Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 114 Next »

Az IFM Tanári Felület bemutatása

Search

Az IFM Tanári Felület egy digitális tanulási platform azon tanárok számára, akik az IFM Modul Diák Felület oktatási tartalmát és módszertanát szeretnék használni. 

Az IFM Tanári Felület segítségével a tanárok teljes mértékben testre szabhatják tanulóik tanulási élményét a tartalom, a módszertan és a tanulási tempó tekintetében, alkalmazkodva a tanulók céljaihoz, képességeihez, érdeklődési köréhez, erősségeihez, gyengeségeihez és tanulási preferenciáihoz. Az IFM Tanári Felület segítségével a tanárok egy tanulásszervezési-rendszer gyakorlatiasságát élvezhetik a kezdőtől a haladó szintig egy teljes angol nyelvtanfolyam minden tartalmával.

Az IFM Tanári Felületen egy tanár az IFM Modul Diák Felület kurrikuluma, heti leckéi, bónusz leckéi között tallózva oszthat ki interaktív, játékos, videó/hang alapú feladatokat a - Digitális Kollaborációs Térben szereplő Munkaterei alapján automatikusan létrehozott - csoportjai számára, de akár egyéni szinten is.

Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a tanár a Digitális Kollaborációs Térben is hozzáférjen az IFM Modul Diák Felület tananyagához. Ehhez a Feladatok / Nyelvi feladatok menüpontra, majd az Új nyelvi feladat gombra kell kattintani. Ezután – a megfelelő csoport Munkaterébe lépve – lehet böngészni az IFM Modul Diák Felület itt elérhető leckecsomagjai közt, akár szűrési feltételek beállítása mellett.

Fontos tudni!

Egy tanórához egy nyelvi feladat (leckecsomag) adható ki. A beadási határidő alapbeállítása a tanóra dátuma + 7 nap.


  • No labels