Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

A KRÉTA Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) bemutatása

A Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (továbbiakban MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.

A rendszer a hazai munkaerőpiaci keresleti oldalán az államigazgatási és a vállalati, szakképesítést igénylő munkaerőkeresletet elemzi. Kínálati oldalon a munkaerőpiacon jelenlévők, az oda képzésből, oktatásból bekerülők, a munkát keresők, illetve a munkaerőpiacról kilépők adatait dolgozza fel.

A Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) jogszabályi háttere 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21/B. §-a rendelkezik a MER létrehozásáról és működtetéséről. A MER egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely összerendeli a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának információit, és ezáltal képes a valós munkaerőpiaci igények meghatározására és ezen igényeknek megfelelő képzési, kibocsátási követelmények definiálására, adatalapon támogatva ezzel a szakpolitikai döntéshozatalt. A MER üzemeltetője a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), az adatfeltöltésre szolgáló felületet az eKréta Informatikai Zrt. biztosítja.

A MER-be történő részletes adatszolgáltatási szabályokról a 2021. december 8-án kihirdetett, az egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról a 688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet rendelkezik. A szabályozás részeként 2021. december 9-ei hatályba lépéssel módosításra került a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).

A Kormányrendeletben meghatározásra kerültek azok az adatkörök, amelyeket a Kormányrendelet szerinti kölcsönbeadóknak, valamint a magán-munkaközvetítőknek a MER-be negyedéves gyakorisággal szolgáltatniuk szükséges.

A Kormányrendelet új 14/A. § (1) bekezdése alapján a kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységéről negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig telephelyenként adatot szolgáltat a munkaerőpiaci előrejelző rendszerbe az NSZFH által működtetett felületen, egyénsoros, anonimizált formában, a következő adattartalommal:

 1. a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve az eredményesen közvetített foglalkoztatottak
  1. munkakörének megnevezése és annak a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti négy számjegyű kódja;
  2. munkavégzésének helye
 2. kölcsönbevevőnek, illetve a közvetített munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti besorolása.

A Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése alapján a magán-munkaközvetítőnek a fentieken túl a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések anonimizált, teljes szövegét is át kell adnia elektronikus, szerkeszthető formában az NSZFH által működtetett felületen való feltöltéssel.

A leírtak szerint tehát a következő adatkörök szolgáltatása válik negyedéves gyakorisággal kötelezővé:

 • állás megnevezése;
 • hirdetés (teljes) szövege;
 • a munkaerőt kereső vállalkozás mérete (mikrovállalat, kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat);
 • munkavégzés helyének megyéje;
 • az állás megnevezésének (4 számjegyű) FEOR kódja.

A Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 2021. év negyedik negyedévére vonatkozó, hivatkozott adatokat az alábbi online felületen szükséges feltölteni 2022. január 31-ig: https://mer.e-kreta.hu/

Gyakran Ismételt Kérdések

Ha kérdése van a MER rendszerről, kérjük először olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések oldalunkon szereplő kérdéseket és válaszokat!

 • No labels