Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszeren belüli, intézményi adminisztrációhoz szorosan kapcsolódó jogviszonykezelésen túl a tanulókkal kapcsolatban más szakrendszerek számára szükségessé vált egy új funkció, melynek során a tanuló biztosítási jogviszonyához kapcsolódó adatok rögzítése és kezelése is lehetővé vált a rendszerben. Ezzel kapcsolatban a Tanulói adatlapon elérhetővé vált a Jogviszony lapfül.

A felületen megjelenik a tanulóhoz rögzített minden jogviszony típusa, annak kezdete, keletkezésének jogcíme, a jogviszony vége, megszűnésének jogcíme, a jogviszony státusza, illetve az esetlegesen a jogviszonyhoz rögzített megjegyzés.

Új jogviszony rögzítése

Az adatlap fülön, a +ÚJ gomb hatására rögzíthető új jogviszony sor, ahol szükséges megadni a jogviszony kezdetét, típusát, keletkezésének jogcímét és ha szükséges, megadható hozzá megjegyzés is.

A megadott adatokat követően a felületem megjelenik a rögzített jogviszony sor, és annak értékei.

Módosítás

Mivel a jogviszony adatsor adatai más szakrendszerek számára is felhasználásra kerülnek, a jogviszony adatsorok nem módosíthatók, csak a sor végi lehetőségekkel lezárhatók.

Jogviszony lezárása

A lezárás a jogviszony úgynevezett normál lezárása lehet a jogviszony lezárultával, ekkor egy befejező dátum megadása, és a jogviszony lezárás jogcímének megadása szükséges:


Tévesen rögzített jogviszony lezárása

Ha téves jogviszony rögzítés történt, ez esetben a tévesen felvett jogviszony lezárható egy figyelmeztető ablakban történő megerősítést követően:


Tanulók kiiratkozása / Tanulói jogviszony lezárása

A KRÉTA redszeren belüli, intézményi adminisztrációhoz szorosan kapcsolódó jogviszonykezelésen túl a tanulókkal kapcsolatban más szakrendszerek számára szükségessé vált egy új funkció elérhetővé tétele a rendszerben, melynek során a tanuló biztosítási jogviszonyához kapcsolódó adatok rögzítése és kezelése is lehetővé vált a rendszerben.

Azon tanulók esetében, akik Új Jogviszony adattal rendelkeznek, a Kiiratkozásuk során szükséges megadni a jogviszony lezárásának dátumát, valamint a jogviszony megszünésének jogcímét (amennyiben ez a tanulói adatlapon nem törtétn meg a kiiratkozást megelőzően).

Ekkor a korábbi Kisorolás dátuma érték alatt további két adatmező jelenik meg, ahol ezen értékek megadhatóak.

Amennyiben egy tanulónak több jogviszony adatsora is van rögzítve, a kisorolási táblázat alatt listában elérhetővé válik minden, korábban le nem zárt jogviszony adatsora is, amik a sor elején lévő jelölőnégyzet segítségével itt egyszerre lezárhatóak. Amennyiben jovőben kezdődő jogviszonysora van a tanulónak rögzítve, akkor az a jogviszony jövőbeni kezdete dátumával lezárásra is kerül. (Ezen folyamatra is a más szakrendszereknek már korábban átadott, jövőbeni adatok helyes kezelése, és az egyes szakrendszerek közti egységes adatstruktúra érdekében van szükség.)

Tanulók visszairatkozása / Tanulói jogviszony keletkezése

A visszairatkozás funkcióval ismét létrejövő jogviszonynál ismét szükséges megadni annak kezdetét, típusát és keletkezésének jogcímét.

Tanulók jogviszony adatai

Az egyes tanulóknál megadott jogviszonyadatok a NYILVÁNTARTÁS főmenü TANULÓI ADATOK SZEKCIÓJÁNAK  'Tanulók jogviszony adatai' menüjében is elérhetőek az adminisztrációs rendszerben.

A listás felületen rendezhető, kereshető formában elérhető minden, a rendszerben rögzített jogviszony adat, valamint a táblázat feletti +EXPORT gomb segítségével külső állományba is kimenthető, későbbi felhasználásra.

Az Exportálás során az Excel táblába az alábbi adatok kerülnek kimentésre:

 1. Tanuló neve
 2. Oktatási azonosítója
 3. Jogviszony típusa
 4. Jogviszony kezdete
 5. Jogviszony keletkezésének jogcíme
 6. Megjegyzés
 7. Jogviszony vége
 8. Jogviszony megszűnésének jogcíme
 9. Jogviszony megszűnésének oka
 10. Státusz
 • No labels