Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az e-Ügyintézés modul Intézményi oldalát oldalát bemutató videókat tekinthetnek meg az alábbi oldalon, az ügytípusoknak megfelelő bontásban.