Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) AMI moduljának Osztályfőnöki feladatok felület gyakorlati használatának bemutatása a KRÉTA rendszerben.


Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=s35J9LZiaSo
height365