Adott intézményhez tartozó évfolyamok listája. Rákattintva valamelyik évfolyamra megtekinthetők annak részletes adatai.

A fejlécben van lehetőség az intézmény évfolyamai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.


Az évfolyamok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


Az áttekintés megmutatja az adott évfolyam adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok.


Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamokon a Tantárgyi bukás átlagos értékét.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok Tanulmányi átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamon bukásra álló tanulók arányát.


Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását.
Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát.
Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét.
Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján.
Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát.


Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.

|Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait.


Megmutatja az adott évfolyamra járó, bukásra álló diákok időbeli változásait.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok létszámának időbeli változásait.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok mulasztási adatainak időbeli változásait.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait.
Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.


|

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát.
Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi azámát  %-os arányát évfolyamonkénti bontásban.
Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban.
Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban.


Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok év végi tanulmányi átlagát.
Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát évfolyamonkénti bontásban.
Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban.
Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban.