Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA Elektronikus ellenőrző modulja a Gondviselők és Tanulók számára nyújt segítséget az Elektronikus naplóban tárolt adatok áttekintésével kapcsolatban. Az alábbi videóban a számítógépen keresztül elérhető felület, és annak részei kerülnek bemutatásra. Minden KRÉTA e-Napló-t használó intézmény maga készíti el és osztja ki az egyedi Gondviselői és Tanulói belépési azonosítókat, valamint tudatja az intézményi rendszer elérhetőségét a felhasználókkal.

Widget Connector
width400640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ALOBDgV4-vA
height180360