 1, 10, 20, 30, 50.

 Napirendi felületen is lehetséges Óralátogatást rögzíteni

A Napirendi felületen felvitt foglalkozások is megjelennek már a Haladási napló / Óralátogatások felületen, és rögzíthetők hozzájuk információk.

 Bővítésre került a Tanulók tantárgyi és gyakorlati mulasztása dokumentum generálása

A generálás során beállítható, hogy a lekért adatok minden kijelölt osztály nyomtatványra külön vagy egy dokumentumba kerüljenek-e.

 Bővítésre került a Tanulók tanügyi adatai export táblázat

A Tanulók tanügyi adatai táblázatba bekerült az évfolyamjelölés, ami nem csak az osztály, hanem az Összevont osztályokba járó tanulók esetén a tanulók egyedi évfolyam megjelölését tartalmazza, azaz az egy osztályon belüli eltérő évfolyamok megjelennek a táblázatban.

 Értesítők, törzslapok, bizonyítvány pótlapok előállításának egységesítése

Az Értesítők, törzslapok, bizonyítvány pótlapok előállítási felülete egységesítésre került, mindegyik felületen elérhető minden funkció, ami az adott dokumentumtípus egyes verzióiban volt csak eddig használható.

 Több Adatszótár módosításra került a fenntartó kérésnek megfelelően

A fenntartó(k) kérésének és a folyamatban lévő fejlesztések érdekében több adatszótár módosításra került, új adatszótárak kerültek a rendszerbe.

 Évközi jegyek export

Az e-Napló menüpont Értékelések listája menüpontban megjelent egy újfajta beépített, előre definiált export típus, mely az Évközi jegyeket tartalmazza.

 Bővítésre került a Csoportok tanulóinak exportja táblázat

A Nyilvántartás menüpont Csoportok felületen, az Exportálási lehetőségek között megjelenő Csoportba járó tanulók típus táblázata bővítésre került.

Az elkészülő Excel táblázat tartalmazza már a tanulók Osztályának megnevezését is.

 Elírások javítása

Több felületen javításra kerültek az elírások, elgépelések.

 Terem vizsga-befogadóképesség pontosítása

A terem tulajdonságoknál megadott vizsga-befogadóképesség érték exportokban/riportokban való megjelenítésre/pontosításra kerültek.

Kréta 2.73 verzió újdonságai (2019.04.03.)

 Osztály adatok bővítése

A Nyilvántartás / Osztályok menüpontban elérhető Osztály adatlap bővítésre került.

Az e-Ügyintézési folyamatok kialakítása során szükségessé váló információk rögzíthetőségének érdekében több új mező került be a beállítási lehetőségek közé:

 • Szülői munkaközösség képviselő

  • az osztályba járó tanulók rögzített gondviselői közül lehet választani a legördíthető menüben

 • Szülői munkaközösség képviselő helyettes

  • az osztályba járó tanulók rögzített gondviselői közül lehet választani a legördíthető menüben

 • Osztálypénz bankszámlaszáma

  • szabad szöveges értékkel kitölthető információs mező

 • Osztálypénz bankszámlaszám kedvezményezett

  • szabad szöveges értékkel kitölthető információs mező

 Tanulói megjegyzés rovat bővítése

A Tanulói adatlapon található megjegyzés rovat 2000 karakterre történő bővítése felhasználói kérések alapján.

 Egyedi nap kezelésének módosítása

Jelölőnégyzet segítségével van lehetőség egyedi nap esetén az adott napi órák helyett üres napi órarendet beállítani, és az egyedi órákat rögzíteni.

Az egyedi nap törlésének esetén van arra lehetőség, hogy a felhasználó szabályozza, hogy az egyedi napra külön felvett órarendi elemeket a rendszer törölje/ne törölje.

 Üzenőfüzet dokumentum generálás kibővítése

A Dokumentum / Értesítők, törzslap, bizonyítvány szekcióban található Üzenőfüzet értékelőlap dokumentum generálásának kibővítése új választható lehetőségekkel:

 • Osztály választása után, azon belül van lehetőség az osztály csak kijelölt tanulóinak generálni dokumentumot

 • Minden kijelölt tanulói nyomtatvány külön vagy egy dokumentumba kerüljön

 Dokumentumok módosítása

A Dokumentumok / Tanulók szekcióban található dokumentumok módosítása.

 Értékelések export file bővítése

Az e-Napló menüpont Értékelések listája pontjában elérhető Évközi jegyek export file oszlopainak bővítése felhasználó kéréseknek megfelelően

 Mulasztási értesítő dokumentum generálás kibővítése

A Dokumentum / Igazolások, mulasztási értesítők szekcióban található Mulasztási értesítő dokumentumok generálásának kibővítése új választható lehetőségekkel:

 • Osztály választása után, azon belül van lehetőség az osztály csak kijelölt tanulóinak generálni dokumentumot

 • Minden kijelölt tanulói nyomtatvány külön vagy egy dokumentumba kerüljön

 Fejléc átrendezés

A megjelenő új funkciók és modulok miatt átrendezésre került a felület fejléce.

A felhasználó neve mellé felkerült az e-Learning menüpont:

Külön menüpontban érhető el az e-Ügyintézés menüpont:

 Napirendi foglalkozásokból is generálható órarend pdf dokumentum

Nem csak Órarendi, hanem Napirendi vagy Minden foglalkozást tartalmazó órarend is generálható PDF dokumentumba a Dokumentumok / Órarendek szekcióban:

 Következő Online Workshop időpontja

2019.05.30-án 16:00-tól online workshopot tartunk, amelyet a KRÉTA YouTube oldalán lehet majd követni. Az online workshopon egy élő videó közvetítés keretében járjuk körbe az év végével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat és beállításokat, valamint az ezekkel kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdéseket. A közvetítés eléréséhez szükséges hivatkozást a tudásbázis oldalunkon tesszük közzé.

 OM kód és Intézmény név szerkeszthetőségének tiltása

Fenntartói kérésre az Nyilvántartás / Intézmény menüpontban az OM kód és Intézmény név az intézményi KRÉTA felületről már nem szerkeszthető, annak módosítására a Központi KRÉTA felületről a fenntartónak van jogosultsága és lehetősége.

Kréta 2.72 verzió újdonságai (2019.03.14.)

 Fogadóóra funkció bevezetése
 Egyedinap kezelés megújítása

Az egyedinapok kezelése megújult, melynek leglényegesebb eleme, hogy külön dátumválasztó mezőben adható meg, hogy a kiválasztott napra mely másik nap órarendjét másoljuk át. Az új működésről a Tanév rendje menüpont alatt található aloldalakon tájékozódhatnak.

 TTF listájának szűrhetősége

A Tantárgyfelosztás menüpontban lehetőség van egy kiválasztott osztályhoz kapcsolódó osztálybontott csoportok adatainak megjelenítésére, illetve minden további olyan csoport TTF elemeinek megjelenítésére is, melyekbe legalább egy tanuló be van sorolva a kiválasztott osztályban.

 Nyilvántartás/e-Napló listáinak szűrhetősége

Az adminisztrátori rendszerben, az 'e-Napló' menüelem alatt található menüpontok mindegyikénél külön szűrhetővé váltak az osztályok órái, a tanulók mulasztásai, értékelései és feljegyzései, illetve a helyettesítések, továbbá beállítható, hogy a megadott osztály adatain kívül a kapcsoló csoportok adatai is jelenjenek meg.

 Tanórák listájának szűrhetősége

A pedagógusok számára, Napló jogosultsággal elérhető, 'Haladási napló / Tanórák' menüpontban az összes megjelenített adat alapján lehet szűrni.

 Napirend helyettesítés adatai

A 'Dokumentumok' menüpontban elérhető Helyettesítések listája nyomtatványon, a Napirendi helyettesítések esetén, megjelenik annak időpontja is, a pontosabb tájékoztatás elősegítésére.

 Osztályórarendek elérhetősége a Dokumentumok menüpontban

A pedagógusok számára, Napló jogosultsággal elérhető 'Dokumentumok' menüpontban már minden osztály, pedagógus és terem órarendje elérhető.

 Export lehetőség a hittan adatszolgáltatásnál és az adatszótáraknál

A 'Hittan adatszolgáltatás' és az 'Adatszótárak' felületeken is elérhetővé vált az adatok exportálása, melyet a jobb-felső sarokban található 'Excel export' gombra kattintva lehet elérni.

 Haladási munkafüzet bővítése

A 'Dokumentumok' menüpontban elérhető 'Haladási munkafüzet' táblázatokban a naplózott órák minden adata elérhető.

Kréta 2.71 verzió újdonságai (2019.02.14.)

 Új Gondviselői Rokonsági fok - Kollégiumi nevelő

A Gondviselő rögzítésénél új Rokonsági fok érhető el, a Kollégiumi nevelő.

Ennek segítségével a Kollégiumi nevelők számára Gondviselői hozzáférési szinten adható hozzáférés a tanulók adataihoz, a rokonsági fokkal megjelölve az elérés okát.

 Nem elérhető órarendi elemek lista bővítése

Az admin felület e-Napló/Nem elérhető órarendi elemek lista oszlopainak bővítése a beérkezett felhasználói kéréseknek megfelelően.


A listában azok az órarendi foglalkozások jelennek meg, amelyek az adott intézmény adatbázisában ugyan szerepelnek, de a felületeken nem jelennek meg.

Például importálásra/létrehozásra kerül egy olyan órarendi foglalkozás, mely hétfői napon lenne, de a foglalkozás érvényesség kezdete és vége dátumokkal egy hét szerda-péntek időintervallumot határoztunk meg, így ez a foglalkozás a mentést követően az adatbázisban ugyan szerepelni fog, de semmilyen más felületen nem lesz látható.

Itt az adott foglalkozás sorában található "nagyító" ikonnal megtekinthető annak részletes adatlapja, valamint a "kuka" ikonnal eltávolítható az adatbázisból

 Helyettesítések kezelése felület módosítása

A Helyettesítések kezelése felületen az egyes szűrt mezőkben megjelenő alkalmazottak szűrésének módosítása, a rendszer fejlesztése közben módosult paraméterek szerint.

 Megjegyzés információ megjelenik a Tanórák listája menüpontban

A Helyettesített foglalkozáson, a Helyettesítő pedagógus által a Tanóra adatai fülön rögzített Megjegyzés információ megjelenik az e-Napló / Tanórák listája felületen.

 Dashboard felület módosítása

A Dashboard felületen elérhető információs listák módosítása a felhasználók kérésének megfelelően.

 Törzslap dokumentumok sorrendezése

A felhasználók kérésének megfelelően a Törzslap dokumentumok átsorrendezése.

 Iktatás lehetőség jelölőnégyzet megjelenítése

Az Adminisztrátori felület Dokumentumok menüpontban több dokumentum típus esetében is megjelent az "Iktatás" jelölőnégyzet, mely segítségével a kiválasztott, beállított dokumentum a "Letöltés" gomb megnyomásával iktatódik a Poszeidon iktatórendszerbe.


Kréta 2.70 verzió újdonságai (2019.01.16.)

 Új félévi szöveges értesítő érhető el a füzet nyomtatáshoz

A félévi értesítők között elérhető Félévi szöveges értesítő füzet (1-4. osztály) kétoldalas nyomtatáshoz dokumentum a tanuló félévi értékelését egy olyan A4-es formátumú PDF dokumentumba generálja, melynek oldalsorrendje eltér a normál megszokottól: Utolsó oldal - Első oldal - Köztes oldalak, így a nyomtatón beállított "Füzet" típusú nyomtatás, és 4 oldal egybe nyomtatása esetén a keletkező papírlapot félbehajtva a dokumentum oldalai megfelelő sorrendben fognak megjelenni.

 Több beállítási lehetőség a Félévi értesítő generálási ablakban

Bővült az értesítők generálási ablakán elérhető, intézmény/generáló által kiválasztható paraméterek száma.

 • Minden kijelölt tanulói nyomtatvány külön dokumentumba vagy egy dokumentumba kerüljön generálásra (több osztály/csoport/tanuló kiválasztása esetén)
 • Felmentések szerepeltetése


 Új Dashboard üzenetek

Új információk kerültek ki az Admin belépési oldalra:

 Posszeidon

A KRÉTA rendszerben elérhetővé vált a Poszeidon iktatórendszer, amelyben a belépést az alábbiak szerint lehet végrehajtani: 
   1. Lépjen be a KRÉTÁba adminisztrátori jogosultsággal. 
   2. A Dokumetumok lenyíló menüben kattintson rá a Poszeidon gombra. 
   3. A böngészőnk egy új ablakban megnyitja az intézményünkhöz kapcsolódó Poszeidon modult. 
   4. A Felhasználó névhez beírjuk az intézményünk KRÉTA azonosítóját, ez a jövőben nem fog változni. 
   5. Első bejelentkezéskor a Tankerület által megadott jelszót meg kell változtatniuk, kérjük, jegyezzék meg azt. 

Első alkalommal nem javasoljuk megjegyeztetni a böngészőnkkel az újonnan megadott jelszavunkat, mert a következő belépésnél esetleg problémát okozhat. Ha nem tudunk belépni a megjegyeztetett jelszóval, kérjük, ellenőrizze a böngészőben a helyes jelszót mentettük-e el. FONTOS megjegyeznünk még azt is, hogy a KRÉTÁhoz használható felhasználónév és jelszóval a Poszeidon modulba nem tud belépni. További felhasználók felvételével, új jelszó generálásával kapcsolatban a Tankerületi Poszeidon adminisztrátorok tudnak Önöknek megoldást nyújtani. 

A belépéshez további információkat a Tudásbázis alábbi oldalán olvashat: Bejelentkezés, felhasználók kezelése

 Kréta Online Workshop

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy 2019.02.07-én 16:00-tól online workshopot tartunk, amelyet a KRÉTA YouTube oldalán lehet majd követni. 
Az online workshopon egy élő videó közvetítés keretében járjuk körbe a gondviselői hozzáférések, az igazolások és mulasztások kezelésének témáit, valamint az ezekkel kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdéseket. 
A közvetítés eléréséhez szükséges hivatkozást a tudásbázis oldalunkon tesszük közzé.


 Dashboard statisztika módosítása

Az alkalmazottakra vonatkozó Dashboard statisztikáknál az Alkalmazottak munkaviszonyának kezdete/vége is figyelembe vételre kerül.

 Osztályátlag megjelenítése az Ellenőrző (szülő, diák) felületeken Testreszabásban szabályozható

A Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban szabályozhatóvá vált az e-Ellenőrző felületen megjelenő Osztályátlagok elérhetősége.

A beállítás meghatározza, hogy a diákok és a szülők láthatják-e az osztály tanulmányi átlagát. IGEN érték esetében a tanuló tanulmányi átlaga mellett az osztály tanulmányi átlaga is megjelenítésre kerül. NEM érték esetében kizárólag a tanuló átlaga látható a felületen.

 Osztályátlaghoz viszonyított érték kiemelt megjelenítése

A bekapcsolt funkció esetén a tanuló osztályátlaghoz viszonyított eredményének eltérése kiemelten, színezve jelenik meg.

 Fejlécre kattintva sorrendezhetővé váltak a Mulasztások kezelése Dátum nézet belső listái

Az Osztályfőnöki feladatok / Mulasztások kezelése felületen elérhető Dátum nézet lenyitott, belső listáinál is elérhetővé vált a több felületen megszokott, fejléc(ek)re történő kattintással a lista sorba rendezése.

 Minden osztály/csoport elérhető a Beírások felületen a szuperosztályfőnökök számára

A Testreszabás menüpont "Értékelések és feljegyzések beállításai" menüpont beállításától függetlenül a szuperosztályfőnökök számára minden osztály/csoport elérhetővé vált a Feljegyzések/Beírások menüpontban.

 Egyedi, áthelyezett tanítási napokon a rögzített mulasztások az adott napot jelenítik meg

A egyedi, másik tanítási napra átmásolt tanítási napon rögzített mulasztásoknál az új nap megnevezése jelenik meg a lista fejlécében.

 Csökkentett hozzáférés igénylési ablak fejlécének módosítása

Beérkező kéréseknek megfelelően módosításra került a Gondviselői hozzáférés igénylésének felirata.

 Nem jelenlevő tanulók a Mulasztások listában megjeleníthetőek/elrejthetőek

Az admin felület e-Napló menüpont Mulasztások listája felületen, a Nem jelenlévő tanulók adatainak megjelenítése jelölőnégyzettel ki/be kapcsolható a tanulói "Üres" állapotok megjelenítése a listában.

 Nem besorolt tanulók mulasztásai a Mulasztások listában megjeleníthetőek/elrejthetőek

Az admin felület e-Napló menüpont Mulasztások listája felületen, az osztályba Nem besorolt tanulók mulasztási adatainak megjelenítése jelölőnégyzettel ki/be kapcsolható a tanulói "Üres" állapotok megjelenítése a listában.

 Dokumentumnál módosításra került az elérhető Formátumok listája

Dokumentumgenerálási felületen több dokumentumnál módosításra került az elérhető Formátumok listája.

 Igazolások rögzítése felületen figyelmeztető ablak Igazolások átfedéséről

Az Igazolások rögzítése felületen, ha már van rögzítve Igazolás az új Igazolás időintervallumában, figyelmeztető ablak jelenik meg a két Igazolás átfedéséről.

 Tanított tanulók felületen megjelenő új menüpontok

A Tanári feladatok / Tanított tanulók felületen a Tanulói adatoknál újabb menüpontok (Beírások, Osztály/csoportok, Közösségi szolgálat) váltak elérhetővé a Pedagógusok számára.

 Érettségi eredmények listája

Az admin felület e-Napló / Érettségi eredmények listája felületen elérhetőek, szűrhetőek, exportálhatóak a Pedagógusok által rögzített előrehozott érettségi eredmények.

 Egyéni Fejléc-Lábléc szerkeszthető az intézményeknek

A Testreszabás Fejléc/Lábléc szerkesztő felületen egyedi, intézményre specifikált dokumentumképet hozhat létre.

A szerkesztő ablakban lehet engedélyezni a szerkesztést, amit követően elkészíthető az egyedi megjelenés.

Mentés előtt "Előnézet" megtekintésére is van lehetőség.

Az intézmény bármikor módosíthatja, törölheti a beállított értékeket.

Az egyedi Fejléc/Lábléc tartalmú dokumentumok generálása hosszabb ideig tart.

A Poszeidon iratkezelő modulban iktatott dokumentumok alapértelmezett KRÉTA fejléces formában kerülnek iktatásra. Az iktatott dokumentumokra egyedi iktatási számok kerülnek vonalkód mellett, így ezek kizárólag a KRÉTA-s típusban jelennek meg jól látható formában.

 Mulasztási értesítő aláírójának megnevezése választható

A Mulasztási értesítőknél kiválasztható az Értesítő aláírójának megnevezése.

 Nem tanított tanulók adatainak elérése

A Tanári feladatok / Nem tanított tanulók menüpontjában elérhető az intézmény összes tanulója.

Tantárgyfelosztás elemek szerinti szűrő segítségével beállítható a megjelenő tanulók listája.

Kréta 2.69 verzió újdonságai (2018.12.05.)

 4 gyorsbeírási lehetőség megjelenítése a nem naplózott órák listájában

A Pedagógusok Nem naplózott órák listájában megjelenő foglalkozásokban is elérhetőek már a Gyorsbeírást lehetővé tevő ikonok.

 Teljesített közösségi szolgálatok listája e-Ellenőrző felületen

Az e-Ellenőrző felületen az „információk” menüpont „Közösségi szolgálat” pontjában megtekinthetik a tanulók és gondviselők, hogy az adott tanulóhoz mennyi és milyen Közösségi szolgálat van már rögzítve a rendszerben.

 "Üres" tanulói állapot exportálása

A Tanórákon hivatalosan nem jelenlevő, és "Üres" állapotba állított jelenléttel rendelkező tanulókat az e-Napló menüpont Mulasztások listája nem jeleníti meg, a lista felett lehetséges Excel file-ba exportálni a „Tanórákon nem jelenlevő” funkcióval ezen adatokat.

 Rögzítet tanóra módosítása 4 módon lehetséges

A rögzített tanóra módosítása esetében is van már 4 féle lehetőség a módosítás érvényesítésére, annak megfelelően, hogy melyik gombot használjuk, a módosítás mentése során:

 • csak a kijelölt órát fogja érinteni
 • az adott naptól a tanév végéig érinti a módosítás az óra sorozatot
 • az adott napig a tanév elejétől fogja érinteni a módosítás az óra sorozatot
 • a teljes tanév minden sorozat elemét fogja érinteni a módosítás

 Tanórák listája szűrések bővítése

Az e-Napló menüpont Tanórák listája felületen a szűrők bővítésre kerültek a bővített, jelölhető Tanóra adatoknak megfelelően.

 Hittan adatszolgáltatás szétválasztása

Az Adatszolgáltatás menüpontban szétválasztásra került a felület október 15-i és január 15-i létszámadatokra.

 Osztályexport file bővítése

A Nyilvántartás/Osztályok felületen elérhető Exportálás/Osztályok minden adata funkcióval létrejövő Excel táblázat az osztály tulajdonságainak minden elemét tartalmazza, a bővült tulajdonság beállítási lehetőségeknek megfelelően.

 TTF módosításkor újabb megerősítés

A Nyilvántartás/Tantárgyfelosztás felületen, a TTF elem módosításakor felkerült a felületre egy új jelölőnégyzet, mellyel beállítható, hogy a TTF módosításakor "A kapcsolódó órarendi órák módosítása" megtörténjen e, vagy azokat nem szeretnénk módosítani.

A TTF módosítása közben egy felugró ablakban megjeleníti a rendszer, hogy milyen módosítások történnek a háttérben, mely korábban feltöltött órarendek, mely óráit fogja a TTF-től függetleníteni.

 e-Learning menüpont aktiválása

A rendszer menüsorának végén megjelent e-Learning menüpont, melyben a jogosultsági szintnek és rendszer beállításának megfelelően megjelennek az adott felhasználó számára elérhető e-Learning tananyagok.

 Hibaüzenetek pontosítása


 Dashboard üzenetek pontosítása


Kréta 2.68 verzió újdonságai (2018.11.22.)

 Elfelejtett jelszó funkció beépítése

A Gondviselők és Tanulók számára a felületen megjelent az Elfelejtett jelszó funkció.

A felületre belépve meg kell adni felhasználó nevünket és e-mail címünket, mely a rendszerben regisztrálva van, majd a biztonsági ellenőrzés után elküldeni az adatlapot.

Ha a beírt felhasználónév/e-mail cím páros a rendszerben létezik, a rendszertől egy új jelszó generálási linket kapunk elektronikus postafiókunkba:

Az e-mail-ben kapott link-re kattintva megnyílik az új jelszó generálási ablak:

Itt az új jelszó megadását a felület visszaigazolja, és már az új jelszóval tud a felhasználó bejelentkezni a rendszerbe:

 Kiírt helyettesítésről tájékoztató e-mail bővítése

A kiírt vagy törölt helyettesítésről a pedagógusoknak küldött e-mail tartalma bővítésre került.

Az e-mail-be belekerül már:

 • az intézmény neve
 • a helyettesítés típusa
 • a tanóra időpontja
 • a tanóra tantárgya
 • a tanóra osztálya/csoportja
 • a tanóra tanterme
 • a helyettesített pedagógus neve
 Csökkentett gondviselői jelszó igénylési felület módosítása
 • felületi elrendezések módosítása
 • maximális igénylési szám meghatározása
 • feliratok kiemelése, módosítása
 • adatvédelmi tájékoztató elfogadása szükséges a jelszóigénylés elküldéséhez
 • kiemelésre került a PDF letöltési link, melyen a csökkentett gondviselői jogosultság bővítésére vonatkozó adatlap elérhető intézményi benyújtásra


 Felhasználók lista bővítése

Az admin felület Nyilvántartások/Felhasználók menüpontban megjelenik az adott rendszerben jelenlevő felhasználók listája.

A lista bővítésre került a felhasználó:

 • típusa értékkel
 • jogosultsági szintje értékkel
 • csökkentett gondviselői jog tényével
 • tanuló nevével
 • tanuló osztályával

Ezen értékekre a bal oldali felületeken van lehetőség a listát szűrni, illetve a szűrt lista a jobb felső sarokban ki is exportálható Excel állományba.

 Nem elérhető órarendi elemek lista

Az admin felület e-Napló/Nem elérhető órarendi elemek listában megjelennek azok az órarendi foglalkozások, amelyek az adott intézmény adatbázisában ugyan szerepelnek, de a felületeken nem jelennek meg.

Például importálásra/létrehozásra kerül egy olyan órarendi foglalkozás, mely hétfői napon lenne, de a foglalkozás érvényesség kezdete és vége dátumokkal egy hét szerda-péntek időintervallumot határoztunk meg, így ez a foglalkozás a mentést követően az adatbázisban ugyan szerepelni fog, de semmilyen más felületen nem lesz látható.

Itt az adott foglalkozás sorában található "nagyító" ikonnal megtekinthető annak részletes adatlapja, valamint a "kuka" ikonnal eltávolítható az adatbázisból.

 Figyelmeztetés hosszú igazolás rögzítésekor

A 21 napot meghaladó igazolások esetén a rendszer figyelmeztető ablakot jelenít meg a téves rögzítés elkerülése érdekében.

 Részmentesség szerepeltetése értékelések felületen

Amennyiben a tanulónak egy tantárgyból az értékelés alól részmentessége van, pl. az adott tárgyból írásbeli számonkérés alól felmentve vagy szóbeli számonkérés alól felmentve, akkor a tanuló adatainál a 'Felmentések' fülön a 'Felmentés oka' szövegmezőbe rögzített felmentési információ megjelenik az értékelések felületen a tanuló neve utáni háromszögben.

A teljes értékelés alóli felmentésnél a felület nem is engedi az értékelés rögzítését:

 Magántanulói információ szerepeltetése a tanuló nevénél

A tanuló Magántanulói státusza megjelenik a foglalkozásokon a tanuló neve utáni kis háromszögbe, valamint a rendszer beállításától függően Jelenléte "üres" állapotba kerül.

 Figyelmeztetés igazolás módosításakor

Amennyiben a tanulónak már van rögzített Igazolt mulasztása, és azt módosítja az osztályfőnök Igazolatlanra a Napló nézetben, a felületen megjelenik egy figyelmeztető ablak:

Kréta 2.67 verzió újdonságai (2018.11.08.)

 Értékelések késleltetése

A beállítással szabályozható a Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban, hogy a diákok és gondviselők mekkora késleltetéssel láthassák a beírt értékeléseket az intézményben a felületen történt rögzítéshez vagy a Tanári Applikáció szinkronizálásához képest. Az értékelések módosítása nem befolyásolja az eredeti kiküldési késleltetés időpontját.

Választható értékek:

 • nincs késleltetés
 • 6 óra
 • 12 óra
 • 24 óra


 Csökkentett gondviselői regisztrációk intézményi szabályozhatósága

Az opcióval ki-bekapcsolható a Testreszabás menüpont Adatkezelési beállítások szekcióban a csökkentett gondviselői jogosultságok igénylésének lehetősége az intézményi igényeknek megfelelően. A beállítás IGEN érték esetében lehetőséget ad a gondviselőknek, hogy előregisztrációt végezzenek a KRÉTA Rendszerbe. A regisztráció egy csökkentett gondviselői jogosultságot képez a felhasználónak, amiből az intézményben dolgozó adminisztrátorok, osztályfőnök tudnak bővített jogosultságú gondviselőt készíteni.

 Tanulói dokumentum módosítás

A Dokumentumok menüpont Igazolások, mulasztási értesítők szekciójában a Tanulói jogviszony igazoló lap és az Iskolalátogatási lap dokumentumok elkülönítésre került, külön generálhatóak, más adattartalommal.

 Törzslap betűméret választási lehetőség

3 féle betűméret választható a Dokumentumok, törzslap generálása során az adatok mennyiségének megfelelően.

 Elmaradt óra megjelenítése dokumentumban

A Dokumentumok/Pedagógus/Helyettesítések listája dokumentumokban megjelennek a Helyettesítés kezelése felületen az Elmaradt státuszra állított foglalkozások is, akár hiányzó pedagógus szerinti rendezettségben:

akár helyettesítő pedagógus szerinti rendezettségben:

 Helyettesített órák felületének bővítése

A helyettesített foglalkozás tanórai mezőjében megjelenik a helyettesített/helyettesítő pedagógus neve is az eddigi adatokon felül, a foglalkozás megnyitása nélkül (akár a belépett pedagógusnak kiírt, vagy róla másra átírt tanóra esetében).

 Értékelés súlyozás kiegészítés

Az Na módú értékelés is megjelenik az értékelés súlyozási felületen.

 Osztályok és csoportok megjelenítési listáinak módosítása

Több felületen a legördülő listákban módosításra került, hogy először az osztályok ABC rendben, majd a csoportok ABC rendben jelennek meg.

 Támogatott böngészők frissítése

A böngészők ellenőrzésének frissítése.

 Nyelvtani hibák javítás

Több felületen, dokumentumban a helyesírási hibák korrigálásra kerültek.

Kréta 2.66 verzió újdonságai (2018.10.19.)

 Tanügyi adat export bővítés

A Tanulók tanügyi adatainak exportálásánál a Napló/Beírási napló és Törzslapszámok egyaránt megjelennek a különféle Tanügyi exportokban. Az altantárgyak sorrendezési változtatása

A Főtárgyhoz tartozó altárgyak az értékelések felületen ABC sorrendben jelennek meg, függetlenül tantárgy kategóriájuktól, vagy annak sorrendezettségétől.

 Közvetlen Tudásbázis link a KRÉTA felületen

Bármilyen jogosultsági szinttel (Adminisztrátor/Napló//Gondviselő/Tanuló) bejelentkezett felhasználó neve mellett, a jobb felső sarokban megjelenítésre került egy Tudásbázisra mutató link.

 Mulasztás típus szűrési lista pontosítás

Az e-Napló menüpont Mulasztások listája felületen pontosításra került a szűrési listák tartalma, az Üres állapotú tanulók pontos listázása érdekében.

 Üres Tanulói állapot kezelés módosítása

A foglalkozáson "Üres" állapotba naplózott tanulóhoz rögzített Igazolást követően, ha a tanulói jelenlétet módosítják "Hiányzás" állapotra, akkor azonnal igazolásra kerül a rögzített Igazolás alapján a tanulói mulasztás.

 Intézményi dokumentumlista módosítás

Az Intézményi dokumentumok között az intézményi TTF export PDF dokumentum külön már nem érhető el a Tantárgyfelosztás szekción belül, hanem a Fenntartói dokumentumok között található 2 féle TTF formázott Excel és PDF dokumentumként.

 Tanulói lista szűrési lehetőségeinek bővítése

A Tanulói lista szűrési lehetőségeinek bővítése beérkezett igények alapján.

 Szakképzési adatszótár bővítése

Fenntartói kérésre a Szakképesítés adatszótár bővítésre került az alábbi szakképesítésekkel:

 • Épületszobrász és műköves - 3458216
 • Pék-cukrász - 3454111
 • Vasúti villamos jármű szerelője - 5452507 (2014)
 • Kőfaragó - 3458217
 Feladatellátási hely alkalmazotti lista megjelenítés módosítása

Az azonos Feladatellátási helyen több jogviszonnyal rendelkező alkalmazottat annyiszor jeleníti meg a riport, ahány eltérő Munkaköre/Munkaviszonya van az adott Feladatellátási helyen.

 Testreszabás beállítás leírás pontosítása

Tanár vehet-e fel órát magának a tantárgyfelosztásából?

 A tanulók névsorának rendezhetősége a törzslapkivonat utolsó oldalán

A Törzslap generálás során újabb opcióként kiválasztható, hogy a Törzslapkivonat végén szereplő tanulói névsort milyen sorrendben szeretnénk generáltatni a rendszerből.

 Dokumentumok menüpont Órarend letöltés funkciók kibővítése

A Dokumentumok menüpont Órarend letöltése esetén eldönthető, hogy egy vagy több osztály órarendjét szeretnénk PDF dokumentumban letölteni.

Több osztály órarendje esetében ezeket egy PDF dokumentumba, vagy akár külön-külön is letölthetjük.

Beállíthatjuk, hogy mely napon érvényes órarendet szeretnénk letölteni.

Külön jelölhető az Egyéb foglalkozások megjelenítése vagy azok elrejtése az órarendben.

 Csoportvezető a csoportjának tanulói adatait osztályfőnöki szinten kezelheti

A csoportvezető a Testreszabás beállítása esetén a Tanári feladatok / Csoport tanulói listában kezelhetik tanulóikat, illetve az Osztályfőnöki feladatok menüpontban hiányzásaikat.