Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az e-Ügyintézés modul Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalát bemutató videókat tekinthetnek meg az alábbi oldalon, az ügytípusoknak megfelelő bontásban.

Image Modified

Children Display
pageAz e-Ügyintézés Gondviselői/Szülői/Tanulói oldaláról készült videók