A javítóvizsgát tévő tanulók eredményeit mindig az aktív tanévben legkésőbb augusztus 31-ig kell adminisztrálni záradék formájában az Osztályok tanulóinak listája menüpontból megnyitható Osztály - tanuló adatok felületen:

A záradék adatszótárból kiválasztható a javítóvizsga eredményének megfelelő záradéksablon, amely a kiválasztást követően aktualizálható a vizsga jellemzőinek megfelelően a 'Tanuló záradéka' mezőben.

Osztályozó vizsga eredményének rögzítése


Amennyiben az osztályozó vizsga nem tanítási napon kerül megszervezésre (pl. a nyári szünetben), akkor a vizsga eredményének a rögzítéséhez a tanév rendjében szükséges az osztályozó vizsga napjára vizsganapot felvenni.

Nem szükséges, hogy az intézmény összes osztályára vonatkozólag érvényes legyen ez a naptípus beállítás. Ha osztályokra szűkítve szeretnénk megadni a vizsganapot, akkor vegyük ki az erre vonatkozó jelölőnégyzetből a pipát és a felületen megnyíló 'Érintett osztályok/csoportok' felületen jelöljük be az osztályokkal érintett osztályokat/csoportokat. 

Az osztályozó vizsga eredményeinek rögzítéséhez az 'Értékelések'-főmenüpontból nyíló 'Év végi' értékeléstípust kell kiválasztanunk, majd ezt követően a megnyíló ablakban tudjuk a 'Foglalkozás'-t hozzárendelni:

Az Értékelés feljegyzésében adható meg, hogy az érdemjegy osztályozó vizsga eredménye.

A továbbiakban ugyanúgy járunk el az értékelés rögzítésénél mint általában szokás.