Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (TESZEK) Modul áttekintése

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul.  A "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt célja annak elősegítése, hogy a digitális oktatásba életkorának megfelelő évfolyamokon bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezetben tanulhasson.

További célja a köznevelési intézmények és pedagógusaik hordozható IKT eszközökkel való ellátása és a pedagógusok felkészítése a digitális eszközök mindennapi oktatási gyakorlatuk során történő alkalmazására. A fenti célok együttesen biztosítani tudják az elkövetkező időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is a minőségi, versenyképes közneveléshez történő egyenlő hozzáférés lehetőségét a gyermekek és a családok számára.

A projekt első szakaszában, 2022 első negyedévében a 9. évfolyamon tanuló diákoknak és a köznevelési intézmények pedagógusainak van lehetősége korszerű notebookok igénylésére, a további eszközbeszerzések tervezése ezen időszakot követően kezdődik meg.

Nem ismeri még a KRÉTA rendszert? 

KRÉTA adatok betöltése és kezeléseoldalon részletes leírásokat olvashat arról, hogy milyen módon lehet a KRÉTA rendszerbe feltölteni a tanulók, alkalmazottak adatait, hogyan hozhatja létre az osztályokat, adhatja meg a tanulók gondviselőit ill. állíthatja be a hozzáférési jogosultságokat! 

Ha még nem ismeri a KRÉTA rendszert, akkor célszerű első lépésként megismerkednie ezekkel a műveletekkel ill. kérjük nézze meg a KRÉTA adatok betöltéséről és kezeléséről szóló oktatóvideónkat,továbbá megnézheti a KRÉTA rendszert még nem használó intézményeknek tartott oktatás bemutatójátis, ahol sok hasznos tanácsot is adunk a rendszer kezeléséhez!

Hogyan érem el a TESZEK Modult?

A TESZEK-Eszköz menedzser jogosultsággal belépve az Eszköz ügyintézés menüben az Átjelentkezés szövegmezőre kell kattintani. Így tud a KRÉTA rendszerből átjelentkezni a TESZEK Modulba.

Mit kell ellenőrizni a KRÉTA rendszerben a TESZEK Modul helyes működéséhez? 

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási Modul helyes működéséhez a KRÉTA rendszerben fontos beállítani ill. ellenőrizni, hogy a tanulókra, osztályokra, gondviselőkre vonatkozólag helyesen vannak-e beállítva az adatok. A TESZEK Modul a KRÉTA rendszer adatai alapján ellenőrzi a tanulók ill. pedagógusok jogosultságát az eszközökre, továbbá a szülők, gondviselők jogosultságát a regisztrációra és nyilatkozattételre. A KRÉTA adatok ellenőrzése oldalunkon részletesen leírjuk, hogy milyen adatokat ellenőrizzenek a KRÉTA rendszerükben!

Hogyan tudom a KRÉTA TESZEK Modulban a tanulókhoz ill. pedagógusokhoz a kiosztani kívánt eszközöket felvenni, összerendelni? 

Ide kattintva lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy a KRÉTA TESZEK Modulban milyen feladatokat kell végrehajtani az TESZEK - Eszköz-menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználónak az eszközök kiosztásakor. Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe! Nézze meg oktatóvideónkat ahol bemutatjuk az eszközök kiosztásának ill. visszavételének folyamatát!

Hogyan tudom feltölteni az átadáskor kitöltött dokumentumokat a TESZEK Modulban? 

Az átadáskor keletkezett dokumentumokat (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv, meghatalmazás) szkenneljük be, majd a Használatba adott eszközök menüpontban van lehetőségünk feltölteni. A feltöltési folyamat leírását ide kattintva olvashatják el vagy nézzék meg rövid oktatóvideónkat a művelet végrehajtásáról!

Kérdése van a KRÉTA TESZEK Modul használatával kapcsolatosan? 

Olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések - Intézményeknek oldalunkat, ahol a program használatával kapcsolatosan számos kérdésre megtalálhatja a megoldást és a válaszokat!

  • No labels