Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA IER - Előzetes alkalmassági vizsgálathoz tanulók betöltése

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideóban az előzetes alkalmassági vizsgálathoz tanulók betöltése a KRÉTA IER rendszerben funkciót mutatjuk be. 

KRÉTA-IER 

A KIFIR táblázat szerkesztése, előzetes alkalmassági betöltéshez

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideó. A videóban a KIFIR táblázat szerkesztése, előzetes alkalmassági betöltéshez funkciót mutatjuk be.

KRÉTA-IER

Idegennyelvi Felkészítő Modulról szóló bemutató pedagógusoknak

  

Miholics Zoltán, a KRÉTA IFM modul vezető tananyagfejlesztője által a pedagógusoknak  2022. 04. 05-én tartott élő bemutatótide kattintva nézhetik vissza! 

KRÉTA-IFM

KRÉTA IFM - Bemutató diákoknak

  

A diákoknak 2022. április 5-én, Miholics Zoltán a KRÉTA IFM modul vezető tananyagfejlesztője által tartott élő bemutató videóadását ide kattintva nézhetitek meg!

KRÉTA-IFM

KRÉTA MER - Adatszolgáltatás feltöltése

  

A KRÉTA Munkarőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) tudásbázis oldalon megtekinthető oktatóvideóban az Adatszolgáltatás feltöltését mutatjuk be.

MER

KRÉTA IER - Tanulói összevonás

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER) használatát bemutató  új oktatóvideóban a Tanulói összevonás funkciót ismertetjük az IER rendszer felhasználóinak.

KRÉTA-IER

A KRÉTA v2.107 verzió újdonságai

  

A KRÉTA v2.107-es verziójának szoftverfrissítése a tegnapi napon telepítésre került az KRÉTA rendszerekre. A v2.107 verziójú frissítés számos újdonságot, hibajavítást és stabilizációs funkciókat tartalmaz. 

A KRÉTA rendszer frissítéseinek újdonságairól ide kattanitva olvashat részleteket!

KRÉTA

KRÉTA - Felhasználói útmutatók

  

A felhasználói útmutató segítséget nyújt az intézményeknek a pedagógiai szakszolgálatok alkalmazásában álló gyógytestnevelő tanárok helyes rögzítéséhez, a gyógytestnevelési csoportok megfelelő kialakításához az elektronikus naplóban, valamint a gyógytestnevelő pedagógusoknak a tevékenységük KRÉTA rendszerben történő adminisztrálásához

KRÉTA 

KRÉTA TESZEK - Adatok feltöltése

  

A 2022. február 1-én tartott oktatás bemutatója a KRÉTA rendszert még nem használó intézményeknek. videóban lépésről-lépésre bemutatjuk a feladatellátási helyek, a tanulók, az osztályok kezelését, ismertetjük a KIR tanuló és alkalmazott importálási lehetőségeket és a tanulók osztályba sorolását, továbbá a TESZEK modul használatához szükséges beállításokat!

KRÉTA TESZEK 

A KRÉTA TESZEK Modulban az eszközök kiosztásakor kitöltött dokumentumok feltöltése

  

legújabb oktatóvideónkban bemutatjuk, hogy a KRÉTA TESZEK Modulban az eszközök kiosztásakor ill. visszavételekor kitöltött dokumentumokat (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyvek, meghatalmazások, visszavételi dokumentumok) hogyan lehet feltölteni a rendszerben.  A dokumentumok feltöltési folyamatának részletes leírását ide kattintva olvashatja el ill. nézheti meg a funkcióval kapcsolatos oktatóvideónkat!

KRÉTA TESZEK 

A KRÉTA TESZEK Modulban az eszközök kiosztásának adminisztálása ill. az eszköz visszavétel bemutatása

  

Ebben az oktatóvideóban az eszközök kiosztásának ill. visszavételének adminisztrációs folyamatát mutatjuk be a KRÉTA TESZEK Modul Intézményi rendszerben.  Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy a TESZEK modulban elvégezhesse a tanuló, pedagógusok és az informatikai eszközök összerendelését, a KRÉTA Adminisztrátori rendszerben ki kell osztani az a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultságot.

KRÉTA TESZEK 

KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási Modul

  

KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul. 

A KRÉTA Tudásbázisban a TESZEK Modul szülői felületének bemutató oldalán ismertetjük a szülői regisztrációs folyamatot, ahol részletes leírásokkal mutatjuk be, hogy a szülők hogyan igényelhetnek eszközt a 9. évfolyamos gyermeküknek! A KRÉTA TESZEK Modul tanári felületének kezelését ide kattintva érhetik el a pedagógusok, ahol bemutatjuk a pedagógus  munkakörben foglalkoztatott alkalmazottaknak, hogy a KRÉTA Elektronikus naplóba belépve, hogyan indíthatják el az eszközigénylésüket. 

KRÉTA TESZEK 

KRÉTA tanulói és pedagógus adatok betöltése és kezelése

  

KRÉTA adatok betöltése és kezeléseoldalon részletes leírásokat olvashat arról, hogy milyen módon lehet a KRÉTA rendszerbe feltölteni a tanulók, alkalmazottak adatait, hogyan hozhatja létre az osztályokat, adhatja meg a tanulók gondviselőit.

KRÉTA TESZEK 

KRÉTA TESZEK - A szülői regisztráció bemutatása  

  

Az oktatóvideókban bemutatásra kerül, hogy a KRÉTA Szülőknek mobil alkalmazásban ill. a böngészőprogrammal használható webes felületen hogyan lehet eszközregisztrációt indítani az arra jogosult tanulók szüleinek, törvényes képviselőinek.. 

KRÉTA TESZEK 

KRÉTA TESZEK - Pedagógus regisztráció bemutatása 

  

A videóban bemutatásra kerül, hogy - pedagógus munkakörben alkalmazott tanárok - a KRÉTA Elektronikus naplójába belépve, hogyan tudja elindítani az eszközigénylési regisztrációs folyamatot a  Tárgyi eszköz ügyintézés menüpontból. 

KRÉTA TESZEK 

KRÉTA IER - Mentett iskolai dokumentumok

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER)  oktatóvideóban a Mentett iskolai dokumentumok menüt mutatjuk be a program felhasználóinak.

KRÉTA-IER 

KRÉTA MER - Gyakran Ismételt Kérdések

  

A MER GYIK oldalunkon a Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer használatával kapcsolatos legfontosabb felhasználói kérdéseket és válaszokat ide kattintva olvashatják el! 

MER 

KRÉTA Negyedéves tájékoztató 8. száma 

  

Megjelent a KRÉTA negyedéves tájékoztatójának 8. száma, az elmúlt időszak a KRÉTA, az fKRÉTA, az IFM modul és LEP rendszerrel kapcsolatos legfrissebb  eseményeinek leírásával!

KRÉTA F-KRÉTA

Az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz. 

2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

  • osztálynapló,

  • csoportnapló,

  • egyéb foglalkozási napló,

  • órarend,

  • tantárgyfelosztás,

  • ellenőrző.

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket.

A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.

Ismerkedjen meg a KRÉTA  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer különböző programjaival és szoftvermoduljaival!

KRÉTA

Szakmai útmutatók letöltése

A tudásbázisban ide kattintva elérhetők a köznevelési ill. a szakképzési intézmények részére készített legújabb szakmai útmutatók.

Az archívumban a korábbi tanévek szakmai útmutatóit, leírásait is megtalálhatja ha szüksége van rá. 

E-ÜGYINTÉZÉS KRÉTA POSZEIDON

Lázár Ervin Program modul

  

Az KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul! Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el.

LEP modul, Intézményi adminisztrátori felület

LEP modul, intézményi adminisztrátori felület - videó

LEP intézményi napló felület

LEP modul, intézményi napló felület - videó

LEP modul, intézményi elektronikus ellenőrző felület

KRÉTA