A KRÉTA rendszerben a tanórák, ill. tanórán kívüli foglalkozások megkülönböztetése a csoportok típusa alapján kerül meghatározásra. Az osztálykeretben ill.  "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz rendelt foglalkozásokat a rendszer tanóraként kezeli, az összes további csoporttípushoz rendelt foglalkozásokat pedig tanórán kívüli foglalkozásnak. 

A osztályokhoz ill. "iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokhoz tartozó órák megjelennek az osztálynaplókban és az ezeken az órákon rögzített mulasztások beleszámítódnak a tanulók összesített tanórai mulasztásába!

"iskolai csoport (tanórai célú)" típusú csoportokon kívüli összes további (pl. napközi, szakkör, tanulószoba, énekkar, sportkör, művészeti csoport stb.) foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, továbbá az ezen foglalkozásokon rögzített mulasztásokat a program nem számolja bele a tanórai mulasztásokba, hanem külön jeleníti meg.

A tanórai célú csoportokat célszerű alkalmazni a

A fentiek alapján tehát, a KRÉTA program minden esetben különválasztja az iskolai, tanórai célú csoportokat ill. a tanórán kívüli foglalkozási csoportokat. Az iskolai célú tanórai csoportok órái (pl. nyelvi, matematika, testnevelés bontások) mindig megjelennek az osztálynaplókban is, az ezen a tanórákon kapott mulasztások beleszámítódnak a tanuló tanórai mulasztásaiba.

Ezzel szemben a tanórán kívüli foglalkozási csoportok foglalkozásai nem jelennek meg az osztálynaplókban, - ezekhez lehet a csoportnaplókat elkészíteni - és az itt beírt mulasztások nem számítódnak bele a tanuló tanórai hiányzásaiba!


A Nyilvántartás/Testreszabás menüponton keresztül van lehetősége az intézménynek saját maga meghatároznia és kezelnie a