A KIR rendszerből exportált pedagógus lista importálásánál adódott probléma és ezzel kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. A Kréta rendszerben a pedagógus importálás megkezdése után azt a hibaüzenetet kapom, hogy nincs megadva a tanév, illetve a feladatellállási hely.

Az importálásnál kell beállítani - a felület tetején - a tanévet és a feladatellátási helyet.

A 13. évfolyamon eddig nekünk 13/A, 13/P ...14/A.. jelű osztályaink voltak, akkor ezek szerint ezeket át kell nevezni, pl ha kétéves akkor 13-ban 1/13/A, 1/13/ lehet az osztály neve, a 14. évfolyamon meg 2/14/A és, 2/14/b.....?

Nem feltétlenül. Az intézmények használhatják nyugodtan a jól megszokott osztályneveiket, a lényeg, hogy az osztály évfolyam jellemzőjét jól adják meg. Az osztály neve tetszőleges lehet.

Szeretnénk kipróbálni a felületet ebben az évben. Lehetséges ez? Vagy, ha a jövő évre felviszem az idei évet próbaként akkor ezt ki lehet-e egyszerűen törölni? Hogyan lehet továbbléptetni az évet?

Ezt az évet már nem lehet felvinni, csak a jövő évre vonatkozó adatokat. Akik idén a NEPTUN Naplót használták, azon intézmények esetében lesz szükség majd a tanév léptetésére.

Hogyan kezelhetők a gyakorlati csoportok?

A szakmai gyakorlati csoportok kezelését ide kattintva olvashatja el.

 Hogy célszerű, először a tanárokat, diákokat importáljuk a KIR-ből, és aztán az ASC-ből a mostani órarendet?

Jelen feladathoz kapcsolódóan első lépésben a KIR rendszerből a tanárokat és diákokat célszerű importálni. Ezt követően nem az órarendet, hanem a Kréta rendszerből letöltött sablonban elkészített  tantárgyfelosztást szükséges importálni a Krétába.

A tantárgyfelosztás, ha az ASC-ben "tökéletes", akkor azt egy az egyben átveszi a Kréta???

Az ASC exportot abban az esetben tudja felhasználni, amennyiben a Kréta órarendet kívánja az intézmény használni 2017. szeptember 01-től. A tantárgyfelosztás feltöltéséhez ne az ASC exportot használja.

Tagintézményünkben dolgozó pedagógusok túlnyomó része -mint intézményünk nevéből is kiderül- mindkét iskolatípusban tart tanórákat, illetve gyakorlati oktatást. Sajnos a rendszer nem engedi mindkét iskolatípushoz hozzárendelni a kollégákat. Nem fog ez problémát okozni a digitális napló más funkcióinak használatakor?

A „dominás” feladatellátási helyet érdemes beállítani, azaz azt ahol több órája van.

 A KIR rendszerből kiexportált alkalmazotti adatok között megtalálható az is, hogy adott kolléga milyen besorolású (Ped I, Ped II, Mesterpedagógus). Ezeket az adatokat nem emeli át a rendszer - egyesével kell feltöltsük az adatokat?

Jelenleg a KIR-ből a pedagógusok besorolását nem lehet beimportálni.

Megkaptuk a Kréta Iskolai Alaprendszer belépési adatai, így közvetlenül elkezdhettünk dolgozni vele, a tanárok importálását meg is tettük a KIR rendszerből kinyert exel táblázat adataival. Az importálással a munkaügyi adatok csak részben importálódtak, pedig a KIR-ből kinyert exel táblázat minden adatot tartalmaz. Az lenne a kérdésem hogy rendben van-e ez így, és a  fizetési fokozat, további munkaügyi adatok stb  bevitelét manuálisan kell elvégezni vagy hiba történt.

Ezeket az adatokat Önnek kell felvinni, mivel a KIR más struktúrát és adatszótárt használ, így sajnos nem minden adatot tudunk egyértelműen megfeleltetni.

Asztalos szakmai gyakorlat főtárgy 3 altantárgyra bomlik:

Minden altantárgyat külön feltüntetünk + a főtárgy?

Igen, minden altantárgyat fel kell venni.

A főtárgyból is adunk osztályzatot? (összesített jegy)

Az intézmény döntheti el. Adhat az altantárgyból és a főtárgyból is értékelést.

Ha igen és az egyik altantárgy elégtelen, a főtárgy is elégtelen?

A rendszer nem ad automatikusan összevont jegyet, az év végi jegyet a pedagógusoknak kell megadni. Fontos elv, hogy a rendszer nem "dönt" a pedagógusok helyett.

Feladatellátási helyként csak a Szakgimnáziumot kell megjelölni? ( szakközépiskolai, kifutó rendszerű szakiskolai -11.évfolyam-, 2013-as kerettanterv szerint kifutó szakközépiskolai ( 11-12. évfolyam) osztályaink vannak. (Jelenleg mindegyiket jelöltem, helyes így?) 

Igen, minden 9-12 évfolyam és az 54-esz szintű szakképesítés megszerzésére irányuló évfolyam szakgimnáziumnak tekinthető.

Jelenleg van ifjúságvédelmi felelősünk és kollégiumvezetőnk is, órakedvezménnyel. Az ő besorolásukat hogyan jelöljem?

Szabadidő-szervező vagy iskolai szociális munkás vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős abban az esetben alkalmazható, amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri az iskola, a kollégium létszámának legalább huszonöt százalékát és az érintettek létszáma meghaladja a 100, de nem éri el az 500 főt. Ilyen esetben a létszám 0,5 fő.

500 fő felett 1 fő

Ilyen esetben a munkakörnél szükséges kiválasztani a” Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős” kategóriát. 

A kollégiumi vezető esetében létszám esetében mérvadó az NKT 68.§ Óraszáma esetében az NKT 5 melléklet 2. tábla.

A munkakör esetében a kollégiumi nevelőtanárt kell kiválasztani, majd a magasabb vezetői megbízásnál kell kiválasztani a megfelelő vezetői besorolást. Intézményegység-vezető vagy Intézményvezető vagy Tagintézmény-vezető.

Olyan kollégáink is vannak, akik több munkakört is ellátnak, pl tanár -rendszergazda, szakoktató - raktáros, itt csak az oktatói munkakört adjuk meg?

A rendszergazda pedagógus besorolást kap ezért felvihető a rendszerbe a munkaköre, mint „tanár”
A raktáros esetében először, mint szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktatót kell felvinni a kollégát az adott óraszámával, majd a további munkaügyi adatok fülön kell felvenni a raktáros munkakört.

Vezetőnél munkakörként a tanárt szerepeltessük és csak a veztői óraszámoknál válasszuk az ellátott feladatként intézményvezető, vagy helyettes stb. ?

Igen.

A tantárgyfelosztás tartalmazza a külső gyakorlati képzőhelyen ellátott szakmai óraszámokat. Ezt jelenleg ezen a néven vittük be az excel táblába különböző képzéseknél. Vendéglátóipari képzéseink, egészségügyi és szociális képzéseink vannak, eltérő képzőhelyekkel. Tudja ezt majd automatikusan értelmezni a Kréta rendszer, vagy eltérő néven kell bevinni külön-külön feladatellátási helyként hozzárendelni?

A rendszerben nem okoz gondot, ha minden ilyen óra azonos tanár néven fut (külső gyakorlati képzőhely). Kérem jelen pillanatban ezt az iránymutatást vegye alapul.

Osztályhoz (utána csoporthoz) tanulólétszámot hogyan tudok hozzárendelni? Nem találtam erre cellát, illetve a tanulókat hozzárendeltem az osztályokhoz, de úgy sem írt ki létszámot az osztályoknál).

A tanulói létszámot külön nem tudják megadni, a besorolások után fognak majd látszódni a felületen.

Hogyan kezelhetők a nem 45 perces tanórák?

A nem 45 perces (pl. 40 vagy 60 perces) tanórák kezelsééről ide kattintva olvashatja el a részletes útmutatást!