Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Gondviselői/Szülői/Tanulói felület bemutató vidója a Kiiratkozás ügycsoport Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése témában.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Na1yJeM7PiM
height380