Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Search

A KRÉTA MER bemutatása

A Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer (továbbiakban MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából. A rendszer a hazai munkaerőpiac keresleti oldalán az államigazgatási és a vállalati, szakképesítést igénylő munkaerőkeresletet elemzi. Kínálati oldalon a munkaerőpiacon jelenlévők, az oda képzésből, oktatásból bekerülők, a munkát keresők, illetve a munkaerőpiacról kilépők adatait dolgozza fel.

  • No labels