Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az e-Napló modul egyedi, felhasználói beállításainak lehetőségei a felületen.