Ebben a menüpontban hozhatunk lére dokumentumokat.

 1. Válasszuk ki a hét nagy csoportból, hogy milyen dokumentumot szeretnénk előállítani
 2. A kinyitott csoportból válasszuk ki az elkészítendő dokumentumot a sor végén található gombra kattintva.
 3. A felnyíló ablakban állítsuk be a szükséges adatokat (pl. egy osztálynaplónál a tanévet és az osztály megnevezését).
 4. Kattintsunk a gombra.


A dokumentum neve előtt található ikon PDF, ikon Excel, ikon pedig Word formátumú fájlt jelez.

Azon dokumentumok esetében, ahol a jel jelenik meg, a felugró, pontosító panelen keresztül tudjuk meghatározni, hogy a lehetséges kimeneti dokumentumokból milyen formában szeretnénk letölteni.


Az osztályfőnöki jogosultsággal nem rendelkező pedagógusok csak bizonyos dokumentumokat érhetnek el.
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
OsztálynaplóA kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, mely tartalmazza a haladási részt és az értékelő naplót is.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • napló formátum
 • Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
 • Mulasztások részletezve jelenjenek meg.
Osztálynapló (összes)A kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, de az értékelő naplóban a szöveges értékelések jelennek meg.
 • tanév
 • napló formátum
 • Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
 • Mulasztások részletezve jelenjenek meg.
CsoportnaplóA kiválasztott csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Haladási naplóA kiválasztott osztály osztálynaplójának a haladási részét állítja elő.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Osztályozó naplóA kiválasztott osztály osztálynaplójának az értékelő részét állítja elő.

 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
Napközis csoport naplójaA kiválasztott napközis csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Szakmai gyakorlati foglalkozási naplóA kiválasztott szakmai gyakorlati csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Csoportnapló a tanórán kívüli tevékenységekhezA kiválasztott csoport tanórán kívüli tevékenységéhez állít elő csoportnaplót.
 • tanév
 • csoport megnevezése
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Tanulói adatlapokA kiválasztott osztályhoz tartozó tanulók teljes körű adatlapját kaphatjuk meg.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Jelenléti ív (alkalmanként)A kiválasztott csoporthoz jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet, hiányzást és késést.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Jelenléti ív (15 alkalomra)A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet vagy hiányzást.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Aláíróív (15 alkalomra)A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos aláíró ívet hozhatunk létre, melyet a tanulók alkalmanként szignózhatnak.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Értékelések részletezése

A kiválasztott osztály minden tanulójának, minden értékelése, és azok jellemzői kerülnek megjelenítésre.

 • tanév
 • osztály megnevezése

Tantárgyi mulasztások részletezéseA kiválasztott osztály tanulóinak összes mulasztása érhető el tantárgyi bontásban.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Feljegyzések részletezéseA kiválasztott osztály tanulóinak összes feljegyzése listázható.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Felmentések/határozatokA kiválasztott osztály tanulóinak összes felmentése listázható.
 • tanév
 • osztály megnevezése
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Pedagógus által adott osztályzatok/értékelésekA kiválasztott pedagógus által adott értékelések jelennek meg táblázatos formában, csoportonként külön munkalapon.
 • tanév
 • pedagógus
 • Az értékelések súlya is megjelenjen-e.
Munkaidő elszámolólapA kiválasztott pedagógus, megadott havi munkaidő elszámolólapját hozza létre a rendszer, mely tartalmazza a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat és a nem kötött munkaidőt is.
 • tanév
 • pedagógus
 • hónap

Nem kötött munkaidő részletező (heti bontás)A kiválasztott pedagógus nem kötött munkaidejének elszámolása tekinthető meg heti bontásban.
 • tanév
 • pedagógus

Nem kötött munkaidő részletező (havi bontás)A kiválasztott pedagógus, megadott havi nem kötött munkaidejét tekinthetjük meg tevékenységek szerinti bontásban.
 • tanév
 • pedagógus
 • hónap

Helyettesítési naplóA kiválasztott pedagógus által megtartott helyettesítéseket listázhatjuk havi bontásban.
 • tanév
 • pedagógus

ÓrarendA kiválasztott pedagógus órarendje tekinthető meg.
 • tanév
 • pedagógus

Fogadóórai információs lapok
 • tanév
 • pedagógus
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Osztály tanulóinak havi mulasztásai összesítőjeA kiválasztott osztály tanulóinak mulasztási adatai és igazolásai havi bontásban, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály félévi statisztikaA kiválasztott osztály első félévi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály év végi statisztikaA kiválasztott osztály év végi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály I. negyedévi statisztika

A kiválasztott osztály I. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.

 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály II. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály II. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály III. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály III. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály IV. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály IV. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Félévi értesítőFélévi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Év végi értesítőÉv végi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
I. negyedévi értesítőI. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
III. negyedévi értesítőIII. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.

Bizonyítvány pótlap

A.Tü. 800/gépi r.sz.

Bizonyítvány pótlap a szöveges értékelések kinyomtatásához.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
Törzslap az 1.-3. és felsőbb évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz.Törzslap a szöveges értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhozTörzslap az érdemjegyes értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
 • Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
Üzenőfüzet értékelőlap
 • tanév
 • osztály megnevezése

MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Értesítés szülőnek (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést, mely szükség esetén a szülőnek küldhető.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés jegyző részére (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a jegyző számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés kormányhivatal részére (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a kormányhivatal számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Naplóban be nem jegyzett foglalkozások (órarend alapján)Táblázatos formában lehet listázni a kiválasztott osztály órái közül azokat, melyek nincsenek naplózva.
 • tanév
 • osztály megnevezése
Félévi értesítő (osztályfőnök)Félévi tanulmányi statisztika (osztályfőnök)


Jelenléti ív