Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=6L0dc8R7lEc
height320

gondviselők számára elérhető ellenörző felülete a tanulóktól eltérő funkciókkal is rendelkezik. Biztonsági szempontból a kapott jelszavak megváltoztatandók.