Az alkalmazott fogalma és funkciója

Az adott objektum általános leírása, funkciói, specialitásai, esetleges jogszabályi környezete. Ez minden objektumnál egyedi.

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy az alkalmazottak létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! 


Az alkalmazottak adatai

A KRÉTA rendszer az alkalmazottak esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁSEz az oszlop törlendő, ideiglenes
SZEMÉLYES ADATOK

Oktatási azonosító

Az alkalmazott oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.


ha van alapértelmezés Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ez 7-tel kezdődő 11 jegyű szám.Az eszköz megnevezése tetszőleges.

Neme

A tanuló nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva.
Az eszköz jellegét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.ElőtagMegadhatjuk az alkalmazott nevének előtagját.

A név előtagja lehet például: ifj,. dr., prof., özv., id. stb.

Az eszköz felelősségi helyét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.Alkalmazott családi névAz alkalmazott vezetékneve.A gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.Alkalmazott utónévAz alkalmazott keresztneve/keresztnevei.A tanuló nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva.Születési családi névAz alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.Megadhatjuk az eszköz leltári számát.Születési utónévAz alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.Megadhatjuk az eszköz beszerzésének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.Anyja családi neveAz alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.Megadhatjuk az eszköz beszerzésének értékét forintban a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.Anyja utóneveAz alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz tartozék vagy sem.Születési helyAz alkalmazott születési helyének helységneve.A tartozék hivatkozás akkor tölthető ki,
ha a 'Tartozék' adat jelölőnégyzetére kattintunk:Születési idő

Az alkalmazott születési dátuma, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a pedagógus hozzáférhet vagy sem.Igazolvány típus

Az alkalmazott igazolványának típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Személyi igazolvány
Számunkra fontos, az eszközzel kapcsolatos adatot rögzíthetünk.

Igazolvány számaMegadhatjuk az alkalmazott azon igazolványának számát, melyet az igazolvány típusánál kiválasztunk.


Azon évfolyamok kiválasztására van lehetőségünk, melyeket a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvett tantervek esetén beállítottunk.
ÁLLANDÓ LAKCÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGEIrányítószám

Az alkalmazott állandó lakcímének postai irányítószámát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.Azon tanterv kiválasztására van lehetőségünk, melyet a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvettünk.

Helység név

Az alkalmazott állandó lakcímének helységnevét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjában felvitt termek jelennek meg.

Közterület névAz alkalmazott állandó lakcím közterületének teljes neve.Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, mely 7-tel kezdődő 11 jegyű szám.

Közterület jellege

Az alkalmazott állandó lakcím közterületének jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

utcaHázszámAz alkalmazott állandó lakcímének házszáma.


EmeletMegadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének emelet számát.

AjtóMegadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének ajtó számát.

Email címMegadhatjuk az alkalmazott email címét.

TelefonszámMegadhatjuk az alkalmazott telefonszámát.

Telefonszám 2Lehetőségünk van megadni az alkalmazott másik telefonszámát.
BELÉPÉSI ADATOKFelhasználónévMegadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges felhasználónevét.

Jogosultsági szint

NAPLÓJelszóMegadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges jelszavát.

Ismételt jelszóAz alkalmazott belépéshez szükséges ismételt jelszava.
MUNKAÜGYI ADATOKBesorolási fokozat


Munkakör

tanárFoglalkoztatás módja

Közalkalmazotti jogviszony (határozatlan időre)Foglalkoztatás típusa

Teljes munkaidősVezetői óraszám ok

NincsFeladattal terhelt óraszám oka


Feladattal terhelt óraszám

0Alkalmazás kezdete


Alkalmazás vége


Feladatellátási hely


Tartósan távollévő


Nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott)


Betöltetlen álláshely


Főállású?

Szakvizsga


Szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységű


Szakmai továbbképzés


Alkalmazottak listája

Az alkalmazottakat a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjával jeleníthetjük meg.

Az alkalmazottak listájában az alkalmazott neve, listában látható adatmezők felsorolása jelenik meg. A fejléc mellett található nyílra kattintva lehet módosítani az alkalmazottak listájának rendezési sorrendjét!

Új alkalmazott létrehozása

A KRÉTA rendszerben az alkalmazottak létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új alkalmazott adatainak megadását!
 3. Az alkalmazottak adatait tartalmazó ablakban adjuk meg az alkalmazott adatait!

  Az alkalmazottak adatainál az 'Alkalmazott családi név', 'Alkalmazott utónév', 'Születési családi név', 'Születési utónév', 'Anyja családi neve', 'Anyja utóneve', 'Születési hely', 'Születési idő', 'Irányítószám', 'Helység név', 'Közterület név', 'Közterület jellege', 'Házszám', 'Besorolási fokozat', 'Munkakör', 'Foglalkoztatás módja', 'Feladatellátási hely' kötelezően megadandó adatok!


 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat(-ok) megadása kötelező!
 5. A mentés után az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Alkalmazottak adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az alkalmazottak adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott alkalmazott tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott alkalmazott adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk az alkalmazott jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a azalkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy alkalmazott nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát az alkalmazott korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Több alkalmazott adatainak együttes módosítása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy több alkalmazott adatait egyidejűleg is módosíthassuk. Ha több alkalmazott adatát szeretnénk egyszerre módosítani, akkor az alkalmazottak kijelölése után van erre lehetőségünk. 

Az adatok többes módosítása esetén az összes kijelölt alkalmazottak mindegyikének módosításra kerülnek az adatai, ezért kérjük, hogy a többes módosítást mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a megváltozandó elemeket!

Több alkalmazott adatainak együttes módosítását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az alkalmazottak listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre  kattintva jelölhetjük ki a módosítandó elemeket!
 3. A módosításhoz kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A kiválasztott alkalmazottak adatait tartalmazó ablakban lehet megváltoztatni a kijelölt elemek tulajdonságait!
 5. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.

 6. A sikeres mentés után a az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

A KRÉTA rendszerben nem minden adatot lehet többes módosítással megváltoztatni! Az alkalmazottak nevét - egyediségük miatt - soha nem lehet többes módosítással megváltoztatni!

Alkalmazott törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett alkalmazottak törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetőek. Az alkalmazottak törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Azalkalmazottak adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott alkalmazott törlését!
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az alkalmazott törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha azalkalmazott nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik anak az oka, hogy azalkalmazott miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtén, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a azalkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Több alkalmazott egyidejű törlése

Az adatok módosításához hasonlóan a programban lehetőségünk van arra is, hogy több kijelölt elemet egyszerre töröljünk. Több alkalmazott egyidejű törlése esetén a program minden egyes alkalmazott esetében külön ellenőrzi, hogy az alkalmazott törölhető-e a rendszerben. 

Az adatok együttes törlése esetén - ha a program egyéb okból nem tiltja valamelyik alkalmazott törlését, az összes kijelölt alkalmazott törlésre kerül! Kérjük, hogy több alkalmazott egyszerre történő törlését mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a törlendő elemeket!

Több alkalmazott egyidejű törlését az alábbi módon lehet végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az alkalmazottak listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre kattintva jelölhetjük ki a törlendő elemeket!
 3. A törléshez kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése! A program figyelmeztet, hogy csak azok az elemek kerülnek törlésre, amelyekhez nem tartozik adatbázis kapcsolat!
 5. A sikeres törlés esetén a program üzenetet küld, hogy a kijelöltek közül hány elemet sikerült törölni.
 6. A törlés után a azalkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Alkalmazottak adatainak és kapcsolatainak megtekintése

Az alkalmazottak adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban csak olvasási jogosultsággal is megnézhessük az alkalmazottak adatait, valamint az alkalmazottak különböző további kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Azalkalmazottak adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott alkalmazott adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 3. A kijelölt alkalmazott adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy azalkalmazott melyik adatcsoportját vagy kapcsolatait szeretnénk megnézni.
 4. Az ablak bezáráshoz kattintsunk az ablak alján található mégse dombra!

Az alkalmazottak alábbi adatcsoportjait és kapcsolatait lehet megnézni:

ADATCSOPORTTARTALOM

Alapadatok

az adatcsoportban található mezők rövid leírása
Elérhetőségek
Foglalkozások
Órarendi órák
Tanmenetek
Megtartott tanórák
Értékelés
Pedagógus-életpályamodell
Eszközök
További munkaügyi adatok

Alkalmazottak keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén látható az alkalmazottak keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A SZŰRÉS szövegre kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el az alkalmazottak esetében használható keresési feltételek megadása. Az alkalmazottak adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem láthatók a keresési feltételeket beállítást tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írja be vagy válassza ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállít akkor a keresés eredménye azokat az alkalmazottak adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintson a  gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő alkalmazottak fognak megjelenni

Alkalmazottak adatainak exportálása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van az alkalmazottak adatainak és adatkapcsolatainak Excel táblázatba történő exportálására. Az exportálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
 2. Az Alkalmazottak adatainak exportálásához kattintsunk a  gombra!
 3. AzAlkalmazottak esetében az alábbi adatok exportálására van lehetőség:
  1. ide kell berni, hogy milyen menüpontok jelennek meg az exportálás alatt
 4. Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a kiválasztott Excel táblázat!