Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 46 Next »

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási Modul bemutatása

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul. 

A "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt célja annak elősegítése, hogy a digitális oktatásba életkorának megfelelő évfolyamokon bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezetben tanulhasson. További célja a köznevelési intézmények és pedagógusaik hordozható IKT eszközökkel való ellátása és a pedagógusok felkészítése a digitális eszközök mindennapi oktatási gyakorlatuk során történő alkalmazására. A fenti célok együttesen biztosítani tudják az elkövetkező időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is a minőségi, versenyképes közneveléshez történő egyenlő hozzáférés lehetőségét a gyermekek és a családok számára.

A KRÉTA TESZEK Modulhoz az intézményi adminisztrátoroknak, a pedagógusoknak ill. a szülőknek egyaránt van hozzáférése. A lent található panelekre kattintva részletesen megismerkedhet a - szerepkörének megfelelő - funkciókkal, feladatokkal, műveletekkel a szoftverben, valamint elolvashatja a Gyakran Ismételt Kérdéseket is a TESZEK rendszerrel kapcsolatosan. 

Intézményi felület

A KRÉTA TESZEK Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási, karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul intézményi szoftverfunkcióinak bemutatása az iskolák részére. 

INTÉZMÉNY 

Tanári felület

A KRÉTA TESZEK Modul a funkcióinak bemutatása az intézmény pedagógusai részére. A KRÉTA TESZEK Modul tanári felületének bemutatását tartalmazó oldalakon megismerkedhetnek a regisztrációs ill. eszközkarbantartási folyamatokkal, továbbá számos leírással, útmutatóval és oktatóvideóval segítjük a pedagógus felhasználók munkáját.

TANÁR 

Szülői felület

A KRÉTA TESZEK Modul a funkcióinak bemutatása az szülők, gondviselők részére. A KRÉTA TESZEK Modul szülői felületét bemutató oldalakon megismerkedhetnek a regisztrációs ill. karbantartási folyamatokkal, továbbá útmutatókkal és oktatóvideóval segítjük a gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználókat a gyermekük részére történő regisztrációhoz. 

SZÜLŐK 

Fenntartói felület

A KRÉTA TESZEK Modul a funkcióinak bemutatása az intézményfenntartók adminisztrációs munkatársai részére. A KRÉTA TESZEK Modul Fenntartói felületét bemutató oldalakon megismerkedhetnek a különböző karbantartási és nyilvántartási folyamatokkal, útmutatókkal és videóval segítjük a fenntartói jogosultsággal rendelkező felhasználókat. 

FENNTARTÓ 

  • No labels