Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üdvözöljük a KRÉTA Tudásbázison!

A KRÉTA Tudásbázis Portál célja, hogy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer felhasználói (fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a KRÉTA valamint a KRÉTA rendszerhez kapcsolódó további szoftvermodulok használatához. 

A tudásbázisban megtalálhatók a KRÉTA rendszer valamennyi moduljának felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók, továbbá számos videó is segíti a felhasználókat.  


Előzetes tantárgyfelosztás 2021/2022 tanév Felhasználói útmutató

Letölthető a tankerületi központok fenntartásában működő intézmények részére az előzetes tantárgyfelosztás felhasználói útmutatója a Felhasználói Útmutató a KRÉTA előzetes tantárgyfelosztás (2021/2022 tanév) linken.

KRÉTA

Keresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

Szoftverfrissítések, újdonságok

Kréta 2.98.2 verzió újdonságai (2021.07.22.)

 A szinkronizáció esetén nem látható adatszótár elem kezelésének javítása

Az intézményi KRÉTA felületen egy olyan adatszótár eleme, amely nem látható státuszra van állítva, melyet a HR - SAP szinkronizálás során a Központi rendszerből frissítettek, akkor az intzményi felületen "Ismeretlen érték" megnevezés jelent meg eddig.

Ezentúl, ha egy adatszótár eleme nem látható tulajdonságú az intézményi rendszerben, de központi szinkronnal beállított érték, mégis látszódni fog az alkalmazotti adatlap megfelelő mezőjében.


Kréta 2.98 verzió újdonságai (2021.07.06.)

 Munkaidő adminisztrációs segéd megjelenése a felületen

A Testreszabás menüpont / Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban elérhetővé vált a Kötött munkaidő megjelenítése kapcsoló.

Az opcióval beállítható, hogy az alkalmazottak számára megjelenjen-e - a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetben - a heti kötött munkaidejük az alábbi bontásban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, valamint a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része. 

Az adminisztrátorok által bekapcsolt funkció hatására mind az Admin felület / Naplóellenőrzés, mind a pedagógusi Naplózó felület / Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része nézetben megjelenik a Munkaidő adminisztrációs segéd üzenet.

Az információs ikon fölé vitt egérmutatóval megjelenik a funkciót magyarázó leírás is:

"A munkaidő adminisztrációs segéd megjeleníti Ön számára, a Tanórák/Napirend fülön (első érték), illetve Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része fülön (második érték) rögzített időelszámolást."


 Túlórának jelölt óra helyettesítés opciója

Abban az esetben, ha egy olyan órát írunk ki helyettesítésre, amelynél a Túlóra opció is jelölve van, akkor a helyettesítés mentése előtt a felület visszakérdez, hogy a helyettesített óra is Túlórának legyen-e jelölve.

Ekkor a helyettesítést kiíró felhasználó eldöntheti, hogy mi történjen a továbbiakban:

 • Vissza -> ekkor nem rögzíti a helyettesítést a rendszer, visszatérünk arra a felületre, ahonnan ezt az üzenetet kaptuk.
 • Igen -> ekkor a helyettesítés naplózásakor alapértelmezett be van pipálva a Túlóra opció.
 • Nem -> ekkor a helyettesítés naplózásakor nincs alapértelmezetten bepipálva a Túlóra opció (az órarendi elem adatai ellenére sem!)

Amennyiben az adott KRÉTA rendszerben engedélyezve van a napló felületen, hogy a Pedagógusok maguknak vegyenek fel helyettesítéseket, akkor az Ő felületükön is megjelenik az erre vonatkozó kérdés. Itt a bent hagyott pipa jelenti a Túlóra, míg a kivett pipa a Nem túlóra jelölést.


 SZIR tanulói adatok nyilvántartása - adatkörök kiegészítése

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. és az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvények alapján a SZIR tanulói adatok nyilvántartásával összefüggésben a KRÉTA-ban tárolt adatok körét és adatszótár elemeit bővíteni szükséges a Tartózkodási jogot igazoló okmány, az Okmány szám és a Nemzetközi biztosítási okmány szám értékekkel.

Ennek megfelelően a Tanulói adatlapon az  Alapadatok fül kiegészítésre kerül a Tartózkodási jogot igazoló okmány listával, mely adatszótár, nem bővíthető manuálisan a felhasználó által, és kiválasztható elemei: 

 • Regisztrációs igazolás
 • Tartózkodási kártya
 • Állandó tartózkodási kártya

Valamint megjelenítésre kerül az Okmány száma mező, mely szabadszöveges mező (pl. TK000121, 000002318) 20 karakter hosszú adatbevitellel.

Tanulói adatlapon az Igazolványok fülön, a TAJ szám alá megjelenítésre kerül a Nemzetközi biztosítási okmány száma szabadszöveges mező, mely 30 karakter hosszú adatbevitelt tesz lehetővé.


 Központi rendszerből szinkronizált Alkalmazotti adatok szerkeszthetősége

A Központi KRÉTA rendszerén keresztül, a Fenntartó SAP rendszeréből szinkronizált Alkalmazotti adatok a későbbiekben az egyes intézményi KRÉTA rendszerekben már nem módosíthatóak.

Az ilyen, a HR modulon keresztül szinkronizált alkalmazottaknál, a nem módosítható elemeknél megjelenik egy információs tooltip:

"Az adat a HR modul által szinkronizált alkalmazottaknál nem módosítható."


 Központi rendszerből frissített Alkalmazottak adatmódosítására felhívó dashboard üzenet és excel-export

Az intézményi dashboard admin üzenetek között megjelenik egy új figyelmeztetés, melyben az intézményi adminisztrátorok figyelmét felhívja a rendszer, hogy az alkalmazottakat érintő HR adatszinkronizáció történt. 

Címe: Alkalmazottak adatszinkronja

Tartalma:

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben az alkalmazotti adatok egy részének szinkronizálása a Tankerületi Központ által, a munkaügyi nyilvántartó rendszerből (KRÉTA SAP HR) történik. Ennek eredményeként az intézményi alkalmazottak adatainak szerkesztési lehetőségét fokozatosan és részlegesen kivezetjük a felületről. A már frissített alkalmazottak ezen adatai a felületen csak részben lesznek módosíthatóak! 

A központilag frissített alkalmazottak listáját ITT tekintheti meg! 

Együttműködésüket köszönjük! 


 A Tanév rendje menüpont csak az aktív tanévben érhető el

A Tanév rendje menüpont se a korábbi, se a jövő tanévben nem, csak az aktív tanévben érhető el a későbbiekben.


Kréta 2.97 verzió újdonságai (2021.06.18.)

 Adatszótár módosítás HR adatszinkronhoz

A HR modul adatszinkronizációjához módosításra/bővítésre kerül több Adatszótár (munkakör típus, állampolgárság, ország típus).


Kréta 2.97 verzió újdonságai (2021.06.16.)

 2021/2022-es tanév rendjének beállítása

A 2021/2022-es tanév rendjének beállítása megtörtént a megjelent EMMI rendelet tartalma alapján a jövő tanévi felületeken.

 Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz dokumentum javításra került

Bizonyos esetben a Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz dokumentum alsó, Adattábla része feljebb csúszott a "Csak Adatok" generálása, esetén, mely összecsúszás javításra került.

 Év végi statisztika javítása

Korábban nem jelentek meg az osztályból tanév közben kisorolt tanulók év végi adatai, mely javítása megtörtént.

 Tantárgyak tulajdonságainak módosítása

Azoknál az Altantárgyaknál, amiknél a felhasználó "Altantárgyként bizonyítványban" jelölést bekapcsolta, kötelező megadni a "Kapcsolódó főtantárgy neve" értéket.

 Csoportos záradékolás javítása

Tömeges, csoportos záradékadás esetén a ki- vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet inaktív volt, ennek javítása történt.

 AMI törzslap módosítások

Az AMI törzslap generálásakor korábban nem kezelt hibaüzenetek kerültek megjelenítésre:

 • figyelemfelhívó szöveg jelenik meg, ha a Növendéknél egynél több Főtárgy lett megadva az egyéni és a csoportos szekcióban összesen
 • a csoportnaplókban csak a Növendék csoportra vonatkozó naplószáma jelenik meg, az osztályok naplószámai nem
 • a nem AMI modulban létrehozott AMI osztályok esetében megjelenő Szakmajegyzék blokk eltávolításra került
 • ha a Növendékhez olyan tantárgyból rögzítettek év végi értékelést, mely tantárgy nincs a növendékhez Tantárgyfelosztásban kapcsolva, akkor is megjelenik a Törzslapon az így adott értékelés

Kréta 2.97 verzió újdonságai (2021.06.07.)

 Elérhetővé vált a 2021/2022-es tanévi felület

Elérhetővé vált a 2021/2022-es tanévi felület az admin rendszerben, a jövő tanév előkészítése céljából.


 Elérhetővé váltak az AMI törzslapok

Az Alapfokú művészetoktatásra jellemző egyedi értékekkel kialakított AMI törzslapok generálási lehetősége elérhetővé vált a Dokumentumok menüpont / Értesítők, törzslap, bizonyítvány szekcióban Törzslapkivonat (alapfokú művészetoktatás) néven. 

 Új menüpont használható (Léptetések) a jövő tanévi felületen

Új menüpont használható (Léptetések néven) a jövő tanévi felületen. Ezzel külön vált a Tanulók besorolása és a Tanulók léptetése folyamat.

A Léptetések menüpont bővebb leírását, és az Osztály/Csoportléptetések folyamatát az alábbi oldalakon találják.


 Osztályba be nem sorolt tanulók léptetése

Lehetőség van a jövő évi felület / Léptetések menüpont / Osztály tanulóinak léptetése funkción belül nem csak jelenlegi osztályt választani, hanem kijelölni az "Osztályba be nem sorolt tanulók (2020/2021-es tanév)" értéket.

A léptetés kiinduló osztályai részben, a felületen megjelenik a legördülő menü első eleme: Osztályba be nem sorolt tanulók (2020/21-es tanév)

Ha az elemet kiválasztjuk, akkor megjelennek az olyan aktuális tanéves diákok, akik nincsenek besorolva osztályba.

Így a felületen léptethetővé válnak külön a tanulók is.

Ezen kívül meg kell jeleníteni azokat a tanulókat is, akik nem rendelkeznek aktív tanulócsoport értékkel, ez fontos, mert így az osztályba még nem sorolt tanulókat, és a kiírt tanulókat is látni lehet a listában.

 Záradékkezelés módosítása

A Záradékoknál elérhető "Ki- vagy átsorolási záradék" jelölőnégyzet értékét a felhasználók utólag is tudják módosítani, kivenni ezt a tulajdonságot, azonban azzal a megkötéssel, hogy ha egy tanuló már ki lett sorolva egy osztályból, akkor legalább 1 db "Ki- vagy átsorolási záradék"-ának maradnia kell.


 Záradékkezelés módosítás - keltezés

A korábbi években (és még idén is) sok iskola a záradék szöveg részeként vette fel a keltezést. Ez egyébként megfelelő, sőt mi is ezt tanácsoltuk a számukra. Azonban az új záradékkezelés lehetővé tette a záradék helyének és idejének külön megadását, ami így meg is jelenik a záradék alatt. Így, ahol az előbbiekben leírtak szerint jártak el, duplán jelenik meg a záradék, ami problémát okozhatna.

Ennek megoldására egy beállítási opciót került a dokumentumok generálásának beállításai közé.
Neve: Záradék keltezésének megjelenítése
Alapérték: Bepipálva
Működés: Ha be van pipálva, akkor a jelenlegi működésnek megfelelően jelenik meg a keltezés a záradék alján a szokásos Település, Dátum formátumban; Ha nincs bepipálva, akkor ez nem jelenjen meg, csak a záradék szövege
Érintett dokumentumok: Félévi és Év végi értesítő; Törzslapok; Osztálynapló.

 Új lista (Feladatok listája) érhető el a rendszerben

Új lista (Feladatok listája) érhető el a rendszerben az Admin felület e-Napló menüpontban, a Házi Feladatok szekcióban. Itt az adminsztrátorok kikeresheti, listázhatják és exportálhatják a Pedagógusok által a DKT modulban rögzített Feladatokat.


 Vezető pedagógus jelölés az alkalmazottaknál

A Klebelsberg Központhoz tartozó intézmények számára az Alkalmazotti felület / Elsődleges munkaügyi adatok lapfülén elérhetővé vált (akár többes módosítással is jelölhetően) a Vezetőpedagógus/Vezető óvodapedagógus tulajdonság jelölőnégyzet.

 KIFIR import lehetőség

A jövő tanévi felületen az Importálások menüpont / Tanulói importálások szekcióban elérhető a KIFIR import. 

A felhasználó a FÁJL KIVÁLASZTÁSA gomb megnyomása után kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek. Ügyeljen arra, hogy a KRÉTA rendszer csak a KIFIR-ből kinyert Excel (XLSX) exportot dolgozza fel. A táblázatban található oszlopok sorrendjének és formátumának meg kell egyeznie a KIFIR táblázat formátumával, ellenkező esetben a rendszer nem importálja be az adatokat.

Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására!

 Értékelés mondatbank import módosítása

Az Értékelés mondatbank elemeinek importálása során 4'000 karakter hosszúságig lehetséges a szöveges értékelések rögzítése, a korábbi 2'500 helyett.

 Digitális oktatási jellemzők visszahelyezése az eredeti helyükre

A Digitális oktatás során, a könnyebb kitöltés érdekében a Naplózási főoldal tetején megjelenítésre került 3 jellemző visszahelyezésre került saját, külön Digitális oktatás adatlapfülre.

Ezen értékek a következőek:

 • Válassza ki, hogy milyen eszközt használ az órán a diákokkal történő on-line kapcsolattartásra


 Nyári Szakképzési ösztöndíj utalások módosítás

A nyári szakképzési ösztöndíj utalásoknál a jogszabály alapján a június hónapban történő megjelenítéseknél és adatközléseknél különbséget kell tenni végzős és nem végzős tanulóknál, annak érdekében, hogy a vonatkozó jogosultságok szerint történhessen a folyósítás. Az Ösztöndíj értékeket tartalmazó táblázatban ennek megfelelően változnak az adotttanulóra érvényes összegek.

 • Végzős tanulók esetében júniusban 1 hónapnyi ösztöndíj kerül megállapításra. Amelyik osztálynál be van állítva (pipálva), hogy „Végzős évfolyamú osztály a jelenlegi tanévben”, ez a beállítás kivetül az egyes tanulókra is az adott osztályban, így ezen tanulóknak június 15-i lekérdezéssel „csak” 1 havi (júniusi) ösztöndíj jár, természetesen a szokásos ösztöndíj vizsgálatok mellett. 
 • Nem végzős tanulók esetében 3 hónapnyi ösztöndíj kerül(het) megállapításra. Akiknél a szokásos ösztöndíj megállapításon felül az állapítható meg, hogy nem végzős, azok június 15-i lekérdezés szerint 3 havi (június, július, augusztus) ösztöndíjra jogosultak.
 • Beszámításos tanulók, ha végzős osztályban vannak, akkor végzősök is.
 Szakképzési ösztöndíj - tanulói lista módosítása

A Szakképzési juttatások / Szakképzési ösztöndíj tanulói listájában kiválasztható, hogy az összes diákot, vagy csak a Szakképzési ösztöndíjban érintetteket jelenjenek meg. 

Új szűrőparaméter (Tanulók megjelenítése), melynek elemei:

 • Ösztöndíjas évfolyamok tanulói (itt csak a Szakképzési ösztöndíjban érintett tanulók láthatóak, alapértelmezett megjelenés)
 • Összes tanuló (minden tanulót megjelenítő nézet)
 Távollétkezelő modul módosítás

Az intézményi távollét kezelésnél a vezetői szerepkörök kibővítésre kerültek az NSZFH intézményhálózatában, az igazgató (az intézményvezető mellett) és az igazgatóhelyettes (az intézményvezető-helyettes mellett) értékkel.

 Mobil Push üzenetek átalakítása

A különféle Push üzenetek a Mobil Applikációkban átalakításra kerültek, hogy egy külön Cím értéket tartalmazva könnyebben legyenek megkülönböztethetőek és informatívabbak legyenek a felhasználók számára. Több Push üzenet tartalma is bővítve lett, hogy már annak "felugrás" / megjelenése során is bővebb információt érjenek el róla a felhasználók.

 Órarend módosítás Figyelmeztetéseinek átalakítása

Az Órarend módosításkor megjelenő Figyelmeztetések átalakításra kerültek, hogy abban az esetben, ha egy foglalkozásra már van rögzítve Számonkérés előrejelzés, vagy ki van írva Helyettesítésre, akkor az ezekre vonatkozó figyelmeztetések minden módosítás típus (Egy nap, Év végéig, Máig, Egész tanév) esetén a megfelelő Figyelmeztetés szöveggel jelenjen meg.

 Hibaüzenet kiegészítés

Ha egy felhasználónak manuálian be akarunk állítani felhasználónevet, vagy módosítani a jelszavát, akkor abban az esetben, ha a belépési azonosító már más felhasználónál (is) meg van adva, helyesen nem engedi a program, azonban  csak annyi szerepelt a figyelmeztető ablakban, hogy "A megadott oktatási azonosító vagy felhasználónév már létezik!"

A módosítást követően a figyelmeztető ablakban megjelenik az is, hogy melyik adat, és melyik másik felhasználónál van használatban, hogy ez alapján könnyebben legyen ez visszakereshető és javítható.

 Módosításra került az Alkalmazotti adatok - Betekintő nézet

Módosításra került az Alkalmazotti adatok - Betekintő nézet, amit az Alkalmazottak menüpontban, az egyes tanárokat kiválasztva, és a Nagyító (megtekintés) ikont választva lehet elérni. Itt az Órarendi órák fül hiányos volt, nem jelentek meg a Nem elérhető órarendi elemek pontban szereplő órák. Ez most javításra, kiegészítésre került.


 Új riport (Ebéd normatíva riport) érhető el

Új riport (Ebéd normatíva riport) érhető el a Dokumentumok menüpont Tanügyi ellenőrzés szekcióban. A riport generálásakor beállított (1-10.) órát követően hiányzó tanulókat gyűjti össze a táblázat, mint azokaz, akik a hiányzásuk miatt az ebédeltetésben nem vettek részt.

Az excel állományban a diák Oktatási azonosítója, Neve, Dátum, és egy Hiányzott oszlop jelenik meg, aminek értékei 1 ha igaz és 0 ha hamis lehet.


 Törölhetőek a Kerettantervek

A Kerettantervek törölhetővé váltak a rendszerben abban az esetben, ha

 • a törölni kívánt tantervhez nincs egy osztály/diák kapcsolat sem
 • még legalább egy Tantervnek léteznie/maradnia kell a rendszerben (az, hogy a Kerettanterv pipát beállították-e, az teljesen mellékes)
 • csak aktuális tanévben lehet tanterveket törölni


 Osztály/csoport törlés módosítása

Az Osztály/csoport törlési folyamat módosításra került. Ha egy Osztály/csoporthoz csak és kizárólag rendszerüzenet típusú elektronikus üzenet tartozik, akkor az az Osztály/csoport törölhető, a kapcsolódás ellenére is.


 Beiratkozás felület módosítás

A KRÉTA és a KIR rendszerek közötti Szinkronizációs folyamat kieglézítésre került egy KIR Státusz törése funkcióval. Erre azért került sor, mert több esetben a nagymennyiségű, egyidejűleg indított KIR Szinkron folyamat nem zárult le sikeresen, a Nebulók Szinkron státusza nem zárult le szabályosan, és ezen Nebulókra ismételt Szinkron nem volt kérhető a felületen, csak fejlesztői beavatkozás után.

Ezentúl ennek a gombnak a segítségével a Felhasználók is elvégezhetik a két rendszer közti szinkron folyamat alapállapotba helyezését, és megindíthatják az ismételt szinkron folyamatot.


Kréta 2.96 verzió újdonságai (2021.05.12.)

 Az aSc Órarend importálás módosítása

Az aSc Órarendkészítő webes verziója által generált, KRÉTA rendszerbe importálható XML állomány eltér a korábbi, telepíthető verzió által generált állományoktól, ezért az aSc importálási folyamatok további átalakításra kerültek a tömbösített, dupla, tripla, stb. órák helyes kezelésének érdekében.


 Nebuló export bővítésre került

A Beiratkozás menüpont Export állományában mind a Nebulóhoz rögzített Tagozat, mind a választott Egyház/Vallás is megjelenik, felhasználói kérések alapján.


Kréta 2.96 verzió újdonságai (2021.05.04.)

 Az aSc Órarend importálás módosítása

Az aSc Órarendkészítő webes verziója által generált, KRÉTA rendszerbe importálható XML állomány eltér a korábbi, telepíthető verzió által generált állományoktól, ezért az aSc importálási folyamatok (mind az órarend, mind a TTF importálás során) átalakításra kerültek a tömbösített, dupla, tripla, stb. órák kezelésének érdekében.


 Új Alkalmazotti export lehetőség (TAJ szám)

A Nyilvántartás / Alkalmazottak felületen új export állomány érhető el, mely az Alkalmazottak Személyi adatai lapfüleőn található adatokat emeli ki külső állományba, tartalmazva többek között az Alkalmazottakhoz rögzített TAJ szám értékeket is.


 Már rögzített Mulasztások több adata jelenik meg a felugró ablakban

Az Osztályfőnöki feladatok / Mulasztások kezelése felület / Napló nézetben bővítésre kerültek a felugró ablakokban megjelenő információk, felhasználói kérések alapján.

Új adatsorok:

 • Igazolás típus
 • Megjegyzés


 Új Testreszabás beállítás az órarendi elemek rögzítésére

A Testreszabás menüpontban "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai" csoportban, a "Tanár vehet-e fel órát magának?" opció elé bekerült az "Órarendi elemek rögzítésének előfeltétele" opció. 

Az opcióval beállítható, hogy az órarendi elemek rögzítésekor - az adminisztrátori rendszerben - csak a tantárgyfelosztásban szereplő adatok alapján lehet felvenni órákat, vagy ez annak hiányában is megtehető-e.

Választható értékek:

 • Csak TTF alapján rögzíthetők
 • Csak nem nulla órás TTF elem alapján rögzíthetők
 • TTF nélkül is rögzíthetők (ez az alapértelmezett, jelenlegi működésnek is megfelelő beállítás)


 Oktatási Azonosító szerepeltetése több export állományban

A Nyilvántartás Tanuló és Felhasználó felületeken található minden export állományba áthelyezésre/beillesztésre került a tanuló neve után Oktatási Azonosítója, több felhasználói kérés alapján.


 TTF óraszám kalkulálása Napirend importálás esetén

A Napirendi foglalkozások importálása esetén a létrejövő TTF elemek óraszámainak kalkulálásánál a rendszer figyelembe veszi a már létező csoportok csoporttípusát, és az ezekhez a csoporttípusokhoz beállított perc értékek alapján hozza létre a TTF elem óraszámait.

Pl: egy 60 perces órahosszúságú csoporttípus esetén, ha a csoport 30 perces órát kap a Napirendi felületen, akkor 0,5 óra lesz a TTF-ben! Természetesen, ha több elem van egy héten, akkor a perceket is összegezzi az import folyamat. 

Amennyiben vannak más hetirendek (pl. A és B hét - a MInden héten kívül), akkor azok az órák, amelyek A vagy B héten vannak csak "fele annyit érnek", mert belőlük csak kéthetente van az adott óra (persze több ilyen óra is lehet az órarendben, ezeket szintén összegzi a folyamat).


 Elérhetővé vált a 3, Digitális oktatással kapcsolatos lista az Adatszótárak felületen

Elérhetővé vált az intézményi rendszerekben a 3, Digitális oktatással kapcsolatos lista adatszótára, így azok elemeit az intézmények szabadon sorrendezhetik, láthatóságát kikapcsolhatják saját felhasználási gyakoriságukhoz beállítva. A listák továbbra is zárt adatszótárak maradtak, intézményi külön bővítésére nincs lehetősége az intézményeknek.


 Mulasztási értesítő generálási felület kiegészítése

Abban az esetben, ha egy tanulónak nem generálható az adott típusú értesítő a beállított paramétereknek megfelelően, akkor a figyelmeztető ablak szövege kiegészül további leírásokkal:

"Kérjük, ellenőrizzék a tanuló mulasztási adatait, mert előfordulhat, hogy azok még kezeletlenek.

Ellenőrizzék továbbá, hogy:

 • az igazolatlan mulasztások tanórai célú foglalkozásokon keletkeztek-e; 
 • a tanuló tanügyi adatai között őt tankötelesnek vagy nem tankötelesnek jelölték;
 • és az ennek megfelelő dokumentumot próbálják-e letölteni."


 Tantárgy ablak módosításra került

A Tantárgyak módosítása esetén, az ablak fejlécében, mind a tantárgy neve, mind a tantárgy rövid neve megjelenik a könnyebb beazonosítás és szerkesztés érdekében, felhasználói kérés alapján.


 Tantárgyfelosztás módosítási ablak változtatása

A tantárgyfelosztás módosítása során eddig "Hiba történt a művelet során" üzenetet kaptak a felhasználók, amennyiben az órarendben van párhuzamosan óra (naplózva vagy naplózatlanul) aminek a tantárgya az új tantárgy. A hibaüzenet kiegészítésre került, hogy a felhasználók az ütközést el tudják távolítani.

"A módosítás nem végezhető el, mert a XXX napon vannak ütköző órák a korábbi és az új adatokkal is!"


 Osztálynapló dokumentum átalakítása

A Naplózott, majd Naplózást törölt és Ismét naplózott tanórák bizonyos eseteiben az Osztálynaplóban megjelentek a visszavont naplózások Óra címei is, mely téves megjelenítés javításra került.


 Nebuló export bővítése - Összevont osztály értékkel

A Nebuló export bővítésre került az Összevont osztály értékkel.


 Szakképzési Juttatások felületen új üzenet került bevezetésre

A Szakképzési Juttatások felületen bevezetésre került az átlag minimum alatt vizsgálat eredményének megjelenítése és ezzel összefüggésben egy új Nem jogosultság oka üzenet, mivel nem kerülnek automatikusan elutasításra azok a diákok akiknek 2.00-ás átlag alatt rögzítenek az intézményi adminisztrátorok kézzel.

Nyilvántartás/Tanulók/Szakképzési juttatások/Tanuló ösztöndíj adatai -> Kézzel megadott 2,00 alatti átlag esetén (mentés után): 

 • az Ösztöndíjra nem jogosult tájékoztatás helyett Átlag minimum alatt, ösztöndíjra nem jogosult üzenet jelenjen meg.
 • Ha több elutasítási ok is szerepel a tanulónál, nem csak ez az egy, akkor a mostani, ösztöndíjra nem jogosult tájékoztatás marad meg.

Szakképzési juttatások/Szakképzési ösztöndíj -> Nem jogosultság oka oszlopban ilyenkor jelenik meg: Átlag minimum alatt érték.


 Felületi elnevezések változtak az Egyszeri Pályakezdési Juttatások modulban

Az alábbi feliratok mósiításra kerültek az Egyszeri Pályakezdési Juttatások modulban

 • A vizsgán megszerezhető szakképesítés azonosítószáma; -> A vizsgán megszerezhető szakma azonosító száma
 • A vizsgán megszerezhető szakképesítés megnevezése; -> A vizsgán megszerezhető szakma megnevezése.
 • azonosítószáma -> azonosító száma
 • javító vizsgázó -> javítóvizsgázó 


Kréta 2.95 verzió újdonságai (2021.04.19.)

 Számonkérés előrejelzés ToolTip módosítás

Bizonyos esetekben a Számonkérés előrejelzés értéke másik foglalkozás felugró ToolTip ablakában jelent meg, ez javításra került.


Kréta 2.95 verzió újdonságai (2021.04.15.)

 Nebuló KIR szinkron módosítás

A Nebuló KIR szinkron háttérfolyamatban történt módosítás a rendszerek kommunikációjának elősegítése érdekében.


Kréta 2.95 verzió újdonságai (2021.04.08.)

 Elérhetővé vált a Beiratkozás menüpont

Az Adatszolgáltatás menüpontban elérhetővé vált a Beiratkozás funkció.

A felületen van lehetőség a körzetes Nebulókat tartalmazó excel listák importálására.

A kapott táblázat első 7 sorát szükséges törölni (ha a fenntartó nem tette meg), hogy a kapott táblázat fejléce (a 8. sor helyett) legyen a megszokott fejléc helyen (az első sorban), úgy tudják beimportálni azt az intézmények.


 Digitális oktatás beállítások áthelyezése naplózási felületen

A Naplózási felület tetejére került áthelyezésre a Digitális oktatás során jelölendő 3 beállítási lehetőség a korábbi külön lapfülről.


 On-line óra jelölés megjelenik a foglalkozások felületen

A foglalkozásokon megjelenik mind a naplózott, mind a naplózatlan vagy jövőbeni órákon az On-line óra jelölés a Tanóra adatai/Speciális adatai felületen.


 Megadható a Fogadóóra jelentkezés határideje

A Fogadóóra jelentkezés határideje megadható annak létrehozása során. Kiválasztható, hogy a Fogadóóra kezdete előtt 1-3-6-12-24 órával a jelentkezés lezárjon e.


 Órarendben további adatok jelennek meg a felugró ablakban

Az Órarendben a foglalkozásokra vitt egérmutató hatására további adatok jelennek meg a felugró ablakban:

Jövőben lévő óra esetén az órára előre rögzített Számonkérés előrejelzés témája.

A már lenaplózott órák esetében az Óra témáján kívül a beállított Digitális oktatás adatai értékek is láthatóak a  Számonkérés előrejelzés témája mellett.


 Digitális oktatás beállítások ellenőrizhetősége

A foglalkozásokon beállított Digitális oktatás értékek kereshetővé váltak az e-Napló / Tanórák és Helyettesítések listájában. Az értékek exportálásra kerülnek az XLS állományokba is.

Új funkcióként, az "" többes kiválasztású mezőnél megjelent a Minden elem kiválasztása/eltávolítása lehetőség is.

 


 Új Kötelező dokumentum típus feltöltése lehetséges

Új Kötelező dokumentum típus feltöltése vált lehetővé a Nyilvántartás / Intézményi adatok felületen: Működési engedély


 Tanárgyak speciális tulajdonságai a felhasználó által beállíthatóak

A Tantárgy Speciális adatlapján 4 speciális tulajdonsága állítható be az adott tárgynak:


Az egyes beállítások befolyásolhatják más tulajdonságokat, így azok egymástól függően automatikusan is ki-be kapcsolódhatnak a felhasználó jelölésének hatására.


 A tantárgyak adatlapján felületi átnevezések történtek

A korábban elkészült felületi elnevezések az alábbiak szerint módosultak az egységesítés miatt: 

Felnőttoktatás tantárgy -> Felnőttoktatási tantárgy

Kollégiumi tárgy -> Kollégiumi tantárgy

EGYMI tárgy -> EGYMI tantárgy

AMI tárgy -> AMI tantárgy

Művészeti szakgimnáziumi tantárgy -> MSZG tantárgy


 AMI vagy MSZG tantárgyak esetén további tulajdonságok aktiválódnak

Az AMI vagy MSZG tantárgyak jelölése esetén további tulajdonságok aktiválódnak, legördülő listából elérhetővé válnak a Műfaj és Tanszak adatszótárak elemei.


 Új adatszótárak váltak elérhetővé és szerkeszthetővé

A Nyilvántartás / Adatszótárak menüpontban elérhetővé vált a Műfaj és Tanszak adatszótár, mely elemei az AMI vagy MSZG tantárgyak estében választhatóak ki.


 Csoportokban adott záradékok megjelenítése a csoportnaplókban

A Csoportokban adott záradékok megjelenítésre kerülnek a csoportnaplókban.


 Csoportok tanulóinak listáinak bővítése

A Tanulók besorolása menüpont Csoportok és Csoportokból kiírt tanulók listáin megjelenő "Tanuló osztálya(i)" érték az exportálható állományokba is bekerülnek a tanuló neve utáni oszlopba.


 Záradék adásának osztály/csoport értéke is megjelenik a felületeken

A Tanulói adatlap Záradékok fülén a záradékoknál feltüntetésre kerül, hogy a tanuló melyik osztályban/csoportban kapta az adott záradékot.


 Pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás generálható a rendszerből

A funkció elérhetősége ideiglenesen felfüggesztésre került a fenntartó kérésére.


A Dokumentumok / Pedagógus szekció / Igazolás típusok részén generálható a Pedagógusok számára "Pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás".

A megjelenő ablakban beállíthatóak az egyes értékek, majd a Letöltést követően elkészül a PDF vagy WORD nyomtatvány.


 Testreszabás beállítás módosítás

Az Záradékok kezelésével kapcsolatosan Testreszabás beállítások kerültek módosításra:

 • Az „Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát” opció módosítása: 
  • Új elnevezés: Osztályfőnök rögzíthet évközi záradékot az osztályába járó tanulók számára.
  • Új leírás: A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon rögzíthetnek záradékot az osztályukba járó tanulók számára (azonban ezt nem jelölhetik „Ki- vagy átsorolási záradéknak”), és az általuk korábban rögzített elemeket módosíthatják, törölhetik. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' IGEN-re van állítva.
  • Igen érték esetén: Ha ez IGEN értékű, akkor az ’Osztály tanulói’ menüpontban nem csak olvasni lehet a korábbi záradékokat, aktív a Módosítás és Törlés gomb is, és új záradékot is vehet fel. Az osztályfőnök törölhet vagy módosíthatja azokat a záradékokat, amelyeket korábban ő rögzített. Fontos, hogy a Ki-vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet ekkor is inaktív, azt a következő beállítás külön szabályozza!


 • Az „Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát” opció módosítása:
  • Új elnevezés: Osztályfőnök rögzíthet ki- vagy átsorolási záradékot az osztályába járó tanulók számára.
  • Új leírás: A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon rögzített záradékokat jelölhetik „Ki- vagy átsorolási záradéknak”. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' és az ’Osztályfőnök rögzíthet évközi záradékot az osztályába járó tanulók számára’ is IGEN-re van állítva.
  • Igen érték esetén: Ha ez IGEN értékű, akkor az ’Osztály tanulói’ menüpontban, a záradékok rögzítése, módosítása során a Ki-vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet állapotát is módosíthatja, az nem inaktív. Minden más ugyanúgy történik, mint ahogy a másik opciónál le van írva.


 Záradék kezelés módosítás

A Záradékok felvitele során a megjelenő ablakban van lehetőség jelölni, ha a záradék "Ki- vagy átsorolási záradék".

Fontos, hogy a záradéknál külön kell megadni, hogy mely dokumentumokban szerepeljen, azaz külön szabályozható, hogy Törzslap, Bizonyítvány (Félévi és Év végi értesők) és Napló (Osztálynapló és Osztályozó napló) mindegyikében, vagy csak bizonyosokban jelenjen meg a későbbiekben a záradék. 

Ha rögzítésnél nem pipáljuk be valamelyik jelölőnégyzetet, akkor dokumentum generálásnál akkor se fog megjelenni a záradék, ha bepipáljuk a "Tanulók záradékainak megjelenítése" jelölőnégyzetet.


 Iskolaőr menüpont elrejtése

Az Iskolaőr menüpont csak akkor jelenik meg a rendszerek menüpontjai között, ha van legalább 1 Alkalmazott, akinek az Elsődleges munkaköri adatainál beállításra került az "Iskolaőr" munkakör.


 Szakképzési juttatások Tanulói adatlap fül átalakítása

A Szakképzési juttatások Tanulói adatlap fül átalakításra került, két, külön-külön lenyitható szekcióba kerültek az adott funkcióhoz tartozó értékek, jobban elválasztva azokat egymástól.


 További mulasztási értesítő típusok érhetőek el a Dokumentumok / Igazolások, mulasztási értesítők Szkt. szekcióban

További, jogszabály alapján használatos mulasztási értesítő típusok érhetőek el a Dokumentumok / Igazolások, mulasztási értesítők Szkt. szekcióban.


 Új törzslap érhető el a rendszerben

A jogszabályi megfelelőség érdekében új egyéni törzslap fejléc szükséges, amiért egy új Törzslap érhető el a felületen a ’Dokumentumok’/’Dokumentumok’ menü, ’Értesítők, Törzslap, bizonyítvány’ szekció, ’Törzslapok’ blokkjában.

Elnevezése: Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (új, gépi)


 Új törzslapon kiválasztható Jegyzék adatok

Az új törzslap generálása során megadható, hogy azon szerepeljenek e a Jegyzék adatok. A letöltési paramétereinél amennyiben jelölik a Jegyzék jelölőnégyzetet, az alábbi plusz paraméterek jelennek meg: 

  1. Blokk elnevezése: Régi Szkt. - OKJ
   • Szakmacsoport 
   • Ágazat 
   • Szakképesítés
   • Részszakképesítés 
  2. Blokk elnevezése: Új Szkt. - Szakmajegyzék
   • Ágazat 
   • Szakma 
   • Szakmairány 
  3. Blokk elnevezése: Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések
   • Tanulmányi terület 
   • Szakképesítés 
   • Szakirány 


 Értékelések részletezése dokumentum átalakításra került

A Dokumentumok / Tanulók / Értékelések részletezése dokumentum átalakításra került, hogy a maximum adható 4000 karakterből álló Szöveges értékelések is esztétikusabban jelenjenek meg a generált dokumentumban.


 Házi feladat export módosításra került

Amennyiben egy házi felafdat mező 32.767 karakternél nagyobb hosszúságú, és azt exportálni szeretnék, akkor az első 30,000 karakter utáni rész az Excel cella befogadó képessége miatt levágásra kerül mind az admin/tanári/tanuló házi feladat exportban.

A folyamat során feulgrik egy figyelmeztető ablak: "Az export a 30.000 karakternél hosszabb házi feladatok végét le fogja vágni, Kívánja folytatni a műveletet?".


 Adatszótár módosítás

A záradékokat tartalmazó ’Be/kisorolás okok’ adatszótár felületi elnevezése módosításra került:

 • Új elnevezés: Záradékok


 Osztlyok/csoportok tanulóinak listáinak módosítása

Az Osztályok/Csoportok kiírt/tanulóinak listáin egységesítésre kerültek a szűrési panelek, illetve a felületen látható oszlopok mind kereshetővé váltak mind a Neveleés-oktatás, mind a modulos felületeken.


 TTF importálás módosítása

Abban az esetben, ha a Tantárgyfelosztás importálása során nem csak "Napló" és "Adminisztrátor", hanem "Alkalmazott" jogosultságú személy számára is történne importálás, az importálás előnézet során erre figyelmeztetesét kap a felhasználó, és az importálás nem lesz lehetséges a "csak" "Alkalmazott" joggal beállítottak számára.


 Távollétbejelentő felület módosítás

Felhasználói kérés alapján amennyiben egy-egy távollétet el kell utasítani vagy javításra visszaküldeni, már nem csak a dolgozó, hanem az intézményvezető és a módosítást végző felhasználóhoz is kap értesítést a visszaküldésről. 


 Tanulói alapadatok bővítése

A Tanulói adatlap Alapadatok lapfülén két új rögzítési lehetőség érhető el, legördülő listából megadható a Tartózkodás jogcíme, illetve berögzíthető az Okirat száma.


 Adatszótár elemek láthatóságának többes módosítása

Az Adatszótárak listában 2 új gomb érhető el az adatszótárat lista felett.

Az adott adatszótár listán kijelölt elemek így többes módosítással Láthatóvá/Nem láthatóvá állíthatóak a rendszerben.

 Adatszótárak sorszámozhatóságának módosítása

Az Adatszótár elemei között megadhatóvá vált azonos sorszám érték is. 


 Adatszótár bővítés/módosítás

Felvételre került a 2153 külön irányítószám, mint "Fót gyermekváros" választható cím érték.


 Aktív tanév váltása gomb levételre került a felületről

Azon intézmények számára, ahol még nem történt meg az aktív tanév váltása, az erre szolgáló gomb levételre került a felületről. Az Aktív tanév váltása gomb tervezetten augusztus során lesz újra elérhető.


Kréta 2.94 verzió újdonságai (2021.03.25.)

 Alkalmazotti TAJ szám rögzíthetőség

Az Alkalmazottak Személyes adatlapján elérhető és rögzíthető az Alkalmazott TAJ száma.


Kréta 2.94 verzió újdonságai (2021.03.11.)

 Szakképzési juttatások menüpont előválasztó

Az érintett intézményekben az admin menüsorban megjelenő Szakképzési juttatások menüpont egy előválasztó felülettel indul, ahol a felhasználónak választania kell, hogy "Szakképzési ösztöndíj" vagy "Egyszeri pályakezdési juttatás" kezelését szeretné e megkezdeni.


A választásnak megfelelően megnyíló menüpontban, a jelölt funkciót lehet elérni, az arra vonatkozó értékeket megjelenítve a táblázatban. Belépési kezdőképernyő bővítése

Az azonosítás után megjelenő kezdőképernyő bővítésre került, az adott felhasználó jogosultságának megfelelően elérhető modulok közvetlenül a belépési felületről is kiválaszthatóak, nem csak a KRÉTA rendszerbe belépve, annak felső menüsorából.


 Duáils képzőhely rögzítése

A Szakképző intézményeknél elérhetővé vált az Alkalmazottak felvitelénél az "Új duális képzőhelyi oktató rögzítése", akit a többi, sablonizált alkalmazotthoz hasonlóan, csökentett adattartalommal is létre lehet hozni.


 Érintkező órákra rögzíthető mulasztások módosítása

Az érintkező, azonos időben végződő és kezdődő Napirendi foglalkozások Mulasztási ütközésének módosítása történt, hogy mind a két foglalkozásra lehessen hibaüzenet nélkül tanulói mulasztást rögzíteni.


Kréta 2.94 verzió újdonságai (2021.03.02.)

 Elérhetővé vált a szöveges és százalékos értékelés tömeges felviteli lehetősége

Az Érdemjeggyel és a Magatartás/Szorgalom értékeléshez hasonlóan már a Szöveges valamint a Százalékos értékelés esetében is lehet tömegesen, az egész osztály/csoportnak azonos értékelést rögzíteni az értékelési lista tetején, majd azokat még a mentés előtt akár módosítani az egyes tanulóknál.


 Tantárgyak adatlap szétbontásra került több adatlap fülre

A korábban 1 adatlapfülön lévő tantárgytulajdonságok több adatlapfülre lettek szétbontva a jobb értelmezhetőség, kezelhetőség érdekében.

 Tantárgyak export módosítás

A Tantárgyak menüpont / Exportálás / Tantárgyak minden adata export funkcióval készülő export állományba a tantárgyak nem ABC sorrenbe kerülnek kiexportálásra, hanem az intézményben beállított Sorszám szerinti sorrendben.

 


 Elérhetővé vált az Órarendek törlése funkció

Az e-Napló / Menüpont Tanórák szekciójában elérhetővé vált az Órarendek törlése funkció.

A menüpontot kiválasztva egy felugró ablakban lehet kiválasztani, hogy Feladatellátási hely, Osztály vagy Csoport órarendjét kívánjuk törölni.

A következő oldalon kiválasztható, hogy melyik terület(ek), milyen típusú (Tanórai-Napirendi-Mindkettő) és milyen időszakban lévő foglalkozásait szeretnénk törölni.

Biztonsági okokból a törlést követően a rendszer automatikusan készít egy exportot a törlésre kerülő elemekről. Abban az esetben, ha a törlés során olyan elemek is törlésre kerültek, melyeket nem szabadott volna törölni, az export fájlt importálva a rendszerbe visszanyerhetőek a törölt elemek.


 Nemzetiségi német dokumentumok javítása

A német nemzetiségi dokumentumokon a Magatartás és a Szorgalom érétkelés nem németül jelent meg, ennek javítása megtörtént.


 Az e-Napló menüpont listáinak szűrőpaneljei egységesítésre kerültek

Az e-Napló menüpontban található többféle lista almenükben lévő Szűrő panelek, az azokon lévő szűrési paraméterek sorrendjei egységesítésre kerültek, az adott lista elemeinek figyelembevételével.


 Az e-Napló menüpont listáinak szűrőpaneljeinek bővítése

Az e-Napló menüpontban található többféle lista almenükben lévő Szűrő panelek és exportált állományok kiegészítésre kerültek a naplózáskor a Foglalkozás speciális adatai fülön megadható On-line óra jelölőnégyzet eredményével.

 


 Iskolaőr menüpont megjelenése a böngésző felületen is

Az eNapló felületén is megjelent az Iskolaőr funkció, a mobil applikációhoz hasonló funkcióval, a felső menüsávban.

A gomb megnyomását követően egy felugró ablakban nyílik lehetőség kiválasztani a címzett Iskolaőrt (ha több is van az iskolában), összeállítani a számra küldendő üzenetet, akár gépeléssel, akár a kész szövegpanelek használatával, majd számára értesítést küldeni applikációjába.


 SNI adatok kiegészítése

Az SNI adatok kiegészítésre kerültek a jogszabályi változásoknak megfelelően. A tanulóra érvényes Szakvélemény adatainak rögzítése is lehetséges az SNI jelölőnégyzet beállítását követően.


 AMI modulban tanulói/növendéki adatlap egyéb fülek aktiválása

Az AMI modulban korábban nem megjelenő, Egyéb adatlap fülek is elérhetővé váltal az AMI modulban szereplő Növendékeknél, amennyiben az intézmény Testreszabás beállításaiban az adott adatlapfül a nem Modulos tanulóknál is aktiválva van.


 Mulasztási értesítők módosításra kerültek

Az új Szkt. miatt a mulasztási értesítők különváltak a köznevelésben és a szakképzésben, ezért a dokumentumoknál ezeket külön-külön blokkban lehet elérni és letölteni.


 Bővítésre került a Tanulók / Tanügyi adatok export

Bővítésre került a Tanulók / Tanügyi adatok export az alábbi oszlopokkal:

 • Ágazati alapvizsga eredménye
 • Szakképzési munkaszerződés jelölése
 • Duális képzőhely neve
 • Duális képzőhely adószáma


 Módosításra keült a Szakképzési Juttatások adatlap fül

A Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélkül és az 1/13 5-ös szintű technikum évfolyamok esetében a tanulók Szakképzési Juttatás adatlap fülén további beállítási mezők érhetőek el.

A felületről bővebben az alábbi Tudásbázis aloldalon található információ.


 Intézményi adatok alapdokumentum átnevezése

Az intézményi adatok felületen feltölthető és elérhető, korábban Pedagógiai program átnevezésre került Pedagógiai program/Szakmai program értékre.


 Adatszótár bővítés/módosítás

Felvételre került a 9064 külön irányítószám, mint Vámosszabadi-Szitásdomb választható cím érték.


Kréta 2.93 verzió újdonságai (2021.02.17.)

 Csoportváltást akadályozó ellenőrzés módosítása

A tanulók csoportok közötti áthelezése a korábbi időszak adatai miatti hibaüzenetet miatt nem volt lehetséges, csak kisorolás/besorolás folyamat során. A háttérben futó ellenőrzés módosítsra került, a közvetlen mozgatás érdekében.


 Formázott üzenetek megjelenési hibájának javítása

A Faliújság és Elektronikus üzenetek esetében a formázás során alkalmazott kódok megjelentek a felületen, ennek javítása történt meg a telepítés során.


 Szakképzési juttatások felület módosítása

A Szakképzési juttatások menüpontban jelölhető értékek módosultak:

 • elérhetővé vált - Sikeres ágazati szintvizsgát tett
 • eltávolításra került - Sikeres Ágazati Vizsga


 Terembérlés modulban módosítások - időpont

Az emeletdíjas ár értékkel rendelkező termek esetén a kezdő időpont nem változtatható, ha már van rögzítve emeltdíjas ár. A felület módosításra került, hogy utólag is lehessen módosítani.


 Terembérlés modulban módosítások - leírás

A 2000 karakternél hosszabb terem leírással rendlekező termek egy megjelenítési hiba miatt nem látszódtak a szabad termek kereső felületén. A felület módosításra került.


Kréta 2.93 verzió újdonságai (2021.02.02.)

 Szűrőpanelek átalakításra kerültek

Minden szűrőpanelen a korábbi "Keresés" gomb mellett megjelenő "X" - törlés gombbal az esetlegesen beállított összetett keresés minden eleme egyszerre kikapcsolható, nem szükséges a keresőmezőket egyesével kiüríteni.


 Havi, azaz "függőleges" átlagok megjelenítése

Az értékeléseket tartalmazó táblázatok vizszintes, tantárgyi átlagai mellett megjelentek a függőleges, havi átlagok is minden ilyen táblázaton.

A funkció alapértelmezésben bekapcsolásra került, azonban minden intézmény a saját KRÉTA rendszerében kikapcsolhatja azt. Erre a Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban van lehetősége.


 Napirend nézetben is elérhető a másolás/beillesztés funkció

A Tanórák felületen már korrábban elérhető új funkció már a Napirend nézetben is elérhető. Egy foglalkozásra jobb egérgombbal kattintva megjelenő menüben van lehetőség annak másolására, majd üres helyre szintén jobb egérgombbal kattintva annak beillesztésére.


 Kiegészítésre került a Központi óra létrehozás felület leírása

Kiegészítésre került a Központi óra létrehozás felület leírása:

"A felületen a központilag rögzíteni kívánt tanórák azon speciális adatait kell bejelölni, amelyeket később szeretnének megadni, azaz az itt jelölt elemek lesznek a következő felületen csoportosan beállíthatók."


 Központi óra létrehozás felület bővítése

Felhasználói visszajelzés alapján erősebb kiemelésre került a módosítható értékek felülete.


 Helyettesített óráknál a Túlóra jelölés automatikusan kivételre kerül

Felhasználói jelzések alapján azoknál a Foglalkozásoknál, amelyeknél eredetileg be volt kapcsolva a Túlóra jelölőnégyzet, annak jelölése kikapcsolásra kerül automatukusan, amikor a Foglalkozás egy másik Pedagógusra kerül kiírásra helyettesítésként.


 Dokumentum generálási felület módosítsa

Nem minden félévi értesítő esetében volt elérhető vagy működött megfelelően a "Mulasztási adatok, záradék és aláírás új lapra" jelölőnégyzet. Ennek javítása megtörtént mindegyik félévi dokumentum felületen.


 On-line oktatás jelölhetősége a tanórán belül

Sok intézménytől érkezett felhasználói kérés alapján, főleg a hibrid oktatásra (vannak on-line és vannak fizikai órák is) áttért iskolák esetében szükséges információ, ha megjeleníthető, hogy melyik órát tartották on-line. Ezt a tanóra speciális adatai közé elhelyezett jelölőnégyzet segítségével tudják az intézmények és a naplózó pedagógusok megtenni.

Az így jelölt órák kereshetőek az e-Napló / Tanórák listájában a szűrőpanel segítségével, illetve az itt elérhető Export állományokba és a Dokumentumok menüpont Pedagógus szekcióban elérhető Haladási munkafüzetekbe is bekerül a jelölőnégyzet naplózáskori állapota.


 Bővítésre került az Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései panel

Az admin belépési dashboard felület Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései panelben új elemként megjelennek az adott KRÉTA rendszerben szereplő figyelmeztető értékek, amennyiben van olyan adat abban a rendszerben, amire igaz:

 • kettős osztálybesorolású diák
 • tanulónak nincs anyanyelve
 • osztálynak nincs osztályfőnöke
 • alkalmazottnak nincs e-mail címe
 • alkalmazottnak nincs SZTSZ száma
 • tantárgyhoz nincs beállítva tantárgykategória
 • alkalmazottnak nincs munkaköre
 • alkalmazottnak nincs jogviszonya
 • alkalmazottnak nincs besorolási fokozata
 • működési helyhez nem tartozik ellátott feladat
 • csoportnak nincs típusa
 • csoportnak nincs évfolyama
 • osztálynak nincs évfolyama
 • üres csoportok száma
 • üres osztályok száma
 • tanulónak nincs neme
 • alkalmazottnak nincs neme


 Jogosultság átnevezése

A Gondviselők és Tanulók számára a rendszerben automatikusan kiosztásra kerülő "Ellenőrző" jogosultság egyértelműsítés érdekében átnevezésre került "e-Ellenőrző"-re.


 Felületről kivezetett jogosultság

A Nyilvántartás / Alkalmazottak menüpont Belépési adatok fülön korábban technikai okokból elérhető "Ellenőrző" jogosultság láthatósága kikapcoslásra került. 


 Felületi elnevezés módosítása

A jogszabályi változásoknak és fenntartói kéréseknek megfelelően felületi elnevezések kerültek módosításra.

 • az "Összefüggő szakmai gyakorlat" átnevezése "Egybefüggő szakmai gyakorlat"-ra


 Adatszótár elemek módosítása

Településnév változás miatt adatszótár módosítás.

 • a Magyarfalva helyett Harka település neve is elérhető 


 Mondatbank, szöveges értékelés, különböző megjelenések egységesítése

Több esetben előfordulhatott, ha a mondanbanki szöveges értékelés bizonyos alkalmazásokból került bemásolásra a rendszerbe, hogy a sor végi tördeléseket a felület rosszul jelenítette meg. Ezért a Szöveges értékelések megjelenítő felületei átdolgozásra kerültek, hogy az így érkező különleges karaktereket tartalmazó értékeléseket is megfelelően jelenítsék meg.

Az átalakítás mind a felületeket, mind a dokumentumokat érintette.


 Korábbi frissítések megjelenítése
KRÉTA Lázár Ervin Progam modul

Tisztelt Felhasználóink!

Az KRÉTA rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul.

Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el:

KRÉTA

Az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz.

2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

 • osztálynapló;

 • csoportnapló;

 • egyéb foglalkozási napló;

 • órarend;

 • tantárgyfelosztás,

 • ellenőrző.

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket. A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.

KRÉTA

Új videók

Összerendelés FAR ügyintézővel az f-KRÉTA rendszerben

Ebben videóban az összerendelés Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) ügyintézővel funkciót mutatjuk be részletesen.

F-KRÉTA

Koordinátori jogosultság kezelése a KRÉTA IER modulban

A videóban a Koordinátori jogosultságot mutatjuk be a KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermoduljában

KRÉTA IER

Szervezők kezelése az f-KRÉTA rendszerben

A videóban a Szervezők adatainak kezelését mutatjuk be az f-KRÉTA rendszerben

F-KRÉTA

DKT Digitális tanári értekezlet

A videóban a DKT digitális tanári értekezlet lehetőségét tekinthetik meg. Bemutatásra kerül, hogy hogyan valósítható meg digitális formában például egy tantestületi-, munkaközösségi- vagy osztályozó értekezlet a DKT rendszerben, a Cisco Webex segítségével.

DKT

Tisztelt Pedagógusok!

Megnézhető a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (DKT) 2021.03.31-én tartott  on-line bemutatója 

DKT

Negyedéves tájékoztatók

Sajtómegjelenések

E-oktatás, e- adminisztráció, e-személyi
Jövőkép - S01EP11 adása a digitális tanrendről, a KRÉTA rendszerről és az e-oktatás tapasztalatairól sok szemszögből.

 További sajtómegjelenések

Tavasszal tudáspróbán adnak számot a gyerekek a közlekedési ismeretekről
alfahír.hu

TECHNIKAI ÚJÍTÁS AZ ISKOLÁKBAN: FORRÓDRÓTON A TANÁROK ÉS A SZÜLŐK
tv2.hu

KRÉTA rendszer fejlesztése 16.55-től
Mediaklikk

Ügyfélkapun keresztül is intézhető lesz a beíratkozás a köznevelési intézményekbe
Magyar Hiírlap

Beíratkozás, felmentés, igazolás - tovább fejlesztik a KRÉTÁ
Vörösmarty Rádió

Informatikai fejlesztés a közoktatásban
IT cafe

Újabb fejlesztések a Kréta rendszerben 19:06-tól
M1 Híradó

KRÉTA rendszer fejlesztése 17:52-től
M1 Híradó

Újabb fejlesztések a Kréta rendszerben 19:06-tól
Duna TV

KRÉTA rendezvény az Agrárminisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények képviselőinek
KRÉTA tájékoztató nap a Herman Ottó Konferencia Központban.

Innováció
Az Ózdi Városi Televízió videója az e-Ügyintézésről a Bolyky Tamás Általános Iskolában

Elektronikus ügyintézés
Az ozd.hu cikke a KRÉTA Elektronikus Ügyintézésről

Előbb otthon van a jegy, mint a gyerek!
A gyorplusz.hu cikke az elektronikus naplóról

Sikeres az iskolák digitális átállása
Az ORIGO cikke

KRÉTA-rendszer: vegyes az e-napló fogadtatása
A HIR-TV cikke (videóval)

Sikeres a digitális átállás
A Magyar Idők cikke a KRÉTA rendszerről

Olvasóink többsége hisz az elektronikus naplóban
Békés megyei hírportál cikke

Olvasóink hasznosnak tartják az elektronikus naplót
A nool.hu cikke

Dorogházán is tudják már: eltitkolhatatlanná válnak a rossz jegyek
A Nógrád megyei hírportál cikke

Szakmai útmutatók

 Felhasználói útmutató az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények (AMI) adminisztrációjának támogatására

  aSc - órarend importálási segédlet

  TTF importálása az aSc programból  

  Diákolimpiai jelentkezés segédlet

 Összefoglaló leírások

Szakmai útmutatók a Klebelsberg Központ intézményei számára

 Felhasználói Útmutató a KRÉTA előzetes tantárgyfelosztás (2021/2022 tanév) 

  Tanévváltási Segédlet

  Végzettségek kezelése 

Szakmai útmutatók az NSZFH intézményei számára

 Oktatók tesztelése 2020.11.24

 Covid 2 tájékoztatás szakképző intézmények részére 2020. 11.10

 Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 2020. 

 Tájékoztató Ösztöndíj rendszerről (2020.10.05) 

 Ágazati iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez (2020.10.01) 

 Eljárásrend a nem magyar állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban foglalkoztatottak Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól

 Tájékoztató az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgák szervezéséhez kapcsolódóan a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozóan a szakképző intézmények számára

 Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 2020.

 Tájékoztató Ösztöndíj rendszerről (2020.10.05) 

 Ágazati iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez (2020.10.01) 

 Tájékoztató az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgák szervezéséhez kapcsolódóan a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozóan a szakképző intézmények számára

 Tájékoztató a szakképző intézmények részére a Szakképzés Információs Rendszeréről (SZIR)

Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez 

 Eljárásrend a nem magyar állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban foglalkoztatottak Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól

  Tanévkezdési Segédlet

 Szakmai útmutatók az Agrárminisztérium intézményei számára

  Tanévkezdési Segédlet

Gyakran Ismételt Kérdések

 Évzárással kapcsolatos kérdések 

 Adminisztrációs rendszer

 Elektronikus napló

 Tippek és trükkök a KRÉTA rendszer használatához

Gyors Áttekintő Segédletek

  aSc órarend importálási útmutató

  KRÉTA e-napló bevezetésének első lépései 

  Adatszolgáltatás modul

  Pedagógus IKT kompetecia

  Elektronikus napló

e-Learning 

"Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" című akkreditált képzés

"KRÉTA - Adminisztrációs rendszer" című képzés 

Bemutatók, iskolai segédletek

 KRÉTA áttekintés

  KRÉTA-ESL modul bemutatása

KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul

  Intézményi Ügyiratkezelői segédlet

  Poszeidon webes felhasználói dokumentáció

Sablonok, mintafájlok

  Nebuló Sablon

  Tanmenet sablon

  Tantárgyfelosztás - Egyszerű sablon

  Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon

  Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon, oszlopokban osztályokkal

  Órarend mintafájl - Excel importáláshoz

  Órarend mintafájl - Excel importáláshoz, érvényességi idővel