Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=juYYaPBdB8o
height360

Az alábbi videóban röviden áttekintésre kerül a teljes Adminisztrátori felület, annak menüpontjainak bemutatásával együtt. Az egyes menüpontok a további videókban kerülnek majd részletes bemutatásra az előzetes áttekintést követően.